Dec 31, 2014

The Keenan Team - Update, 30. December 2014 CET

 Neil Keenan (Sagsøger for Dragon Familien)NEIL KEENAN UPDATE | Keenan’s Empty Sock — Santa did not come


As we all know, after leaving the first bunker, Neil Keenan was given a box that we saw opened which contained gold kilo bars, a gift for his incredible stamina in staying with and protecting the assets.
With little concern for his own health, Neil regularly put in 20-hour days with his utmost focus being the protection of those who were with him — his own security came second. True to his resilient nature and love for action, he remained on the front line, taking all the shots.

It took nearly a month to get everything cleared up with just the one box, and before it even got to that point, Neil had “flipped” it in return for a bigger box and the promise of an even bigger return. This would facilitate the Keenan Team’s arrival, and as seen in the previous video, the box is huge and allegedly contains much more than the box of gold that was already opened.

Neil’s honesty and straightforwardness has brought about a unique closeness with the Elders, and once again, they wanted to show their appreciation. Not only did the Elders promise a larger box, but they also promised an additional box that Neil could take from the bunker, along with their approval for the creation of video footage inside the bunker of any length he wished.

With the assets from the bunkers, Neil’s intent was to provide gifts of friendship to all of those who have worked so diligently in supporting his efforts. His Team would then be properly set up and base operations would soon take off from there. Neil had also counted on giving some of this gift funding to Nelu, Jo, those with Cosmic Voice, and many others who have assisted him along the way so that all would have a fantastic Christmas.

Læs videre her

Entertainment/Rumors From John Machaffie - December 30, 2014


INTEL RUMORS/GOSSIP

REPUBLIC – ABOUT TO BE OFFICIALLY ANNOUNCED FOR 2015. GENERALS ARE IN CHARGE AND THEY ARE CLEANING HOUSE. MASSIVE ARRESTS ARE ONGOING INCLUDING THE FED CORP UST. REPUBLIC NEEDS TO BE OFFICIALLY IN PLACE AND OBAMA REMOVED BEFORE THE RV ACCORDING TO SOME RUMORS.

RV – IRAQ HAS DONE ITS JOB – FINISHED. NOW WAITING ON OUR ‘BLOCKER’, THE UST TO DO THERE JOB. ANY GURU OR ADVISER TELL ING YOU THIS IS A NORMAL PROCESS ------ HE IS A CABAL BOY! CONSIDER WHEN THE FED TREASURY GETS TRANSFORMED TO THE REPUBLIC TREASURY – YEA BABY!

ARRESTS – HEARING THE BUSHES ARE ON THE RUN AND LOOKING BEHIND THEIR SHOULDERS. THE CABAL IS DESPERATE --- EVEN TRYING TO GET JEB BUSH NOMINATED FOR PRESIDENT. AMAZING!

Sheldan Nidle opdatering for Galaktiske Føderation af lys og åndelige hierarki - 31 Dec 2014 CET

Hvem er Sheldan Nidle: Sheldan Nidle er grundlægger af Planetary Activation Organization, en UFO religion. Han siger at han er i stand til former for telepatiske kommunikation, samt er i kontakt med rumvæsener. Han er tit kanal for budskaber og formidler af Det Galaktiske Føderation Af Lys. Har tilladt mig, at indsætte links, så man beder forstår de begreber som er beskrevet.

We are all part of a great Living energy. This energy is part of a great Oneness. This Oneness is destined to bring Love and Light to all physicality.


12 Cauac, 17 Mol, 11 Ik

Dratzo! We come on this date with more to discuss with you. The various coalitions created by the Light are in the process of finishing their operations to remove the dark cabal from power. These groups are slightly ahead of our jointly agreed upon schedules. We are most pleased with these results. The new Gregorian year promises much as it prepares its final countdown for manifestation before you. This year is finally to make it possible to finish off the cabal and its numerous henchmen. This coming victory is to give you the freedom and prosperity we have long promised you. This time comes with a growing set of responsibilities as well. Gaia expects that you are to honor her. Over the past 500 years, western civilization has spread across your globe like a cancer. It strongly believes that it is the master, and not Gaia. This upside-down view needs to be expunged by you and replaced by one that realizes the importance of creating a society which sees itself as a part of the natural processes of your world. You need to visualize how you are truly partners with this world essence in preserving and sustaining all life on Gaia.

Hvad betyder Gini-koefficienten, hvad er penge for os alle, hvorfor er vi forgældet fra vugge til grav

Udgivet den 31 December 2014, af Verdensalt.dk

Smider lige et par fakta på bordet fra et geopolitisk og økonomisk syn, hentet fra den danske dagspresse "programmeret" virkeligheds-billede og dernæst anskuer jeg situationen ud fra vores nuværende gælds og penge-baseret-system som er umulig at undslippe.

"Hvis vi alle tog et øjeblik til blot at observere verden som den er, ville den evolutionære udvikling, af vores arter ske over natten" (Elina ST-Onge)

Danmarks Statistik 2014 - Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 

DST's sammenfatning fra rapporten 2014: 
"Det danske samfund er kendetegnet ved et højt niveau for offentlig service, herunder fri og lige adgang til uddannelse og sundhed, og relativt gunstige indkomstoverførsler til familier, der ikke har mulighed for at forsørge sig selv. Det er blandt andet baggrunden for, at Danmark har små indkomstforskelle, og at den enkeltes udfoldelsesmuligheder i mindre grad er afhængige af forældres indkomst og sociale status.
Et veludbygget velfærdssamfund som det danske forudsætter et højt arbejdsudbud. Hvis arbejdsstyrken og arbejdstiden bliver for lav, vil skatteindtægterne ikke kunne dække de offentlige udgifter til offentlig service og forsørgelse. Det er derfor centralt, at skatte- og overførselssystemet ikke unødigt svækker den økonomiske gevinst ved at arbejde og gøre en ekstra indsats. Det forringer mulighederne for såvel offentlig velfærd som privat forbrug"


Gini-koefficienten, der omregner de samlede indkomstforskelle til ét enkelt tal, er i Danmark steget fra ca. 20 pct. i 1994 til godt 25½ pct. i 2012. 

Ifølge dr.dk viser tal 27,4 i 2012 og 27,9 i fjor. Hvilken tal skal man stole på fra 2012 ved jeg ikke, men ihvertfald en stigning indtil dato. Dermed er uligheden større, end da regeringen tiltrådte, skriver Politiken onsdag.  En af hovedforklaringerne på stigende indkomstforskelle er udviklingen i kapitalindkomsterne, som blandt andet er påvirket af boligpriserne, iflg. DST

S: Antallet af fattige er vigtigere. Ifølge socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil (S) er gini-koefficienten ikke den eneste strømpil på ulighed. Hun hæfter sig ved, at eksempelvis antallet af fattige børn er faldende.

(bt.dk) Uligheden er vokset under Helle Thorning-Schmidt's regering, og det får hun ros for af den liberale tænketank CEPOS. Øget ulighed er en bieffekt af reformer, der øger velstand og beskæftigelse, lyder det.

Ifølge de økonomisk Redegørelse - august 2014 og De økonomiske vismænd – oktober 2014 - ser alt hammerende godt ud for Danmark - bare først i 2015 og fremefter. Vismændene fastholder dog, at vendingen vil komme – men først i løbet af 2015. Hvor BNP vokser med 1,5%, stigende til 2,6% i 2016. (Jamen så er alt bare godt igen?)


Hvordan ser det ud på verdensplan?


Tager man den konklusion fra en rapport Primo 2014 og "Det Verdensøkonomiske Forum" (WEF) er det ikke til at tage fejl af: For stor forskel mellem rig og fattig er den største risiko for verdensøkonomien (https://www.youtube.com/watch?v=ygqfNdDkVcA)


- (EB.dk) Den kroniske kløft mellem indkomsten for de rigeste og de fattigste borgere ses som den risiko, som er mest tilbøjelig til at forårsage alvorlige skader på globalt plan i det kommende årti, lyder hovedkonklusionen i rapporten med titlen "Global Risks 2014", der har bidrag fra over 700 eksperter.
I forhold til ekstreme vejrforhold som tørke og oversvømmelse, så er det ikke mindst mulige følgevirkninger som mangel på fødevarer og politisk og social ustabilitet, der vækker bekymring.
Og når det gælder risikoen forbundet med høj arbejdsløshed, så peges der på, at der både i industrilande og udviklingslande er problemer med at finde beskæftigelse til alle. Især den høje ungdomsarbejdsløshed vækker bekymring.
- Den generation, der bliver voksen i 2010'erne, står over for høj arbejdsløshed og usikre jobsituationer, hvilket hæmmer deres bestræbelser på at opbygge en fremtid og øger risikoen for social uro, står der i rapporten.
I rapporten understreges det også, at den risikofaktor, der potentielt kan gøre størst skade på den globale økonomi, er en ny finanskrise hos en af verdens store økonomier - 
  • (globalissues.org ) En analyse af de langsigtede tendenser viser afstanden mellem de rigeste og de fattigste lande var :  3 til 1 i 1820, 11-1 i 1913, 35 til 1 i 1950, 44-1 i 1973 og 72 til 1 1992. 
  • Mere end 80% af verdens befolkning lever i lande, hvor indkomsten differentialer bliver større.
  • Næsten halvdelen af verden - over tre milliarder mennesker - lever for under 2,50 dollar om dagen.
  • Mere end 80 procent af verdens befolkning lever i lande, hvor indkomstforskelle er voksende. 
  • De fattigste 40 procent af verdens befolkning tegner sig for 5 procent af den globale indkomst. 
  • De rigeste 20 procent tegner sig for tre-fjerdedele af verdens indkomst.
  • Ifølge UNICEF, dør 22.000 børn hver dag på grund af fattigdom.
  • Omkring 27-28 procent af alle børn i udviklingslandene skønnes at være undervægtige eller hæmmet
  • Næsten en milliard mennesker gik ind i det 21. århundrede kan ikke læse en bog eller underskrive deres navne.
  • Mindre end én procent af, hvad verden har brugt hvert år på våben var nødvendigt for at sætte alle børn i skole inden år 2000, og alligevel er det ikke sket.

Hvorfor er det bare så livsnødvendigt med penge?