September 24, 2015

Most-read: Corey Goode/GoodETxSG Massive New Update - September 24, 2015 CET

http://i.ytimg.com/vi/BG-2uQQWdsc/hqdefault.jpg


The existence of a secret space program has been meticulously and carefully hidden from the American public, and the world at large, for well over 75 years.

As you know if you have read this site or watched our weekly Cosmic Disclosure series on Gaiam TV, I grew up in a world that is so far beyond the limits of most people’s imagination that they would immediately write my experiences off as fiction.

Most UFO enthusiasts believe the US government acquired working ET spacecraft from the Roswell crash of 1947 – almost 70 years ago. Many also believe these craft were successfully “reverse engineered,” giving them the ability to effortlessly travel throughout our solar system – and beyond.
Even with the crude rocket technology of the 1960s, we were able to send people to the moon, land craft there and drive rovers around on the surface.

However, people still hit a severe mental roadblock in imagining that our own reverse-engineered craft were flown to the Moon, Mars and elsewhere, and were used to build bases there out of local materials.

Is it possible that a secret space program could have existed without us knowing about it? Absolutely.
The Manhattan Project developed the nuclear bomb. It was in operation for seven years, employed well over 120,000 people, conscripted multiple secret facilities all over the US, and hardly any of its own employees knew what they were working on until the bombs detonated.

Remember: not one person in the Manhattan Project squealed. Not one. Not ever. The penalty for speaking out was terrifying enough to ensure complete compliance. Therefore it is absolutely possible that an even more advanced program could have been generated, on a much larger scale, and still exist to this day -- without any public awareness.

Let me assure you: the Secret Space Program [SSP] is an absolute fact. The bases are out there. They are vast in size, scope and technology. Our planet is now crumbling in a Greater Depression because a majority of our wealth has been siphoned off to build this vast, interplanetary infrastructure.

Read more ...... http://spherebeingalliance.com/blog/ancient-earth-break-away-civilization-subterranean-council-meeting-ssp-alliance-debrief-part-1.html 

Riv Statsforvaltningen ned! ( Efter 15 års slåskamp med Statsforvaltningen, er jeg helt enig med forfatterens udsavn )

Læs også: Med børnene som våben. Den grusomme virkelighed, hvordan kvinder og mænd bruger børnene som våben i skilsmisser 

Vi har bygget et system op, der støtter Rettighedsrytteren langt mere end børnene.

Af Bente Dalsbæk


Den er altså ikke altid for børn, det dér statsforvaltning. Det viser en ny rapport fra Børnerådet, der fokuserer på børnenes møde med Statsforvaltningen i forbindelse med de børnesamtaler, der gennemføres ved skilsmisse. Børnerådet har blandt andet interviewet børn, der har været i kontakt med Statsforvaltningen. Børnene har givet tilbagemeldinger om, at de synes, det er rart at blive hørt i forbindelse med skilmisse. De kan også synes, at det er rart at tale med en udenforstående. Alligevel er børnesamtalerne alligevel en usikker affære for dem: hvad med fortroligheden? Hvad bliver sagt til far eller mor? Hvad skal der ske bagefter? Skal jeg til samtale igen? Hvad er det så, der bliver afgjort?

Herudover kommentere nogle børn den fysiske ramme, hvor man har børn siddende og vente sammen med alle mulige voksne, der skal et eller andet – ofte meget følsomt – i Statsforvaltningen. Ventesalen i statsforvaltningen er langt fra en god ramme for et barn, der skal ind og tale om noget meget svært.

For børnesamtaler er svære. Derfor skal de også have meget opmærksomhed. Børnerådets forslag om et egentligt forløb – et forberedende møde, den egentlige samtale, og endelig en opfølgende samtale – er en rigtig god idé. Det er vigtigt at blive i børnehøjde, når det desværre er nødvendigt at inddrage børnene i de voksnes konflikt i Statsforvaltningsregi.

Rapporter som Børnerådets bør være pligtlæsning for en lang række aktører på det her område, ikke mindst på politisk plan; kommunalt, regionalt og landspolitisk. For den er, sammen med en lang række andre rapporter og undersøgelser fra både Børnerådet og andre, inde og røre ved noget meget væsentligt og langt mere fundamentalt:

At vi overhovedet har behov for børnesamtaler, og inddragelse af børnene på et statsligt plan i en privat skilsmisse, er jo et eller andet sted en falliterklæring. Mest for forældrene, der ikke kan enes, men også for samfundet.

Derfor foreslår jeg noget mere drastisk: Riv Statsforvaltningen ned. I hvert fald den del, der arbejder med skilsmisserne.

Hvorfor nu det?


Archangel Gabriel via Shanta Gabriel: The Waves of Awakening Light and Your Emergence from the Chrysalis

Ærkeenglen Gabriel er kendt som åbenbarings engel, fordi Gud ofte vælger ham til at levere vigtige beskeder til folk. Hvis Gabriel besøger dig, kan du være sikker på, at Gud har noget væsentligt at sige til dig! Gabriel er en af to ærkeengle specifikt nævnt i Bibelen (den anden er Michael). I Det Gamle Testamente, 'Book Of Daniel', hjælper Gabriel, Daniel til at forstå sine visioner for fremtiden. Religionerne om Abraham fortæller os, Gabriel er en engel, der typisk fungerer som en budbringer sendt fra Gud til visse mennesker. I Bibelen er Gabriel omtalt i både Det Gamle og Det Nye Testamente. I Islam, betragtes Gabriel (Jibrā'īl) som en af de fire ærkeengle, som Gud sendte med sin guddommelige budskab til forskellige profeter, herunder Muhammed.

Kanaliseret af Shanta Gabriel 24-9-2015
© 2015 thegabrielmessages


Dear Ones,

You came into this life with a longing for Home. Because of this inner longing of your soul, you may have spent all your life trying to fill the missing pieces. You hold an inner knowing deep within that there was something more, something more meaningful, a deeper connection with a part of your soul.

This activity of your inner spirit is evidence of the awakening at this time. Regardless of where you are on your journey, prepare yourself for a quickening. The energy coming with the eclipse and wave of Light is immense and a true blessing, although so much has been hyped about September 27 that you may be feeling frightened.

The Wave of Divine Love that will be pouring through the hearts of all humanity with the Full Moon Eclipse is the elixir that your soul has longed for, the spark that ignites the awakening consciousness of all those on the cusp of the first wave of ascension.

This is not the Mother Ship taking you away to somewhere else, but a divine experience in your physical form that awakens the deep codes of divinity within your DNA acting as a catalyst for change, new life, and awakening of your higher consciousness.

Stage fright may be the new normal