Aug 31, 2016

The Best Cures for Ascension Symptoms (Blogger: Reiki healers understand the importance of 'grounding'. The 2015/2016 expanding amount of invisible spectrum of Ultra-Violet, X-Ray, Galatic Gamma Waves or Tsunami Energies Incoming from our Grand Central Sun affects us all on the planet. Rememeber to ground, every single day and sometimes, several times of the day, to remain in your body and keep calm, in the storm of chaos...)

Posted: 30 Aug 2016 08:00 PM PDT

By now most people have heard of ascension symptoms associated with energy fluctuations and clearing in the body.


As more photonic light is showered upon the planet, our bodies continue to clear out the old to make way for the new.

Our bodies are morphing and expanding like a butterfly in a cocoon, and the emergence will allow the freedom to spread our wings and fly to places we’ve only dreamed of.

The Importance of Grounding

Sheldan Nidle opdatering for Galaktiske Føderation af lys og åndelige hierarki - 31. August 2016 CET

Hvem er Sheldan Nidle: Sheldan Nidle er grundlægger af Planetary Activation Organization, en UFO religion. Han siger at han er i stand til former for telepatiske kommunikation, samt er i kontakt med rumvæsener. Han er tit kanal for budskaber og formidler af Det Galaktiske Føderation Af Lys.

A new reality is being born that is to be highlighted by a growing prosperity and new governance. Much good is now appearing everywhere for all to see!Ummac Dan ~ Galactic Federation 
Symbol For The Sirian Star System

8 Batz, 15 Uo, 13 Caban
Selamat Jalwa! This world is now under stress. Final conflicts are being drawn out everywhere. The Light has managed to gain the upper hand in all of these concluding events. The dark can clearly see that its last struggles are only to end in defeat. These last arguments, which include the new monetary system and the accompanying financial system, have largely been decided. Even the introduction of the currency exchanges has begun. It is expected that many of you are soon to receive vital information that is to permit you to take your long-held currencies and exchange them for vast amounts. These are just part of a way to jump-start the many long-awaited currency exchanges first promised a few years ago. The main obstacles came from a de facto American regime, which greatly feared the results of such large monetary exchanges made by those who had never before been given such an extended series of tremendous opportunities. Nevertheless, this is just a beginning, caused by the many delays that hampered the sending out of what are called “the prosperity programs.” This fact has slightly altered the original sequencing.

Dave Schmidt Update: Trip to Thailand - Aug 31, 2016 CET

Aug. 31st, 2016 
  Update From the Trip to Thailand and Meetings with Jason Hill.

Dear Friends,  

This past week I was invited to Thailand to meet with an extraordinary individual named Jason Hill.  He is a member of an elite organization that has strong ties and understandings with the Dragon Family organization.  This group also has ties to the very root core of the world's money supply.  In this week's radio program I will discuss my conversations with Jason, our trip to the White Dragon Temple and his explanations as to why we are seeing the repetitive delays in the funds being released. 
         
Visiting the White Dragon Temple  with Jason Hill 

N.E.S.A.R.A Update - August 31, 2016

Received via email.....
*****************************************************************************
Udgivet første gang den 19. Juni 2014,  opdateret den 19. Juni 2016 af Verdensalt

N.E.S.A.R.A. betyder "The National Economic Security And Reformation Act". (Ikke til at forveksle med "The National Economic Stabilization and Recovery Act" eller "The National Economic Security and Recovery Act") 

G.E.S.A.R.A. betyder "The Global Economic Security And Reformation Act"

NESARA: Full Disclosure Coming Soon!!! (Full Interview)


Mit indlæg går i sin enkelthed ud på at gøre konteksten forståeligt og mere spiselig for vise den enorme kraftfulde betydning det har for de forenede Stater samt verden, hvis den bliver iværksat og stadfæstet. Seneste inspiration er hentet fra Message from Matthew PS: NESARA indbefatter en 'reform' eller 'lovbestemmelser' eller 'Reformation Act'.

Bemærk: At skrive en historie om NESARA kræver en større finesse samt lokalisering af diverse fodaftryk fra nettets univers, klistre brudstykkerne sammen for at skabe sandheden. Selv i dag, er relativt få mennesker klar over denne amerikanske lovgivning eksistere, som er underskrevet af præsident Bill Clinton i 2000, fordi de, der vidste om det var bundet af en "Gag Order" og Bill Clinton og andre Illuminati-medlemmer (amerikanske højesteretsdommere) af regeringen er pålagt en ed. Efter sigende er disse amerikanske lovmæssige "bestemmelser" på over 500 sider, jeg smider bare nogen af de vigtigste punkter ud i æteren (Liste med 19 punkter)

Læs videre: http://www.verdensalt.dk/2016/08/hvad-betyder-en-rvgcr-og-nesara-for-os.html

*********************************************************************************
 
( http://www.ascensionwithearth.com/ )

NESARA 


The National Economic Security And Reformation Act is global prosperity program on the cusp of being announced and activated.

This program is backed by deliverable precious metals well upwards of one quattuordecillion US dollars (40 zeros).

This money will be used to buy all corporations and banking cartels.  

NESARA will also zero out (permanently cancel) all personal, corporate and national debts worldwide. 

NESARA monies were originally scheduled for release in the year 2000, but the Bush White House and its banking conspirators prevented the disbursement through a corporate pan-global control of all mainstream media outlets, and nearly all knowledge of NESARA's existence was suppressed. 

However, when the NESARA global prosperity program is openly and publicly announced, perhaps in this Year of Golden Jubilee (September 2015-September 2016) it will permanently change human civilisation in every related way.

The entire 8 billion human population will benefit from NESARA.  And the Earth will finally be free to experience itself as the abundant planet it was created to be.


Few understand there is more than enough gold to back all human currency in circulation.  This means  each and every human being could become an instant multi-millionaire without debt of any kind--if just given the resources.

NESARA is about sharing the stored gold resources of humanity for humanity with humanity by humanity around the planet and fairly. 

NESARA is about putting benevolent banking systems and operators in place worldwide to deliver said monetary equality--consistently.

Jorden Frihed Kundskab - ET NYT DANSK PARTI


Mads Palsvig har næsten 30 års erfaring fra ansættelser i nogle af verdens største finansielle
virksomheder i bl.a. London og Hong Kong – fx Credit Suisse First Boston og Morgan Stanley. Gennem sit job som Investment Banker har han fået indsigt i, hvordan pengesystemet fungerer i praksis, og hvilke overvejelser der ligger til grund for nogle af de helt store beslutninger i den finansielle sektor. En indsigt, der bekymrer Mads Palsvig, men som også inspirerer ham til at se mulige forbedringer. Han taler om mærkværdige finansielle og globale beslutninger, myten "Booms og Busts" og analyser af, hvorfor der mere end nogensinde før er brug for fundamentale reformer af pengesystemet for at sikre et transparent demokrati og en stabil økonomi i fremtiden. Han har holdt foredrag, deltaget på mange seminar og online webcast i sær i de amerikanske alternative medier. Senest har Mads Palsvig været til stævne på Folkemødet på Bornholm via DK dox TV 


NEWS: E V E N TS :
Skab opbakning ved at tilmelde dig på facebook:
Kom og hør Jorden Frihed Kundskab forklare hvorfor og hvordan vi bør ændre samfundet.
- i Aarhus d. 7. september klokken 19:00 - 22:00... www.facebook.com/events/675684889267445
- i Nørresundby d. 8. september klokken 19:00 - 22:00... https://www.facebook.com/events/168070750288569
- i Haderslev d. 28. september klokken 19:00 - 22:00... https://www.facebook.com/events/1811378129094030

1. En bæredygtig økonomi


Direkte Link til  Monetary Reform - Iceland PDF--> https://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/monetary-reform.pdf


http://jfk21.dk/

sikres FØRST og FREMMEST af:


En Folkeejet Nationalbank, der udsteder gældsfrie og rentefrie penge direkte ind på den enkelte borgers konto i den Folkeejede Nationalbank, i form af Borger Dividende. Alle borgere får en enkelt aktie i den “Folkebanken”. Til de, der ønsker at vide i praksis, hvordan det søges gjort, henvises til Monetary Reform on Iceland” (se link herunder). Vi vil arbejde på, at alle lande i EU nationaliserer deres privatejede og privatkontrollerede centralbanker.

Den voldsomme stigning i mængden af forrentet bank–produceret valuta har forårsaget den store inflation i ejendomspriserne, og danner også grundlaget for dannelsen af enorme financielle bobler, som forårsager stor samfundsmæssig skade, når de uvægerligt kollapser med store profitter til følge for insiders, de reelle ejere af Centralbankerne, som tjener på både de selvfrembragte økonomiske bobler og krak. “Seddelpressen” bør således ikke varetages af privatejede virksomheder, som har profit som motiv.

Dette, kombineret med en større skatteomlægning og effektivisering af den offentlige sektor, sikrer hele befolkningen mulighed for og retten til et liv i tryghed, et sted at bo og god nok økonomi til sikring af en værdig eksistens. Det er en menneskeret at have et sted at bo. Et rigt land, som Danmark, skal garantere det. Navnlig set i lyset af de enorme gevinster, der har været på ejendomsmarkedet, i form af stigninger i ejendomspriserne.

En væsentlig del af menneskets frihed er et mere overskueligt regelsæt og således søges administrationen nedbragt så vidt muligt. Besparelsen heraf skal især komme de lavestlønnede til gode.

Retten til at kunne opbygge sin karriere eller virksomhed, uden unødvendigt bureaukrati og beskatning, skal cementeres. Ved at fjerne selskabsskatten, fuldstændigt, og erstatte den med en omsætningsskat på digitale pengetransaktioner, sikrer vi, at alle virksomheder, store som små, bidrager ligeligt til samfundets opretholdelse.

Det er primært virksomhederne, der skal betale grønne afgifter, da det er dem, der forurener mest. Og virksomheder, der forurener, skal fremover løbende hensætte passende beløb til rensning af miljøet.

Landbruget skal inden for 5 år omlægges til at producere varer, der er 100% statskontrollerede økologisk, uden GMO og pesticider. Der er langt større dækningsbidrag ved denne produktion, og således benyttes et mindre areal af Danmark til en ganske vist mindre produktion, men dog til den samme indtægt. Helt op imod 30% af Danmarks areal vil således kunne frigøres til anden produktion, herunder rekreative formål og turisme. Vi har stor ekspertise på produktion af fødevarer i Danmark. Nu er det på tide at tage næste skridt, i retning af en mere mangfoldig fødevareproduktion. Dette vil skabe nye økosystemer, i stedet for at vi ødelægger de nuværende med monokultur.

Vi ønsker at flytte beskatning fra indkomst, til i stedet at beskatte forbrug, omsætning og ressourcer. Dette vil vi, for at øge fokus på de dele af samfundet, der skaber den reelle værditilvækst, til gavn for alle borgeres velfærd. Ligeledes bliver enhver form for skattetænkning betydeligt vanskeligere, når beskatningen foregår simultant mens forbruget eller transaktionen foretages. Så kan borgere og virksomheder i stedet koncentrere sig om effektiviteten af produktionen. Og ved at beskatte ressourcer, sikres det, at der ikke bliver brugt mere, end højst nødvendigt.

2. Menneskets frihed

Alien life, or noise? Russian telescope detects 'strong signal' from sun-like star (“Could it be an ET?” asked Shostak rhetorically. “Of course, but [Ratan-600] didn’t have a receiver that has any spectral resolution.”... A Russian radio telescope scanning the skies has observed “a strong signal” from a nearby star, HD164595, in the constellation Hercules.The phrase “type I civilization” is a designation on the Kardashev scale, named for Russian astrophysicist Nikolai Kardashev developed in the 1960s and described in English in his 1985 paper On the Inevitability and the Possible Structures of Supercivilizations. ...)

Alien life, or noise? Russian telescope detects 'strong signal' from sun-like star


in New York, Monday 29 August 2016

Signal detected a year ago from HD164595, only 95 light years away and with at least one planet, but Seti scientists are scanning the area and have yet to find it.....

Continue reading at..... https://www.theguardian.com/science/2016/aug/29/russian-radio-telescope-strong-signal-hd164595-setiSETI-forskere opdager kraftigt signal fra det ydre rum


Signalet kan stamme fra en stjerne, der minder om Solen, 95 lysår væk. Flere radioastronomer undersøger nu sagen og nogle er en kende skeptiske.........


31. August 2016 kl. 6.05-6.30 http://www.radio24syv.dk/programmer/24syv-morgen/