April 12, 2015

Danmark overgår snart fra traditionelle analoge (ikke digital) vand- og elmålersystemer til Smart-Grid-intelligent eller Smart-meters - Kan du sige nej tak? - 12. April 2015

Udgivet den 12. April 2015 af Verdensalt

Ifølge Netenergi.dk; I de kommende år omstilles elforbruget og elproduktionen i Danmark markant. Elproduktionen vil i stigende grad komme fra vedvarende energikilder, samtidig vil forbrugerne skifte deres oliefyr ud med elektriske varmepumper og erstatte deres benzinbiler med elbiler. Derfor skal elsystemet udbygges, men hvordan gøres det mest effektivt? Systemet, der er baseret på informations- og kommunikationsteknologi, har til hensigt at gøre produktionen og distributionen af el mere effektiv, pålidelig, økonomisk rentabel og ikke mindst bæredygtig. Udviklingen af smart grid'en skaber en række spændende perspektiver for både energiselskaberne og forbrugerne. En smart grid er et elsystem hvor produktion, transport og forbrug af el kobles intelligent sammen. Systemet, der er baseret på informations- og kommunikationsteknologi, har til hensigt at gøre produktionen og distributionen af el mere effektiv, pålidelig, økonomisk rentabel og ikke mindst bæredygtig. Udviklingen af smart grid'en skaber en række spændende perspektiver for både energiselskaberne og forbrugerne. Sagt på en anden måde, inden udgangen af 2020, skal alle have fjernaflæste målere i Deres bolig iflg. Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen
"Starter med en virkelighedsnær historie et sted ude i provisen, hvor jeg bor. Uanset hvilken smart-meters vi snakker om, er det samme problematik (kommer tilbage til). Omkring August måned 2014, kom der en installatør fra det lokale vandværk og bankede på min dør for at udskifte fra den gamle mekaniske måler til trådløse- ultralyds-vedligeholdsfrie-hydrometer. Smart skal det være. Uden at blinke med øjene, gik han igang med installationen. Mod bedre vidende, eftersom jeg i forvejen havde en verserende sag kørende med vandværket om forkert aflæsning, mente jeg det VAR det bedste valg for os forbrugere, så vi en gang for alle, kunne med millimeters nøjagtighed, få aflæst forbruget. Min tvist med vandværket var, jeg havde aflæst tallene forkert ( iflg. vandværket) én gang og dermed stod jeg med et alt for stort forbrug end jeg selv havde forventet (50-70m3). Dertil nægtede vandværket, at tilfredsstille min nysgerrighed og udlevere min gamle mekaniske måler, til forfølgelse og analysere via Teknologisk Institut (fuld lovligt indenfor 3 måneder). Kommunen fik ind til sidst banket mig på plads, med, at mene, jeg bare skulle se op betale min regning og komme videre med mit liv. Så man kan sige, eneste ting jeg kan sige omkring udskiftning af mekaniske til trådløse, er så kan man også få bevis for, at det jeg aflæser og vandværket dataindsamler fra centralhold er ens. (måske) Tilliden mellem borger og myndighed er i hvert fald anderledes stillet når vi snakker omkring smart-meters"!?    
Radio24syv.dk og aflyttet, Aflyttet uge 15, 2015: "Smart Elmåler, der spionerer? Vi fortsætter historien om elinstallatør Jørgen Steffensen, der nu har måttet overgive sig til sit elselskab efter trusler om Kongens Foged"
Hør hele podcasten fra Aflyttet uge 14, 2015 :"Inden 2020 skal alle danskere have nye, intelligente elmålere, der kan fjernaflæses og sende data tilbage til værket".

Tvang i Danmark, men hvad med vores nabolande?

Hvad skal du endeligt forholde dig til mht. smart-meters :  Fra dokumenterede (og undertrykte) sundhedsrisici, uberettigede krænkelse af privatlivets fred og sikkerhedsspørgsmål til tab af suverænitet og kontrol over vores ejendom i vores eget hjem og meget højere regninger, Smart Grid giver langt flere problemer, end den foregiver, at løse. I virkeligheden kan intelligente målere bruges som en pengemaskine - nemlig hvordan profitsøgende virksomheder kan fortsætte med at tjene penge på yderligere aspekter af vores liv. I England og  Holland er man i stand til at sige fra til intelligente målere. Holland går skridtet videre med, at vedtaget en lovgivning og i henhold til menneskerettighedskonventionen, hvor man har et valg. I Sverige kan man også sige fra, især dem som lider af IHS (frekvenssignaler som skader)Dvs. Intelligente målere er ikke obligatoriske - de er lovligt berettiget til at afvise, uanset begrundelse. Vil du vide mere - http://www.iemfa.org
"Mekanisme for trådløst strålinger er med til, at forårsage sygdomme og dit DNA nedbrydes og patologisk skyldes nitrogenoxid forstyrrelser. Det er sådanne, trådløse enheder fungere. Det forårsager enorme oxidativt stress, endothelcelle dysfunktion og nitrogenoxid udtynding "~ Dr. Stephen Sinatra

FAQ - med en naturlig forpligtende kritisk tilgang til smart- meters.


Q&A: Findes der et andet ord for smart-meter? Nogen gange kaldes det smart-meters, smart elmåler, fjernaflæst elmåler eller electricity meters. Det dækker over det samme. "En elmåler som kan aflæses igennem elnettet eller ved kobberkablerne i nettet, ellers ved radiosignaler (ligesom en mobiltelefon) som kan sende hvad ens forbrug er til et central system". 

Q&A: Er vi som danske forbrugere tvungen til at få installeret Smart meter (Vand & El) i Danmark? Det er vi allerhøjeste grad, ellers mister vi retten til, at få forsyningen leveret og Kongens Foged kommer på besøg, vi har ingen anden alternative energiforsyning i Danmark eller mulighed for at sige NEJ. Det er dig frit for, at vælge andet elselskab i Danmark,  mens selve distributionen af elforsyningen kun kan ske ved det hovedselskab som DONG ENERGI eller NESA som ejer kabelføringen til din dør... Medmindre du selv har egen vindmølle, solcelleenergi, og evt. dieselgenerator.... samme gælder distribution af vand og spildevandet. Medmindre du har en septiktank, samt en regnvandssamler og koger dit vand ...

Arcturian Energetic Weather Report #1 - April 12, 2015

Arcturians er en race, der kommer fra den blå planet, der kredser den røde kæmpestjerne Arcturus i Bootes konstellation. Arcturus kredser cirka 36 lysår fra vores solsystem. Arcturians er den mest avancerede civilisation i galaksen, transcendere ind i 4. og 5. dimension. Mange kender Arcturians, som velvillige væsener. Men hvad kun nogle ved, er læren som Arcturians følger. Indhyllet i mystik, og tabt i de åndelige oversættelser gennem kommunikation og kanaliseringer af Arcturians til mennesker, en race af væsener synes at eksistere og kommunikere fundamentale love, der styrer eksistensen af ​​fred, kærlighed og glæde. Denne grundlæggende lovgivning tillader Arcturians at skubbe i retning af højere planer af eksistens og give mulighed for fortsat vækst i et begrænset fysiske univers. Arcturians menes at komme fra en kredsende himmellegeme, der ikke har været opdaget af jordiske astronomer. 

Kanaliseret af Suzanne Lie
©2015 suzanneliephd

Download Free Recording Of This Message

Beloved Ones, we are the Arcturians.

We are here to begin our process of sharing with you the energetic weather reports. As you know the energy fields on Gaia have been extremely intense, and the frequencies seem to be rising every day. However, simultaneously, there are other places, situations and people where the frequencies seem to be getting lower. This is because as the frequency gets higher, there are people who are dropping out.

This doesn’t mean that these people will not be able to continue their Ascension process, but it means instead that sometimes our beloved Galactics and Celestials wearing human forms need some time to rest. Some of you need to just stop and be still, take a vacation, do only do what you want to do, be with friends, travel, be in nature, write, sing, dance – whatever brings joy in your life.

This is so important because, even when you are sitting still, it is working very hard. Your body has to adapt to higher and higher frequencies of Light. As this higher Light is moving into your pineal gland, it is going into your endocrine system and moving through all of your Chakras. As the higher frequency light moves into the endocrine system of all of your chakras, you begin to have a different bio-chemical mix, so to speak.

Another thing that is occurring is that time is becoming increasingly confusing. This confusion is because as you are moving into your fifth-dimensional consciousness you are beginning to remember how it is to live in the NOW. Hence, you get so involved in the NOW of what you are doing, thinking or being, that you lose all track of time.

CIA Whistleblower face 100 years for Exposing Gov’t Lies - April 12, 2015

CIA whistleblower, Jeffrey Sterling, now faces up to 100 years in prison and a fine of $2.25 million for blowing the whistle on the CIA planting false evidence of nuclear weapons in Iran. This demonstrates how corrupt the government is. They will start wars for personal gain and lie to the people each and every time. Obama promised he would be honorable and “protect” whistleblowers from prosecution and punishment, Just another crock of bullshit. He is due in court April 24thSix Whistleblowers Charged Under The Espionage Act: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_bigbrother144.htm


Danish Ole Dammegard | False Flags, The Caravan of Crisis Actors, & Their Global Terror Tour (False Flag Terror Attack successful in Denmark, did we prevent Italy attack after disclosure?)- April 12, 201550:00 Marker - Ole Dammegard discussing his pre-disclosure warning before the Copenhagen false flag terror event actual happen from his CIA contacts(diff. other sources). Terror events - Dublin, Paris, Copenhagen and then Italy.... 

http://www.verdensalt.dk/2015/02/copenhagen-another-false-flag-citizen.html?m=1Published on Apr 11, 2015
Ole Dammegard returns to the podcast this week to talk about the false flags all over the world in the last year or so: Paris, Copenhagen, Sydney, Ottawa, and more.

Ole has been tracking the moves of the New World Order for over 30 years, which gives him a high level of insight when it comes to analyzing the latest moves from their fear creation playbook.

http://www.lightonconspiracies.com/

(Repost&Reblog) Regeringerne Fjerner Folkets Rettigheder Med Terror - Problem-Reaktion-Løsning: Mest anvendte våben blandt Cabals minions - 12. April 2105


Udgivet den 12. Junuar 2015 af Verdensalt.dk

Vestens mørke kræfter spinder guld på 'Terror frygten', og vores traumatiseret uvidenhed, benægtelse af sandheden bagved illusionen, tør vi slippe det gamle paradigme. Vi føler os sikre på, at 'systemet' vil os det bedste, fortæller os sandheden og hele sandheden - altid.       

Hvem er bagmændende, de "hemmelige" grupperinger som uddanner, indoktriner til væbnet konflikt? Hvem drager utvivlsomt fordel af alle disse terroranslag rundt om i verden, fremprovokationer til optrapning og udrustning af militæret og politiets terrorbekæmpelse? CIA, MI6, Mossad- Det kan komme som et chok - men det er en håndfuld mennesker i Toppen af NWO ( Propaganda Warfare ) som tidstadighed manipulere, styre og kontrollere vores verden. Deres håndlangere er CIA og andre special-enheder for Deres beskidte krige. En af Cabal/illuminati/NWO's formål (Satan Worship) Ha' én verdensreligion - Det illuminati jødiske program er at miskreditere Bibelen og kristendommen. Ta' på opdagelse og undersøgt det selv. Hvorfor benægte det? Tiden for fuld bevidsthed er på sit højeste lige nu, se alle de mange beviser som allerede florere på nettet omkring Charlie Hebdo og False Flag Operations.

Red Dragon Ambassadøren og Ron Von Dyke taler om begrebet "stockholmsyndrom". Min egen tolkning, vi er løsningen til problemet. Hvis vi fortsætter, med at 'føde' vores politikkere og ledere med sympati for at stå sammen mod terror, som har udviklet sig til denne ensolidaritet, hvor vi som ofre, benåder alle tiltag til terrorbekæmpelse, lovforslag, tilgivelse for indtrækning på privatlivets fred, lempning på vores syn omkring fri bevægelighed, flere penge og ressourcer til politiet, PET, militæret mod terror osv. fortætter samme leg som NWO elsker at lege. Frygt, Tankekontrol, Nyhedsmedierne omgåelse af sandheden og især nu efter Paris - dygtighed for manipulation af menneskelige følelser.  

Kære læser, du bliver manipuleret - disse kædereaktioner af event vi ser i Frankrig og måske kommende event i Tyskland, afhængig af om Tyskland tør godkender Rusland som samarbejdspartner og gå væk fra EU og Petro Dollaren ( så falder der brænde ned). En direkte anvendelse af Problem-Reaction-Solution, som David Icke har givet udtryk for i årtier. Vi er en hæmsko for vores egen udvikling, ved forblive i en benægtelse, ikke tage ansvar for det vi føler, ser og hører, i stedet for at bebrejde andre, både på et spirutal plan og troen på der findes en bedre verden forude og det vi bliver stop-fordret med via TV2 News. Frankrig er dog 'måske' begyndt at se sandheden forude igennem tågen af illusionen.

Seneste gode nyheder er, Tyske muslimske ledere, kansler Angela Merkel og medlemmer af hendes kabinet marcherer lige nu for en "åben og tolerant Tyskland." Rallyet sender et budskab om enhed mod PEGIDA anti-islamisk gruppe (spændende at se hvad Cabal vil gøre nu)

I kan læse mere om Problem-Reaktion-Løsning: Problem-Reaktion-Løsning: Mest anvendte våben, brug af Mass-Mind-Perception for at fremme en World War III - døm selv (Ole Dammegard og David Icke) 

Netanyahu og USA er pot og pande, og modsætter sig ethvert forsøg på at Palæstina bliver anderkendt. Sverige tog skridtet som det første EU-land i oktober 2014 og anerkendte Palæstina, hvilket medfødte stor, israelsk kritik, hvor landet trak dets ambassadør ud af Sverige. Flere EU-lande har anerkendt Palæstina, men det var før deres indtræden i unionen. Det drejer sig blandt andet om Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn. Socialdemokrater i Danmark vil anerkende Palæstina som selvstændig stat, men det er jo ikke en official dansk holdning udadtil. Folketinget har allerede førstebehandle et beslutningsforslag fra Enhedslisten og SF om at anerkende Palæstina som en fri og uafhængig stat.

Herunder mit bud på et kendt magtstruktur og rangorden, i Cabal's kredse for at få kontrol over en given situation som kan være én af de mange muligheder for Terror i Frankrig. Med det, en advarsel, for andre lande som "måske" har samme opfattelse som Frankrig. 
  • Den 23 November advarer psykopaten Mr. Bibi Nazionists Netanyahu om det er en "alvorlig fejl", hvis Frankrig anerkender Palæstina
  • Frankrigs parlament anerkender staten Palæstina den 2. December 2014.
  • Israel vil forsøge at påvirke USA til at nedlægge veto mod ethvert forslag i retning af en palæstinensisk stat og tordner mod Kerry. Dec 14, 2014
  • Paris-angreb: Hamas fordømmer massakre Charlie Hebdo efter Netanyahu's sammenligning til Gaza raketter Jan 10, 2015
  • Hollande bad Netanyahu ikke at deltage Paris memorial march 12. Januar 2015
  • Hvorfor Benjamin Netanyahu feltog i Paris på Anti-Terror optoget selvom indsigelser fra Frankrig, Jan 12, 2104
  • Obama fortæller Netanyahu, at USA er imod den palæstinensiske bevægelse, hvilket understreger, at PA er »ikke en suveræn stat og ikke opfylder betingelserne for at deltage i ret«. Jan 12, 2015
  • Et stigende antal franske jøder har i de senere år forladt Frankrig til fordel for Israel. Benjamin Netanyahu byder fremtidige emigranter velkommen. Jan 13, 2015
  • Paris (AFP) - Præsident Francois Hollande lovede tirsdag, at Frankrig vil "aldrig give efter" til terror i en følelsesmæssig hyldest til tre politifolk skudt i en islamistisk drab, da fire jøder blev beskudt i angrebene som blev begravet i Israel. Jan 13, 2015
  • Je suis Palestinian’: Israeli ambassador furious over MP's Netanyahu tweet

Hvis man ikke kan finde andre folkeslag og bebrejde (foruden Rusland) , gør det på arabere og muslimer. Det gjorde man ved bombningen af Oklahoma, WTC 9/11, angrebet i Kenya Westgate mail (al-Shabaab), bombningen i London 2005 og nu i Paris og masse andre tilfælde. Spørgsmålet er om det nye begreb 'Islamisme' også dækker over hvad ISIS eller Boko Haram står for? Ifølge wikipedia er 'Islamisme' en nyligt opstået betegnelse for politisk islam, dvs. den opfattelse, at statens opbygning, lovgivning, retsvæsen osv. bør følge islamiske forskrifter (sharia) som beskrevet i Koranen og Sunna. 

ZeroHedge: Meet The Secretive Group That Runs The World (BIS - Bank for International Settlements, the usual response was a puzzled look, followed by a question: “The bank for what?”) - April 12, 2015

Key Point Summary: ... The BIS was founded in 1930. It was ostensibly set up as part of the Young Plan to administer German reparations payments for the First World War. The bank’s key architects were Montagu Norman, who was the governor of the Bank of England, and Hjalmar Schacht, the president of the Reichsbank who described the BIS as “my” bank...The real purpose of the BIS was detailed in its statutes: to “promote the cooperation of central banks and to provide additional facilities for international financial operations.” (The BIS buys and sells gold and foreign exchange for its clients. It provides asset management and arranges short-term credit to central banks when needed)...The BIS is a unique institution: an international organization, an extremely profitable bank and a research institute founded, and protected, by international treaties....The BIS is now the world’s thirtieth-largest holder of gold reserves, with 119 metric tons—more than Qatar, Brazil, or Canada.....BIS is the most important bank in the world and predates both the IMF and the World Bank. For decades it has stood at the center of a global network of money, power, and covert global influence... Central bankers like to view themselves as the high priests of finance, as technocrats overseeing arcane monetary rituals and a financial liturgy understood only by a small, self-selecting elite.... BIS set interest rates, thus deciding the value of our savings and investments. They decide whether to focus on austerity or growth. Their decisions shape our lives.....Central bankers now “seem more powerful than politicians,” wrote The Economist newspaper, “holding the destiny of the global economy in their hands.” How did this happen? The BIS, the world’s most secretive global financial institution, can claim much of the credit....The BIS headquarters has high-tech sprinkler systems with multiple back-ups, in-house medical facilities, and its own bomb shelter in the event of a terrorist attack or armed conflagration...The BIS has the right to communicate in code and to send and receive correspondence in bags covered by the same protection as embassies, meaning they cannot be opened ...The BIS’s assets are not subject to civil claims under Swiss law and can never be seized.....The BIS’s tradition of secrecy reaches back through the decades....During the war, the BIS became a de-facto arm of the Reichsbank, accepting looted Nazi gold and carrying out foreign exchange deals for Nazi Germany (Nationalities were irrelevant. The overriding loyalty was to international finance).....During the 1960s, for example, the bank hosted the London Gold Pool. Eight countries pledged to manipulate the gold market to keep the price at around thirty-five dollars per ounce, in line with the provisions of the Bretton Woods Accord that governed the post–World War II international financial system.....The general man- ager’s salary in 2011 was 763,930 Swiss francs (5,5M.DKK), while head of departments were paid 587,640 per annum(4,2M.DKK), plus generous allowances....The governors who meet in Basel every other month are public servants. Their salaries, airplane tickets, hotel bills, and lucrative pensions when they retire are paid out of the public purse....The founder of the technocrats’ cabal was Per Jacobssen, the Swedish economist who served as the BIS’s economic adviser from 1931 to 1956, he argued relentlessly against inflation, excessive government spending, and state intervention in the economy. Jacobssen left the BIS in 1956 to take over the IMF. His legacy still shapes our world. The consequences of his mix of economic liberalism, price obsession, and dismantling of national sovereignty play out nightly in the European news bulletins on our television screens....The bank’s opacity, lack of accountability, and ever-increasing influence raises profound questions— not just about monetary policy but transparency, accountability, and how power is exercised in our democracies.....For a staid, secretive organization, the BIS has proved surprisingly nimble. It survived the first global depression, the end of reparations payments and the gold standard (two of its main reasons for existence), the rise of Nazism, the Second World War, the Bretton Woods Accord, the Cold War, the financial crises of the 1980s and 1990s, the birth of the IMF and World Bank, and the end of Communism... The Occupy Wall Street movement, the anti-globalizers, the social network protesters have ignored the BIS....Legions of reporters, bloggers, and investigative journalists scour the banks’ every move. Yet somehow, apart from brief mentions on the financial pages, the BIS has largely managed to avoid critical scrutiny - until now!!!


Over the centuries there have been many stories, some based on loose facts, others based on hearsay, conjecture, speculation and outright lies, about groups of people who "control the world." Some of these are partially accurate, others are wildly hyperbolic, but when it comes to the historic record, nothing comes closer to the stereotypical, secretive group determining the fate of over 7 billion people, than the Bank of International Settlements, which hides in such plain sight, that few have ever paid much attention.

This is their story.
First unofficial meeting of the BIS Board of Directors in Basel, April 1930
* * *
The following is an excerpt from TOWER OF BASEL: The Shadowy History of the Secret Bank that Runs the World by Adam LeBor.  Reprinted with permission from PublicAffairs.
The world’s most exclusive club has eighteen members. They gather every other month on a Sunday evening at 7 p.m. in conference room E in a circular tower block whose tinted windows overlook the central Basel railway station. Their discussion lasts for one hour, perhaps an hour and a half. Some of those present bring a colleague with them, but the aides rarely speak during this most confidential of conclaves. The meeting closes, the aides leave, and those remaining retire for dinner in the dining room on the eighteenth floor, rightly confident that the food and the wine will be superb. The meal, which continues until 11 p.m. or midnight, is where the real work is done. The protocol and hospitality, honed for more than eight decades, are faultless. Anything said at the dining table, it is understood, is not to be repeated elsewhere.