Jan 12, 2017

Planet Nine could be a 'rogue world' captured from another solar system (Blogger: Use your own spiritual discernment...)

Astronomers think an undiscovered ninth planet in the far reaches of the solar system could be discovered in the next 16 months. Planet Nine is believe to be responsible for the strange orbital paths of icy minor planets beyond Neptune (stock image used)  • Scientists believe an unidentified planet is disrupting orbits of icy objects
  • It may be responsible for the overall tilted plane of the solar system 
  • A number of research groups are searching for the unidentified world
  • It could be spotted with some of Earth's most advanced telescopes

Gaia TV: Fuldmåne astrologi d. 12. januar 2017 v. Vita Storborg (Blogger: Hvis du lytter til Astrolog Lejla via Radio24Syv 'Det, vi taler om' og BT så kan Vita Storborg varmt anbefales...)


Published on Jan 12, 2017
Fuldmåne astrologi d. 12. januar 2017
v. Vita Storborg - www.storborg.dk

Robot kill switches & legal status: MEPs endorse AI proposal (Blogger: Velkommen til Robotisering af Europa og Danmark. A. I. – kunstig intelligens kommer med vild hastighed. De sofistikerede autonome robotter får sin juridisk legalitet som 'elektroniske personer' med specifikke rettigheder og forpligtelser. Europa-Parlamentet har netop stemt for et udkast til et lovforslag, som yder Robotter, en juridisk status. Det vil forandre det medicinalindustrielt-og militære kompleks. Produktionsindustrien og mobile industrirobotter oplever stærk teknologisk udvikling i forvejen og dette vil udløse en ny industriel revolution, på godt og ondt!. Administrationsrobotter og software robotter bliver også snart hverdag..)

Message from Montague on Sunday 8th of January 2017

Kanaliseret af Veronica Keen
© 2017 Montague Keen


Hver søndag, bringer Montague et budskab om håb og støtte til alle, derer villige til at lytte. Han snakker tit om Cabal og deres evindelige konstruktive adfærd.

Everything is in turmoil. The LIES become more outrageous every hour of every day. The struggle for power is concentrated in America. All of humanity must send good energy to the people of America for their protection as the voices of evil fight for control. This is for REAL. It affects every last one of you.

Nuclear war would destroy life on Earth as you have known it. Use the power of your minds to overthrow the evil control that is endeavouring to take complete control of America. The Cabal, never for even one moment, expected their chosen puppet Hillary Clinton, to lose the election. Her failure to become President was your triumph, good over evil. It was sad to see that so many were taken in by her propaganda. You have had a lucky escape. In fact, the whole world has had a lucky escape.

Humans are at their weakest. Your bodies are struggling to cope with the onslaught of poison delivered to you through your water, food, and air. As for the drug companies and what they produce, it is a wonder that man has survived this far. You are up against an evil so great that has been planning this takeover for 2000 years. The Cabal suffered the shock of BREXIT in the UK, which was totally unexpected. They believed that they were invincible. You, on the other hand, are awakening to the corrupt rules by which you were forced to exist, though I cannot say, live. It has been a long time since man was free to live life on Earth. Now the Cabal wants America for itself alone. It does not want the American people, but only those necessary to serve them. It is crucial that you do not buy into the propaganda that the Cabal-owned media feed you. They will tell you whatever lie is necessary in order to make you fearful. They will do whatever they consider necessary to achieve their Great Plan to take over your world. You have to be strong. Ensure you have the facts before making any decisions that will detrimentally affect humanity. Each and every one of you must take responsibility for the decisions you make.

Dissenting Swedish Journalist Gets Lambasted for 'Spreading Russian Propaganda' (".. Sometimes, things appear different from a distance. A Czech-Swedish journalist has recently raised hell in Sweden by portraying the Nordic country in a considerably unfavorable light. The Swedish media were quick to stigmatize the dissident journalist as a "spreader of Russian propaganda.")Europe 15:16 12.01.2017 - sputnik

Sometimes, things appear different from a distance. A Czech-Swedish journalist has recently raised hell in Sweden by portraying the Nordic country in a considerably unfavorable light. The Swedish media were quick to stigmatize the dissident journalist as a "spreader of Russian propaganda."

 

Read more: https://sputniknews.com/europe/201701121049517484-swedish-journalist-propaganda/

CETA's ødelæggelser
CETA’s store forringelser af samfundet

Attikel af Maja Føgh, medlem af TTIP-Netværket

Nedenfor 6 uddrag:
(Nederst linket med hele analysen)

Fristelsen til at imødekomme CETA’s anbefalinger om private investeringer i leverandørleddet vil være tungtvejende. Med CETA’s stilstands- og skraldenøgleklausul : Én gang privatiserede tjenesteydelser kan ikke tilbageføres i offentlig regi, er der med en ratificering og implementering af CETA sikret en fremadskridende og permanent kommercialisering af offentlig service.

Nærmere her: http://notat.dk/artikler/2014/skraldenoegleklausul-for-liberalisering

På baggrund af DGB’s analyse af CETA kan man konkludere, at kapitlet om ’handel og arbejde’ i realiteten fungerer som en slags sideaftale uden juridisk tyngde og gennemslagskraft. Fagforbund, der ønsker at beskytte sine medlemmers interesse, sundhed og liv, værne om kernearbejdsnormerne eller udvide de ansattes rettigheder, herunder kompensation for overskridelser af samme, bør tage denne advarsel til sig og afvise CETA og lignende handelsaftaler.

Taber man en ISDS-sag, som Canada har haft mange af – og tabt - efter indgåelse af frihandelsaftalen NAFTA i 1994, får det ikke alene den virkning, at staten, dvs. skatteborgerne, betaler firmaet erstatning og alle sagsomkostningerne, men også at loven bliver skruet tilbage.

Efter at NAFTA trådte i kraft 1994, har 40 % af sagsanlæggene mod Canada handlet om regulering til fordel for miljøbeskyttelse, som var til ulempe for selskaber, der udnytter og sælger fossil energi. (Lars: Canada har tabt alle sager. USA vundet.)

CETA’s liberaliseringstilskyndelser falder godt i tråd med det, traktaten som helhed går ud på:At udvide privatkapitalistiske muligheder for at kommercialisere og udnytte de kulturelle og naturlige ressourcer et land måtte besidde

Afslutningen i den lange analyse:


Spirit Week ~ 2015 -- 2017

(English version) - Published July 31, 2015 by Verdensalt


Theme weeks for September 2015 - December 2016 and beyond

Global Mass Ascension with Wave-X Bombards the Earth and Frequency Shift 
Spirit Week:
Our Spirit Guides has stated it very clearly. We are a Spiritual Being having a human experience, not human beings having a spiritual experience. That means, we are all spiritual beings. If you believe there is more than life itself in the present of now, then in my book, you are becoming aware of one's own spiritual state. Spirituality is not a religion. It does not come from your parents or Jehovah's Witnesses knocking on your door steps (just an example). Spirituality arises from somewhere deep inside you (HIGHER SELF or SOUL). It's a inner belief taking root in the heart, without having any visible evidence or proof of why. We have all agreed to stay on earth in this "present-moment-awareness" to experience our Five Senses. That also means, we need to listen to what our thoughts, intuition and gut feeling and act on it. When you learn to actually listen to the inner voice, the result will inevitably be - changes. Because life itself in our 3D Matrix of illusion, begins to fall apart. You begin to questioning everything that surrounds you, what we been taught in school, news media, parents, government and politicians, religion beliefs. Next thing - rollercoaster emotions - angry, fearful, disappointed, confused, exhausted. Determine to understand. Fear holding You back? Break free from the chains of fear and begin to explore......
       
Below blog posts as they come along (English and Danish articles)

Spirit Week - Wave-X "The Frequency Shift Into September 2015" Edition #1 - Når man kan hælde spiritualitet på dåse, så vil jeg gerne ha' noget nu tak! - July 31, 2015

Spirit Week - Wave-X "The Frequency Shift Into September 2015" Edition #2 - Unblocking the Third Eye : What illuminati does not want you to know - July 31, 2015


Spirit Week - Wave-X "The Frequency Shift Into September 2015" Edition #3 - De amerikanske medier er nu begyndt at rapporterer, alle verdens finansmarkeder er manipuleret via computere og klart baseret på calculus, financial market strategy

Spirit Week - Wave-X "The Frequency Shift Into September 2015" Edition #4 - Menneskets Opstigen og Åndelige Hierarki

Spirit Week - Wave-X "The Frequency Shift Into September 2015" Edition #5 - Downloadable Books (NESARA, Disclosure, Starseeds, Ascension etc) 

Spirit Week - Wave-X "The Frequency Shift Into September 2015" Edition #6 Hvordan udlever vi åndelig spiritualitet? (hentet fra hovedsiden Åndelig livsstil)

Spirit Week - Wave-X "The Frequency Shift Into September 2015" Edition #7 - First Wave Of Ascension: Preparation And Insights For The 144,000 Lightworkers

Spirit Week - Wave-X "The Frequency Shift Into September 2015" Edition #8 -
Blood Moon Is Coming - Supermoon Lunar Eclipse Of September 27th 2015Når man kan hælde spiritualitet på dåse, så vil jeg gerne ha' noget nu, tak! (Blogger: Jeg vil vove at påstå, uden at skælve, det sværeste for de fleste mennesker, på denne jordklode, er at tage kærligt imod ændringer, arbejde med vores ego, slippe selvkontrollen og frygten samt manglede selv-kærlighed, i vores dyrebare fysiske krop. Uden »selvkærlighed«, blokere vi i vidt udstrækning, os selv for, at overføre og forstå næstekærlighed, selv-eftergivelse, selvtilfredsstillelse og derfor praktisere vi selvfornægtelse. Ved godt det er et kæmpe emne og min egen fortolkning. Min blog skal ikke alene ses som en portal for korruption, konspirationsteorier og små grønne marsmænd. Ønsker, at strække mig vidt og bredt og hjælper alle på min vej, hvordan vi kan at lære at detox fra medicin, afgivelse af traumatisering, væk fra frygt-baserede tankegang og ord som associerer til frygt, den falske identitet, få etableret selvkærligheden, åbenhed for ændringer og forståelse for, vi alle er så meget, meget mere, end vi selv tror! Livet giver først mening, når vi når bunden og trækker os op igen fra dyndet. Selvtilfredsstillelse ved at se tingene i et nyt lys og perspektiv, er en del af vores udresningsprocess. Mange går til lægen, stresscoach, psyko terapeauter, og alternative behandlere, for at få løftet vores selvværd og styr på vores selvgroede folkesygdomme. Egoet elsker at få den opmærksomhed og kan også strække sig til at tage imod medicin fra 'charlatan-medicin-sælgere' eller det velsignet blomstervand fra den alternative, uden nogensinde at finde ud af om det hjælper. Vi går aldrig 100 procent ind i noget, tænk hvis vi mistede selvkontrollen (den usunde perfektionisme). Nogen gange får vi skam gode råd og værktøjer, vi kan bruge, men blokere, når det virkelig gælder. Vi er nemlig hvad vores ego fortæller os, vi er (hvor forsvarsmekanismerne bor). Det er næsten en folkesygdom at »håbe« hele tiden, istedet for at »ønske« eller »glæde« sig til. Vi har altid en undskyldning, har for lidt tid, passe vores børn og job, alle andre skal ha' opmærksomhed, end os selv. Når vi bevæger os længere og længere væk fra vores indre fred og logik, bliver det svære at forstå adskillelsen af sjæl og sind/jeg-følelse - 'Selvet'. Eller underbevidstheden som er klart den største del af vores bevidsthed, af vores sind. Vi skaber et vakuum og beskyttelse om os, så vi ikke behøves at træde ud af vores komfortzone. Vi er trygge her. Vores ego fortæller os, vi ingen beviser har for, de psykiske årsager til sygdom, tankekraften eller metafysiske årsagsforhold, holder vand! Vi vil gerne modtage, men ikke miste noget, af os selv. Selvom vi kan løse alle andres problemer, er der ingen som skal fortælle os, hvor skabet står. Vi vil gerne snakke om begrebet "Spiritualitet", men ønsker ikke selv at praktisere det, tænk hvad folk vil tænke og agere! Vi er så bange for at risikerer at miste vores position som rige, lykkelige og socialt mobile, det betyder alt, især for den yngre generation..)

Udgivet første gang den 24. juli 2014 af Verdensalt.dk

NEW Spirit Week (frontpage)

Det er utvivlsomt den aller bedste tid, at være i live lige nu på vores planet. Vi har alle sammen valgt, at blive hængende, bedt om og spurgt til, fordi tidsperioden netop nu, oplysningens tid er på vej. De fleste mennesker er slet ikke klar over, vi bliver stopfordret med strømninger af energier hele tiden og har gjort det i lang tid nu for en accelerede version af Ascension, som ingen andre sjæle har oplevet før nogen steder i universet. I øjeblikket forestår begivenheder og klargøring for at bringe denne plantes frihed, fred og velstand. Ting sker for at befri os alle fra styreformer, der virker til at undertrykke din frihed, som har undertrykt dig med løgne om, hvad det i virkeligheden sker. Dette tyranni er nu ved at blive forvandlet. Vi fortsætter med at bevæge os hastigt fremad mod de transaktioner, som frembringelse de nye finansielle og bankmæssige instrumenter. De enorme rigdomme der længe har været skjult af de store dynastiske og spirituelle familier er næsten klar til at blive distribueret ud til alle mennesker på jorden. Vi har fået en gave ovenfra, lad udrensningsprocessen begynde!


Response:
"Jamen - jeg føler mig ikke anderledes og klar til oplysningens tid, jeg nægter at forstå, følger blot mine vante vaner, passe på mit eget ego, ingen skal røre ved mit liv og min identitet og desuden skaber jeg så lidt mulig opmærksom på mig selv!"

Reply:

Hvis det var muligt for os at sidde oppe i stratosfæren og kigge ned på Jorden, ville vi måske være i stand til at se hvordan de mange forandringer, der i denne tid finder sted på vores planet og som hænger sammen i et større perspektiv.
Uanset hvilken stadie af forandringsparathed, gennemgå alle mennesker en forstærket sanseoplevelse via strømninger af energier, hvert niveau af vibrationer kræver en indsats og fysisk tilpasning, fordi den såkaldte kærligheds tusanmi penetrere os alle dybt ind i vores grundvold, så at sige. Tilretning af vores DNA struktur - Transformation fra vores fysiske kulstofbaseret livsform (carbon) hen imod vores tidligere strålende krystallinsk form og transmutation (som i filmen Noah 2014 og de lysvæsner, der var udformet som klippe-vogtere, en version af forståelse). En anden fantastisk film 'Interstellar' som skulle efter sigende var åbenbaret af vores opstegne mestre...... 
Response:
"Men, det lyder helt galimatias."

Reply:
Jeg kan bedst forklare det sådanne;  De såkaldte mørke kræfter fra vores fjerne historie - en hel menneskealder tilbage i vores tid, havde tilbøjeligheder til at ændre vores menneskelige DNA for at reducere mængden af ​​lys i vores organer. Det tillod dem at installere mønster af fysisk svaghed, sygdom, alderdom, død og alvorlig nedsat evne for intelligens og åndelig klarhed. Evnen til selvudvikling og forståelse, vores egen guddommelige højere selv var gemt langt væk og dermed også næste kærligheden til vores medmennesker og os selv.
Response:
"Vil det sige, jeg skal slippe alt hvad jeg har lært et helt liv, og tro på små grønne mænd tusinder år tilbage, være forandringsparat og tro på unikheden i mig selv, måske begynde at elske mig selv ligefrem?

Reply:
Den helt normale reaktion, når vi bliver konfronteret med noget, vi ikke helt forstår, en fornægtelse, misbilligelse, hånlig latter af uvidenhed, afstandstagen, især for dem som stadig er solidt forankret i de lavere dimensioner af Jordens dualitet. Forsøg dig med en guided Tour
Se dig omkring, mærk tendensen. Gør dig den tjeneste, ta' dig tid til at, kigge efter de syndelige forandringer som er lige nu. Det er som om forhængene bliver trukket til side og de skjulte dagsordener på alle niveauer i samfundslivet kommer frem i lyset. Handlingsmønstre, som ikke er helt fine i kanten, har tidligere kunnet leve bag kulisserne, men den ene skandalesag efter den anden rulles nu op i medierne og de involverede bliver stillet til regnskab. Der er bare ingen som kan gemme sig mere, heller ikke dig og mig. Som Storm P. sagde engang "Mange millioner mennesker render forvirret om på jorden for at finde den længste vej til graven"
Response:
"Fint nok, men hvordan oplever vi så denne forandring i vores fysiske legeme"?


Reply:
Hvordan undgår du stress og depression?
Hvorfor tror du der i årtier har været "nyere kroniske" symptomer som træthed, svimmelhed, diffuse og fysisk ubegrundede smerter, udslæt, depressioner, migræne, susende for ørerne, problemer med halsen, rygproblemer, mave m.m. Diagnoserne er blevet til f.eks. fibromyalgi, kronisk træthedssyndrom, virus på balancenerven, forskellige gigtformer, allergiformer, mavesår, stress og depression m.m. I medierne hører vi, at antallet af mennesker med disse symptomer og diagnoser stiger med stor hast uden oplagt forklaring. En given neuropsykolog, som arbejder med at hjælpe mennesker med disse symptomer videre i livet via samtaler om deres stressede hverdag, om at lytte til kroppens advarsler og i det hele taget fokusere mere på livsstil end på sygdom. Den udvikling er uden tvivl et skridt i den rigtige retning, ikke den almene lægevidenskab, som slet ikke er forandrings-parate. Det kunne ligefrem være de strømninger af energier, ændringer af vibrationer og frekvensskift ændring af vores DNA, vi taler om her........  Når vi begynder at åbne op for vores kronechakra, sker der først ting og sager, som overgår selv Din vildeste forstand. Dit kronechakra sidder lige over dit hoved, og symboliseres med en hvid eller rødviolet farve. Kronechakraet er det syvende chakra, og udgør din erkendelse af din egen guddommelighed og din sammenhæng med universet. Kronechakraet er detALLERVIGTIGSTE lige nu at få åbnet....og dernæst det tredje øje - Pinealkirtlen

Response:
"Hvad kommer der så til at ske med mig? Jeg forstå ikke alle disse begreber omkring spiritualitet"?

Meddelelse fra Saul: Who you are is constant and unchanging

Saul is an ascended Master just like Jesus, Buddah, Mary and many many more. BTW you are all on your ways to becoming ascended masters so stand up and celebrate your greatness.

Kanaliseret af John Smallman 
© 2017 johnsmallman.wordpress.com


Saul-audio-blog-for-wednesday-january-11th

Here in the spiritual we realms we continue to be in great joy as humanity’s awakening process accelerates and more and more humans start to become aware that something of major significance is happening in their individual lives and on Earth. The energies enveloping the planet are strengthening and intensifying moment by moment, and you truly can have no idea of the affect that they are having everywhere – on nations, governments, religious organizations, multi-national corporations, political organizations, charitable organizations, indigenous peoples, military, police, intelligence agencies, and of course work places, families, and personal relationships – ENORMOUS changes are in progress right now!

AND, nearly everyone is feeling these amazing energies of change. Most are confused, they think that there is something wrong with them and are afraid to mention it to anyone. Therefore there are millions and millions of humans feeling these energies and who remain afraid to talk about them because they are sure they will be thought “weird” or “woo-woo.” Consequently it is absolutely essential that you, the Light workers, the Light bearers, the Way-showers, and all who are aware that they are beginning to awaken, daily make and strengthen your intent to be only loving, and to be so in every moment. Humanity and the planet needs the energy that you allow to flow through you, suffusing you utterly and completely as it goes on its way out into the wide world beyond you embracing and comforting all on Earth.

This is the time for which you incarnated, this is the time for awakening, and this is the time when it is going to happen. REJOICE!!!

God so Loved the World that he gave His only begotten Son.” (John 3.16) Well He/She is YOU! This is your time of resurrection, your time of awakening, of ascension. It was foretold in the Bible – old and new testaments – so do not bury your heads in the sand and say “this can’t be happening” or “I must be imagining this.” What you are “imagining” is the illusory world, the one that will fade from your memories as you awaken into the Light of God’s eternal Presence and know yourselves at last as who you truly are, One forever with Source. REJOICE!

Jesus through John Smallman: God Loves You and Has Given You Everything

Sananda udsender ugentlige budskaber for tiden, for os som har fulgt Jesus Sananda i længere tid, har det altid været en fryd og opløftende oplevelse for vores forståelse, hvad der sker omkring os. Den Opstegne Mester Sananda / Jesus / Kristus / Jeshua tjener som en lærer af hele verden, og var en af ​​de største Spirituelle healere, der gik på vores elskede planet Jorden/Nova/Gaia. Det er vigtigt at forstå, alle vores opstegne mestre og de galaktiske venner, så at sige, ikke har tilladelse til at bruge Deres beføjelser for at ændre forløbet af civilisationer, kun i yderst sjældne tilfælde. Universets lov.

Kanaliseret af John Smallman
© 2017 johnsmallman.wordpress.com


jesus-audio-blog-for-tuesday-january-10th.mp3

All are One, there is no separation because separation is an unreal state that you collectively imagined into your Mind in order to play the illusory games in which you have been so caught up for eons of your time, but which, in Reality, was only only a very brief momentary thought of separation.
But because you are so powerful you were able to make it appear very real and solid. Now the collective You has chosen to let it fade away, and so it will. The Tsunami of Love continues to build in intensity all across the world as more and more of you choose to engage lovingly with yourselves always, and then with everyone else with whom you interact in even the briefest and seemingly almost imperceptible manner.

You are all – every conscious entity throughout creation – extremely powerful beings because God created you and gave you that power to use freely and creatively, forever! You had just lost your awareness of this, as was your intent in constructing the illusion, and now you are finally allowing yourselves to become aware once more of your infinitely powerful divine nature, the nature in which you were created to live forever at One with God.

With God all things are possible, and you are with God eternally, never, ever separated because separation from Source is impossible! Therefore, also with you all things are possible. Truly trust that this is God’s Will for you, make it yours, as it already is, and be amazed at how beautifully your life starts to unfold for you.

Spaceships All Around Earth - Massive UFO War Above Us! (Blogger: Actually pretty good video.. Seem to recall many in the UFO Community agrees on. Space War or conflict between competing secret space program run by the U.S. Air Force with the support of the Secret Space Program (MIC-SSP) comprising the above U.S. military intelligence entities and benevolent ET's... Hard to know really, since we, who don't serve in the us military ranks or SSP, have no clue what's going on in space.. One thing though i'm almost certain about, NASA and other private space agencies alike, are lying through their teeth about space.. Had the privilege to meetup with COBRA, Alex Collier, Rob Potter, Tolec, Robert Scott Lemriel, James Gilliland, Ted Mahr, Dr. Michael Salla, Craig Campobasso, Omnec Onec, Tracee Houghton, and so many other wonderful, amazing people, in person and have learned a lot...)


Published on Jan 7, 2017
Non terrestrial officers? Have we already been to Mars? Are there actual monuments on the moon and Mars? Could there be a UFO war going on over the skies of earth in space? Are there spaceships all around earth involving extra terrestrials from other worlds? The evidence sure seems to imply that something is going on in the skies above. It would cost a lot for spaceships and a continuous flow of taxes and black budget dollars could imply a rational that there is more than meets the eye and or that of public knowledge. What do you think?
Leave a comment below.
Made for content, intrigue, debate and further research.

I created this video with the YouTube Video Editor (http://www.youtube.com/editor)

As Americans Freaked Over Russian Fake News, FBI Quietly Released New Clinton Investigation Docs (".. WikiLeaks called attention to the release on their Twitter account with a link to a web archive listing showing the updated page. The FBI did not make an announcement related to the release.. On page 235 of the documents, the FBI admits the Office of Inspector General found classified materials on Clinton’s server. This means the FBI knew about this leak well before anything was made public — and while Clinton was publicly denying it the entire time.. The claims of Russian responsibility for the hack have been heavily criticized by security experts in the US intelligence community. The original hacker Guccifer, whom the 2.0 moniker is referencing, has also dismissed the US government’s claims as ‘crazy’ in an interview last week. ‘Americans are crazy about the Russian thing and that Russians are invading the United States,’ Guccifer said regarding the Russian hacking claims. ‘It’s crazy … it’s this hysteria you know?’ WikiLeaks founder Julian Assange has repeatedly stated it was not Russian hackers who were responsible for the DNC leaks. Assange also hinted that it may have been murdered DNC staff member Seth Rich who leaked the documents...")


January 9, 2017

The Federal Bureau of Investigation has released a new batch of documents cataloging the investigation of Democratic Presidential Nominee Hillary Clinton. The documents were released Sunday on the bureau’s website, which has a page dedicated to the investigation of Hillary Clinton. WikiLeaks called attention to the release on their Twitter account with a link to a web archive listing showing the updated page. The FBI did not make an announcement related to the release.

The lack of comment by FBI officials has generated more questions than answers about the scale of the investigation into Clinton. The file is 299 pages and many of the documents are part of the basics of building a federal case including the preservation of records, evidence chain of custody, and listing many seized items.

There are many redactions in the documents, however, the context shows the investigation made significant progress before the contested Democratic primary race started in 2016, as most of the documents are dated in 2015. Many of the documents also reveal the procedures used to conceal details of the FBI’s investigation.

The first document in the file is the initial report titled “Opening of Full Investigation on a Sensitive Investigative Matter (SIM),” which is dated July 10, 2015. It states the investigation is designated as a SIM because of the “connection to a current public official, political appointee or candidate,” which kept the status of the case out of the public domain.

The same report also lists the case as a prohibited investigation, which receives special classification for counterintelligence needs.
“Due to the extremely sensitive nature of this investigation and the damage its disclosure could cause, the case will be designated as a prohibited investigation in accordance with Counterintelligence Division Policy Implementation Guide,” the report states.
FBI’s Counterintelligence division requested the preservation of records for multiple lists of email accounts. One list included 422 redacted accounts and another listed 912 accounts. All of the requests are dated August 18, 2015.

On page 235 of the documents, the FBI admits the Office of Inspector General found classified materials on Clinton’s server. This means the FBI knew about this leak well before anything was made public — and while Clinton was publicly denying it the entire time.
fbiThe files are also showing signs of details corroborating some pending theories about Hillary Clinton’s corruption scandals, as evidenced by internet forums. Conversation on Twitter has been continuous as users replied to the WikiLeaks tweet, and a lengthy Reddit thread featured many popular users citing specific facts from the documents.

Er Jorden ved at gå under? Dommedagsprofeti tæt på at gå i opfyldelse (Blogger: Er du også én af de mange danskere, der er trætte af sensationshungrende journalister? NASA har i årtier advaret os alle om at kæmpe asteroider rammer jorden i morgen, er det sket? Forudsigelsen om Jordens undergang bliver virkelighed, hvad vil du gøre ved det?)

© Geraldas Galinauskas Computer manipulation of the city where the flood

http://www.msn.com/da-dk/nyheder

Vi mennesker er ret gode til at gøre livet surt for os selv.

Men hvis global opvarmning, krig eller en eller anden ubehagelig sygdom ikke tager livet af os alle, så kan det være, at en 500 år gammel profeti gør det for os - hvis man altså tror på den slags ting.

I den sydlige og normalt solrige by Salento i Italien har det nemlig sneet i to dage. Udover at det tilsyneladende er et sjældent fænomen, så kan det også være det første tegn på, at Jorden går under.

Det mente den italienske astrolog og filosof Matteo Tafuri for omkring 500 år siden. Det skriver blandt andet Daily Mail.

Han forudså nemlig, at to dage med sne og to lysglimt i himlen ville resultere i Jordens undergang. Forudsigelsen blev nedfældet i hans dagbog, som blev fundet for nyligt af en gruppe forskere.

Det har sneet så meget i Salento henover weekenden, at skoler har været lukket, fordi man ikke er vant til store mængder af sne.


Om vores endeligt så bliver ved en stor flodbølge, en gigantisk komet eller anden katastrofe, fortæller den gamle profeti desværre intet om.

Det er dog langt fra den første og formentlig heller ikke den sidste dommedagsprofeti, der dukker op. Så, lad os alle krydse fingre og håbe på, at vi også overlever denne omgang.....

Over 100 Children Accuse UN Peacekeepers of Rape — Not a Single Soldier Charged (VIDEO) (Blogger: Seen many kind of reports on this issue, UN cover-up, big time. Sadly, tip of the iceberg within the world-wide Pedogate scandal... Lead me to the movie "The Whistleblower"(2011) starring Rachel Weisz (A drama based on the experiences of Kathryn Bolkovac, a Nebraska cop who served as a peacekeeper in post-war Bosnia and outed the U.N. for covering up a sex scandal) .. ".. John Vibes: After the UN has entered areas like Cambodia, Mozambique, Bosnia, Sudan and Kosovo, there was an explosion of sex trafficking and numerous reports of abuse. In the past several years, the UN was caught attempting to cover-up the fact that there were 231 people in Haiti who claimed they were sexually violated by UN peacekeepers, and were forced to perform sexual acts in exchange for food and supplies that were intended as relief packages. There are almost too many cases to list in which high-profile public figures or organizations were accused in pedophilia or human trafficking cases. However, they almost always dodge any prosecution or public scrutiny due to their control of the legal system and media. There have been many cases in recent history where establishment figures have been caught up in child prostitution rings but quickly had the story swept under the rug..")

(John VibesIt was recently reported that UN peacekeepers will not be charged for sex crimes against children that they allegedly violated while they were stationed in the Central African Republic. The French Government investigated the French soldiers who were accused of the attacks, but they found no evidence of wrongdoing, as often happens when organizations investigate their own. French prosecutors claim that they had insufficient evidence to charge the soldiers, but over 100 children have leveled accusations against them. Do they expect the world to believe that all of these children are lying?

Related FEDs Found "Unbelievable" Amounts of Child Porn on National Security Computers
Source - The Free Thought Project

by John Vibes, January 8th, 2017

UN spokesman Stephane Dujarric said that the agency defers to local governments in situations like this.

“So obviously we’ll keep an eye on this. But as we’ve said, it is the responsibility of member states to fully investigate and hopefully prosecute crimes. The fight against impunity for these horrendous actions has to be a partnership between the UN and member states,” Dujarric said.

There is a second investigation that is currently ongoing which involves UN peacekeepers and sexual assault in the Central African Republic. However, it is not clear whether or not this investigation is relating to the same accusations — or new crimes that have taken place since.

This is not the first time that UN workers have been accused of these types of crimes. After the UN has entered areas like Cambodia, Mozambique, Bosnia, Sudan and Kosovo, there was an explosion of sex trafficking and numerous reports of abuse. In the past several years, the UN was caught attempting to cover-up the fact that there were 231 people in Haiti who claimed they were sexually violated by UN peacekeepers, and were forced to perform sexual acts in exchange for food and supplies that were intended as relief packages.

There are almost too many cases to list in which high-profile public figures or organizations were accused in pedophilia or human trafficking cases. However, they almost always dodge any prosecution or public scrutiny due to their control of the legal system and media.

There have been many cases in recent history where establishment figures have been caught up in child prostitution rings but quickly had the story swept under the rug.

One such case was on June 29, 1989, when the Washington Times’ Paul M. Rodriguez and George Archibald reported on a Washington D.C. prostitution ring that had intimate connections with the White House and President George H.W. Bush. It was suspected that this was connected with the Franklin prostitution ring that was being exposed at the same time, in a different part of the country.

Related George Bush Pedophile Sex Ring and Blackmail of Congress