April 08, 2015

Whoneedslight - Sananda: The Resurrection Flame Captures Satan and Lilith. All is Well. - April 8, 2015 CET

I do recognize many truthseekers and Lightworkers consider Kathryn E. May as hoax and scam artist with self centered attitude, however besides her high price tag workshop retreats etc. I do personally find her transcribed messages uplifting and liberating, truth or not. You decide. The day when heads of the 13 families surrender ( incl. Banksters Rothchilds), will be the end of Cabal, fear will disappear and freedom for Terra.

Sananda:

Dear Lightworkers, first we wish to thank you for the heroic efforts you made to bring in and establish the Resurrection Flame, which now burns brightly in the Temple of Light.  The concentrated effect of thousands of Lightworkers across the globe, joining together during the eclipse and the Blood Moon moment of ascending energies on April 4th created a massive shift in the light quotient on Earth.  This was accomplished because of the combination of rising vibrations on the part of our human team, together with their monumental efforts to clear away the dark energies.  Mother and Father continue to increase the levels of incoming energies flowing across the planet.

Here is the message that was written by Christine, beloved twin soul of AA Michael, following the Resurrection exercises and further work that was accomplished here on the ground in the Temple of Light in their home in New York:

Christine:

Hello, precious family! First I want to thank you dearly and truly for the love you have been sending me. Every bit is felt and cherished and has helped tremendously with my healing. I have been longing to tell you all the story. As soon as my strength returns I will share it with you.  And now here is what we experienced as we all gathered today for the April 4th meditation.
  
From the grid, I first saw vortexes of light popping up all across the earth. When I looked I saw that they were the Lightworkers consciously focusing everywhere. This formed an immediate network of love. The dolphins in both their physical and etheric bodies began to form a resonance field across earth that had the effect of clearing all heavy energy. The dolphins were able to create a high frequency cleaning field that was so perfectly tuned it could draw out darkness on a cellular level from all beings and things.

The whales began to sing an ancient sacred tone. They told us it was the tone of the heart used by Mother and Father Source at our original birth. The whales had been keeping this tone safe and secret, as Kathryn described in the last message. They were emanating regal reverence and mighty love as they released the tone. The angelic choirs amplified their efforts, directing the tone both towards earth and out across the universe.

The many birds around our feeders here in the country suddenly disappeared. We were in awe to realize that they had joined the effort to clear the air of dross.

There are two other events for you to know. 

(Repost&Reblog) Hvide flystriber på himlen (Chemtrails) midt i Marts måned - beviser fra Hillerødmotorvejen

8. April 2015 - Urolig soverytme i nattens løb, svedeture, tissetue, og svimmelhed og træthed som ingen ende ville tage, der vil helt sikkert kunne findes logiske grunde, dog da jeg stod op til morgen (meget tidligt) på vej til job, kiggede jeg op som jeg plejer og kæmpemæssige formationer af Chemtrails nærmest svang mig i knæ lige oppe over mit hoved. Tog straks nogen billeder. Hele dagens observationer gjorde det unægteligt sole klart, dagen idag, var spækket med Chemtrails hele vejen ind til Københavnstrup og tilbage... nu er det ikke mig at bande, slet ikke på min blog.. men fandme det er, noget svineri..... Du får ALDIG nogen fra offentlige statsapperatur til at indrømme, noget i nærheden af, at Chemtrails findes, også i Danmark.... 


Således fortsætter 'Regeringen Helle Thorning-Schmidt II' på regeringsgrundlaget 'Et Danmark der står sammen', som SF var med til at formulere på Crown Plaza efter valget i oktober 2011. Et regeringsgrundlag er en programerklæring, som skrives af de partier, der indgår i regeringen efter et valg. Regeringsgrundlaget skal signalere, hvor regeringen vil hen i den kommende regeringsperiode.

Her er et link. Hvad vil jeg sige med det, ser du, lad os bladre ned i Regeringsgrundlaget og finde ordet 'Luftforurening': 

Grøn Omstilling
"Verden står overfor to alvorlige kriser. Den økonomiske krise og klima/miljøkrisen. Begge kriser skal løses i en verden præget af store forandringer på vej mod en ny verdensorden(NWO?). Kloden kan ikke bære presset på ressourcer og klima, hvis den nuværende retning fastholdes. Derfor står bæredygtighed, grøn økonomi og konkret indsats overfor stigende forureningsproblemer, ressourcemangel og klimaforandringer meget højt på regeringens dagsorden"..

KLIMA- OG ENERGI
"En nedbringelse af udslip af drivhusgasser vil samtidig reducere andre former for luftforurening markant, da en meget stor del af forureningen med bl.a. NOx og partiklerskyldes afbrænding af fossile brændstoffer".

Trafik
"Det er nødvendigt at nedbringe forureningen fra transportsektoren. Det er herunder nødvendigt at lavere CO2-udslip fra sektoren bidrager markant til at nå klimamålsætningerne"

Regeringen vil derfor fremlægge en Naturplan Danmark, der vil have til hensigt:

"Bidrage til at reducere Danmarks klimaforurening og som tager udgangspunkt i EU og FN beslutninger og love om havmiljø, vandmiljø, naturbeskyttelse og biodiversitet".

Og jeg kunne blive ved. Ikke ét eneste sted står der nogen KONKRET om; Contrails, chemtrails, Fukushima strålingsudslip, skifergas, Pesticider i drikkevandet, sprøjtegifte i landbruget, Mikroplast og andre miljøfremmede stoffer (også fra slam fra spildevandsanlæg), forurening på gamle garverigrunde (Oprensning af en forurenet grund), dumpning af kemisk og radioaktivt affald og afbrænding af kemikalier og olie på havet, regeringsgrundlaget er kogt ned til, simple overordnet mål, der ingen konkrete udmeldinger eller tilkendegivelser eller bestemte tiltag, så kan man jo ikke klandres for noget eller holdes op på noget og fornærmere ingen...... 

--------------------------------------------------------------

Udgivet den 22. Marts 2015 af Verdensalt.dk

Jeg indrømmer det gerne, min indre BS ur brummer højlydt, hver gang Statsapparatet fortier, benægter, sidder på tophemmelige dokumenter eller blot har en simplificeret forklaring på ting som skaber flere spørgsmål end svar..... derfor går jeg også i selvsving, når vi vælter i beviser på, Chemtrails eksistere...også i Danmark.. ser du, den danske regering har altid tilladt USA og andre lande, måske endda også tilladt at genfylde de special fremstillede militær fly eller skrupelløse kommerciel luftfart, med kemikalier og nanopartikler, der udelukkende submitter det som betragtes som bakteriel eller kemisk krigsførelse.
Hyposen eller sammensværgelsesteorien hævder nemlig, at flyenes udstødning efterlader farverige brede 'flystriber' eller 'haler' som ikke er naturlige kondensstriber "Contrails" (består hovedsagligt af frossen vanddamp) men faktisk kemiske eller biologiske agenser (nano-mikroorganismer), der bevidst udledes i ganske store højder og som danner hvidt skylag der dækker for Solen. Dvs. et målrettet militært eksperiment udenom offentlighedens søgelys i hemmelige programmer rettet af regeringsrepræsentanter. Solstråle blokering, psykologisk manipulation, eller menneskelige befolkningskontrol, vejr-modifikation eller biologisk eller kemisk krigsførelse...vælg selv.

Breaking: Simon Parkes April Newsletter (Elite American government & their allies in UK rerouted sensitive encrypted info along VPN line in the Ukraine. A false report that Britain’s nuclear submarine fleet had targeted their missiles on Russia, to start a 3rd world war)

It is with deep regret that I can
no longer receive emails with questions.
If you have questions for me then
you should book a 30 minute consultation. 
Welcome to the April edition of my news-letter.  The last 6 weeks have seen some of the greatest activities on this planet perhaps not seen for the last 20 years. 

In March it may be remembered that President Putin disappeared for some ten days and I can now reveal what he did.  Apart from meeting Chinese officials and formerly signing the BRICS agreement, the elite American government personnel along with their allies in UK rerouted sensitive encrypted information along the VPN line in the Ukraine.  This information contained, amongst others, reports from the atomic energy commission and Britain’s spy centre known as GCHQ.  This information was fabricated and it was hoped that the Russian secret service would intercept these transmissions.  Encoded in this information was the false report that Britain’s nuclear submarine fleet had targeted their missiles on Russia,  I am left with no other conclusion than to believe that this was an attempt to start a 3rd world war.  Thank god President Putin realised the trick and did not respond militarily, however this was the final act that convinced him to sign the BRICS agreement - for up until now he had not formally signed.  This is why he nationalized the main bank in Russia, because he required a state run bank to trade in the new currency which of course will be gold backed.  Within his inner circle he formed a special committee of between 3 and 5 people who now are very much involved in rolling out of the alternative gold backed system. I understand President Putin had a recent addition to his family and I congratulate him.

On a far more sinister note an arm of the Zionist regime sent a hit squad in an attempt to assassinate President Putin, this was thwarted and at the same time a hit squad was despatched to take out President Obama.  That is why some 10 members of the senate were recently arrested - because this plot also failed.  So now we begin to see why America at its highest levels is fearful of the new gold backed currency.  With China, Switzerland, India, Brazil, potentially Hungary, Iceland and even the United Kingdom wishing to join, America is being isolated economically.

Sheldan Nidle opdatering for Galaktiske Føderation af lys og åndelige hierarki - 8. April 2015 CET


Hvem er Sheldan Nidle: Sheldan Nidle er grundlægger af Planetary Activation Organization, en UFO religion. Han siger at han er i stand til former for telepatiske kommunikation, samt er i kontakt med rumvæsener. Han er tit kanal for budskaber og formidler af Det Galaktiske Føderation Af Lys.


Finansielle akronymer Updates!- Electronic trading algorithm, IMF SDR, MBS, Securitization


We stand at the very edge of our blessings. Let each of you feel this inside your precious Soul! Gaia waits for us to get our freedom and use this to bring her great comfort.

Ummac Dan ~ symbol of the
Sirian Star system

6 Caban, 15 Mac, 11 Ik
Dratzo! We come this time with more good news! Our liaisons report that our allies are preparing to release the prosperity shortly. At present, the various tests of this new system are proceeding. The holidays have somewhat slowed this procedure. Yet the basic intent continues — namely, to successfully distribute your various blessings! The dark cabal is now unable to stop this movement. This process is presently aimed at completion by the early spring. Until then, expect to see events, which seem to hint at no immediate change. The dark knows what is truly happening and sees that there is no way out of their current predicament. Our ambassadors are presently setting up when and how new governance is to manifest. All of this wonderful news means that we are moving at a good pace toward disclosure. Our Agarthan allies and your Ascended Masters are therefore preparing a number of lessons, which are essential to this cause. Our fleet continues to limit how the exotic weaponry of the dark is used. We have limited it to a very small set of minor cases.

(Un)Informed Consent: A Few Things Parents Don’t Know About the Measles, Mumps & Rubella Vaccine - April 8, 2015

Vaccine-debat: Forældre opretter smittegruppe på Facebook. Forældre, der ikke vil lade deres børn vaccinere, har oprettet en lukket Facebook-gruppe til udveksling af oplysninger, så deres børn kan blive smittet med eksempelvis røde hunde og mæslinger. Et meget risikabelt scenarie, lyder advarslen fra professor. .... Jeg siger, fantastisk initiativ... I kan læse mit blogindlæg omkring emnet:

by Louise Kuo Habakus

I’ve been dismayed by the national brouhaha characterized by the Four “Astroturf” Horsemen of Vaccine Hysteria: Fear, Anger, Blame, Hatred.
  • The unvaccinated must be hunted down and punished Measles is deadly
  • We need a federal mandate for the measles vaccine
  • No exemptions for anyone
There’s nary a mainstream outlet that hasn’t jumped in and piled on. For a group of investigative journalists, health reporters, seasoned writers, and popular bloggers that claims to wrap themselves in the cloak of modern science, there’s precious little scientific or even analytic thinking, let alone responsible, measured discussion. It remains to be seen whether mainstream journalism will grow a spine.

In the meantime, however, what concerns me is how little parents know about the combination measles, mumps & rubella vaccine (MMR).

I worry about informed consent.

In this post we address the safety of the vaccine itself [and] what’s going on with its manufacturer, Merck & Co.

MMR Vaccine Safety
Documentation of adverse events following vaccination

Start with the basics:
Measles can travel via neurons to your brain

Measles virus can present as three different forms of infection in the central nervous system.

We’ve known that measles virus can travel via neuronal spread and enter the brain. It’s called “axonal transport” and it’s as fast as it sounds.

What is not commonly understood, however, is that it’s not just the natural contraction of disease that’s implicated. Vaccination can carry measles virus to your brain, too. From a study in the peer-reviewed Current Topics in Microbiology and Immunology:

[A]ttenuated vaccine strain can traffic to the brain under conditions of poor immune surveillance.

Injection of MMR vaccine can cause the live measles virus to hop a neurological bullet train to your brain.

The Merck Manual acknowledges that vaccines can cause brain damage: