Mar 27, 2015

(Repost & Reblog) Bankerne i total kolaps eller begyndelsen til en ny epoke af legalitet i den finansielle institution - March 27, 2015

Udgivet den 3. Juli 2104 af Verdensalt.dk

Bankernes totalitære dominans og gradbøjning af regler


Den globale bank industri er den største, organiseret, legiseret forbrydersyndikat

Samling af artikler som omhandler "bedrageri" især indenfor banker - her


Lad os se på et højst interessant bud på hvordan Bankerne fungere mht. gældsbeviser (kreditlån, huslån)

I bank verden er der ingen definition på penge. Hvordan kan det nu være, jamen alt hvad bankerne gør, er at udstede papir og veksle dem frem og tilbage og bogføre. Derimod er der definitioner på:
  • Gældsbeviser (promissory notes)
  • Veksler (bills of exchange)
  • Omsætningspapir (negotiable instruments)
Likviditeten for en bank er; evnen til at opfylde sine økonomiske forpligtelser, når de forfalder. Banken udlåner finansielle investeringer i relativt likvide aktiver, men finansierer sine lån med hovedsagelig kortfristede forpligtelser. Således en af ​​de vigtigste udfordringer for en bank er at sikre sin likviditet under alle rimelige forhold.

Bankens likvide beholdninger er umiddelbart tilgængelige midler, der nemt og hurtigt kan omsættes. Kontanter er det mest likvide middel
... Nu kommer det interessante, ligesom i en virksomhed, at være likvid, betyder, at virksomhedens økonomiske tilstand, dvs. positive aktiver, enten i form af kontanter eller beholdninger, der let kan omsættes til kapital. Handler bankerne med rede kontanter - NEJ. De handler med obligationer og aktier. Er penge og bankerne bakket op af en handelsvare, eller lager af ædelmetallet GULD - NEJ. Det var 50 år tilbage.
Bankerne handler ikke med rede penge - punktum. Bankerne handler med værdipapir og gældspapir.

Bortset fra det, så må det være vidunderligt at være et Realkreditinstitut;  de kan kun skaffe penge til lånet på én måde: Ved at sælge obligationer. Et realkreditinstitut fungerer ikke som et almindeligt pengeinstitut, der kan tage imod indlån eller låne penge hos et andet pengeinstitut og låne dem videre. Instituttet er afhængige af, om der findes en investor (måske en alm. bank, pensionsselskab, investeringsbank ) til at finansiere de udstedte obligationer til f.eks. sit hus, men vidste i, at alt foregår elektronisk? Igen, ingen fysiske penge tilstede. Vi ved efterhånden, at Realkreditinstitutterne tjener Deres penge ved, Deres høje Bidragssats, men vidste i også uanset om renten falder eller stiger, er det kun os som låntagere og investorerne, som mærker ændringerne. Realkreditinstitutterne PÅSTÅR at Bidragssatsen svarer til rentemarginalen i et pengeinstitut, men er det  nu også rigtigt. Fundingomkostninger må da alt andet lige, ligge langt lavere for et pengeinstitut end for et Realkreditinstitut (Udlånsmarginalen er forskellen mellem det, du betaler i rente for dit lån, og bankens omkostninger ved at stille pengene til rådighed for dig) .... kom lige på afveje og vil ikke gøre mig klog på det.....men vi ved jo godt hvem som skummer fløden, store lønstigninger i realkreditten, der påstår, den er presset på indtjening - husejerne betaler gildet eller læs om Kim Paulsen som nægter at betale for den seneste gebyrstigning på sit realkreditlån, og han er klar til en principiel sag ved en domstol.......

.... nu til tilbage til bankerne ... Jamen er det ikke kontrakt brud, at bankerne ikke handler med rede penge? Juridisk set, kan man ikke låne noget ud, som man ikke har som kontanter eller i sin beholdning - ergo bryder bankerne de gyldne regler. Men sådanne forholder det sig ikke i virkelighedens banker forstås, bankerne sikre sig ved noget som hedder "Securitization" - global industriel defakto nu om dage; basal set tager man de dokumenter (gældsbeviser m.m.) som vi underskriver i bankerne og sikre dem som likvider..  (Bankerne er som sagt pengeløse!!).

Jaaa, så langt så godt, dog gør bankerne noget endnu mere smart, de overdrager nu tingene videre til SPV (Special Purpose Vehicle/Entity) - SPV er selskaber der er oprettet for en bestemt, begrænset og normalt midlertidigt formål. De er aktieselskaber eller interessentskaber, hvis formål er modtage gæld fra et andet selskab. Ved at overføre sin gæld fra sin egen balance til en SPV virksomhed er "bankerne" nu i stand til at isolere sig fra enhver risiko, som gælden kan udgøre. SPV anvendes ofte i securitisation af lån eller andre instrumenter. For eksempel kan en bank udstede et sikkerhedsgaranteret realkreditlån (MBS), hvor indtægterne stammer fra tilbagebetalinger fra en pulje af realkreditlånet - Ønsket fra bankerne kan være, en juridisk adskildelse fra de lån, ved at oprette en SPV.

Dvs. banken får altid betaling (fra os husejere via vores afdrag), samme gør SPV (der nu ejer vores gældsbevis / huslån fra banken), de selskaber som forsikre SPV for penge (forsikringspolicer).

Nyheder fra ZAP og andre angående forestående Revaluering af Valuta og TRN - 27. Marts 2015 CET

Hi, Folks -

AT THE BOTTOM IS THIS MESSAGE:
Due to last minute delays with wire transfers, we REALLY NEED YOUR HELP! No kidding....send to paypal @ goneforthfornow@gmail.com.
Love & Appreciation.
Susan & Staff

Received via e-mail:

=====

-------- Original Message --------
Finansielle akronymer update! Basel III, FACTA, COREP, AIIB

Kilde:


From: 2goforth
To: 2goforth
Subject: Fwd: Mid-Week from "OFFICE OF POOFNESS" ZAP
Date: Thu, 26 Mar 2015 23:02:31 -0400

I APOLOGIZE FOR NOT GETTING THIS OUT YESTERDAY, BUT I AM A BIT UNDER THE WEATHER. THE CHEMTRAILS HAVE INCREASED OVERHEAD FOR SOME REASON, AND WHERE I AM IS A SMALL TOWN THAT HAS ZERO AIR TRAFFIC UNTIL RECENTLY WHEN SOME NICE JETS THAT LEAVE FLUFFY BILLOWING TRAILS THAT STAY IN THE SKY FOR HOURS AND HOURS AND BLOCK OUT THE SUN. AM I THAT POPULAR? WOW. THE BODY IS PAYING THE PRICE. SO BEING SICK AND TRYING TO GET WORK DONE IS KINDA HARD.

Here U go
We want ZaP, we want zAp, we want, we want ZAp ...
An another tantalizing stories of the flying purple pigs as they swoop into place for the final disclosure, ... who let the dinar out!
We want zaP! :D

ZAP SICK. ZAP NOT FLYING WITH PIGS TODAY…NO AIRSICK BAGS ON THEIR SADDLES. AND THE DOGS DID IT.

YESTERDAY, I RECEIVED INTEL THAT THE IMF WILL BE ANNOUNCING THE RV TONIGHT. IF SO, THEN ALL IS BREAKING WIDE OPEN, AND WE WILL SEE MANY MANY CHANGES. THIS IS THE ONLY INTEL I CAN SHARE, AND I DO HOPE IT IS ACCURATE.

Alexandra Meadors - "A Highly Informative Q & A With Sheldan Nidle: Revelations Have Changed Our Future! March 24, 2015″


https://youtu.be/WrQbNfMmSqE

Wauw ...... finally got to listen to the full webcast...amazing knowledge sharing... take the time to listen in....

Thanks to William who informed me of this. Immediately upon seeing it I felt it wanted to be posted. So here it is. I have not listened to it all as yet, but I felt that many would resonate with Alexandra’s questions for Sheldan, and learn some more about what this “Sheldan Nidle” person is all about.

Published on Mar 24, 2015

You will love this interview! Sheldan Nidle and Alexandra Meadors share an informative review of some of the hottest topics reviewed by our online community. You will hear a concise recap of what is unfolding now, what was done to prompt these changes, and what we can look forward to. Sheldan and Alexandra are discussing the possibility of a monthly presentation on specific topics! Stay tuned!

The views and opinions expressed herein are those of person(s) interviewed and do not necessarily reflect those of Alexandra Meadors and Galactic Connection.

Source 

Tom Heneghan Update - March 27, 2015

TOM HENEGHAN INTELLIGENCE BRIEFINGS
ALL Patriot Americans MUST know with sources inside
American/European intelligence agencies and INTERPOL
reporting what is really going on behind the scenes of the
corporate-controlled, fascist, extortion-friendly
propaganda U.S. media's massive deceptions
Protect and defend   YOUR   Constitution Bill of Rights,
the Supreme Law of the United States
http://www.tomheneghanbriefings.com/
https://twitter.com/Tom_Heneghan
Thursday   March 26, 2015
It is Now Totally Lethal 

by Tom Heneghan, International Intelligence Expert


source    source   

UNITED States of America  -  It can now be reported that the Saudi-Israeli Mossad-Bush P2 CIA direct attack on the nation of Yemen is a 'clean up operation' aka obstruction of justice reference Yemen has been fingered weeks ago by the Joint U.S-French Intelligence Task Force as "crisis actors" headquarters for the scripting of worldwide terrorist cells including the British MI6 ISIS.
Mercenaries kill 12 in Paris at Charlie Hebdo© REUTERS/ Handout via Reuters TV  
 source

We can now divulge that the French government has direct evidence (as we have reported in previous briefings) that the nation of Yemen and the 9/11 Kurt Becker NAZI German cell was responsible for the alleged terrorist attack in Paris, France.


The funding for this was none other than the British Bank of the Middle East in Qatar.