Jul 6, 2017

Collective-Evolution | July 2, 2017 | The Documentary That Major Health & Food Corporations Don’t Want You To See, Streaming On Netflix | Blogger: Comes after the DOX: Anti-vaccination film, 'Vaxxed'.. Vegan Movie 'What The Health', makers of Cowspiracy, streaming on Netflix since June 16 2017. Also streamed on Vimeo for 10$. ... |


READ MORE: http://www.collective-evolution.com/2017/07/02/the-documentary-that-major-health-food-corporations-dont-want-you-to-see-streaming-on-netflix/

********************************************************************************

Young woman died after vaccination with Gardasil in Sweden


Ung kvinde død efter HPV vaccination i Sverige.
Efter Gardasil vaccinationerne kæmpede hun med flere symptomer:
Træthed, smerter, svimmelhed, hovedpine, epilepsi og tilsidst en pludselig død. 
...Se mere
Den 31 maj 2016 rapporterade Läkemedelsverket i Sverige att en ung kvinna dött efter att ha vaccinerats med Gardasil. Bild: Montage, utdrag ur Läkemedelsverkets databas BiSi 2016-04-01 - 2016- 06-3...
2OP.SE

CBSN -- LIVE | July 6, 2017 | VP Pence: Space is vital to nat'l security - 'We will put American boots on the face of Mars'. | Blogger: Manage to watch CBSN-Live on the telly and i'm little bit excited... Always thought that Putin would break the line and reveal the truth about the 70 year cover-up in space explorations (artificial satellites in orbit and hidden space stations, Alien or man-made Megastructure visible from space, Mars already colonized and the many SSP programs with unbelievable Star Trek spaceship armada Solar Warden and technologies, Teleportations, ET/human hybridization, Hitler's space race.. etc. etc). Perhaps too much to ask for!... However after Trump and now Spence speeches, perhaps Pres. Trump will be the guy disclosing bits and pieces, now and then... |

Apollo 11 astronaut Buzz Aldrin reacted with a range of expressions while Donald Trump made a speech on Friday about the importance of exploring space. Aldrin had joined Trump at the White House for the signing of an executive order to re-establish the National Space Council... theguardian

********************************************************************************

http://www.cbsnews.com/live/video/vice-president-pence-makes-remarks-at-kennedy-space-center/
********************************************************************************


“Do you see what I see? Is that a face staring out at me?” NASA boffins joke under the image.


RT - Russia Today | July 6, 2017 | 9/11 secrets: FBI can keep sensitive report details under wrap, judge rules | .. Florida Bulldog, an organization of investigative journalists, has been investigating connections between Saudis living in the US and the hijackers who crashed the planes into the Twin Towers and Pentagon in 2011. In total, 15 of the 19 hijackers involved were Saudi Arabian .. | Blogger: Go figure... We didn't expect anything else, but things are heating up!.. Cabal are losing.. |

© Peter Morgan / Reuters

The Guardian | July 5, 2017 | Tony Blair should be prosecuted over Iraq war, high court hears | .. Lawyer for former Iraqi general argues former PM should face trial due to legal precedent set during Nuremburg hearings .. | Blogger: Bing It On - Please take Anders 'Fog of War' Rasmussen, The Bushinator, Poppy, Vice Big Time, Rummy, The World's Greatest Hero Powell, Guru Condi and all the other evil, warmongering, lying, stealing scam artists with him... |

 Westminster magistrates court had previously ruled that Tony Blair has legal immunity over decisions made in the run-up the Iraq war. Photograph: Stefan Rousseau/PA
READ MORE: https://www.theguardian.com/politics/2017/jul/05/tony-blair-should-be-prosecuted-over-iraq-war-high-court-hears


"Seduced To War" Danish 2013 DOX about the Iraq war, provides new insight into how the Bush, Blair and Fogh ten years ago seduced the world to go to war against the Iraqi dictator Saddam Hussein.


JV | 6. Juli 2017 | Mange oplysninger savnes i DONG-sag. . . | 24Syv Nyheder: Det er for tidligt at sætte punktum i DONG-sagen.. Statsrevisorernes bemærkninger får det til at løbe koldt ned ad ryggen, sådan lyder det fra to fremtrædende Venstre-folketingsmedlemmer, Preben Bang Henriksen og Hans Christian Schmidt.. I et indlæg i Avisen DANMARK, skriver de, der er rigelig grund til at dykke længere ned i hvordan Finansministeriet under Socialdemokraten Bjarne Corydon, forventede salget af aktierne til den amerikanske investeringsbank, Goldman Sachs.. De to Venstrefolk ønsker man tager salget af DONG-sagen op igen, så man fremover undgår lignende sager... |

Preben Bang Henriksen (v) og Hans Christian Schmidt (v)
Danmark Debat.

For en måneds tid siden afgav Rigsrevisionen sin beretning om salget af en del af Statens aktier i Dong Energy AS til Goldman Sachs mfl. (16.2016 om kapitaludvidelse og efterfølgende børsnotering).

Statsrevisorernes bemærkninger til beretningen burde løbe enhver koldt ned ad ryggen, men ikke desto mindre synes den i øvrigt glimrende beretning ikke at have givet anledning til særlig stor omtale, hvilket kan undre henset til den store folkelige og politiske debat, som selve salget var genstand for. Statsrevisorernes konklusioner er nemlig markante, prisværdig klare og afgivet på baggrund af den udførlige gennemgang af sagen, som Rigsrevisionen har foretaget.

Fakta er, at køberen har scoret en eksorbitant stor gevinst (ca. 12 mia.) på 31 måneders investering, svarende til en samlet forrentning på 150 pct. over perioden. Noget kunne således tyde på, at sælger (Staten v/Finansministeriet) ikke har været udpræget heldig, da man i 2014 vurderede selskabets værdi. Mere kan vi ikke med sikkerhed udlede om salgsprisen. Men en handel, der giver køberen en så eksorbitant stor og hurtig profit, skærper selvfølgelig interessen for at undersøge, hvordan det hele gik til. Det har Statsrevisorerne og Rigsrevisionen så forsøgt i denne beretning. "Forsøgt" er nok det helt rigtige ord, for Finansministeriets embedsmænd har iflg. rapporten - og til Rigsrevisionens undren - vurderet, at væsentlige dele af handelsprocessen er omfattet af fortrolighed.

At "hensyn til 3. mand" (modparten) og "hensyn til statens økonomiske interesser" kan medføre, at de oplysninger, som 3. mand i en handel lader tilgå Staten, ikke (evt. i fortrolighed) må tilgå Statens kontrollant (Rigsrevisionen), virker mildt sagt både underligt og utilfredsstillende og i øvrigt i strid med Rigsrevisorlovens § 12, hvorefter Rigsrevisor af enhver offentlig myndighed kan forlange sig meddelt alle sådanne oplysninger og forelagt alle sådanne aktstykker, som efter Rigsrevisors skøn er af betydning for Rigsrevisors hverv.

Det er ovenikøbet i samme bestemmelse præciseret, at dokumenter undtaget fra aktindsigt fortsat er undtaget, efter at de er overgivet til Rigsrevisor. Hvad ville indehaveren af et privat firma i øvrigt sige til, at firmaets revisor af personalet blev nægtet oplysninger om en given disposition?

Ud fra de oplysninger, som trods alt ikke har været erklæret fortrolige, kan Statsrevisorerne dog med sikkerhed fastslå, at
  1. Flere centrale dokumenter findes ikke på Finansministeriets sager
  2. Finansministeriet har ikke levet op til god forvaltningsskik
  3. Centrale overvejelser om handelen er ikke dokumenteret
  4. Beslutningsgrundlaget - herunder salgsprisberegningen - var ufuldstændigt og mangler dokumentation.
  5. Købers bud blev ikke - som foreskrevet i udbudspapirerne - afgivet skriftligt.
  6. Købers bud blev afgivet mundtligt og kan i dag ikke dokumenteres
  7. De afsluttende forhandlinger er ikke fuldt ud dokumenteret

Message from Saul | July 4, 2017 | Channeling through John Smallman | ~ Forgive and be at peace ~ |

Saul is an ascended Master just like Jesus, Buddah, Mary and many many more. BTW you are all on your ways to becoming ascended masters so stand up and celebrate your greatness.

Kanaliseret af John Smallman 
© 2015 johnsmallman


Saul audio blog for tuesday july 4th

All is One. Each and everyone of you is individual, and, in this same now moment, the only moment, the eternal endless moment, in fact the Holy Instant, you are One with Source, Father/Mother/God. There is No Separation! There is only One, but, as humans in physical form, you remain unaware of this.

Intellectually many have accepted this truth, but very few have sufficiently detached from their ego personalities to be able to truly know it and live it. To awaken is to know yourself as you truly and eternally are – One with the All – and in that knowing you are in eternal peace, joyfully fulfilling your creative potential in the most beautiful and harmonious union with your heavenly Father. You need nothing and you want nothing because he has already given you everything – Himself and All of Creation.

In your human state, apparently separated from your Source and from the spiritual or heavenly realms, to suggest that you are One with God and with each other seems to make no sense at all to the vast majority who are totally caught up in the 3D physical environment that the illusion so effectively provides. The physical environment is an enormous distraction! And yet, because it appears to envelop and surround you, you do, as a human, have to deal with it constantly because your physical bodies, through your egos, make constant and extremely needy demands – food, shelter, sleep, entertainment, love, acceptance, safety.

However, as your spiritual guides, mentors, and channels keep telling you, when you listen to them and hear them, you are One VAST energy field of Love in which all of God’s divine Creation has Its eternal and infinitely joyful existence and expression. Yes, there is individuality which expresses itself beautifully in an infinite number of creative ways or, more appropriately, through creative thoughts or ideas, while at the same precise moment you are One.

Newsletter from Matt Kahn | July 6, 2017 | PLEASE READ: Very Important Announcement | Blogger: So sad, a final farewell for True Divine Nature? As i read it, Matt Kahn will leave for Julie Dittmar's healing journey, leading a few more events, not mentioning in what form or even if they will be back into the public sphere again... |

TrueDivineNature.com

Matt Kahn er en spirituel lærer, mystiker, og intuitiv healer. Hans spontane vækkelse opstod ud af en ud-af-kroppen-oplevelse i en alder af 8, og hans direkte erfaringer med opstegne mestre og ærkeengle hele sit liv. Matt fungerer som en bro mellem den mystiske riger og rejsen af opvågnen. Mange åndeligt søgende har oplevet forbløffende, uforklarlige fysiske og følelsesmæssige helbredelser, og har vakt til deres sande natur gennem Matts dybe og kærlige lærdomme og transmission af hellige hjerte visdom. Matt og Julie tilbyde deres klare intuitive vejledning og kærlige tilstedeværelse, at fjerne alle opfattelser af forhindringer i dit liv og for energisk, at støtte dig gennem alle aspekter af den åndelige rejse og oplevelse af opvågnen. 

Elsker at lytte til både Teal Swan og Matt Kahn, det virker som om, de indeholder et helt liv af erfaringer, en rummelighed og begavelse indenfor den spirituelle verden som jeg ikke har set før. De går nødvendigvis ikke med strømmen, meget selvstændigt, egen opfattelse af tingenes tilstand og giver forklaringer som er præcise, nøgtern og virkelig rammende for vores livsaspekt og giver et meget større perspektiv end så mange andre. Både den spirituelle verden også blandt (almen) psykologi. Tillige har Matt Kahn en virkelig god lun humor og logisk tilgang.

Hello Beloved Community, 

For the past 13 years, Julie and I have devoted our hearts, time, and energy to serving humanity as both friends and business partners. I’m truly grateful for every gift Julie has brought into my life and how we have served our community with the utmost dedication.

For the past several months, I have been observing my life and truly feeling into what I desire. I've noticed that 13 years of events, providing nearly 13,000 healing sessions, and regularly traveling across country had begun to take its toll on my body. Equally so, Julie has been healing a debilitating illness behind the scenes for more than 3 and 1/2 years while working to maintain all our day-to-day operations. Such a schedule has not allowed her the time and space to truly heal or make time for her creative talents that I love watching her express. Julie has an incredible healing team helping her, but requires much rest and spaciousness right now.

In addition to needing time to recharge my body, when feeling into my soul’s deepest truth, I truly desire change. I have loved the dance between me and Julie, and I will always look back on our time with appreciation and joy. In feeling that our journey has come full circle, my soul desires change to fully bring all of myself forward as never before. I love serving each and every one of you and that will continue with even greater enthusiasm and excitement in the name of love. In order to do so, I must lighten my event schedule, so I may rest and return later in the fall healthier and more powerful than ever before. I will still be honoring the sessions currently on the schedule, and be posting videos on YouTube, and provide teachings on Facebook throughout my sabbatical.

In order to follow my heart into the next chapter of my teachings and transmissions, and also to give Julie the space to heal and rediscover her deepest creative talents and aspirations, we have decided to end our working relationship. Julie and I will be teaching together for just two more events on our calendar this month (Portland and Berkeley) as a farewell for True Divine Nature.


Awakening Our Truth | July 5, 2017 | Latest Message from Archangel Michael ~ ARE YOU READY FOR LIBERATION? | Channeling through Ronna Herman |

Optræder både i Toraen, Biblen og Koranen og kendes altså af både jøder, kristne og muslimer. Mikael har flere opgaver, hvoraf den vigtigste er at han er leder af den himmelske hærskare I Johannes åbenbaring er det ærkeenglen Mikael, som på Dommens Dag skal lede den himmelske hær mod Satan og hans engle i den sidste og afgørende kamp mellem godt og ondt. En kamp, som Gud og det gode vinder. Mikael har endvidere til opgave at frelse de trones sjæle fra Satans magt - navnlig i dødsøjeblikket og at være beskytter for Guds folk. Derfor var Ærkeenglen Mikaelblandt andet skytshelgen for mange kristne ridderordner i middelalderen. Endelig er det Mikaels opgave at bringe menneskenes sjæle frem for Guds domstol. 

Latest Message from Archangel Michael
ARE YOU READY FOR LIBERATION?
for July 2017
Transmitted through Ronna http://www.RonnaStar.com
http://www.starquestmastery.com
Sacred Scribe
Original Post: https://www.starquestmastery.com/sing...

RT - Russia Today | July 5, 2017 | US military rewrites Hollywood blockbusters to save reputation, research reveals | .. The Shocking New Evidence of Government Control in Hollywood, which raises questions about the levels of propaganda to which Hollywood exposes its audiences. US intelligence and defense influence ranges from script rewrites to loaning equipment, censoring, and even stopping production of movies!!! .. | Blogger: Wow! This is actually deep disclosure stuff sneaking out into the open revealed by our Mainstream media (MSM) ... |

© Kevork Djansezian / Reuters
While the US government’s influence in Hollywood is no secret, new documents reveal the staggering extent of CIA and Pentagon influence across hundreds of movies and TV shows.

Researchers Tom Secker and Matthew Alford secured 4,000 new pages of Pentagon and CIA documents using Freedom of Information requests, which show how US intelligence has been behind the scenes on more than 800 movies and 1000 TV shows.

The breadth of the collaboration is explained in Secker and Alford’s book, National Security Cinema: The Shocking New Evidence of Government Control in Hollywood, which raises questions about the levels of propaganda to which Hollywood exposes its audiences.

US intelligence and defense influence ranges from script rewrites to loaning equipment, censoring, and even stopping production of movies......[READ MORE]'


Destroying The Illusion | July 5, 2017 | Jordan Sather | Trump Revives the National Space Council & NASA Denies Running a Martian Slave Colony |


Jordan Sather (born 1990) in Bremerton, WA, is committed to empowering individuals through sharing knowledge of self and the cosmos. He is passionate about health, and coaches clients who want to become stronger individuals. He also writes for alternative blogs and news sites about new discoveries in regards to science, history, and geopolitics.

Today's Sources

ZeroHedge: "CNN Caught Cold" In Undercover Sting - Producer Admits Russia Fake News Story Pushed For Ratings" - https://goo.gl/uvup8M
ZeroHedge: ""Massive Cyberattack" Spreads Across Europe, Hits Ukraine, Russia, UK, Denmark" - https://goo.gl/rxMZYE
Reddit: "This Is The Secret of The FBI Tweets. This Is What We're Supposed To Do." - https://goo.gl/1Gavtq
Victurus Libertas: "FBI Anon Responds to VL’s Viewers and Readers" - https://goo.gl/EQqnjY

Find me @ www.jaysather.com
Personal transformation and health coaching services
Destroying the Illusion by unveiling the Truth.

The Dollar Vigilante | July 4, 2017 | State Medical Care Coming to the USA, People Flee to Mexico: Jeff Berwick on Double Down | ~ Hosts Max Keiser and Stacy Herbert are joined by Jeff Berwick of Anarchapulco to discuss the economic freedoms in Mexico ~ |


As Donald Trump vows to build a wall with Mexico, Double Down asks whether or not that wall will be used to keep Americans from leaving for it is in Mexico where entrepreneurial things are happening these days and more ordinary freedoms are available. Already 6,000 "dental refugees" head across the border from America to Mexico every day in order to get the dental care they are unable to receive in their home country due to exorbitant prices, so what future in a closed off USA?
Double Down talks to Jeff Berwick, festival organizer of Anarchapulco and publisher of DollarVigilante.com, about the everyday freedoms available in Mexico.


COBRA | July 5, 2017 | ~ Planetary Situation Update ~ |

Hvem er Cobra: Stifter af bloggen http://2012portal.blogspot.com ; Denne blog er den officielle formidler af kommunikation fra modstandsbevægelsen.

Eftersom jeg for længst har givet efter på disse højst usædvanlige fænomener og trosberetninger for vores forfædre samt galaktiske venners færden, er det en god ide som nybegynder, at læse eller slå tingene op via bibliotecapleyades.net (google søgeord og vælge dette site) eller (http://www.verdensalt.dk/2014/08/kort-situationsopdatering-pa-kloden.html) for at forstå hele sammenhængen.

Cobra is a Pleiadian contactee and has been in contact with the underground for over 35 years. He has been told to remain anonymous by The Resistance and has ongoing communications with beings from Planet X that assist The Resistance Movement. As an earthly representative of the Agarthan network and the light forces, he strives to prepare humanity for the up and coming event horizon.

Blogger: http://www.verdensalt.dk/2017/06/cobra-pfc-disclosurenewsitaly-vszongo.html

The main focus of the Light forces is now the clearing of the plasma „head“ of the Yaldabaoth entity, toplet bombs, black stone and primary anomaly associated with all these.This is a very sensitive operation and I hope it is understandable I can not provide much intel about it until it is completed.

Towards the completion of this operation there will be sudden and unexpected breakthroughs that will cascade into the Event.

The Chimera group is worried more and more about the „invasion of Galactic Confederation fleet“ and they are beefing up their defense positions in Low Earth orbit. They are behind the creation of the sixth branch of US military:
http://news.antiwar.com/2017/06/29/house-votes-to-make-space-corps-the-sixth-branch-of-us-military/

This backdoor deal took many congressmen by surprise:
https://federalnewsradio.com/defense-news/2017/06/house-panel-votes-to-split-air-force-create-new-u-s-space-corps/
http://www.foxnews.com/us/2017/06/23/space-warfare-america-could-soon-have-new-branch-military-protecting-outer-space.html

Also the Air Force itself is preparing for a possible confrontation between the Galactic Confederation and Chimera-infiltrated Air Force last line of defense against the Light forces in Low Earth orbit:
http://mysteriousuniverse.org/2017/06/the-us-air-force-is-preparing-for-war-in-space/

That military confrontation is possible just before the Event and if it happens it will be brief, spectacular, limited in its scope and will be resolved in a complete defeat of the Chimera.

Meanwhile, the Light Forces are pushing towards full disclosure.

The first promising sign is this new proposed „planet 10“, which is much more like the real Planet X than the previously proposed „planet nine“:
https://uanews.arizona.edu/story/ua-scientists-and-curious-case-warped-kuiper-belt
https://www.space.com/37295-possible-planet-10.html

The orbital elements of this new proposed planet are quite close to the real planet X as you can see here:

TVS Nyheder | 20. Juni 2017 | VUC efter massiv kritik: Vi fortryder ikke forbrug. . . | Blogger: Et fantastisk undersøgende gravearbejde fra TVSyd & Radio24Syv's journalister har gjort det muligt, at spore til bare nogle, af skandalesagerne i VUC SYD. Der er 30 VUC'er rundt om i landet med i alt 90 afdelinger. Tænk på alle de andre sager som ikke har set dagens lys endnu!! -- Endnu en dag med Flid, Fedt & Snyd i centraladministrationen -- Velkommen til HF på voksenuddannelsescentret VUC Syd i Haderslev - en statsfinansieret selvejende institution, her hos os, går det godt! Nogen kalder det en skandale, grådighed, forvaltningsmæssigt korruption og ulovligt, VUC synes at mene, at bruge 18.000 kr. til fri bar; at forsøde livet med penge som flyder i oceaner. Magtens arrogance, vil ingen ende tage!!! 😔| Bestyrelsesformanden protestere: (satire) ... Ja, ja.. vi har måske overdrevet lidt, alt med måde, det er jo ikke vores penge, men DINE penge! Det hele startede med vi skulle til USA og hele bestyrelsen og ledelsen var enige om en frynsetur.. Vi indlogerede os på 4-stjernede hoteller og besøgte nationalpark på studietur til Californien. Vi brugte i nærheden af 380.000 kroner, siger vores revisor. Vi måtte desværre aflyste VUC's elev-studietur og nogen blev sure. Folk påstår endda, det var grænsende til mandatsvig. Hvad bilder de sig ind. Vi syntes dog det er fagligt begrundet.. Det er så godt nok for skatteborgernes penge, men vi i ledelsens 'trænger' til at forsøde livet.. For ser du, det er ligesom Matador hvor murermesterinden Jessen, trænger - "Jeg har ikke lyst - MEN JEG TRÆNGER!". Det gør vi også.. Der har måske været andre ture, nu hvor jeg tænker mig om.. Ledelsen og jeg, satte os ned og brainstormede, vi stoppede det hele ned i et begreb som blev opfundet til lejligheden, nemlig: ”Pædagogiske Dage” - hvor vi rejste europa rundt, indlogere lærere på luksushoteller og transportere musik og oplægsholdere. Det startede med Wien, siden Østrig, i 2010, til Hamborg, Tyskland, i 2012 og til Berlin, Tyskland, i 2014. Kostede godt nok 3,9 mio. kroner. - vissevasse.. Løkke og Co. har ikke klaget. Vi har jo alle sammen en klemme på ham alligevel, ikke sandt.. Nåååååå, ja sidenhen er vi blevet anklaget for at bruge 1,6 millioner offentlige kroner på sponsorater? Vi stiller os helt uforstående.. Vi støttede jo bare vores direktørs golfklub, vicedirektørs cykelklub, købte designmøbler, Bang & Olufsen-TV, kunst på kontoret for over 200.000 kroner. Jo jooooo, kom ikke her daw!. ”Ka’ du vær en kårl om æ nat, ka du ow vær en kårl om æ daw.” som man siger.. Vi tog faktisk et proaktiv initiativ for at undgå den furore, forleden. For når ens lidenskab er at golfe og Tour de France, så mister man hurtigt tidsfornemmelsen i arbejdstiden. Derfor indkøbte vi Apple-ure til ledelsen for over 40.000 kroner, simpelthen! Urene skulle gøre vores ledelse mere tilgængelig, det er vores begrundelse for indkøbet, dog, helt ude af det blå, vækker det nu undren hos eksperter, som naturligvis, er helt hen i vejret!... Vi ved jo, at flere og flere danske ledere dyrker fysisk og psykisk krævende sportsgrene som golf, triathlon, ultraløb og faldskærmsudspring. Vi støtter gerne vores ledelse. Det er ikke vores penge siger DU?. Jamen, pengene lå på bordet, og den havde ingen ejermand, andet skatteborgerne, selvfølgelig. Husk lige på: "Licens er noget vi giver hinanden" og "Skat – det er noget, vi ta'r fra hinanden!".. Rigsrevisionen har været forbi et par gange, de siger vi skulle skamme os. Eksperter har endda truet med indgriben fra Undervisningsministeriet.. Det er vigtigt at pointere, vi er super glade for vores direktør og vores ledelse og deres eftermæle, som er golf og luksus og husk ikke at forglemme, at forsøde livet.. Uden en glad ledelse, ingen VUC SYD. Stop nu med den vedvarende chikane.. Hos os skaber vi glæde og begejstring som igen, skaber positive ringe i vandet.. Derfor ansatte vi også vicedirektørens datter i 2013. En forvaltningsekspert har nævnt overfor os det er ulovligt at ansætte egne børn på VUC Syd.. Prøv nu at hør engang. Hele centraladministrationen gør, vi gør og dermed den politiske stab, gør det.. Hvorfor skulle vi være anderledes? Det handler om at genfortrylle tilliden til det offentlige, vores ledelse lider, på bekostning af VUC-elever og hvad så, ledelsen føler sig chikaneret af al den ballade og misundelse på vores forretningskoncept. Det handler om at forsøde livet, koste hvad det vil, ellers er det ikke sjov at være leder mere i Danmark.. Vi tjener da okay bevares, mens de private virksomhedsledere tjener 10 gange mere end os, semioffentlige. VUC’erne er selvejende uddannelsesinstitutioner, men underlagt Undervisningsministeriet. Den eneste måde vi kan forsøde vores liv på, er at 'låne' penge fra skatteborgerne og de støttekroner vi modtager. Lad nu vær, Du ville gøre det samme, ikke sandt?. Det politiske system kan gang på gang, bryde ministeransvarsloven, men vi kan jo ikke gemme os bag 'mørklægningsloven'!!. Hvis Du vidste, hvad der ligger af korruptionsskandaler bag offentlighedslovens gemmer samt særligt hemmeligt arkiv i Statsministeriet, så ville vi slet ikke have denne samtale, siger en noget fortørnet med fattet, bestyrelsesformand for VUC.. (Bestyrelsesformandens udtalelser er rent satire og fiction, men det er skandalesagere ikke)... |
Bestyrelsen på VUC SYD var tirsdag samlet for at diskutere den massive kritik, der har været af skolens forbrug.


Læs videre: https://www.tvsyd.dk/artikel/vuc-efter-massiv-kritik-vi-fortryder-ikke-forbrug