September 20, 2014

Video: 9/11 Firefighter Blows WTC 7 Cover-Up Wide Open!!!!!

Infowars reporter Lee Ann McAdoo taler til Rudy Dent 32-årig veteran i NYC brandvæsen og NYPD, omkring hans utrolige førstehånds erfaringer af de løgne omkring WTC 7.

"Det var en false flag operation," siger jeg. "Dette var et bombardement."
http://www.verdensalt.dk/2014/09/starting-today-massive-times-square.html Adskillelse af det amerikanske finansministerium og Federal Reserve Begynder!!!

17. September 2014

Denne nyhed er et par dage gammel, men meget interessant endda. For første gang i over 100 år, får den lovgivende myndighed i USA et lovforslag igennem, så de kan foretage en revision (Audit) af det privatejet Federal Reserve System (også kendt som Federal Reserve, eller uformelt som Fed), som er det centrale banksystem i USA. Tager vi krystalglasset frem, ser vi igen en svækkelse af Petro Dollar Fed, det udtrykkes ved, at Kongressen i USA er ved at vågne op, sikkert fordi Renminbi og BRIC landende er blevet så stærke og man igen ikke "tør" miste penge som der ikke kan spore ligesom sagen om 9 Trillioner dollars som forsvandt tilbage i 2009 fra Fed. Her er også nogen artikler, hypotese hvad som kommer til at ske ligeså snart den nye TRN seddel bliver frigivet og revalueringen af alverdens valutaer transformeres; USD Petro i forfald. Revaluering af DONG. 16 Trillioner FED løgne ZAP's budskaber giver også en vis indsigt.(søg under ZAP)      
Af JC Collins

Med alle de andre økonomiske og geopolitiske begivenheder der finder sted, som i denne uge, kan vi nu tilføje passagen af Revisionsudvalget's lovforslag i Kongressen omkring FED. Lovforslaget blev overvældende vedtaget med en margen på 333-92.

Kongresmedlem Ron Broun udsendt følgende erklæring:

  "Dagens passage af Revisionsudvalgets lovforslaget bringer os et skridt tættere på at bringe tiltrængt gennemsigtighed til vores nationale pengepolitik. I de sidste 100 år, har Federal Reserve, en kvasi-statsligt organ, handlet under et slør af hemmeligholdelse - styring af vores pengepolitik og dermed vores økonomi. Mens der i de seneste år, har Fed fået tildelt større rolle i tilsynet med reguleringen af ​​vores finansielle system, den nuværende lovgivning forbyder Specifikt revision af Federal Reserves overvejelser, beslutninger eller foranstaltninger på pengepolitikken. Denne mangel på ansvarlighed og gennemsigtighed har ført til glubske følger - og det skal slutte"

"Jeg vil gerne rose mine kolleger, både Republikanere og Demokrater, for deres afgørende støtte de esta regningen, og jeg vil rose min gode ven og tidligere kollega Dr. Ron Paul for hans lederskab i dette spørgsmål vigtigt. Jeg kraftigt opfordre Senatets flertal leder Harry Reid til at huske sin fortid og støtte denne lovgivning - som jeg har sagt så sent som i 2010 - og til at bringe Dette lovforslag i Senatet for en afstemning, vi kan levere den gennemsigtighed og offentlige ansvarlighed det amerikanske folk har brug for og fortjener. "

Den fulde regning kan læses her.

Nu hvor vi er på randen af ​​overgangen til det multilaterale økonomiske system er det kun klogt for den amerikanske regering og finansministerium til at begynde at distancere sig fra Federal Reserve og begynde at gennemføre skylden på dem( blame-game).

De, der har fulgt mit websted siden januar vil genkende den indlysende mønster af det spil som er igang. Kongressen har forhalet passagen af den nødvendige vedtagelse i 2010 af IMF reformer, som vil omstrukturere Bestyrelsen For Den Internationale Valutafonds Lovgivning, som tillader at den amerikanske FED dollar, bliver fjernet som den primære reservevaluta i verden og erstatte den super-dominerende valuta SDR.

Et andet aspekt af 2010 Reformer vil være at give mulighed for tilsætning af den kinesiske Renminbi til SDRs værdisæt. Renminbien internationalisers hurtigt og Shanghai Gold Exchange og er en vigtig del af denne proces.

Vi er vidne til dramatiske forandringer, der finder sted i år, og nyheder strømmer frem. Der kan næsten ikke en halv dag nu uden en anden stor økonomisk eller geopolitisk historie bryder ud. - JC

Læs følgende historie, også fra i dag


IMF advarer om risici fra alt for overdreven store indsatser på de finansielle markeder

Meddelelser fra Lysarbejdere, Galatiske venner og Opstegne Mestre - 20. September 2014

For at forstå sammenhængen, og føler du dig inspireret, læs alle artiklerne igennem, i stedet for min lemfældige opsummering og uddrag. Der er simpelthen ikke tid til, at oversætte i det enorme tempo som vi får meddelelser fra alle vores Opstegne mestre, vores skaber og den galaktiske familie inden den store begivenhed finder sted.
Ærkeenglen Gabriel fortæller os, der findes en  universel lov af retfærdighed, der gennemsyrer og understøtter hele skabelsen. Jo mere hvert enkel kan give slip på sine egoiste bekymringer om rigtigt og forkert, des mere arbejder denne lov for at støtte dem i at tilpasse deres energi på en fair og retfærdig måde. Når hver person handler på en sådan måde, at den frie brug af deres vilje er forenelig med frihed alle andre, arbejder de Indenfor den universelle lov om retfærdighed.
Ærkeenglen Metatron og den 33. dimension Den 22. September overgår vi til den lilla fotoniske bælte af lys, som udruller principper af anerkendelse og et nyt sæt af aftalerne på vores planet. Portalerne fra fortiden skal re-integreres med portaler af NUET af vores tid. Du skal begynde at mærke fysiske ændringer i dine organer din struktur bliver mere flydende og æterisk - som du bevæger dig videre stadig gennem korridoren til Ascension. PS: Denne kanal kan også opleves via Youtube linket her, ca. 8 minutter inde, fortæller Anna hvad et fotonisk bælte er, hvornår den ankommer og hvordan den påvirker os.SaLuSa fortsætter med at forsikre os kampen om overherredømmet mellem Lyset og Mørket, vil Lyset være bestemt til at være enerådende og vinde.The Pleiadian Councils of Light viser os, via "beskæftigelser" hvordan vi kan tilpasse os den korrekte vej, ved at tale til vores SELVET. Har allerede været inde på ( Louise Hay) - HealYourSelf - og affirmations.) Saul via John Smallman,(husk der findes en Audio Blog), fortæller os om vores mange livs erfaringer og inkarnationer, som nu er slut, der er ingen vej tilbage til adskillelse, uenighed, konflikt og lidelse, derimod medfølende og fredelig konfliktløsning.                        

Ærkeenglen Gabriel: Kærlighedens kvalitet, bedre kendt som retfærdighed

Kanaliseret af Marlene Swetlishoff 18-09-2014
© 2014 The Rainbow Scribe

Lad os drøfte om kvaliteten af ​​kærlighed, bedre kendt som retfærdighed, der kræves af hvert enkel individ, en evne til at have tillid til det guddommelige design af universet og at "give slip og lade Gud", fordi alle ved, at alt er i den guddommelige orden.

De spilder ikke tiden på at sætte en etiket på hvad er urimeligt eller uretfærdigt, for de har tillid til en iboende forordning af de energier, der tjener det bedste for alle.

Da de udviste tillid for at blive mere bevidste om den guddommelige orden i deres liv og i vores verden, bliv det lettere for dem at give slip på at dømme, hvad er rigtigt og forkert. I stedet for  overgav de ubesværet Deres fordomme hvordan tingene var ment skulle være.

De blandede sig ikke med andre menneskers gøremål, kun fokuseret på, hvad der føles rigtig for dem når øjeblikket viste sig. De havde fokus på at opretholde og forøget deres niveau af lys og kærlighed, samtidig med at tro på godhed Indeni hver menneskelige sjæl.
 

Læs mere her  

Ærkeenglen Metatron og den 33. dimension: Jorden overgår til et lilla fotonbælte - Tilstand af Dvale

Kanaliseret Anna Merkaba af 19-09-2014
© 2014 Sacred Ascension Merkaba ( Video )Den 22. September overgår du til en lilla fotoniske bælte af lys.

For ligesom jeres solsystem, som har betrådt de nye retningsliner, har Jeres planet, hvor alle jer befinder Jer på, selv truffet den næste evolutionære process, hvilket bringer fred og harmoni i fortidens- og den nye tidsalder, der snart kommer.

En lilla fotonisk bælte af principper af anerkendelse skal udrulle med et nyt sæt af aftaler på jeres planet.
Portalerne fra fortiden skal reintegreres med portaler af NUET af vores tid.

Dit ego skal omdannes til en ny tilstand af væren. Dit ego forsvinder ikke - blot rykker på bagsæde af  dine tankeprocesser. Du skal begynde at se verden gennem et andet sæt øjne.

Du skal begynde at føle ændringerne i dem omkring dig; Du skal bemærke, at Deres frekvens faktisk har ændret sig. For som deres ego-dominans er udlignet og opmuntret med de nye energier af de kommende tider, skal de give afkald på magten i deres egoer, lade deres højere SELVET, tage fat i det, som de nu engang er.


Læs videre her

SaLuSa via Mike Quinsey

Kanaliseret af Mike Quinsey 19-09-2014
© 2014 The Rainbow Scribe


Den sidste cyklus af vibrationerne og påvirkninger er bestemt til at dø bort, da de vil blive erstattet af mere raffinerede, i den nye tidsalder. Det er noget af en kamp, der finder sted om overherredømmet mellem Lyset og Mørket, men der er ingen konkurrence, idet, at lyset er bestemt til at være enerådende.

Mørket mister støt magten og uanset hvor meget de forsøger, kan de ikke overvinde deres død.
Dog, kan man regne med, at de bliver tages sig af, indtil Deres magt er fjernet. De kan ikke vare meget længere og er allerede ved at miste deres indflydelse, hvad verdensscenen angår.

Det er deres karma at opleve nederlag og svigt i deres plan for global dominans. I deres udvidede arrogance forstillede de sig, at Gud ville tillade dem at decimere befolkningstallet. De planlagde at dramatisk reducerer det til en "håndterbar" nummer , de let kunne kontrollere. ha' ingen frygt, da denne plan aldrig ville få lov til at forstyrrer udviklingen af De fra Lyset.

Lidt efter lidt vil du blive introduceret til ændringer, der vil tage dig videre ganske hurtigt. Du har gjort det forberedende arbejde og er klar til at tage et stort skridt fremad for at opleve de højere vibrationer, og alle de fordele, der går med dem.


Læs videre her

The Pleiadian Councils of Light, over-lighted by Babaji

Kanaliseret af Solara An-Ra 19-09-2014
© 2014 Solara An-Ra Mine kære, vi har talt om din bevidsthedsudvidelse, udadtil og indadtil. I den ydre ekspansion forbinder du dig med den naturlige verden og universet i en tilstand af ærefrygt og taknemmelighed. I det indre ekspansion opdager du den magiske verden af ​​indre bevidsthed, lige så ekspansiv som universet. Begge disse bringer dig ind i en oplevelse af din sande natur, som er et væsen af lys og kærlighed. Du er guddommelige agenter, kaldet frem fra Jeres højere SELVET igennem på en guddommelig mission for at mindes din sande natur, mens du er forankret i den fysiske verden og krop.

Det er let at kende din sande natur, når du smider din fysiske dragt væk og er ikke længere er belastet af kropslighed, som du oplever i jeres Lyskroppe. Du husker din fler-dimensionelle evner ~ at kommunikere telepatisk, at transportere til enhver destination og valgt at rejse mellem dimensioner. Hvorfor, spørger dig, vælger du en fysisk inkarnation, hvis tingene er så meget nemmere i de åndelige verdener? Fordi du valgte den nuværende fysiske verden, muligheder for vækst er uden sidestykke, og fordi ~ jeres planet er en af ​​skønhed og mangfoldighed således at lys væsener, der kappes om muligheden for at opleve livet af gaver, gennem fysiske sanser. Dine reinkarnationer er en velsignelse og et privilegium ~ det er tid for dig at stoppe med at klage kære væsener af Jorden og anerkender det privilegium som Jordens "legemliggørelse"!

Og så den tredje nøgle er dette: at mindes og bekræfte din sande karakter og formål i denne
legemliggørelse gennem angivelse at sige højt: "Jeg er et guddommeligt væsen af lys og kærlighed ~ mit formål er fuldt ud at legemliggøre mine tanker, ord og handlinger. "Som du beskæftiger  disse sandheder mange gange hver dag, og meditere eller offentliggøre, vil du blive vist, hvordan man med disse udtagelser fører til en tilpasning. Vi vil nu uddybe den dybere mening af bekræftelser, så du forstå kraften i deres potentiale til at forvandle dit liv.

Læs mere her

Kanaliseret af John Smallman 20-09-2014
© 2014 JohnsSmallman

Den uendeligt kloge og kærlige højere intelligens hviler på din opvågning 


Alle sansende liv er evigt, som du ved, og død, som mennesker oplever det, er bare et udtjent træt køretøj, der har tjent dig godt, selv det kan føles, at du måske ikke har været godt tjent med dine kroppe. Fra det øjeblik dit liv ikke ender, sviger bevidstheden ikke  dig, men du gennemgå en enorm og yderst opløftende skift i perspektiv. Du bliver igen opmærksom, at Guds uendelige kærlighed til dig, og giver dig enorm glæde.

Du blev skabt til at opleve glæde i evig lykke, men du har besluttet at tage en pause og i stedet opleve adskillelse. Denne pause slutter nu, fordi I har valgt at vækkes til virkelighed, Oneness, en tilstand af at du aldrig har forladt, men lige mistet af syne, midlertidigt. Her, i er det enkelte rige, følelse det dejligt at se dig bevæge dig så hurtigt mod din opvågning. Dine fremskridt er ustoppelig nu, og som din momentum er stigende øges din kollektive hensigt at flytte fra uenighed, konflikt og lidelse hen imod medfølende og fredelig konfliktløsning, fortsætter med at styrke.

Læs mere her