May 24, 2015

Message from Montague on Sunday 24 May 2015

Kanaliseret af Veronica Keen
© 2015 Montague Keen


Hver søndag, bringer Montague et budskab om håb og støtte til alle, der er villige til at lytte. Han snakker tit om Cabal og deres evindelige konstruktive adfærd.

2015, the year of revelations. You will have to face many facts, this year, that will cause great distress to some, who feel that they should have been aware of what was actually going on. I have pointed out to you many times that you live on a PRISON PLANET. You were not ready to hear it then. Now, more of you are beginning to see this for yourselves. You are alarmed at what you now discover to be the truth.

When the decision was made to make the human race SLAVES to those who had ENTERED the Earth, many changes were put in place. All contact with other planets was CLOSED DOWN, and the Earth went into LOCK DOWN. You have been isolated and alone ever since. Religion was created and used to control you. Though the CHRIST they preach about, NEVER EXISTED, it was based on the Christ who was on Earth many hundreds of years before. The Vatican set about changing the names of places in the EAST to fit in with the story they had invented. The evidence for this is available. Great planning went into the takeover that they now want to complete. Many of you have assisted them in the destruction and annihilation of your race. You bought into their propaganda. It was meticulously planned.

There are enough of you awake to this now, to help others to see what you can see so clearly. You were conned by the MASTERS OF MANIPULATION, who drink your blood and eat your flesh in order to survive on Earth. Can you honestly turn a blind eye to all those who disappear every year. It is time you protected the vulnerable. Those who are "taken into care" by the State, are at the mercy of the satanic cults. They need your help to survive. You must face the facts of what is going on all around you. One day the knock will come on your door. Who will speak up for you? You are all Palestinians !

Only those who seek truth can clearly see what was done to humanity to render people obedient slaves to their unseen masters. Mind control plays a huge part in your slavery. Hellfire, damnation, punishment; all cleverly installed in your minds to hold you in check. They serve Lucifer; not the GOD of LOVE who created mankind.

'Can't Pay, Won't Pay': Greece has no money to make IMF payment, interior minister says - May 24, 2015

 
40 minutes
'Can't Pay, Won't Pay': #Greece has no cash to make #IMF payment, interior minister says http://t.co/3FbRvcdFeO
'Can't Pay, Won't Pay': #Greece has no cash to make #IMF payment, interior minister says http://t.co/3FbRvcdFeO

Jade Helm is becoming operational 30 days earlier - on June 15 instead of July 15

The Rumor Mill News Reading Room
Posted By: Lymerick
Date: Sunday, 24-May-2015 04:25:34

Jade Helm Is Preparing to Unleash False Flag Attacks

May 22, 2015

By Dave Hodges

Colleague and friend, Paul Martin, contacted me yesterday and told me that Jade Helm is becoming operational 30 days earlier. This means that Jade Helm will “officially” begin on June 15 instead of July 15. I reminded Paul that we have the pictures and the video of the Jade Helm extraction of political dissidents from March 27, 2015.

However, Paul’s point is not lost on me. Something or someone is forcing Jade Helm to “officially” spring into full operation much earlier than originally planned. An hour after Paul and I hung up the phone, I received a confirmation of what Paul had just told me. By the way, if you work in the Walmart in Livingston, TX., you might want to get your resume in order. Your store will soon be taken over by the Army.

There Has Never Been Anything Like Jade Helm

SNIP


Joseph P Farrell - Indications Of A Hidden System Of Finance (Federal Reserve or Japanse Bearer Bonds Scandals) - May 24, 2015


Joseph P. Farrell has a doctorate in patristics from the University of Oxford, and pursues research in physics, alternative history and science, and "strange stuff". His book The Giza DeathStar, for which the Giza Community is named, was published in the spring of 2002, and was his first venture into "alternative history and science".

 Chiasso, Italy, 2009: Recovered: $134 Billion of " Counterfeit" Bonds....

Speaker Joseph P Farrell at the Secret Space Program Conference, 2014 San Mateo, explains "The Japanese Bearer Bonds Scandals". [ Marker 1:08:00 Presentation 1 ] [ Marker 1:05:00 Presentation 2] That dropped right off the radar screen at the major media, almost as soon as they were reported....

President Obama in a news conference two weeks later, had to state, these were all counterfeit, but what he did'nt say ,these were exactly same amount of money from The Troubled Asset Relief Program (TARP)


Spanish and Italian One Billion Dollar Gold-Backed Bearer Bond

"Federal Dallas/Chicago Reserve Bank Chests"


More on the Story: 

(Repost&Reblog) Hvide flystriber på himlen (Chemtrails) er tilbage her i Maj måned - beviser fra Nordsjælland / Hillerødmotorvejen

24.5.2015
24.5.2015
Update - 24. Maj 2015 -  Efter mange uger uden Chemtrails, som normalt kaldes 'Contrails',  er tilbage, ihvertfald her i Nordsjælland.

(21 May 2015) - oversat fra ZAP Office Of Poofness, "Chemtrails syntes at have stoppet. Blå himmel, ikke sølvfarvede hvidt. Det amerikanske militær blev anklaget for og have kontrollen på vejrsystemer i 2015 og de har givet slip. Systemet har allerede taget brodden på nogen større storme, så vidt jeg er informeret om. Det betyder ikke, jeg tolerere det væmmelige HAARP systemet som har overtaget kontrollen. Måske i sidste ende, vil sådanne en kontrol hjælpe vores menneskelighed på en god måde".

8. April 2015 - Urolig soverytme i nattens løb, svedeture, tissetue, og svimmelhed og træthed som ingen ende ville tage, der vil helt sikkert kunne findes logiske grunde, dog da jeg stod op til morgen (meget tidligt) på vej til job, kiggede jeg op som jeg plejer og kæmpemæssige formationer af Chemtrails nærmest svang mig i knæ lige oppe over mit hoved. Tog straks nogen billeder. Hele dagens observationer gjorde det unægteligt sole klart, dagen idag, var spækket med Chemtrails hele vejen ind til Københavnstrup og tilbage... nu er det ikke mig at bande, slet ikke på min blog.. men fandme det er, noget svineri..... Du får ALDIG nogen fra offentlige statsapperatur til at indrømme, noget i nærheden af, at Chemtrails findes, også i Danmark.... 


Således fortsætter 'Regeringen Helle Thorning-Schmidt II' på regeringsgrundlaget 'Et Danmark der står sammen', som SF var med til at formulere på Crown Plaza efter valget i oktober 2011. Et regeringsgrundlag er en programerklæring, som skrives af de partier, der indgår i regeringen efter et valg. Regeringsgrundlaget skal signalere, hvor regeringen vil hen i den kommende regeringsperiode.

Her er et link. Hvad vil jeg sige med det, ser du, lad os bladre ned i Regeringsgrundlaget og finde ordet 'Luftforurening': 

Grøn Omstilling
"Verden står overfor to alvorlige kriser. Den økonomiske krise og klima/miljøkrisen. Begge kriser skal løses i en verden præget af store forandringer på vej mod en ny verdensorden(NWO?). Kloden kan ikke bære presset på ressourcer og klima, hvis den nuværende retning fastholdes. Derfor står bæredygtighed, grøn økonomi og konkret indsats overfor stigende forureningsproblemer, ressourcemangel og klimaforandringer meget højt på regeringens dagsorden"..

KLIMA- OG ENERGI
"En nedbringelse af udslip af drivhusgasser vil samtidig reducere andre former for luftforurening markant, da en meget stor del af forureningen med bl.a. NOx og partiklerskyldes afbrænding af fossile brændstoffer".

Trafik
"Det er nødvendigt at nedbringe forureningen fra transportsektoren. Det er herunder nødvendigt at lavere CO2-udslip fra sektoren bidrager markant til at nå klimamålsætningerne"

Regeringen vil derfor fremlægge en Naturplan Danmark, der vil have til hensigt:

"Bidrage til at reducere Danmarks klimaforurening og som tager udgangspunkt i EU og FN beslutninger og love om havmiljø, vandmiljø, naturbeskyttelse og biodiversitet".

Og jeg kunne blive ved. Ikke ét eneste sted står der nogen KONKRET om; ContrailschemtrailsFukushima strålingsudslipskifergasPesticider i drikkevandetsprøjtegifte i landbrugetMikroplast og andre miljøfremmede stoffer (også fra slam fra spildevandsanlæg), forurening på gamle garverigrunde (Oprensning af en forurenet grund), dumpning af kemisk og radioaktivt affald og afbrænding af kemikalier og olie på havet, regeringsgrundlaget er kogt ned til, simple overordnet mål, der ingen konkrete udmeldinger eller tilkendegivelser eller bestemte tiltag, så kan man jo ikke klandres for noget eller holdes op på noget og fornærmere ingen...... 

--------------------------------------------------------------

Udgivet den 22. Marts 2015 af Verdensalt.dk

Taget en tidlig morgen fra en afkørsel på Hillerødmotorvejen den 22. Marts 2015

Jeg indrømmer det gerne, min indre BS ur brummer højlydt, hver gang Statsapparatet fortier, benægter, sidder på tophemmelige dokumenter eller blot har en simplificeret forklaring på ting som skaber flere spørgsmål end svar..... derfor går jeg også i selvsving, når vi vælter i beviser på, Chemtrails eksistere...også i Danmark.. ser du, den danske regering har altid tilladt USA og andre lande, måske endda også tilladt at genfylde de special fremstillede militær fly eller skrupelløse kommerciel luftfart, med kemikalier og nanopartikler, der udelukkende submitter det som betragtes som bakteriel eller kemisk krigsførelse.
Hyposen eller sammensværgelsesteorien hævder nemlig, at flyenes udstødning efterlader farverige brede 'flystriber' eller 'haler' som ikke er naturlige kondensstriber "Contrails" (består hovedsagligt af frossen vanddamp) men faktisk kemiske eller biologiske agenser (nano-mikroorganismer), der bevidst udledes i ganske store højder og som danner hvidt skylag der dækker for Solen. Dvs. et målrettet militært eksperiment udenom offentlighedens søgelys i hemmelige programmer rettet af regeringsrepræsentanter. Solstråle blokering, psykologisk manipulation, eller menneskelige befolkningskontrol, vejr-modifikation eller biologisk eller kemisk krigsførelse...vælg selv.

Mother/Source, Sananda, Serapis Bey, on the Fall and Rise of Humanity - May 24, 2015

I do recognize many truthseekers and Lightworkers consider Kathryn E. May as hoax and scam artist with self centered attitude, however besides her high price tag workshop retreats etc. I do personally find her transcribed messages uplifting and liberating, truth or not. You decide. The day when heads of the 13 families surrender ( incl. Banksters Rothchilds), will be the end of Cabal, fear will disappear and freedom for Terra

Wednesday, April 29, 2015
Host: Dr. Kathryn May
Co-Host:  Meg Davis
Guests: Mother/Source, Sananda, Serapis Bey
Audio:  (00:1:55 - 2:27:17)

Notes:  How the Archangel Brothers Sustained Light in the Universe, As Their Twins on Planet Earth Fell and Finally Rise Again.  Mother/Source tells the true story of the original "Fall" of the people of Planet Earth, which is nothing like what we have been taught in the past.  She shares with us for the first time the tragic and poignant story of Love, passion and heart-break which simultaneously resulted from and further fueled the descent into darkness on Planet Earth.  It is the story of valiant courage, misplaced loyalty, love of children, and the seduction of darkness.  This story is also a testimony to the vulnerability of humankind, who love so passionately and care so deeply about their own children, even when those children have fallen into darkness. 

                                   
KATHRYN  
                            
Welcome

"Government Is Covering Up UFO Evidence, Group Says" [Direct links to Secret Space Program Conference, 2014 San Mateo] - May 24, 2015

By Julia Duin
©2001 The Washington Times


The U.S. government has been covering up evidence of extraterrestrial visits for more than 50 years, an array of 20 retired Air Force, Federal Aviation Administration and intelligence officers said Wednesday. They demanded Congress hold hearings on what they say is long-standing secret U.S. involvement with UFOs and extraterrestrials.


Calling it the "greatest secret of the 20th century," the officials, who termed themselves "witnesses" of UFO-related events, described a series of military investigations they said they saw: crashes of alien spacecraft, bodies of alien beings, secret government documents, even James Bond-style "erasures" of people who knew too much.
"The individuals who have these sightings range from airline pilots and military pilots to police officers, some of the people your lives depend on, on a daily basis," retired Air Force Lt. Col. Charles Brown **told a roomful of skeptical reporters. [** Charles Brown - Marker 40:15 https://www.youtube.com/watch?v=buNCOlB-HeM&list=PLxpYawT00V40XgkYg-YY3S0lpmgKtZtYD&index=5]

"They are very reputable, dependable people," he said. "The field is filled with hoaxes and scams," said Dr. Steven Greer, director of the Disclosure Project, which had gathered the witnesses. "But it doesn't mean all of it is."[ U.F.O DISCLOSURE PROJECT -FULL VERSION]

The 20 witnesses, he said, were a fraction of the 400 people who are willing to testify under oath and under congressional immunity about a secretive portion of the government they say has gone out of control.

UFOs have long fascinated Americans, including several U.S. presidents. Webster L. Hubbell, a former associate attorney general under President Clinton, has described in an autobiography his unsuccessful quest to determine government involvement in the topic. John Callahan, a former FAA division chief of accidents and investigations, said he was directed by CIA officers to cover up a Nov. 18, 1986, incident involving a UFO and a Japanese airliner near Anchorage, Alaska.