Jul 4, 2018

Greenpeace | 4. Juli 2018 | ~ Beskyt det fantastiske liv på landjorden ~ |


Uanset om du går en tur i skovens stille ro eller er en del af byens hektiske hverdag, er du omgivet af et spektakulært plante- og dyreliv. Træer, der giver os frisk luft, fugle, der kvidrer fra trækronerne og bier og insekter, der spreder pollen og liv. De er alle kun en brøkdel af det fantastiske netværk, der udgør livet på land.

Et liv, som er truet. Ifølge en undersøgelse fra National Academy of Science udgør vi mennesker kun 0,01% af alle levende organismer. Ikke desto mindre er vi ansvarlige for udryddelsen af ​​83% af alle vilde dyr og halvdelen af ​​planetens planter, som bl.a. udryddes for at give plads til det industrielle landbrug og produktionen af husdyr. Dertil er hele 80% af verdens intakte skovområder enten helt eller delvist ødelagt.

Dyr, planter og jordens organismer kan ikke tale for sig selv - men vi kan forsøge at give dem den stemme, de fortjener. Læs her hvordan du kan hjælpe.
I Greenpeace har vi bl.a. sat den intensive kødproduktion på dagsordenen herhjemme for at fremhæve de negative virkninger, den har for både sundhed, dyrevelfærd, miljø, biodiversitet og ikke mindst klimaet.

Med kampagnen “Mindre kød - mere grønt” opfordrer vi bl.a. landets kommuner til at indføre en miljø- og klimavenlig fødevarepolitik, der skal sænke kødforbruget og tilbyde plantebaserede måltider på sygehuse, i børnehaver og andre offentlige institutioner. På den måde skåner vi ikke alene klimaet for en stor udledning af klimaforurenende drivhusgasser. Vi kan også dyrke mere økologisk plantemad til mennesker og samtidig give meget mere plads til naturen. Som det er nu, bruger vi 80% af Danmarks landbrugsareal til at dyrke foder til husdyr!

Globalt arbejder vi for at beskytte verdens skove. Vi kæmper for at bevare de sidste intakte skovlandskaber i Det Nordlige Skovbælte, vi fortsætter ufortrødent kampen mod den på mange måder beskidte palmeolie-industri i Indonesien, og gør vores bedste for at beskytte regnskovene fra Congo til Brasilien. En indsats, som udover livet på land i høj grad også handler om at bekæmpe klimaforandringernes hærgen.

Den gode nyhed er, at vores stemme virker, og vores arbejde giver resultater - også selvom det kræver lange, seje træk. For blot to måneder siden lykkedes det efter 18 års arbejde at beskytte en af de vigtigste skove i Europa - den russiske Dvinsky-skov. Et område på 3000 km2, som er en del af Det Nordiske Skovbælte, og som nu er blevet fredet for skovhugst til gavn for både natur og klima.

De fremskridt, vi er med til at sikre, er udelukkende mulige på grund af mennesker som dig, da vi hverken modtager penge fra regeringer eller virksomheder. Vær en del af fremtiden og støt indsatsen for at beskytte alt det fantastiske liv på land.

De bedste hilsner

Mads Fisker
Fungerende chef for Greenpeace i Danmark