June 26, 2014

Dagligdagen med Vasana - Åndelig livsstil

Latente adfærdmønstre, vaner styre os
Denne artikel handler om "Vasana". Kort fortalt, stammer navnet fra vedantisk litteratur - Dharmiske Traditioner, filosofisk retning inden for hinduismen (oplysthed). Et uundgåeligt begreb eller tilstand som indtager vores daglige liv mere og mere, man kan vel definere det som en slags kognitiv dissonans.  Vasanas kan bedst defineres som de automatiske, mekaniske eller vanemæssig måder, vi har for at reagere på situationer. De er indgroede adfærdsmønstre.
De kan også opfattes som vores ubetalte regninger i livet, vores gæld, vores kreditorer. Vasanas er vores karmiske rester eller aftryk, som påvirker et menneskes nuværende opførsel. Vores gamle latente oplevelser, afsluttede sager, overskydende bagage i livet. De forvrænger vores adfærd, og vi er sjældent klar over, at de er i drift. Mens de er almindeligt kendt hos studier for selvudvikling og spiritualitet, aner de fleste mennesker ikke hvad vasanas er. Vasanas er den væsentligste hindring for vores velbefindende og lykke i livet.

Et gammel udtryk er besværende korrekt for dele af vasanas : "Brændt barn skyr ilden";
Ubehagelige hændelser husker man tydeligt, og man er meget opmærksom på at undgå dem i fremtiden

Vi dykker længere ned og ser på hvad det betyder for os.