Jan 31, 2015

Whistleblower: US Navy Flight Engineer States 'Silver Discs and Entrance to ET Base in Antarctica'

Linda Moulton Howe - U.S. Navy Flight Engineer saw Silver Discs and Entrance to Alleged E.T. and Human Collaboration Base in Antarctica


Coast To Coast AM - January 29, 2015 South Pole UFOs, & Secret Memos

Linda starts at the 39 minute mark talking about the recent 'loud booms' heard around the US.. The Antarctic report starts at the 58 minute mark
Transcript here at Earthfiles

If that youtube video gets taken down, you can find the audio HERE

Paul Hellyer former Canadian Minister of National Defense: At Least 4 Known Alien Species Have Been Visiting Earth For Thousands Of Yearshttp://youtu.be/T5mkunE_g9U

Published on Jan 30, 2015

In this video Luke Rudkowski interviews the first and only cabinet-ranking official from a G8 nation to publicly state a belief in extraterrestrials.

Paul Theodore Hellyer, PC is a Canadian engineer, politician, writer and commentator who has had a long and varied career. He is the longest serving current member of the Privy Council, just ahead of Prince Philip.

To find out more about Paul Hellyer check out http://www.paulhellyerweb.com/

New regs say passengers cannot fly without biometric ID card - January 28, 2015

Sample Alabama REAL ID card.

Staten i Danmark har siden indførelsen af CPR-nummeret i 1970’erne løbende indført mere og mere registrering af borgerne. Senest i forbindelse med terrorlogningsdirektivet, der trådte i kraft 15. september 2007, hvorefter alle borgeres aktiviteter på internettet registreres, alle telefonsamtaler registreres, osv. Når vi flyver, registrerer staten hvilken mad vi spiser undervejs, og deler registreringen med EU og USA. Spædbørn får lavet blodprøver for at afsløre eventuelle sygdomme, der kan kureres. Men blodprøverne gemmes i et nationalt DNA-register (som kaldes PKU register) så man senere kan afsløre barnet, hvis det efterlader et DNS-spor under en misgerning, eller dukker op som et uidentificeret lig. Scanning af nummerplader, mere kontrol til politiets terrorbekæmpelse m.v.
Der er i Danmark og EU love, reguleringer og institutioner, der skal forhindre den slags overdreven registrering. I Danmark har vi persondataloven, og datatilsynet. I EU forordning 45/2001 og the European Data Protection Supervisor (EDPS).


Læs også: Regeringerne Fjerner Folkets Rettigheder Med Terror - Problem-Reaktion-Løsning: Mest anvendte våben blandt Cabals minions


The ability to travel in the United States is about to become more restrictive as the TSA announces it will soon be enforcing new identification standards in American airports.

Beginning in 2016, passengers attempting to pass through a federal TSA checkpoint will be subject to the requirements of the REAL ID Act. To that end, the TSA will put higher scrutiny on travelers’ identities, and will only accept a federal passport or a “REAL-ID” card, which is issued by the states to meet federal requirements. Passengers will not be allowed to fly through an American airport without submitting to the advanced federal specifications.

Both federal passports and REAL-ID cards require a number of unique personal identifiers to be stored together in government databases, including his or her full name, date of birth, Social Security Number, scanned signature, and other identifiers. Both cards require biometric data: a front-facing digital photograph of the passenger’s face, which is ultimately used with a facial recognition database.

“It is a choice,” flippantly explained David Fierro, the Public Information Officer for the Nevada Department of Motor Vehicles. “If you use a passport when you’re traveling you don’t have any problems. If you use your driver’s license as identification, you’ll need to either apply for the Real ID card or get a passport.”

ORIGIN OF ‘REAL ID’


High Ranking Marine Colonel Tells Shocking Secrets During Drunken Stupors! (Video)

Homosexual military NAVY top, politicans - many from military marine corps bagground, freemasonry, Zionists, Marine Corps before god, Jesus Christ and the country (many are none believers exetensilist). When Your in this 'Club' there is no turning back. Every colonel and above, goes through this ceremony 'shellbach' and everone is in on it. Many in the rich famous people arround in US - high hierarchy pyramid was in the Navy or army. Murder is good, hate towards womans and wifes. All immature adolscent males creating phony baloney wars conflict, selling weapons, controlling the drug flow. Marine Crops from a candy factory manufactures deadly chemicals and biological that was in Iraq. 'War Lords' - State deparment finds the "boys" - cultivate and nurture sons of prominent families (Rising stars) and much much more....... 

Katherine Pollard Griggs was the wife of Colonel George Griggs who was the head of special operations under Admiral Kelso.  Colonel George Griggs is a very high ranking spy and knew many secrets.  Colonel Greiggs was also an alcoholic and during some of his drunken stupors he told his wife many shocking secrets about the military and the spy operations of the United States!  He told her many things such as the Russians were never our enemy and that the cold war was a total farce!   Look at what’s going on today as the fake news and President tell you about the bad Russians almost daily.  He told her things such as  the bombing in Beirut was known about before it happened.  He told her the military was run by sexual deviants at the top levels.  These deviants are actually sought out so they can be controlled!  Listen to her shocking testimony and learn the truth!


Cosmic Vision News 30. Januar 2015 CET


Cosmic Vision News: CVN vært, Geoffrey West tilbyder nyheder, kommentarer og lejlighedsvis diskussion om de senestebegivenheder, der udspiller med hensyn til, hvad der formodentligt er den vigtigste begivenhed for at forbedre den menneskelige og planetariske tilstand: AFSLØRING. CVN fremmer og tilskynder til modig dialog på verdensplan, mens de forbereder alle til re-introduktion af vores galaktiske familier. CVN omhandler også aktuelle begivenheder, der understøtter et skift til en fredelig planet. Geoffrey West er en del af det team som står bag: GoldenAgeOfGaia.com, kan lyttes til direkte/downloades/MP3, smides på en USB nøgle/iPhone og lyttes til på din vej. Husk tidsforskellen på udgivelsen. Direkte Link her (blogtalkradio

1. ( 01:05 ) GREECE ELECTION FOLLOW-UP; REACTIONS AND BILDERBERG MEDDLING.
2. (21:24 ) UKRAINE: DRAFT DODGING AND FOREIGN TROOPS FIGHTING FOR KIEV.
3. ( 33:26 ) BANK OF ENGLAND GOVERNOR SUGGESTS ‘NEW FINANCIAL ORDER’.
4. ( 36:07 ) RATINGS AGENCIES THREATEN GREECE; TARGET RUSSIA.
5. ( 40:24 ) SNOWDEN: CANADA SPYING ON DOWNLOAD SITES.
6. ( 47:05 ) POLITICAL/FINANCIAL INITIATIVES FOR HEMP IN U.S. .
7. ( 54:22 ) SENATOR JOHN MCCAIN INSULTS PROTESTORS.
8. ( 59:44 ) TECH: BRACELET FOR COMPUTER ADDICTIONS.
9. ( 63:26 ) HEALTH: HOW TO TALK TO ONE WHO DOESN’T ‘GET IT’.
10. ( 68:34 ) ANNOUNCEMENTS
Direct Link --> http://www.cosmicvisionnews.com/blog/item/165-cvn-30jan15

Not possible to embed into blog anymore

(Report & Reblog) Ord som associerer til frygt - 31. Januar, 2015

Når frygten rammer os, indtager vi en position af ”blokering, låsthed, fiksering” op mod 86 pct., resten af de 14 pct. er de basale overlevesesinstinkter. 


I det daglige benytter vi ord som associerer til frygt. Lad os starte med en nærværende situation som alle kan relatere sig til; Det kan tit være en svært opgave at bryde koden for det voksende ”frygt” baseret sprogbrug i medierne, for at få fat i den reelle faktiske oplysning og forstå informationsværdien. Brugen af ”mulig” "jamen"– er et kendt eksempel: 

– Overskrift: Mulig sammenhæng mellem Lars Løkkes tøjforbrug og venstres nedtur ... Mulig – er noget som højst sandsynlig ikke sker lige nu . 
- En sportsrapporter stiller spørgsmål til een af vores elskede håndboldsspillere: Spilleren starter sætningen "jamen" - Ja og men er modsætninger. Forstås ikke af underbevidstheden. Spilleren dækker sig selv af, så han kan 'tørre' den af på andre, hvis han fejlede på banen. Ordet bruges også flittigt af vores politikkerne. (forklaring kommer senere)    

Et muligt udbrud af fugleinfluenza i Danmark.”  - …. Betyder der ikke har været udbrud, men en forventning, igen upræcise "fakta" for at holde læserne / lytterne aktive og skabe en frygt lignende tilstand. – Sensations nyheder er mange gange præget af mange ord som ”kunne”, ”måske”, ”potentiale”, ”mistanke om”   – alle ord som bruges for at udtrykke mulighed eller sandsynlighed 

Politikkere er ikke meget bedre i deres fremstilling og retoriske kneb, bøllemetoder, hvide løgne,  de har dog et afslørende sprogbrug. Et sprogbrug som er indpisket af smarte Folketingskurser, sprogkonsulenter og spindoktorer.  "vi er bange for at...", "vi er bekymret fordi..", vi frygter at..", "vi håber på at..", "det er uacceptabelt at..", "vi er skuffet fordi..", "vi gætter på at...","var nødt til at..." osv.
- Ord som ikke skaber noget konkret, men blot afstumpet, fortæller hvordan vi lyttere, skal forholde os - ord som associere til frygt & panik  (Fear_mongering). 

Forrige Statsminister Anders Fogh Rasmusseforklarede i et interview med Weekendavisen i januar 2003, at den vigtigste kamp om danskernes holdning skal udkæmpes på ord, ikke love. Fra George Orwells fremtidsroman 1984 - Et kynisk overvågnings-samfund, hvor myndighederne manipulerer med folkets tanker ved at ændre ordenes betydning.
Ifølge Christian Kock løber denne kamp som en rød tråd igennem regeringens kommunikation.

»Statsministeren tænker strategisk og meget langt. Han vil ændre folks tænkemåde, og det gør han blandt andet ved at ændre sproget,« siger Christian Kock.

Det daglige sprogvalg, som er skadeligt for os selv

   
Ser vi på vores egen nutidige virkelighed, ord som associerer til frygt og det daglige sprogbrug, benyttes af mange og er rigtigt svære at undgå. 
Dog giver det mening, at udskifte ord som associerer til frygt  - med positive ord - så som ”glæde” der tiltrækker glæde.  ”Jeg ønske mig" …. Et given positivt eksempel ville være: Jeg ønsker mig flere penge på min bankkonto. Hermed tiltrækker jeg penge, i stedet for at tænke/sige : "Jeg har aldrig nogen penge, eller jeg håber på jeg kan klare mig med så lidt penge".   
Et hvert ord du siger, genkendes af dine sanser, som det er indlært første gang. Enten med en ”rar” følelse, eller en dårlig følelse. Dårlige følelser giver frygten, skuffelsen, vreden bitterheden, afmagten og hadet fornyet næring.

  • Ord er skabt for at udtrykke følelser.
  • Ord udløser gode/positive følelser.
  • Ord udløser dårlige/negative følelser.


6 ord som associerer til frygt!


Louis Mukunda Jeppsson – Naturlæge Krop & Sind, Yoga, Kinesiologi m.m.

1.   Håber på = Afmagt, ingen handling – brug i stedet vendingen - jeg glæder mig til.
At håbe på noget = at man frygter det modsatte. Frygten ligger bag håbet. Det modsatte for håbet, er altså frygt. Frygten dominere sindet og frygt er = stress. Håb er samtidigt afmagt. ”jeg kan ikke gøre noget” – andre må tage ansvaret. Håbet er det sidste, som er tilbage.
Send glæde ud for de ting som du ”ikke” ønsker og de ting som du ønsker, skal komme.  Et given eksempel ville være : Jeg glæder mig til at betale de regninger som kommer min vej. Med et, har du sluppet frygten og den negative virkning det er at betale noget man ikke ønsker sig.  
  • Glæde tiltrækker glæde
  • Frygt tiltrækker frygt
Glæde forhindrer følelser, i at blive oprørt. Oprørte følelser giver stress. 

2.      Bare ikke = Frygt for forlods (foruddannelse, forud)

Alex Clark: Overcoming Challenges and Overwhelm Mode - January 30, 2015 CET

Alex & Her Guardian Tree Bess
Jeg kunne ikke udtrykke mig bedre selv, Alex rammer pletskud med at sige, at vores egen frygt og vores ukontrollerbar selvopfattelse, gør vi pludseligt stå i mudder til knæene i et dybt hul og ikke aner hvordan, vi skal komme op igen. Lammet af vores manglende tillid til vores egne evner. Som Alex, er jeg selv af den opfattelse, vi får mønsteret fra vores barndom, forældre og samfund.  Det vi blev forledt til at tro, at en fejl eller en fiasko skal vægtes tungere end en succes i balancen i vores selvværd. Min egen datter, forsvandt i 2013, skilsmissebarn efter 15 i helvede for os begge med en fejlslået tilgang, lykkes det ikke for mig som forældre, at skabe den balance, så vi kunne finde sammen på et neutralt sted i denne 3D Matrix af illusion. Min datter levede i et frygtsom underdanig miljø, det er svært at kæmpe imod moderens had, følelsesløs manglende empatisk evner, psykopatiske antræk samt at blive præget af narcissistiske dominerende mødreVi er på vej ind i en ny tid, vores smuldrende paradigmer forsvinder og de nye energier dukker op. Det er op til vores egen "mastery" at anerkende, vi har et valg, om vi ønsker at forevige denne sædvanlige rolle, eller ændre det til noget nyt.

(GAOG) The other night, I was watching a movie with my husband after shoveling out from the snow storm. We were both exhausted from our physical labor and wanted something light to watch.

We settled on the movie, The Replacements with Gene Hackman as the coach chosen to lead a team of strike-breaking football players, and Keanu Reeves as the Quarterback. I assure you, your need to know about American Football will be limited and I will get to the point quickly, but it’s really amazing how insights can be triggered by the most unlikely things.

The coach asks this band of misfit players what they fear, and after some comedic asides Reeves mentions quicksand. The coach asks him to explain what he means, and what the quarterback explains really struck me as something many are experiencing right now.

Quicksand occurs when everything seems to be going well and then one difficult thing happens, and then another, and pretty soon you are sucked under and paralyzed with the feeling of fear and the belief that you can’t do anything.

His explanation and the knowing nods of his team mates made me think of my own life and how many times I have felt this way. Most people probably have as well. At this time of intense change, increasing energy and crumbling paradigms, any additional challenge can push us easily into overwhelm mode.

Sometimes we do not even realize we are at that point until we feel the intense stress and tension within our bodies. We then wonder how we unconsciously got into this deep hole, and how the heck are we going to get out of it. We see what appears to be an overwhelming challenge, and we wonder if we are up to the task.

Part of the issue, for me, used to reside in a lack of confidence in my own abilities. We seem to remember, as big as a skyscraper, the times we have failed; but if we piled up all the times we have succeeded, the pile would reach to the moon and back.

The Arcturians and the Galactic Federation - January 31, 2015 CET

http://arcturi.com 
Arcturians er en race, der kommer fra den 
blå planet, der kredser den røde kæmpestjerne Arcturus i Bootes konstellation. Arcturus kredser cirka 36 lysår fra vores solsystem. Arcturians er den mest avancerede civilisation i galaksen, transcendere ind i 4. og 5. dimension. Mange kender Arcturians, som velvillige væsener. Men hvad kun nogle ved, er læren som Arcturians følger. Indhyllet i mystik, og tabt i de åndelige oversættelser gennem kommunikation og kanaliseringer af Arcturians til mennesker, en race af væsener synes at eksistere og kommunikere fundamentale love, der styrer eksistensen af ​​fred, kærlighed og glæde. Denne grundlæggende lovgivning tillader Arcturians at skubbe i retning af højere planer af eksistens og give mulighed for fortsat vækst i et begrænset fysiske univers. Arcturians menes at komme fra en kredsende himmellegeme, der ikke har været opdaget af jordiske astronomer. 

Denne gang fik jeg en Ahh oplevelse, ikke fordi konceptet og begreber indenfor vores 3D,4D,5D og SELVET ikke var kendt stof for mig, men fordi Arcturians sætter den sammen, 
så det er spiseligt og forståeligt. Af SAMTLIGE budskaber, er denne nok den mest givendende. 


Et forslag til selvudvikling kunne være at lytte til de mange af de mest anvendte Hz Meditation med Solfeggio & binaural beats frekvenser (Theta & Gamma). Solfeggio frekvenser er fra en gammel musikalsk skala, der anvendes i gamle musik, chants og ceremonier. Solfeggio toner mentes at muliggøre åndelige velsignelser, healing og transformation, når spillet eller sunget i harmoni. Binaural beats er en videnskabeligt "entrainment" proces af ens bevidsthedsudvidelse af hjernen, der langsomt begyndte at opnå anerkendelse efter en artikel kaldet, Auditive Beats i hjernen, ved Dr. Gerald Oster, som blev offentliggjort i udgaven af Scientific America oktober 1973.  Gratis Youtube Mix af bevidst frigivende Solfeggio & binaural Beats findes - her  du kan også læse meget mere omkring Solfeggio frekevneser og Deres betydning. 

Kanaliseret af Suzanne Lie 30-01-2015
© 2015 suzanneliephd

We come to you this day to remind you that WE are ONE.

“We” encompass all our volunteers who logged in to the third/fourth holographic game of “Third Dimensional Earth.” You may have some movies on your television in which the “Greek Gods” are seeing the mere humans below them. They have the power to influence these mortals with their mere thought.

As you know, the above scenario is correct, but it is NOT correct that you are “mere humans.” YOU are actually the “Gods” that are over-lighting your way through the confusing maze of transmutational Earth. Yes, Lady Gaia is transmuting more every day. However, please remember that transformation and transmutation are very different terms.

Transformation means that something is added or taken away to create change. However, the frequency of that which is transformed remains the same. On the other hand, transmutation does NOT involve taking away or adding to, but transmutation does raise the frequency of the person, place, situation or thing.

Many of those who are logged into the 3D Game are trapped because they want to add, take away, or alter something or someone. However, that manner of thinking actually traps them in the Game because their third-dimensional thinking can only create a third dimensional solution.

Your return to Lightbody begins with returning to the thoughts and emotions that resonate to the fifth dimensional NOW of the ONE. Once you choose to release thoughts that are time based and emotions about what someone “else” did or did not do to or for you, you find that YOU are the creator of your life.

For example, when you are focused on the NOW of YOUR decision to think, do, feel and/or respond, you are within the NOW of that choice. Then when you are tired, overworked and/or just not able to attend to your choices of perception and reactions, you realize that fact and give yourself Unconditional Love.

Ascension is not about being perfect, but about being loving and forgiving. Perfect, is a third dimension term, which is the opposing concept to being flawed. Both perfect and flawed are based on judgment as well as on polarized opposites.

SaLuSa via Mike Quinsey. January 31, 2015 CET

Kanaliseret af Mike Quinsey 30-01-2015
© 2015 TreeOfTheGoldenLight

Nothing will change the predictions for the completion of this cycle, except the highest authority. Once made many Lightworkers are given the tasks of ensuring that all proceeds as required to fulfil them.

You may therefore proceed with your life, knowing that there is a great finale to come with the end of the influence of the dark Ones. They shall find themselves unable to exert any influence on what takes place, as they will have their power taken away from them. They will also be removed from Earth to ensure that workers of the Light can go ahead with their missions.

Until now the dark Ones have consistently interfered with your evolution, and been able to block or slow down progress. This situation is rapidly changing and will soon come under our control. You will then be able to go ahead with your tasks without fear, and make headway quicker than any previous occasion.

Dear Ones we hear your pleas and requests for help, and soon we shall be able to assist you in a more direct manner. Have no fear at any time as the lower energies will attract a like energy, whereas you are working with the higher energies.

The significance of the coming changes are such that they can hardly be put into words. Everything will be affected to some degree, and much of the lower energies will be either changed or removed in the course of time. The Earth will become renewed and once more be seen as a jewel in the firmament. While all this is taking place you too will be renewed as you become a fully-fledged Galactic Being.