Feb 17, 2016

Hvad betyder Gini-koefficienten, hvad er penge for os alle, hvorfor er vi forgældet fra vugge til grav (Politiken 17-2-2016: "1 million sultende børn har akut brug for hjælp i Afrika")

Udgivet første gang den 31 December 2014, af Verdensalt

Smider lige et par fakta på bordet fra et geopolitisk og økonomisk syn omkring hvordan vi ser på fattigdom i de rige vestlige lande, hentet fra regeringen og den danske dagspresse's "programmeret" virkeligheds-billede og dernæst en lille smagsprøve på hvordan jeg anskuer situationen ud fra vores nuværende gælds og penge-baseret-system som er umulig at undslippe.

Danmarks Statistik 2014 - Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 


DST's sammenfatning fra rapporten 2014: 
"Det danske samfund er kendetegnet ved et højt niveau for offentlig service, herunder fri og lige adgang til uddannelse og sundhed, og relativt gunstige indkomstoverførsler til familier, der ikke har mulighed for at forsørge sig selv. Det er blandt andet baggrunden for, at Danmark har små indkomstforskelle, og at den enkeltes udfoldelsesmuligheder i mindre grad er afhængige af forældres indkomst og sociale status.
Et veludbygget velfærdssamfund som det danske forudsætter et højt arbejdsudbud. Hvis arbejdsstyrken og arbejdstiden bliver for lav, vil skatteindtægterne ikke kunne dække de offentlige udgifter til offentlig service og forsørgelse. Det er derfor centralt, at skatte- og overførselssystemet ikke unødigt svækker den økonomiske gevinst ved at arbejde og gøre en ekstra indsats. Det forringer mulighederne for såvel offentlig velfærd som privat forbrug"


Gini-koefficienten, der omregner de samlede indkomstforskelle til ét enkelt tal, er i Danmark steget fra ca. 20 pct. i 1994 til godt 25½ pct. i 2012. 
Ifølge dr.dk viser tal 27,4 i 2012 og 27,9 i fjor. Hvilken tal skal man stole på fra 2012 ved jeg ikke, men i hvert fald en stigning indtil dato. Dermed er uligheden større, end da regeringen tiltrådte, skriver Politiken onsdag.  En af hovedforklaringerne på stigende indkomstforskelle er udviklingen i kapitalindkomsterne, som blandt andet er påvirket af boligpriserne, iflg. DST
S: Antallet af fattige er vigtigere. Ifølge socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil (S) er gini-koefficienten ikke den eneste strømpil på ulighed. Hun hæfter sig ved, at eksempelvis antallet af fattige børn er faldende?
(bt.dk) Uligheden er vokset under Helle Thorning-Schmidt's regering, og det får hun ros for af den liberale tænketank CEPOS. Øget ulighed er en bieffekt af reformer, der øger velstand og beskæftigelse, lyder det.
Ifølge de økonomisk Redegørelse - august 2014 og De økonomiske vismænd – oktober 2014 - ser alt hammerende godt ud for Danmark - bare først i 2015 og fremefter. Vismændene fastholder dog, at vendingen vil komme – men først i løbet af 2015. Hvor BNP vokser med 1,5%, stigende til 2,6% i 2016. (Jamen så er alt bare godt igen?)

Hvordan ser det ud på verdensplan?


Tager man den konklusion fra en rapport Primo 2014 og "Det Verdensøkonomiske Forum" (WEF) er det ikke til at tage fejl af: For stor forskel mellem rig og fattig er den største risiko for verdensøkonomien (https://www.youtube.com/watch?v=ygqfNdDkVcA)


- (EB.dk) Den kroniske kløft mellem indkomsten for de rigeste og de fattigste borgere ses som den risiko, som er mest tilbøjelig til at forårsage alvorlige skader på globalt plan i det kommende årti, lyder hovedkonklusionen i rapporten med titlen "Global Risks 2014", der har bidrag fra over 700 eksperter.
I forhold til ekstreme vejrforhold som tørke og oversvømmelse, så er det ikke mindst mulige følgevirkninger som mangel på fødevarer og politisk og social ustabilitet, der vækker bekymring.
Og når det gælder risikoen forbundet med høj arbejdsløshed, så peges der på, at der både i industrilande og udviklingslande er problemer med at finde beskæftigelse til alle. Især den høje ungdomsarbejdsløshed vækker bekymring.
- Den generation, der bliver voksen i 2010'erne, står over for høj arbejdsløshed og usikre jobsituationer, hvilket hæmmer deres bestræbelser på at opbygge en fremtid og øger risikoen for social uro, står der i rapporten.
I rapporten understreges det også, at den risikofaktor, der potentielt kan gøre størst skade på den globale økonomi, er en ny finanskrise hos en af verdens store økonomier - 
 • (globalissues.org ) En analyse af de langsigtede tendenser viser afstanden mellem de rigeste og de fattigste lande var :  3 til 1 i 1820, 11-1 i 1913, 35 til 1 i 1950, 44-1 i 1973 og 72 til 1 1992. 
 • Mere end 80% af verdens befolkning lever i lande, hvor indkomsten differentialer bliver større.
 • Næsten halvdelen af verden - over tre milliarder mennesker - lever for under 2,50 dollar om dagen.
 • Mere end 80 procent af verdens befolkning lever i lande, hvor indkomstforskelle er voksende. 
 • De fattigste 40 procent af verdens befolkning tegner sig for 5 procent af den globale indkomst. 
 • De rigeste 20 procent tegner sig for tre-fjerdedele af verdens indkomst.
 • Ifølge UNICEF, dør 22.000 børn hver dag på grund af fattigdom.
 • Omkring 27-28 procent af alle børn i udviklingslandene skønnes at være undervægtige eller hæmmet
 • Næsten en milliard mennesker gik ind i det 21. århundrede kan ikke læse en bog eller underskrive deres navne.
 • Mindre end én procent af, hvad verden har brugt hvert år på våben var nødvendigt for at sætte alle børn i skole inden år 2000, og alligevel er det ikke sket.

Hvorfor er det bare så livsnødvendigt med penge?

Hvordan fører vi krig mod uvidenheden i os alle? Hvordan overvinder vi hjernevaskelse af vores MATRIX (Gratis e-bøger)

Udgivet første gang den 16. Juli 2014 af Verdensalt

Jeg kunne sagens skrive om Justin Bieber, World Cup, Contador, Lockout, GGGI, halalslagtning for at øge min skare af tilhængere på min hjemmeside... har heller ikke løsningen på universets gåder, er heller ikke paranoid, isoleret, selvoptaget af konspirationsteorier, men jeg er vågnet op til vores Matrix...

"Dette er din sidste chance. Herefter er der ingen vej tilbage. Du tager den blå pille – historien ender, du vågner i din seng, og tror hvad du ønsker at tro. Du tager den røde pille – du bliver i eventyrland, og jeg vil vise dig hvor dyb kaninhullet er"

Nogen vil sige MATRIX blot er baseret på Illuminati / Hollywoods-Masonic-Mind-Kontrol. Det er ikke min overbevisning. Til alle som ikke lige genkender eller forstår MATRIX trilogiens symbolik og dens enorme betydning, inspireret fra kulturhistorien eller populærkulturen, et kort plot intro til filmen her

"I den nærmeste fremtid, "vågner" en hacker ved navn Neo op og opdager, alt liv på Jorden blot er en omfattende facade/illusion skabt af en ondsindet cyber-intelligens, med henblik på at udmanøvrere os mennesker ved at "dyrke" os som brændstof ind i et forvasket Matrix af dominans og slaveri, for at undgå vi ser den "virkelige" verden. Når han kommer ud til den "virkelige" verden, slutter Neo sig til ligesindede oprører krigere, Morpheus og Trinity, i deres kamp for at vælte hele Matrix" - Sjovt som det ligner vores egen verden.... 


For at provokere din egen bevidsthedsdannelse eller mindfulness:
 • Hvordan finder vi sandheden som sætter os fri?
 • Hvordan løsriver vi os selv for frygt, blokeringer og berøringsangst?Hvornår begynder vi at forstå, det vi har lært fra skolen, nyhedskanaler, vores institutioner rundt om i verden, vores basale indlæring om verdensorden er forkert?
 • Hvordan vågner vi op fra vores fastforankret virkelighedsbillede, når vi ikke ved, vi skal vågne endnu?
 • Hvordan løsriver vi os væk fra den totalitære enhed af kontrol, magt og dominans?
 • Hvordan skaber vi, som Werner Erhard citere; En Verden, Der Virker For Alle?

Super god start - Tjek Elinas gratis e-bog "HOW To Change The Worldher - Det er et fantastisk sted at starte...Mener een af de bedste beskrevet øjenåbnere som jeg er stødt på...

Ligesom den verden "vi" lever i nu, skaber vi intet, ved at hvile på laberbærene og være egocenteret. Vi kan gå i vores egen Matrix dag ud og dagen ind, på et tidspunkt bliver vi tvunget til forandring, lad os bare sige via love tsunami (men ikke alene), og i form af indikationer på forandring i verden. Vores syn på geopolitisk eller nationale politikere, whistleblowere som Edward Snowden som vi bedst kender, oprør og modstanden stiger, global-og transnational virksomheder samt den finansielle sektor slipper heller ikke mere, bøderegn og arrestationer. BRIC landene er blevet enige om ny verdensbank, snart ser vi valutanulstilling og snart kommer der et nyt finansielt system, og med de nye styreformer helt ny struktur og velstand til alle.


Der er ingen steder at gemme sig mere, for vi ALLE er i konstant forandring. Det er nu blot et spørgsmål om tid før vi som mennesker på denne jord, transformere, forbereder vores fysiske selv mod fuld bevidsthed, til en ny komplet re-sekventering af vores cellulær RNA / DNA.

Flere interessante sider som giver et andet virkeligheds-billede fra A-Z:
Korte, men meget oplyste videoer :
"Vi kan vælge at være dristig nok til at tage ansvar for hele den menneskelige familie. Vi kan vælge at tildele kærligheden til verden, og vise hvad vores liv er egentlig handler om. Hver af os har nu mulighed for, det privilegium, at gøre en forskel i at skabe en verden, der virker for os alle. Det vil kræve mod, dristighed og hjerte. Det er langt mere radikalt end en revolution - det er begyndelsen på en forandring i kvaliteten af ​​livet på vores planet. Du har magt til at affyre skuddet som kan høres over hele verden" - Werner Erhard, Graduate, februar 1980 

Tak fordi du læste på min blog.

Namaste!

EU plan for military intervention against "refugee boats" in Libya and the Mediterranean - Feb 17, 2016 CET

Today, 17 February 2016, WikiLeaks is releasing the classified report about the first six month of Operation SOPHIA, the EU military intervention against "refugee boats" in Libya and the Mediterranean. The report, dated 29 January 2016, is written by the Operation Commander, Rear Admiral Enrico Credendino of the Italian Navy, for the European Union Military Committee and the Political and Security Committee of the EU. It gives refugee flow statistics and outlines the performed and planned operation phases (1, 2A, 2B and 3), the corresponding activities of the joint EU forces operating in the Mediterranean and the future strategies for the operation.

One of the main elements within the report is the planned, but still pending transition from Phase 2A (operating in High Seas) to Phase 2B (operating in Libyan Territorial Waters) due to the volatile government situation in Libya, where the building of a 'Government of National Accord' (GNA) is still under way.

The report presses the responsible EU bodies to help speed up the process of forming a 'reliable' government in Libya that in return is expected to 'invite' EU forces to operate within their Territorial Waters (Phase 2B) and later even give permission to extend the EU military operations onshore (phase 3).

In the last month there have been half a dozen high level meetings between EU and US officials (including with US Secretary of State John Kerry in Rome) as it is claimed by the US military that upto 5,000 Islamic State fighters have taken control over parts of the Libyan coast. Serious pressure has been placed on Libya's major power groupings to speed up the completion of the GNA and 'invite' Western forces. A GNA invititation was expected in January. Libyan press has reported that US, UK and French special forces have already arrived (there is no public admission by the Western countries). Within europe, Italy and the UK have been the driving forces behind the military intervention.

Download the EEAS-2016-126
Click the front cover below for the HTML version
Download the EEAS-2016-126

Read more: https://wikileaks.org/eu-military-refugees/

Elite Satanists Prepared for Doomsday (Getty Museum in LA -- actually a fortress designed to withstand nuclear attack?)

(left, Getty Museum in LA -- actually a fortress designed to withstand nuclear attack?)
According to Steven Kelley, an underground complex beneath the Getty Museum in Los Angeles is the "crown jewel" of some 250 sites across the US designed to provide refuge to the Illuminati in a doomsday scenario. In the interim, these bunkers are used for depraved activities including orgies and the satanic sexual abuse and sacrifice of children.

Kelley is advocating that Patriots expose this complex in a peaceful occupation to draw attention to Illuminati plans.

(Disclaimer: I am posting this report for your information. I am not vouching for its accuracy or endorsing the action it advocates.)

#OccupyTheGetty: A Call to Sensible Action

by James Farganne (henrymakow.com)

Steven D. Kelley is an electro-optical engineer and the inventor of laser sighting system for weapons. As a young man, he became a contractor for the CIA/NSA.


Throughout his career, he was given glimpses into a literal underworld of black budget intrigue: an intercontinental network of subterranean "castles", powered with Tesla technology, connected by supersonic mag-lev trains. Eventually, he severed all ties with the intelligence community to become a whistleblower. For the last several years he has hosted a weekly radio show in L.A.*


The inhabitants of these underground facilities are "elite" international and intergenerational satanists. Kelley refers to them as "cavers", and regards the facilities themselves as "castles" because of their Caligula-like opulence. Much has been published about DUMBs - Deep Underground Military Bases- but Kelley is the first to provide a clear picture of what the writers of the Protocols of Zion called their underground "metropolitans":

You may say that the goyim will rise upon us, arms in hand, if they guess what is going on before the time comes; but in the West we have against this a maneuver of such appalling terror that the very stoutest hearts quail - the undergrounds, metropolitans, those subterranean corridors which, before the time comes, will be driven under all the capitals and from whence those capitals will be blown into the air with all their organizations and archives. (Protocols 9.13)

According to Kelley, the "crown jewel" of this network lies deep beneath the Getty Museum in Los Angeles. Atop the largest concrete foundation pour in history, the Getty is actually a fortress designed to withstand ballistic assault. Visitors park at the base of the hill and must take a tram to the main entrance. Inconspicuously located nearby is the smaller entrance to a security corridor. This corridor leads, eventually, to an enormous elevator situated behind nuclear-blast-resistant doors.

Simon Parkes Update (3 Hotspots coming up in 2016 where energies will come to a peak... March/April - Planet 9. June/July - Economic Crash/RV/GCR - OR - Oct/Nov - Catastrophic Financial Crisis...

Simon Parkes is a life long experiencer of aliens, shadow people, elementals and ufo's, these include Mantid (Mantis) beings, Draconis Reptilian, Feline, small and tall Grey creatures, Crystalline beings and other creatures that can't be identified. Simon is an elected local politician in Britain and was elected to office AFTER he went public. Simon's biological mother worked for the British Security Service, often called MI5 between 1965 -1979. However while she was managed by British Intelligence she was in fact working "jointly" for the National Security Agency (NSA) of America. Her job was to type out documents that related to crashed ufo craft that had come down all over the Earth's surface and had then been retrieved by American special forces/recovery teams......

Published on Feb 7, 2016
Another question and answer session with Simon Parkes


Når man kan hælde spiritualitet på dåse, så vil jeg gerne ha' noget nu, tak! - 17. Februar 2016 (Response & Reply)

Hvordan viser du din lykke?
Udgivet første gang den 24. juli 2014 af Verdensalt.dk

NEW Spirit Week (frontpage)

Det er utvivlsomt den aller bedste tid, at være i live lige nu på vores planet. Vi har alle sammen valgt, at blive hængende, bedt om og spurgt til, fordi tidsperioden netop nu, oplysningens tid er på vej. De fleste mennesker er slet ikke klar over, vi bliver stopfordret med strømninger af energier hele tiden og har gjort det i lang tid nu for en accelerede version af Ascension, som ingen andre sjæle har oplevet før nogen steder i universet. I øjeblikket forestår begivenheder og klargøring for at bringe denne plantes frihed, fred og velstand. Ting sker for at befri os alle fra styreformer, der virker til at undertrykke din frihed, som har undertrykt dig med løgne om, hvad det i virkeligheden sker. Dette tyranni er nu ved at blive forvandlet. Vi fortsætter med at bevæge os hastigt fremad mod de transaktioner, som frembringelse de nye finansielle og bankmæssige instrumenter. De enorme rigdomme der længe har været skjult af de store dynastiske og spirituelle familier er næsten klar til at blive distribueret ud til alle mennesker på jorden. Vi har fået en gave ovenfra, lad udrensningerprocessen begynde!

Response:
"Jamen - jeg føler mig ikke anderledes og klar til oplysningens tid, jeg nægter at forstå, følger blot mine vante vaner, passe på mit eget ego, ingen skal røre ved mit liv og min identitet og desuden skaber jeg så lidt mulig opmærksom på mig selv!"

Reply:
Hvis det var muligt for os at sidde oppe i stratosfæren og kigge ned på Jorden, ville vi måske være i stand til at se hvordan de mange forandringer, der i denne tid finder sted på vores planet og som hænger sammen i et større perspektiv.
Uanset hvilken stadie af forandringsparathed, gennemgå alle mennesker en forstærket sanseoplevelse via strømninger af energier, hvert niveau af vibrationer kræver en indsats og fysisk tilpasning, fordi den såkaldte kærligheds tusanmi penetrere os alle dybt ind i vores grundvold, så at sige. Tilretning af vores DNA struktur - Transformation fra vores fysiske kulstofbaseret livsform (carbon) hen imod vores tidligere strålende krystallinsk form og transmutation (som i filmen Noah 2014 og de lysvæsner, der var udformet som klippe-vogtere, en version af forståelse). En anden fantastisk film 'Interstellar' som skulle efter sigende var åbenbaret af vores opstegne mestre...... 
Response:
"Men, det lyder helt galimatias."

Reply:
Jeg kan bedst forklare det sådanne;  De såkaldte mørke kræfter fra vores fjerne historie - en hel menneskealder tilbage i vores tid, havde tilbøjeligheder til at ændre vores menneskelige DNA for at reducere mængden af ​​lys i vores organer. Det tillod dem at installere mønster af fysisk svaghed, sygdom, alderdom, død og alvorlig nedsat evne for intelligens og åndelig klarhed. Evnen til selvudvikling og forståelse, vores egen guddommelige højere selv var gemt langt væk og dermed også næste kærligheden til vores medmennesker og os selv.
Response:
"Vil det sige, jeg skal slippe alt hvad jeg har lært et helt liv, og tro på små grønne mænd tusinder år tilbage, være forandringsparat og tro på unikheden i mig selv, måske begynde at elske mig selv ligefrem?

Reply:
Den helt normale reaktion, når vi bliver konfronteret med noget, vi ikke helt forstår, en fornægtelse, misbilligelse, hånlig latter af uvidenhed, afstandstagen, især for dem som stadig er solidt forankret i de lavere dimensioner af Jordens dualitet. Forsøg dig med en guided Tour
Se dig omkring, mærk tendensen. Gør dig den tjeneste, ta' dig tid til at, kigge efter de syndelige forandringer som er lige nu. Det er som om forhængene bliver trukket til side og de skjulte dagsordener på alle niveauer i samfundslivet kommer frem i lyset. Handlingsmønstre, som ikke er helt fine i kanten, har tidligere kunnet leve bag kulisserne, men den ene skandalesag efter den anden rulles nu op i medierne og de involverede bliver stillet til regnskab. Der er bare ingen som kan gemme sig mere, heller ikke dig og mig. Som Storm P. sagde engang "Mange millioner mennesker render forvirret om på jorden for at finde den længste vej til graven"
Response:
"Fint nok, men hvordan oplever vi så denne forandring i vores fysiske legeme"?


Reply:
Hvordan undgår du stress og depression?
Hvorfor tror du der i årtier har været "nyere kroniske" symptomer som træthed, svimmelhed, diffuse og fysisk ubegrundede smerter, udslæt, depressioner, migræne, susende for ørerne, problemer med halsen, rygproblemer, mave m.m. Diagnoserne er blevet til f.eks. fibromyalgi, kronisk træthedssyndrom, virus på balancenerven, forskellige gigtformer, allergiformer, mavesår, stress og depression m.m. I medierne hører vi, at antallet af mennesker med disse symptomer og diagnoser stiger med stor hast uden oplagt forklaring. En given neuropsykolog, som arbejder med at hjælpe mennesker med disse symptomer videre i livet via samtaler om deres stressede hverdag, om at lytte til kroppens advarsler og i det hele taget fokusere mere på livsstil end på sygdom. Den udvikling er uden tvivl et skridt i den rigtige retning, ikke den almene lægevidenskab, som slet ikke er forandrings-parate. Det kunne ligefrem være de strømninger af energier, ændringer af vibrationer og frekvensskift ændring af vores DNA, vi taler om her........  Når vi begynder at åbne op for vores kronechakra, sker der først ting og sager, som overgår selv Din vildeste forstand. Dit kronechakra sidder lige over dit hoved, og symboliseres med en hvid eller rødviolet farve. Kronechakraet er det syvende chakra, og udgør din erkendelse af din egen guddommelighed og din sammenhæng med universet. Kronechakraet er detALLERVIGTIGSTE lige nu at få åbnet....og dernæst det tredje øje - Pinealkirtlen

Response:
"Hvad kommer der så til at ske med mig? Jeg forstå ikke alle disse begreber omkring spiritualitet"?

MICHAEL SAVAGE: 'WAS SCALIA MURDERED?' Feb 17, 2016 CET


The Warren Commission

Trump blander sig i 'mystisk' dødsfald: Blev højesterets dommer dræbt?
ekstrabladet.dk
Den republikanske præsidentkandidat Donald Trump bidrager nu til konspirationsteorier, der påstår, a...


**********************

With confirmation that Supreme Court Justice Antonin Scalia was found dead Saturday morning with a pillow over his head and his clothes unwrinkled, nationally syndicated talk-radio host Michael Savage called for an investigation on the level of the presidentially appointed probe into President John F. Kennedy’s assassination in 1963.

“Was [Scalia] murdered?” Savage asked his listeners.

“We need a Warren Commission-like federal investigation,” he said. “This is serious business.”

Get the hottest, most important news stories on the Internet – delivered FREE to your inbox as soon as they break! Take just 30 seconds and sign up for WND’s Email News Alerts!

Savage said an immediate autopsy of the body is needed.

“There was no medical examiner present. There was no one who declared the death who was there. It was done by telephone from a U.S. Marshal appointed by Obama himself,” he said.

In an essay posted on his website, Savage asked what would happen if Donald Trump were in the White House in his final year and the justice was Ruth Bader Ginsburg.

“Do you think the left would be screaming that Donald Trump would have no right to appoint anyone to the Supreme Court? Do you think they would be demanding an autopsy and a full federal investigation?”

Listen to Savage’s comments during his interview with Donald Trump:

http://www.wnd.com/2016/02/michael-savage-was-scalia-murdered/#ooid=R1Ymd4MDE6ptrNKhVIEpVOvF-EXt18sc


In an interview Monday with GOP presidential candidate Donald Trump, Savage discussed the implications of Scalia's death.

"We had a razor-thin savior of the conservative, or, shall I say traditional, ways in America, Antonin Scalia, who was found dead under suspicious circumstances," he said. "And now this character in the White House who nobody with a rational mind should trust is trying to railroad Loretta Lynch down our throats ... as his number one choice. Can you believe this?"

What do YOU think? Are you suspicious about Justice Antonin Scalia's death? Sound off in today's WND poll

Savage said somebody must stop Obama's nomination to the Supreme Court so the choice can be made by the new president.

"And I hope it's you," Savage told Trump.

Sheldan Nidle opdatering for Galaktiske Føderation af lys og åndelige hierarki - 17. Februar 2016 CET

Hvem er Sheldan Nidle: Sheldan Nidle er grundlægger af Planetary Activation Organization, en UFO religion. Han siger at han er i stand til former for telepatiske kommunikation, samt er i kontakt med rumvæsener. Han er tit kanal for budskaber og formidler af Det Galaktiske Føderation Af Lys.

Finansielle Akronymer

This influx of monies is to permit the nations of this world to redress the long ignored systems that form their water, sewage and transportation systems. In addition, it is to allow the nations of this globe to end poverty and ill health


Ummac Dan ~ Galactic Federation 
Symbol For The Sirian Star System

5 Lamat, 1 Zac, 12 Manik
Dratzo! A grand operation to deliver the required funds continues to move forward. The small resistance from the cabal has caused the Light to maintain a higher degree of security than usual. We are well aware of what the dark is still capable of. This threat is obscure at best. Nevertheless, the Light chooses to surround these deliveries in a secrecy that is far beyond what is typically required. Despite these measures, we are confident that these funds are to be distributed successfully to all intended parties. The prosperity program is likewise obeying strict protocols that also tend to slow those planned deliveries. Despite these extra measures all funding is to be delivered and lead to new governance. This is important to us as these new governments are not only to end your debt slavery, but to permit them as well to conclusively terminate the decades-long UFO cover-up. This is the positive sign that is to permit us to finally make contact with you directly. It can thus be truly said that these are very interesting times!