Sep 26, 2015

SaLuSa from Sirius (Galactic Federation of Light ) via Mike Quinsey. Sept 26, 2015 CET

Kanaliseret af Mike Quinsey 
© 2015 TreeOfTheGoldenLight

Dear Ones, what an important and exciting time has arrived, when many of you will be able to feel the upliftment resulting from the incoming level of energies. Those of you who do will know beyond doubt that the changes are beginning to bring about welcome changes. You only have to look around you to see that in the midst of them is evidence of changes for the better. Very soon you will have had even more evidence of them, and it will become quite clear as to the direction that Humanity is going in. There will of necessity be a clearing out of the old that no longer serves you, but at the same time the new energies will become established. The Illuminati will make their last attempt to keep on their chosen path but it will be to no avail, as their power has been seriously curtailed by the Galactic Forces that surround the Earth. So have no fear as all is progressing well but be patient as all benefits will come in good time – you are in the period of the Great Awakening.

Agarthan Alliance: Planetary Resistance Movement Claim To Release Technology To Fight Heart Disease - Sept 26, 2015

Torsion Rotational Device: Planetary Resistance Movement Defy Big Pharma, Release Technology/Ancient Techniques to Combat Heart Disease
Planetary Update:

Heart disease is the biggest killer on the planet.
The subterranean resistance movement has released 3 technologies and an ancient technique that can drastically reduce arterial and cardio disease. These technologies will set at a fair price for the general public, and be leaked into surface shops by certain surface agents over the coming months.

Resistance Technologies, September 2015.

1) Torsion Rotational Device
2) Ankle Pumping Device
3) Secret Heart Disease Cure Technique
4) Solfeggio tones to increase cardio concentration

Heart Disease Reduction Technology
1) The Torsion Rotational Device, fast mode:
https://youtu.be/xt8Z14yYjn0?t=22

2) Ankle Pumping Bio-Device
http://tinyurl.com/np9y7lj

3) Secret Heart Disease Cure Technique
https://www.youtube.com/watch?v=0JZQzDv6Sus

4) Here is a set of special solfeggio tones and energizing images that can help concentration:
https://www.youtube.com/watch?v=TnqZl_blT7E
*
TRD's and APD's will be available to the public from all Resistance approved stores.
If you're reading this, you are the Resistance.
http://i1.cdnds.net/12/44/618x571/showbiz_edward_furlong_1.jpg
*
More info:
http://www.vitamincfoundation.org/im...yHeartBook.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikiped...Book_Cover.jpg
http://i.ytimg.com/vi/rtFapI-SavI/maxresdefault.jpg

Hvad betyder det, når vores guddommelige / galatiske venner sender os monumentale tilstrømninger af lys (gammastråler) til jordens befolkning netop nu, men siden 21. December 2012

Udgivet den 26. September 2015 af Verdensalt

Jeg forsøger ikke, at kunne dokumentere at Gud findes, fordi det gør han naturligt i mig, forsøger heller at 'plante' et frø i dig, som spirer til en ny åbenbaring om Gud, men tag denne artikel som en inspiration på vejen mod en ny evolution, som faktisk er kommet, om du vil det eller ej. Tekst og sprog er i store træk mine egen, referencer til artikler afspejler ikke nødvendigvis min egen holdning, men er vinkler som kan nuancere emnet fra eksperter, andre links er fra oplyste individer eller organisationer fra nettets mangfoldige univers. Søg altid viden selv...


Hvorfor skal vi tro på det guddommelige højere aspekt?
Hvad er energi?
Hvordan kan jeg slippe fra vores menneskelige fragmenterede og frygt-baserede ego?
Hvorfor modtager vi monumentale tilstrømninger af lys (gammastråler) til jordens befolkning, netop nu?

Hvorfor skal vi tro på det guddommelige højere aspekt?

 

Vil starte ud med at udfordre jer lidt på jeres "tro" eller mangel på samme, til Gud, Guider, Engle eller 'det  guddommelige aspekt' for Guds indflydelse på skabelsen af vort univers er et rigtigt svært emne.

Alene det, at skulle beskrive oldtidens filosofisk antropologi, som hovedsageligt fokuserede på begrebet universet eller den kosmiske orden, eller forgreninger til den teologiske og antropologiske forrang, vil jeg springe lidt og elegant over - kæmpe stort emne. Og dog, med en lille snært af undtagelse, fordi, snakker vi oldtidens, renæssances og nutidens teologiske antropologi, om hvorvidt den kristne opfattelse er korrekt, at alle mennesker på jorden oprinder fra den almægtige Gud skaberen af ​​verden, uden en kritisk tilgang til, hvordan vi blev skabt, virker mere fordøjeligt for mange. Spørgsmålet er, vil vi fastholde os ubarmhjertigt på Darwins evolutionsteori om menneskets oprindelse som er fadder til biologien alene, eller tør vi modsættes os logikken og bevæge ind i universets mangfoldighed...? bære lige over med mig .. læste en artikel fra Euroman i sommers om Prins Joakim, der mod alle odds, har givet mig en mere positiv indgangsvinkel til Prinsen, og jeg citere:  
Darwinisme går fint i spænd med tro på Gud.. ”Jeg tror på Gud og på et liv efter døden. Min umiddelbare darwinistiske livsanskuelse går fint i spænd med min tro på højere eksistenser. Jeg er ikke bleg for at blande lidt.” ”Jeg tror på, at det, der i Bibelen defineres som Helligånden, er os alle sammen i live. Den samhørighed er for mig et metafysisk niveau,” siger han. Har man nogensinde oplevet et eller andet, der var større end en selv, så er spørgsmålet, hvorfor det var større end en selv? Der er noget mere. Der er noget metafysisk,”
Jeg forstår godt hvad han snakker om.... Metafysikken - omhandler ikke blot det, som kan iagttages, men også mere eller mindre skjulte, "oversanselige" kræfter, årsager og "væsener" m.m. og det som Prinsen henviser til som Helligånden, det jeg vil kalde sjælen, Spirit. Fornemmer, døden er et emne, der fylder meget i Prins Joachims bevidsthed. I 1988 var han ude for et voldsomt biluheld i Frankrig og det har nok fået Prinsen til at se anderledes på livet og døden... Jeg er ikke personligt tilhænger af Darwinisme, menneskets oprindelse er langt mere kompliceret end som så... (vender tilbage til)    


Esben Lunde Larsen (V), mener, at gud har skabt jorden, så må det jo være korrekt? Går vi skidtet videre og ifølge Bibelen: "kommer kærligheden fra Gud, og vi kan kun elske hinanden, fordi han elskede os først"..... I Det Nye Testamente skærpes fordringen om at elske næsten til også at gælde fjenden.... Syntes selv, det er så svært at tolke både biblen og Det Nye Testamente.... Mit eget syn på kærlighed og det lyder sådanne "Du er skabt af kærlighed og skal elske og tilgive dig selv igennem ren ubetinget kærlighed, før du kan elske andre på din vej"... det resonere fint med mig... det betyder i praksis - Frygt, vrede, jalousi, had, bitterhed, skyldfølelse, fordømmelse, og domfældelse er helt uvirkeligt og skal frigives fra vores karma, før vi kan udvise "ren" ubetinget kærlighed til os selv og dermed, andre medmennesker.... Det er helt i orden at bliver frustreret, vred, irriteret, bitter, vise afmagt... men lad være med at det gå ud over uskyldige medmennesker, fordi du ikke får din vilje eller din planer ikke bliver opfyldt eller dit ego blev slået tilbage... Kig indad først, spørg dig selv.. er det dine tanker eller andres frustrationer og lokalisere årsagen til din egen udfordring, inden det går ud over andre...  

Hot topic: Hvorfor kan vi ikke bare tilgive og udvise flygtningene og emigranterne som tilstrømmer vores grænser, med ubetinget kærlighed...? Hvorfor er der denne modstand? Hvem giver os retten til, at dømme andre mennesker, fordi vi er bange for vores sociale velstand smuldrer væk? Forringer vi vores levevilkår, fordi vi hilser fremmede mennesker velkommen til vores i forvejen rigt land? Har Du spurgt dig selv om, hvad der sket til, for at finde ubetinget kærlighed? Tror du selv på, alle dine negative tanker 'alene' stammer fra dit ego eller højere JEG, eller måske er plantet fra andre mennesker, medier, historiebøger, forældre som du støder på hver eneste dag m.m.? Det er ikke nødvendigt at tænke på dine kernevelfærdsydelser bliver forringet, fordi en kommune hyber et antal flygtninge skaber besparelser. Du er sikret, vis i stedet din næstekærlighed.

Cosmic Vision News - September 26, 2015 CET


Cosmic Vision News: CVN vært, Geoffrey West tilbyder nyheder, kommentarer og lejlighedsvis diskussion om de senestebegivenheder, der udspiller med hensyn til, hvad der formodentligt er den vigtigste begivenhed for at forbedre den menneskelige og planetariske tilstand: AFSLØRING. CVN fremmer og tilskynder til modig dialog på verdensplan, mens de forbereder alle til re-introduktion af vores galaktiske familier. CVN omhandler også aktuelle begivenheder, der understøtter et skift til en fredelig planet. Geoffrey West er en del af det team som står bag: GoldenAgeOfGaia.com, kan lyttes til direkte/downloades/MP3, smides på en USB nøgle/iPhone og lyttes til på din vej. Husk tidsforskellen på udgivelsen. Direkte Link her (blogtalkradio


Cosmic Vision News - Show Summary:1. ( 00:58 ) POPE FRANCIS TAKES ON WASHINGTON AND UNITED NATIONS
2. ( 18:37 ) ENVIRONMENT TOPS CHINESE/US LEADER SUMMIT, AHEAD OF UN ENVIRONMENTAL PLAN LAUNCH
3. ( 24:57 ) EU LEADERS FULL OF WORDS TO SOLVE REFUGEE PROBLEM, BUT FALL SHORT ON REAL ACTION
4. ( 34:37 ) US REPUBLICAN SPEAKER JOHN BOEHNER RESIGNS
5. ( 37:59 ) TEN GLOBAL STOCK MARKETS HIGHLIGHTING POTENTIAL UNFOLDING SHIFT OF FINANCIAL PARADIGM
6. ( 43:46 ) A WAVE OF CHANGE: INCOMING ENERGIES OFFER AN OPPORTUNITY FOR GROWTH, FOR THOSE WHO CHOOSE IT
7. ( 73:23 ) ‘ABDUCTED’ WOMAN DRAWS STAR MAP LOCATION OF ALIEN HOME; SNOWDEN SAYS ET’S ARE CONTACTING US NOW
8. ( 79:07 ) AUSTRALIAN STUDENT UPSTAGES NASA IN RACE FOR HIGH POWER ELECTRIC DRIVE FOR SPACE TRAVEL
9. ( 82:20 ) IS ALMOND MILK (AND OTHERS) SAFE?
10. ( 87:40 ) FINAL WORDS : THE ANSWERS LIE WITHIN: LEARNING FROM AND RELEASING THAT WHICH NO LONGER SERVES YOU

 

http://www.cosmicvisionnews.com

STOP! - (You cannot change people's hearts merely by laws and force, we have all Free Will)