Jan 10, 2019

Verdensalt | Arkivskabet | ~ Når man kan hælde spiritualitet på dåse, så vil jeg gerne ha' noget nu, tak! ~ | Blogger: [Our ego echo chamber satiates our appetite for pleasant lies and reassuring falsehoods and has become the defining challenge to our inner false prophet psychological projection] ... HVORFOR stopper du ikke den konstante demonstrative falske evidensdebat, inde i mørkekammeret, EGO- ET? Hvad skal der til for, at overbevise det næste menneskeskæbne, du møder på gaden, eller din partner og familie, at simpel matematisk logik model, ikke kan afprøves eller afgøre konspirationsteorier? Hvornår lærer du, at give slip på din indre robot-avatar, som tager beslutninger, hvor du burde stille spørgsmål? I hvilk- en tilfælde, tør du shanghaje kommunikationen mellem dit bevidste og ubevidste sind, for at tiltrække sandheden frem i lyset? Ville du også ønske, du bare kunne tænke mere positive tanker? Hvad for dig til at tro, du mister en del af din troværd- ighed, stilles uden for det fine selskab, hvis du overgiver dig til skæbnen, karma- loven og den universelle lov? Hvorfor banker vi under bordet? Hvorfor betyder det ulykke, hvis en sort kat krydser vejen? Og hvorfor krydser vi fingrene, når vi ønsker noget godt for os selv og andre? Nogle mener, at deja vu'er er mystiske erindringer fra et tidligere liv, andre mener, de skyldes, at vi husker profetiske drømme, vi har haft før. Tør du stille en garanti for, at der ikke findes andre udenjordiske civilisat- ioner i vor multivers, lever omkring os på jorden og svæver rundt på himlen, uden at ty til rispapirlanterner folk og sølvpapirshatte? ... "Den fysiske sansning er ikke det primære i menneskets livsoplevelse ~ Martinus". Vores åndsguider har sagt det meget tydeligt: “We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience.”. Det betyder, at vi alle er åndelige væsener. Hvis du tror, ​​at der er mere end livet selv, så er du i min bog, blevet op- mærksom på ens egen åndelige tilstand. Spiritualitet er ikke en religion. Det kom- mer ikke fra dine forældre eller Jehovas Vidner, der banker på dine dørtrin (bare et eksempel). Spiritualitet stammer fra et sted dybt inde i dig (højere aspekt eller en sjæl). Det er en indre tro, der danner rod i hjertet uden at have synlige beviser, lugtes til eller føles på. Vi er alle enige om at blive på jorden i denne "nutidens bevidsthed" for at opleve vores fem sanser. Det betyder også, at vi skal lytte til, hvad vores hjerte, intuition og mavefornemmelse, føler og handler efter det. Når du lærer, at rent faktisk lytte til den indre stemme, bliver resultatet uundgåeligt - ændringer. Fordi livet selv i vores 3D-matrix af illusion, begynder at falde fra hin- anden. Du begynder at stille spørgsmålstegn ved alt, der omgiver dig, hvad vi har lært i skolen, nyhedsmedier, forældre, lægen, politikere og religiøse overbevis- ninger. Næste ting - rollercoaster emotions - vred, angst, skuffet, forvirret, udmat- tet. Beslut dig til, at forstå. Frygt, holder dig tilbage? Bryd ud af dit eget fængsel og begynde at udforske... |

Når man kan hælde spiritualitet på dåse, så vil jeg gerne ha' noget nu, tak!


Hvordan viser du din lykke?
Udgivet første gang den 24. juli 2014 af Verdensalt.dk

Det er utvivlsomt den aller bedste tid, at være i live lige nu på vores planet. Vi har alle sammen valgt, at blive hængende, bedt om og spurgt til, fordi tidsperioden netop nu, oplysningens tid er på vej. De fleste mennesker er slet ikke klar over, vi bliver stopfordret med strømninger af energier hele tiden og har gjort det i lang tid nu for en accelerede version af Ascension, som ingen andre sjæle har oplevet før nogen steder i universet. I øjeblikket forestår begivenheder og klargøring for at bringe denne plantes frihed, fred og velstand. Ting sker for at befri os alle fra styreformer, der virker til at undertrykke din frihed, som har undertrykt dig med løgne om, hvad det i virkeligheden sker. Dette tyranni er nu ved at blive forvandlet. Vi fortsætter med at bevæge os hastigt fremad mod de transaktioner, som frembringelse de nye finansielle og bankmæssige instrumenter. De enorme rigdomme der længe har været skjult af de store dynastiske og spirituelle familier er næsten klar til at blive distribueret ud til alle mennesker på jorden. Vi har fået en gave ovenfra, lad udrensningsprocessen begynde!

Response:
"Jamen - jeg føler mig ikke anderledes og klar til oplysningens tid, jeg nægter at forstå, følger blot mine vante vaner, passe på mit eget ego, ingen skal røre ved mit liv og min identitet og desuden skaber jeg så lidt mulig opmærksom på mig selv!"

Reply:

Hvis det var muligt for os at sidde oppe i stratosfæren og kigge ned på Jorden, ville vi måske være i stand til at se hvordan de mange forandringer, der i denne tid finder sted på vores planet og som hænger sammen i et større perspektiv.
Uanset hvilken stadie af forandringsparathed, gennemgå alle mennesker en forstærket sanseoplevelse via strømninger af energier, hvert niveau af vibrationer kræver en indsats og fysisk tilpasning, fordi den såkaldte kærligheds tusanmi penetrere os alle dybt ind i vores grundvold, så at sige. Tilretning af vores DNA struktur - Transformation fra vores fysiske kulstofbaseret livsform (carbon) hen imod vores tidligere strålende krystallinsk form og transmutation (som i filmen Noah 2014 og de lysvæsner, der var udformet som klippe-vogtere, en version af forståelse). En anden fantastisk film 'Interstellar' som skulle efter sigende var åbenbaret af vores opstegne mestre...... 
Response:
"Men, det lyder helt galimatias."

Reply:
Jeg kan bedst forklare det sådanne;  De såkaldte mørke kræfter fra vores fjerne historie - en hel menneskealder tilbage i vores tid, havde tilbøjeligheder til at ændre vores menneskelige DNA for at reducere mængden af ​​lys i vores organer. Det tillod dem at installere mønster af fysisk svaghed, sygdom, alderdom, død og alvorlig nedsat evne for intelligens og åndelig klarhed. Evnen til selvudvikling og forståelse, vores egen guddommelige højere selv var gemt langt væk og dermed også næste kærligheden til vores medmennesker og os selv.
Response:
"Vil det sige, jeg skal slippe alt hvad jeg har lært et helt liv, og tro på små grønne mænd tusinder år tilbage, være forandringsparat og tro på unikheden i mig selv, måske begynde at elske mig selv ligefrem?

Reply:
Den helt normale reaktion, når vi bliver konfronteret med noget, vi ikke helt forstår, en fornægtelse, misbilligelse, hånlig latter af uvidenhed, afstandstagen, især for dem som stadig er solidt forankret i de lavere dimensioner af Jordens dualitet. Forsøg dig med en guided Tour
Se dig omkring, mærk tendensen. Gør dig den tjeneste, ta' dig tid til at, kigge efter de syndelige forandringer som er lige nu. Det er som om forhængene bliver trukket til side og de skjulte dagsordener på alle niveauer i samfundslivet kommer frem i lyset. Handlingsmønstre, som ikke er helt fine i kanten, har tidligere kunnet leve bag kulisserne, men den ene skandalesag efter den anden rulles nu op i medierne og de involverede bliver stillet til regnskab. Der er bare ingen som kan gemme sig mere, heller ikke dig og mig. Som Storm P. sagde engang "Mange millioner mennesker render forvirret om på jorden for at finde den længste vej til graven"
Response:
"Fint nok, men hvordan oplever vi så denne forandring i vores fysiske legeme"?


Reply:
Hvordan undgår du stress og depression?
Hvorfor tror du der i årtier har været "nyere kroniske" symptomer som træthed, svimmelhed, diffuse og fysisk ubegrundede smerter, udslæt, depressioner, migræne, susende for ørerne, problemer med halsen, rygproblemer, mave m.m. Diagnoserne er blevet til f.eks. fibromyalgi, kronisk træthedssyndrom, virus på balancenerven, forskellige gigtformer, allergiformer, mavesår, stress og depression m.m. I medierne hører vi, at antallet af mennesker med disse symptomer og diagnoser stiger med stor hast uden oplagt forklaring. En given neuropsykolog, som arbejder med at hjælpe mennesker med disse symptomer videre i livet via samtaler om deres stressede hverdag, om at lytte til kroppens advarsler og i det hele taget fokusere mere på livsstil end på sygdom. Den udvikling er uden tvivl et skridt i den rigtige retning, ikke den almene lægevidenskab, som slet ikke er forandrings-parate. Det kunne ligefrem være de strømninger af energier, ændringer af vibrationer og frekvensskift ændring af vores DNA, vi taler om her........  Når vi begynder at åbne op for vores kronechakra, sker der først ting og sager, som overgår selv Din vildeste forstand. Dit kronechakra sidder lige over dit hoved, og symboliseres med en hvid eller rødviolet farve. Kronechakraet er det syvende chakra, og udgør din erkendelse af din egen guddommelighed og din sammenhæng med universet. Kronechakraet er detALLERVIGTIGSTE lige nu at få åbnet....og dernæst det tredje øje - Pinealkirtlen

Response:
"Hvad kommer der så til at ske med mig? Jeg forstå ikke alle disse begreber omkring spiritualitet"?

RT | ~ Shining like 600 trillions suns: Hubble spots stunning star-producing quasar ~ | .. After a 20 year search, the Hubble Telescope has found the brightest quasar ever seen in the early universe, which is brighter than 600-trillion suns and creates 10,000 stars each year .. |

Artist’s impression of distant quasar powered by a supermassive black hole © ESA/Hubble, NASA, M. Kornmesser
READ MORE>>

JFK21 - JordenFrihedKundskab | ~ PRESSEMEDDELELSE: Mads Palsvig, Cand Jur, HD Finansiering, CFA - Folketingskandidat i København Omegns Storkreds ~ | Blogger: [🗞️The Folketing, Kingdom of Denmark - Parliamentary Candidate Copenhagen - 2019 Danish General Election🗳️] ... Could Denmark, world smallest, but most expensive and unscrupulous Rothschild banking empire exist, and accumulated by a Deep State or Power Elite that exist of only, 423 Danes, in the very top of economic and political-administrative domain? (A Deep State that consist of a masonic clandestine network entrenched inside the government, bureaucracy, intelligence agencies, and other governmental entities). They are typically older white men. Many have longer education as a lawyer, economist, engineer or in political science. Many of them live in North of Zealand. Some are rich. Others have been elected for influence. Common to them all is that they know many of the other, powerelites... Not in so many words, by a formula by research- ers Christoph Ellersgaard, Markus Bernsen and Anton Grau Larsen. The result was 423 names (and verdensalt, nothing to do with Mads Palsvig) ... In blue text below, is what Mads Palsvig, will fight for ... 🔮PS: Soooo.. when Secretary of State Mike Pompeo said to the public, that he does not believe there are “deep state” forces at work at the State Department or CIA, despite President Donald Trump's claims of government employees conspiring against him, do you believe him?... And in same breath, says President Donald Trump, is willing to take action in Syria again but hopes he won't have to... What happened to pres. Trump tweet: 'We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency & pull out of Syria and Afghanistan.'... Eisenhower already warned us of the “military-indust- rial complex” In his farewell address to the nation, in 1961... Do you really think, Denmark - America's smallest and biggest ally, one of the NSA's '9-Eyes' and god knows what, is any different in terms, what they do and think... |


PRESSEMEDDELELSE:

Det oplyses hermed at Mads Palsvig, formanden for partiet JFK – Jorden Frihed Kundskab, har stillere nok til at være opstillingsberettiget som løsgænger ved næste Folketingsvalg.

Mads Palsvig stiller op i København Omegns Storkreds.

Mads Palsvig vil forpligte sig til 100% at holde sig til partiet JFK – Jorden Frihed Kundskabs mærkesager.

Mads Palsvig vil kæmpe for:

 • Et forsvarsministerie der forsvarer i stedet for at angribe.
 • En velfærdsstat der leverer velfærd i stedet for nedskæringer.
 • En u-landsbistand der leverer bistand og ikke bidrager til at udplyndre og undertrykke fattige lande.
 • At alle lande får en rigtig National Bank ejet af folket og ikke privatindivider.
 • Et pengevæsen der formidler låntager med opsparer og som ikke producerer den digitale pengemængde (95% af pengemængden).
 • At den gennemsnitlige øgning af pengemængden i Danmark på kr 80 Mia. som i dag foregår i de danske pengeinstitutter fremover skal foregå i Finansministeriet og udbetales direkte som Borgerdividende til alle borgere i landet fra vugge til grav.
 • At mennesker ikke skal betale rente.
 • At det er en menneskeret at have et sted at bo.
 • OMS i stedet for MOMS.
 • Fjernelse af selskabsskatten og erstattet af en 1% afgift på alle digitale pengetransaktioner.
 • Fjernelse af alle fradrag, øge det skattefrie bundfradrag til Kr. 120.000 per borger, og flad skat på 33% derover.
 • Et sundhedsvæsen der ikke er influeret af multinationale virksomheder.
 • Et politisk system hvor virksomheder ikke har lov at lave lobbyisme.
 • Decentralisering ved at genintroducere 279 kommuner, samt lægge økonomisk aktivitet i de 1750 sogn.
 • Således mindre bureaukrati og dermed færre ”kolde hænder” og i stedet flere ”varme hænder”.
 • Aldrig at afgive suverænitet til udlandet uden først at have en folkeafstemning.
 • Ingen geoengineering, HAARP, chemtrails over Danmark.
 • Ingen 5G, eftersom den er ekstremt sundhedsskadelig og decideret livsfarlig.
 • At vacciner skal have fuld varedeklaration med hvad der er i af formaldehyd, kviksølv, aluminium, samt at producenterne skal kunne retsforfølges for skader.
 • Ud af EU så længe den er styret af en ikke-folkevalgt Kommission.
 • Lettere adgang til Folkeafstemninger.

Resten af JFK – Jorden Frihed Kundskabs mærkesager findes på www.jfk1.dk
Spørgsmål kan rettes til info@jfk21.dk
Næste valgmøde er i Frihedens Idrætscenter torsdag den 10. januar KL 19:00 i Hvidovre.

Folketingskandidat Mads Palsvig, Cand Jur, HD Finansiering, CFA

🔴The Corbett Report | ~ Vaxx Propaganda in Overdrive as Vaccine/Autism Link Confirmed ~ | .. CDC’s Own Expert Vaccine Court Witness Confirmed Vaccines Can Cause Autism, So They Fired Him Immediately .. | Blogger: [⚠️Another vaccine cover-up revealed: Sharyl Attkisson drops bombshell on “Full Measure” broadcast – see banned video here ~ NN, Mike Adams⚠️] ... (>>>>>ENOUGH<<<<<) ... THE PARADOX OF NOT GIVING A SH** ANYMORE!!... WHAT THE FRICKING H*** AM I TALKING ABOUT?? I'M BLOODY MAD AND SORRY, SAD AND UPSET, CAUSE, 'YOU' DON'T SEEM TO CARE ANYMORE!!!... Why do still give you kids devast- ating toxin medicine and vaccinations shots to break their immune system, that litery kills them? ... Because it's all baloney and conspiracies? ... Do you like to be lied to? Do doctors that lie to you about the safety and effectiveness of the vaccine they are going to give to you or your loved ones deserve your respect or your utter contempt? What must we as a nation do to the allopathic medical establishment, so as to secure righteous retribution for their crimes? accines are a major cause of health problems and disease. The mass vaccination of the population is an example of the triumph of false advertising hype and lobbying by drug companies over fact- ual information about vaccines that if honestly presented would end vaccinations. The rampant explosion of autism, going from approximately 1 in 5,600, 30-50 years ago to 1 in 150, associated with the large number of mandatory vaccinations for children, should be enough in an honest society to shut down the vaccine industry and convert all the profits and all the assets of the drug companies into compensation to the families of those injured by the vaccines. Rates of diagnosis have skyrocketed in recent decades, up from about 1 diagnosis of autism per 2,000 kids in the 1990s to higher than 1 in 100, 5 years ago and its gets worse by the minutes. In 2018 the CDC determined that approximately 1 in 59 children is diagnosed with an autism spectrum disorder (ASD). 1 in 37 boys. 1 in 151 girls.... "by Physicist Gary Wade: Items ( problems ): 1) Vaccinations give at best only limited short term protection against the disease they are intended to protect against. 2) Vaccines commonly cause / give the disease that they are suppose to protect against. 3) Vaccines are commonly contaminated with other live viruses and bacteria which cause many other illnesses and diseases shortly after the vaccination and up to many years later. 4) Vaccines contain large numbers of poison chemical compounds and toxins, which can cause adverse reactions, e.g. sickness, disability, and death, particularly in infants. 5) Doctors and public health officials regularly lie to parents and the general public about vaccine effectiveness and safety."... |


Another vaccine cover-up revealed: Sharyl Attkisson drops bombshell on “Full Measure” broadcast – see banned video here

VACCINES ARE NOT SAFE OR EFFECTIVE - by Physicist Gary Wade (11/17/07)

newsbtc | ~ Dark Overlord Group: Keep the Bitcoin flowing, We’ll Keep the Truth Flowing ~ |


RICK D. | JANUARY 10, 2019 | 12:00 AM

The Dark Overlord hacker group who last week grabbed headlines when it announced it was prepared to share 9/11 secrets in exchange for Bitcoin has released a second cache of information. The self-proclaimed “financially motivated” cyber criminals have also stated that they will continue to release more “layers” of information as they receive money from the public.

Following the leak of the first group of documents from Dark Overlord, social media accounts associated with the hackers were shut down. Surprisingly, given the cryptocurrency community’s penchant for censorship resistance, one of these was blockchain-based social media application Steemit.

READ MORE>>