Jan 3, 2016

Afkalkning af ens Pinealkirtle, hvordan vi forebedre vores vej til Ascension, åbning af pinealkirtlen- Koglekirtlen - 3. Jan 2015 ( Erin Janu - 2 Million Views on Youtube!!)

Udgivet første gang 25 August 2014 af Verdensalt

Blev overrasket over denne korte Youtube video, sat sammen af en teenager ved navn,  Erin Janu, og hendes viden om Pinealkirten, generelle livssyn om spiritualitet. Fysiologiske funktion af pinealkirtlen har været ukendt indtil den seneste tid; Melatonin – vores indre ur. Vi har i vores pinealkirtel på undersiden af hjernen et ”livsur” eller et ”tredie øje”, der gennem sin døgnrytme programmerer både sexual- og immunfunktionerne, bl.a. gennem brisselen (thymus). Der foregår en neuro-immun-modulering og overordnet styring af hormonerne, der ændrer sig cyklisk gennem døgnet. 

Jeg forestiller mig, vi alle kan åbne Pinealkirtlen via vores tredje-øje, tunnellen mellem det fysiske og den spirituelle verden. Det tredje øje styrer de forskellige biorytmer af kroppen. Hvis vi er de-aktiveret, overgår vores system til en Zombie tilstand. Den trance af sløvhed, frygt, angst, depression, sygdomme, manipulation, uvidenhed og livet i vores 3D - basal set. Hvis den er aktiveret, når det tredje øje åbner, kan det føles som et tryk ved bunden af ​​hjernen. Vores bevidsthed og sanseoplevelse kan drastisk forandre sig til det bedre, hvis vi arbejder gennem meditation, yoga og andre ting. Rigtigt mange mener, det er hele grundlaget for at højne vores frekvens, vibrationer og bevidsthed mod Ascension og 5D. Min egen åbning, ihvertfald starten på denne process, var under Kriya Yoga for mit tredje-øje. Pinealkirtlen er først nået mit bevidsthedsniveau indenfor de sidste par år. 

I kan læse hele artiklen her Af Kathleen W - http://agarthaournewhome.blogspot.dk

Herunder Youtube videoen af Erin Janu, en Quick-guide til udresning eller afkalkning kan forebedre vores modtagelse via Pinealkirtlen gennem vores vaner, højne vores frekvens, hvordan vi spiser og lever. Det er ingen hemmelighed hvor farligt flour i tandpasta er, som også findes i specialfremstillet madvarer for ens krop og koncentrationen af tungmetaller så som kviksølv. (Kviksølv som også findes i dine plomber i tænderne)

Now seen more than 1,5 million Youtube viewers 

Get Out of the Materialism Trap Now - Jan 3, 2015 CET


Erin Janus


Do you own stuff or does stuff own you?
Materialism is an addiction. It is a sickness. And it’s one of the only sicknesses that appears to sparkle and shine. This is because it is an addiction of material possessions that appeal to the eye; nothing more, nothing less.

When I got an apartment a couple years ago, I succumbed to the material dimension pretty strongly, and like most of us in the Western world, was baited for it my whole adolescence through movies, magazines, media and adults in my life. In my own subtle ways, I became another significant contributor to the material machine.

Women generally fall for it in the form of home décor, clothes, shoes and accessories they don’t need, and men for the luxury cars, TVs, and other fancy gadgets. However, regardless of gender, I don’t know too many people who have stepped out of their materialistic goals and fantasies and chosen to work towards generosity rather than their own selfishness and greed. Something, God perhaps, woke me up. And now, here is my attempt to wake you up too. Materialism is no joke. It is a trap. Get out now.

+++

ZenGardner.com

http://www.zengardner.com/get-out-of-the-materialism-trap-now/

BREAKING: Exceptional Botanical Kills 98% of Cancer Cells in Under 24 Hours (Sweet wormwood with active Artemisinin)

2nd January 2016

By Carolanne Wright

Contributing Writer for Wake Up World

Blogger: I Danmark går det under betegnelsen "Kinesisk Malurt" og kan købes mange steder... har konfimeret det med min holistiske naturlæge og det virker...

The same herb frequently eaten as salad in Asia has been shown to destroy cancer cells — without harming healthy tissue. Researchers at the University of Washington have created a compound based on traditional Chinese medicine that is 1,200 times more effective in killing malignant cells than chemotherapy drugs. Combined with iron, the herb selectively targets cancerous cells and has proven to be a powerful tool in combating the disease. Tomikazu Sasaki, senior author of the study and chemistry professor at the University of Washington, describes the compound as “… a special agent planting a bomb inside the [cancer] cell.”

Since traditional chemotherapy is rife with severe side-effects and kills healthy cells, researchers are encouraged by the findings. Standard chemotherapy destroys as many as 1 normal cell for every 5 cancer cells. The compound developed by Sasaki and his team is far more specific, killing 12,000 cancer cells for each healthy cell affected, which minimizes adverse side-effects. Because of this, the effectiveness of the treatment is increased as higher doses can be tolerated.

Portrait of a 2,000-Year-Old Medicinal Treasure


Sweet wormwood (Artemisia annua L.) has been used for over two millennia in traditional Chinese medicine for a variety of complaints — from skin disorders to high blood pressure and malaria. Native to Asia, the plant is rich in the following beneficial compounds:
Artemisia annua contains sesquiterpenes, flavonoids, coumarins, essential oil, palmitic acid, stigmasterol, B-sitosterol, aurantiamide acetate, annuadiepoxide, B-glucosidase III, etc. And sesquiterpenes contains arteannuin, artemisinin A (qinghaosu I), artemisinin B (qinghaosu II), deoxyartemisinin (qinghaosu III), qinghaosu IV, qinghaosu V, qinghaosu VI, arteannuin C, artemisinic acid (qinghao acid), methyl artemisinate, artemisinol, annulide, friedelin, friedelan-3B-ol, etc. Flavonoids include chrysosplenol D, artemetin, casticin, cirsilineol, axillarin, cirsiliol, tamarixetin, rhamnetin, cirsimaritin, rhamnocitrin, chrysoeriol, kaempferol, quercetin, luteolin, patuletin, etc. Coumarins include scopoletin, coumarin, 6-methoxy-7-hydroxycoumarin, scoparone, etc. Wormwood oil includes camphor, B-caryophyllene, iso-artemisia ketone, B-pinene, bornyl acetate, carveol, benzyl isovalerate, B-farnesene, copaene, y-muurolene, fenchone, linalool, isoborneol, a-terpineol, borneol, camphene, myrcene, limonene, y-terpineol, etc. [source]

Of particular interest in the treatment of disease, especially cancer, are the compounds limonene (anti-inflammatory, anti-cancer, anti-bacterial, anti-viral, antioxidant), B-pinene (antibacterial, anti-inflammatory, anti-proliferative, antioxidant) and quercetin (anti-inflammatory , anti-proliferative, supports immune function).

Artemisinin is the active component found in sweet wormwood, which has been used successfully to treat malaria and has saved millions of lives worldwide. Now researchers are turning their attention towards applying the herb to cancer.

Iron as a Trojan Horse


6 Ord som associerer til frygt: Det daglige sprogvalg, som er skadeligt for os selv - 3. Januar 2016

Udgivet første gang Juli 2014 af Verdensalt

Når frygten rammer os, indtager vi en position af ”blokering, låsthed, fiksering” op mod 86 pct., resten af de 14 pct. er de basale overlevesesinstinkter. 


I det daglige benytter vi ord som associerer til frygt. Lad os starte med en nærværende situation som alle kan relatere sig til; Det kan tit være en svært opgave at bryde koden for det voksende ”frygt” baseret sprogbrug i medierne, for at få fat i den reelle faktiske oplysning og forstå informationsværdien. Brugen af mulig samt håber på  – er blot nogle kendte eksempeler: 

– Overskrift: Mulig sammenhæng mellem Lars Løkkes tøjforbrug og venstres nedtur
... Mulig – er noget som højst sandsynlig ikke sker lige nu

Senada blev traumebehandlet efter 23 år: »Jeg håber på at komme ud af mit mareridt«.... Længere rejsetid til Malmø - Pendler: Jeg håber ikke, at den her situation kommer til at vare længe.....Håber på at man frygter det modsatte. Frygten ligger bag håbet....

Et muligt udbrud af fugleinfluenza i Danmark.”  - …. Betyder der ikke har været udbrud, men en forventning, igen upræcise "fakta" for at holde læserne / lytterne aktive og skabe en frygt lignende tilstand - Sensations nyheder er mange gange præget af ord som; kunne”, ”måske”, ”potentiale”, ”mistanke om” – alle ord som bruges for at udtrykke mulighed eller sandsynlighed 

Politikkere er ikke meget bedre i deres fremstilling og retoriske kneb, bøllemetoder, hvide løgne, de har dog et afslørende sprogbrug. Et sprogbrug som er indpisket af smarte Folketingskurser, sprogkonsulenter og spindoktorer.  "vi er bange for at...", "vi er bekymret fordi..", vi frygter at..", "vi håber på at..", "det er uacceptabelt at..", "vi er skuffet fordi..", "vi gætter på at...","var nødt til at..." osv.
- Ord som ikke skaber noget konkret, men blot afstumpet, fortæller hvordan vi lyttere, skal forholde os - ord som associere til frygt & panik  (Fear_mongering). 

Forrige Statsminister Anders Fogh Rasmusseforklarede i et interview med Weekendavisen i januar 2003, at den vigtigste kamp om danskernes holdning skal udkæmpes på ord, ikke love. Fra George Orwells fremtidsroman 1984 - Et kynisk overvågnings-samfund, hvor myndighederne manipulerer med folkets tanker ved at ændre ordenes betydning.
Ifølge Christian Kock løber denne kamp som en rød tråd igennem regeringens kommunikation.

»Statsministeren tænker strategisk og meget langt. Han vil ændre folks tænkemåde, og det gør han blandt andet ved at ændre sproget,« siger Christian Kock.

Det daglige sprogvalg, som er skadeligt for os selv

   
Ser vi på vores egen nutidige virkelighed, ord som associerer til frygt og det daglige sprogbrug, benyttes af mange og er rigtigt svære at undgå. 
Dog giver det mening, at udskifte ord som associerer til frygt  - med positive ord - så som ”glæde” der tiltrækker glæde.  ”Jeg ønske mig" …. Et given positivt eksempel ville være: Jeg ønsker mig flere penge på min bankkonto. Hermed tiltrækker jeg penge, i stedet for at tænke/sige : "Jeg har aldrig nogen penge, eller jeg håber på jeg kan klare mig med så lidt penge".   
Et hvert ord du siger, genkendes af dine sanser, som det er indlært første gang. Enten med en ”rar” følelse, eller en dårlig følelse. Dårlige følelser giver frygten, skuffelsen, vreden bitterheden, afmagten og hadet fornyet næring.

  • Ord er skabt for at udtrykke følelser.
  • Ord udløser gode/positive følelser.
  • Ord udløser dårlige/negative følelser.


6 ord som associerer til frygt!


Louis Mukunda Jeppsson – Holistisk/Naturlæge Krop & Sind, Yoga, Kinesiologi m.m.

1.   Håber på = Afmagt, ingen handling – brug i stedet vendingen - jeg glæder mig til.
At håbe på noget = at man frygter det modsatte. Frygten ligger bag håbet. Det modsatte for håbet, er altså frygt. Frygten dominere sindet og frygt er = stress. Håb er samtidigt afmagt. ”jeg kan ikke gøre noget” – andre må tage ansvaret. Håbet er det sidste, som er tilbage.
Send glæde ud for de ting som du ”ikke” ønsker og de ting som du ønsker, skal komme.  Et given eksempel ville være : Jeg glæder mig til at betale de regninger som kommer min vej. Med et, har du sluppet frygten og den negative virkning det er at betale noget man ikke ønsker sig.  
  • Glæde tiltrækker glæde
  • Frygt tiltrækker frygt
Glæde forhindrer følelser, i at blive oprørt. Oprørte følelser giver stress.