August 31, 2016

The Best Cures for Ascension Symptoms (Blogger: Reiki healers understand the importance of 'grounding'. The 2015/2016 expanding amount of invisible spectrum of Ultra-Violet, X-Ray, Galatic Gamma Waves or Tsunami Energies Incoming from our Grand Central Sun affects us all on the planet. Rememeber to ground, every single day and sometimes, several times of the day, to remain in your body and keep calm, in the storm of chaos...)

Posted: 30 Aug 2016 08:00 PM PDT

By now most people have heard of ascension symptoms associated with energy fluctuations and clearing in the body.


As more photonic light is showered upon the planet, our bodies continue to clear out the old to make way for the new.

Our bodies are morphing and expanding like a butterfly in a cocoon, and the emergence will allow the freedom to spread our wings and fly to places we’ve only dreamed of.

The Importance of Grounding

Sheldan Nidle opdatering for Galaktiske Føderation af lys og åndelige hierarki - 31. August 2016 CET

Hvem er Sheldan Nidle: Sheldan Nidle er grundlægger af Planetary Activation Organization, en UFO religion. Han siger at han er i stand til former for telepatiske kommunikation, samt er i kontakt med rumvæsener. Han er tit kanal for budskaber og formidler af Det Galaktiske Føderation Af Lys.

A new reality is being born that is to be highlighted by a growing prosperity and new governance. Much good is now appearing everywhere for all to see!Ummac Dan ~ Galactic Federation 
Symbol For The Sirian Star System

8 Batz, 15 Uo, 13 Caban
Selamat Jalwa! This world is now under stress. Final conflicts are being drawn out everywhere. The Light has managed to gain the upper hand in all of these concluding events. The dark can clearly see that its last struggles are only to end in defeat. These last arguments, which include the new monetary system and the accompanying financial system, have largely been decided. Even the introduction of the currency exchanges has begun. It is expected that many of you are soon to receive vital information that is to permit you to take your long-held currencies and exchange them for vast amounts. These are just part of a way to jump-start the many long-awaited currency exchanges first promised a few years ago. The main obstacles came from a de facto American regime, which greatly feared the results of such large monetary exchanges made by those who had never before been given such an extended series of tremendous opportunities. Nevertheless, this is just a beginning, caused by the many delays that hampered the sending out of what are called “the prosperity programs.” This fact has slightly altered the original sequencing.

Dave Schmidt Update: Trip to Thailand - Aug 31, 2016 CET

Aug. 31st, 2016 
  Update From the Trip to Thailand and Meetings with Jason Hill.

Dear Friends,  

This past week I was invited to Thailand to meet with an extraordinary individual named Jason Hill.  He is a member of an elite organization that has strong ties and understandings with the Dragon Family organization.  This group also has ties to the very root core of the world's money supply.  In this week's radio program I will discuss my conversations with Jason, our trip to the White Dragon Temple and his explanations as to why we are seeing the repetitive delays in the funds being released. 
         
Visiting the White Dragon Temple  with Jason Hill 

N.E.S.A.R.A Update - August 31, 2016

Received via email.....
*****************************************************************************
Udgivet første gang den 19. Juni 2014,  opdateret den 19. Juni 2016 af Verdensalt

N.E.S.A.R.A. betyder "The National Economic Security And Reformation Act". (Ikke til at forveksle med "The National Economic Stabilization and Recovery Act" eller "The National Economic Security and Recovery Act") 

G.E.S.A.R.A. betyder "The Global Economic Security And Reformation Act"

NESARA: Full Disclosure Coming Soon!!! (Full Interview)


Mit indlæg går i sin enkelthed ud på at gøre konteksten forståeligt og mere spiselig for vise den enorme kraftfulde betydning det har for de forenede Stater samt verden, hvis den bliver iværksat og stadfæstet. Seneste inspiration er hentet fra Message from Matthew PS: NESARA indbefatter en 'reform' eller 'lovbestemmelser' eller 'Reformation Act'.

Bemærk: At skrive en historie om NESARA kræver en større finesse samt lokalisering af diverse fodaftryk fra nettets univers, klistre brudstykkerne sammen for at skabe sandheden. Selv i dag, er relativt få mennesker klar over denne amerikanske lovgivning eksistere, som er underskrevet af præsident Bill Clinton i 2000, fordi de, der vidste om det var bundet af en "Gag Order" og Bill Clinton og andre Illuminati-medlemmer (amerikanske højesteretsdommere) af regeringen er pålagt en ed. Efter sigende er disse amerikanske lovmæssige "bestemmelser" på over 500 sider, jeg smider bare nogen af de vigtigste punkter ud i æteren (Liste med 19 punkter)

Læs videre: http://www.verdensalt.dk/2016/08/hvad-betyder-en-rvgcr-og-nesara-for-os.html

*********************************************************************************
 
( http://www.ascensionwithearth.com/ )

NESARA 


The National Economic Security And Reformation Act is global prosperity program on the cusp of being announced and activated.

This program is backed by deliverable precious metals well upwards of one quattuordecillion US dollars (40 zeros).

This money will be used to buy all corporations and banking cartels.  

NESARA will also zero out (permanently cancel) all personal, corporate and national debts worldwide. 

NESARA monies were originally scheduled for release in the year 2000, but the Bush White House and its banking conspirators prevented the disbursement through a corporate pan-global control of all mainstream media outlets, and nearly all knowledge of NESARA's existence was suppressed. 

However, when the NESARA global prosperity program is openly and publicly announced, perhaps in this Year of Golden Jubilee (September 2015-September 2016) it will permanently change human civilisation in every related way.

The entire 8 billion human population will benefit from NESARA.  And the Earth will finally be free to experience itself as the abundant planet it was created to be.


Few understand there is more than enough gold to back all human currency in circulation.  This means  each and every human being could become an instant multi-millionaire without debt of any kind--if just given the resources.

NESARA is about sharing the stored gold resources of humanity for humanity with humanity by humanity around the planet and fairly. 

NESARA is about putting benevolent banking systems and operators in place worldwide to deliver said monetary equality--consistently.

Jorden Frihed Kundskab - ET NYT DANSK PARTI


Mads Palsvig har næsten 30 års erfaring fra ansættelser i nogle af verdens største finansielle
virksomheder i bl.a. London og Hong Kong – fx Credit Suisse First Boston og Morgan Stanley. Gennem sit job som Investment Banker har han fået indsigt i, hvordan pengesystemet fungerer i praksis, og hvilke overvejelser der ligger til grund for nogle af de helt store beslutninger i den finansielle sektor. En indsigt, der bekymrer Mads Palsvig, men som også inspirerer ham til at se mulige forbedringer. Han taler om mærkværdige finansielle og globale beslutninger, myten "Booms og Busts" og analyser af, hvorfor der mere end nogensinde før er brug for fundamentale reformer af pengesystemet for at sikre et transparent demokrati og en stabil økonomi i fremtiden. Han har holdt foredrag, deltaget på mange seminar og online webcast i sær i de amerikanske alternative medier. Senest har Mads Palsvig været til stævne på Folkemødet på Bornholm via DK dox TV 


NEWS: E V E N TS :
Skab opbakning ved at tilmelde dig på facebook:
Kom og hør Jorden Frihed Kundskab forklare hvorfor og hvordan vi bør ændre samfundet.
- i Aarhus d. 7. september klokken 19:00 - 22:00... www.facebook.com/events/675684889267445
- i Nørresundby d. 8. september klokken 19:00 - 22:00... https://www.facebook.com/events/168070750288569
- i Haderslev d. 28. september klokken 19:00 - 22:00... https://www.facebook.com/events/1811378129094030

1. En bæredygtig økonomi


Direkte Link til  Monetary Reform - Iceland PDF--> https://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/monetary-reform.pdf


http://jfk21.dk/

sikres FØRST og FREMMEST af:


En Folkeejet Nationalbank, der udsteder gældsfrie og rentefrie penge direkte ind på den enkelte borgers konto i den Folkeejede Nationalbank, i form af Borger Dividende. Alle borgere får en enkelt aktie i den “Folkebanken”. Til de, der ønsker at vide i praksis, hvordan det søges gjort, henvises til Monetary Reform on Iceland” (se link herunder). Vi vil arbejde på, at alle lande i EU nationaliserer deres privatejede og privatkontrollerede centralbanker.

Den voldsomme stigning i mængden af forrentet bank–produceret valuta har forårsaget den store inflation i ejendomspriserne, og danner også grundlaget for dannelsen af enorme financielle bobler, som forårsager stor samfundsmæssig skade, når de uvægerligt kollapser med store profitter til følge for insiders, de reelle ejere af Centralbankerne, som tjener på både de selvfrembragte økonomiske bobler og krak. “Seddelpressen” bør således ikke varetages af privatejede virksomheder, som har profit som motiv.

Dette, kombineret med en større skatteomlægning og effektivisering af den offentlige sektor, sikrer hele befolkningen mulighed for og retten til et liv i tryghed, et sted at bo og god nok økonomi til sikring af en værdig eksistens. Det er en menneskeret at have et sted at bo. Et rigt land, som Danmark, skal garantere det. Navnlig set i lyset af de enorme gevinster, der har været på ejendomsmarkedet, i form af stigninger i ejendomspriserne.

En væsentlig del af menneskets frihed er et mere overskueligt regelsæt og således søges administrationen nedbragt så vidt muligt. Besparelsen heraf skal især komme de lavestlønnede til gode.

Retten til at kunne opbygge sin karriere eller virksomhed, uden unødvendigt bureaukrati og beskatning, skal cementeres. Ved at fjerne selskabsskatten, fuldstændigt, og erstatte den med en omsætningsskat på digitale pengetransaktioner, sikrer vi, at alle virksomheder, store som små, bidrager ligeligt til samfundets opretholdelse.

Det er primært virksomhederne, der skal betale grønne afgifter, da det er dem, der forurener mest. Og virksomheder, der forurener, skal fremover løbende hensætte passende beløb til rensning af miljøet.

Landbruget skal inden for 5 år omlægges til at producere varer, der er 100% statskontrollerede økologisk, uden GMO og pesticider. Der er langt større dækningsbidrag ved denne produktion, og således benyttes et mindre areal af Danmark til en ganske vist mindre produktion, men dog til den samme indtægt. Helt op imod 30% af Danmarks areal vil således kunne frigøres til anden produktion, herunder rekreative formål og turisme. Vi har stor ekspertise på produktion af fødevarer i Danmark. Nu er det på tide at tage næste skridt, i retning af en mere mangfoldig fødevareproduktion. Dette vil skabe nye økosystemer, i stedet for at vi ødelægger de nuværende med monokultur.

Vi ønsker at flytte beskatning fra indkomst, til i stedet at beskatte forbrug, omsætning og ressourcer. Dette vil vi, for at øge fokus på de dele af samfundet, der skaber den reelle værditilvækst, til gavn for alle borgeres velfærd. Ligeledes bliver enhver form for skattetænkning betydeligt vanskeligere, når beskatningen foregår simultant mens forbruget eller transaktionen foretages. Så kan borgere og virksomheder i stedet koncentrere sig om effektiviteten af produktionen. Og ved at beskatte ressourcer, sikres det, at der ikke bliver brugt mere, end højst nødvendigt.

2. Menneskets frihed

Alien life, or noise? Russian telescope detects 'strong signal' from sun-like star (“Could it be an ET?” asked Shostak rhetorically. “Of course, but [Ratan-600] didn’t have a receiver that has any spectral resolution.”... A Russian radio telescope scanning the skies has observed “a strong signal” from a nearby star, HD164595, in the constellation Hercules.The phrase “type I civilization” is a designation on the Kardashev scale, named for Russian astrophysicist Nikolai Kardashev developed in the 1960s and described in English in his 1985 paper On the Inevitability and the Possible Structures of Supercivilizations. ...)

Alien life, or noise? Russian telescope detects 'strong signal' from sun-like star


in New York, Monday 29 August 2016

Signal detected a year ago from HD164595, only 95 light years away and with at least one planet, but Seti scientists are scanning the area and have yet to find it.....

Continue reading at..... https://www.theguardian.com/science/2016/aug/29/russian-radio-telescope-strong-signal-hd164595-setiSETI-forskere opdager kraftigt signal fra det ydre rum


Signalet kan stamme fra en stjerne, der minder om Solen, 95 lysår væk. Flere radioastronomer undersøger nu sagen og nogle er en kende skeptiske.........


31. August 2016 kl. 6.05-6.30 http://www.radio24syv.dk/programmer/24syv-morgen/

August 30, 2016

Benjamin Fulford partial update - Aug 30, 2016 CET (※Weekly geo-political news and analysis) ("... They have invited....Canadian Prime Minister Justin Trudeau to visit China before the big September 4-5 G20 meeting the Chinese are hosting. Sources in Asian secret societies say the Chinese will ask Trudeau if he would be interested in leading a Mexican/American/Canadian North American alliance... The Canadian corporate press parrots its US counterparts like the New York Times in presenting outright lies as facts - In their world view it was not the Saudis and their Bush/Clinton allies who used Sarin gas in Syria but rather the “dictator Assad”. as well Russia’s Vladimir Putin is an evil dictator who invaded the Crimean Peninsula. The same press holds to the world view that Hillary Clinton is the reasonable status quo candidate and that Donald Trump... In any case, the Chinese are going to try to make the most of the G20 meeting they are hosting. They have invited countries that are not in the G20 to participate as well as top European Union leaders in a sign they are going to push hard for big changes in the way this planet is run.The owners of the Federal Reserve Board system for their part, are locked in a death spiral. They are printing their own fiat money, to buy shares and corporate bonds issued by their own companies..")

Hvem er så denne Benjamin Fulford? Benjamin Fulford (Født 1961) er journalist, forfatter af canadisk afstamning, der bor i Japan. Han taler 4 sprog, herunder japansk. Han arbejdede i Japan som en korrespondent for Knight Ridder, Den Internationale Financing Review, Nihon Keizai Shimbun engelsk udgave, og South China Morning Post, før hans dage på Forbes Magazine, hvor han var den asiatiske kontorchef fra 1998 til 2005. Hans efterforskningsmæssige rapporter forfulgte skandaler i den japanske regering og erhvervslivet. Efter at have forladt Forbes skrev han en række bøger i japansk hvoraf nogle blev bedste sælgere, og begyndte at offentliggøre på internettet. Han overgik til japansk statsborgerskab i 2007. Han fik en vis popularitet på internettet, efter at han gennemførte et interview med den sky David Rockefeller i november 2007.

Til tider, kommentere David Wilcock på Fulford's blog. Virkelig spændende nyhedsstof, en vinkel, som bliver mere valid eftersom de begge har informanter og indgange til den virkelige agenda, uden censur, der aldrig når ud i de officielle medier.  


Germany makes game changing move, prepares for war to defeat khazarian mafia


 
Udgivet af Benjamin den 29. August 2016

For the past few weeks the wheels of geopolitics have been churning the mud during a summer “ceasefire.” That is now ending.

The German government has made a decisive break with the Khazarian mafia and has ordered its citizens to stockpile 10 days worth of emergency food supplies in preparation for a war of independence, according to both CIA and MI6 sources. In addition, the German government is mobilizing 600,000 militia members in preparation for this war, the sources say. The trigger for this mobilization was a reequest by the Khazarian controlled US government for Germany to accept a massive false flag attack on its territory as an excuse for totalitarian Khazarian rule. The Germans have decided to refuse this request and are instead allying themselves with the Russians and effectively joining the UK and Turkey in a Western led move against the Khazarian controlled

American government, the sources agree. This information can be confirmed in a series of German government statements seen in the corporate media. These include the announcement of the emergency food supply request, a statement by the German foreign minister that Germany needs to work with Russia and a statement by the economy ministerthat the US Khazarian led TTIP trade agreement was dead in the water.

The German move is just the opening salvo of what is expected to be a decisive campaign to permantently end Khazarian control of the West and its remaining slave states. Expect similar moves in many countries as the autumn offensive against the final Khazarian mafia strongholds goes into full gear. As the snowball effect continues, keep your eyes on France, Japan, Turkey, Saudi Arabia and Brazil among other places over the coming months.

Another clear signal that things are not as normal is the fact that Khazarian Presidential canditate Hillary Clinton has become too scared to meet actual real people and has begun using green screen to tape her campaign performances. That is because the people on the bounty list issued by the White Dragon Society have been vanishing from public view one by one. That is also because her mass murdering Bush /Clinton/Rockefeller mafia bosses are hated by a vast portion of the world’s awakening public.

The Chinese, for their part, have given up on Hillary and, since they also have no love for Republican Candidate Donald Trump, are now considering a more radical move. They have invited...............

( Below this line, is paid members only - please respect the author) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

August 29, 2016

Hillary Clinton Statement On Health (Blogger: That's freakin Hilarious...)Published on Aug 11, 2016
#HillarysHealth video from Silenced Director Loren Feldmanhttp://www.lorenfeldman.com/hillary-c...

Woooow!!! Are You A Non-believer? - Heads Up Something This Way Comes: Expect high winds, erratic weather, changes on every level. Hoping for shielding with the larger ships ("..Hercolubus / Nibiru / Planet X 100% real from the southern hemisphere / hercolobus, nibiru, planeta x 100% real desde el hemisferio sur ..")
Published on Aug 25, 2016
Extraordinarias imagenes de Nibiru captadas desde argentina con cámara filtros y zoom desmintiendo a todo aquel que diga que no existe

Endnu en shitform i det skandaleramte SKAT: Direktører slår alarm - Skattebombe truer med at sende danske firmaer til udlandet...(Blogger: Ser ud til at SKAT finder nye metoder til at inddrive det tabte på EFI sagaen(1 mia.kr.), udbytteskat(6,2 mia kr.), borgernes gæld til de offentlige kasser (ca. 80-100 mia.kr.) samt Negativ moms (200 mia.kr.)... Samlet regnestykke overstiger 300 mia.kr. Men hvem skal betale? De danske skatteydere eller virksomhederne i Danmark?)

En ny praksis i Skat, hvor et særligt fradrag indskrænkes, kan få stor betydning for danske virksomheder, lyder det fra erhvervslivets top, der advarer om mulig udflytning af danske arbejdspladser.


I et sjældent skarpt opråb advarer ledelserne i en række af landets største virksomheder mod en ny skattepraksis, der efter deres opfattelse risikerer at hæmme udviklingen af danske virksomheder.

Firmaerne går i rette med, at fradrag på lønomkostninger, der bruges på opkøb og fusioner, nu indskrænkes.

DSV, ISS og Maersk er blandt underskriverne i et brev, der advarer skatteminister Karsten Lauritzen (V), erhvervs- og vækstministeren Troels Lund Poulsen (V) samt Folketingets Skatteudvalg mod fremgangsmåden, der kort fortalt betyder større udgifter og flere administrative byrder til virksomheder, der køber op og fusionerer.

»Man trækker tæppet væk under den praksis, der har været historisk. Det gør Skat uden en lovændring. Det giver usikkerhed. For mig er det et spørgsmål om, hvor man vil fjerne fradrag næste gang. Det giver os en stor usikkerhed. Det forringer konkurrenceevnen, fordi personen kunne have siddet i et andet land, hvor der vil være fradrag for den type opgaver,« siger skattechef Mads Kristensen fra servicegiganten ISS.

»Hvorfor skulle danske virksomheder ikke flytte disse aktiviteter til lande, hvor der er fradragsret for dem,« spørger han og foreslår en hurtig lovændring, der giver virksomhederne generelt fradrag for lønomkostninger.

Netop eventuel udflytning kan blive resultatet af ændringen, lyder det flere steder i erhvervslivet.


Afsendere på advarselsbrev


ISS: Jeff Gravenhorst, Group CEO
Danfoss: Jesper V. Christensen, CFO
Vestas: Marika Fredriksson, CFO
Carlsberg: Heine Dalsgaard, Group CFO
FLSmidth & Co.: Lars Vestergaard, CFO
Bestseller: Lise Kaae, CFO
A.P. Møller - Mærsk: Jesper Cramon, Koncernregnskabschef
Leo Pharma: Anders Kronborg, CFO
Chr. Hansen Holding: Søren Westh Lonning, CFO
Nets: Klaus Pedersen, CFO
H. Lundbeck: Anders Götzsche, CFO
Pandora: Peter Vekslund, CFO
DSV: Jens H. Lund, CFO
Rambøll: Michael Rosenvold, Group CFO
Ecco: Steen Borgholm, Deputy Managing Director
Haldor Topsøe: Peter Rønnest Andersen, CFO
Falck: Søren Vuust, CFO
VKR Holding: Mads Kann-Rasmussen, CEO
COWI: Tomas Bergendahl, Group CFO
Zebra: Henrik Skov, CFO
Læs videre: http://www.business.dk/oekonomi/direktoerer-slaar-alarm-skattebombe-truer-med-at-sende-danske-firmaer-til-u

15 Places You’re NOT Allowed To Visit on Earth

by Ivan, August 17th 2016

They say ‘Free World’… but the truth is that it's not as free as you may think.
In fact, there are over a dozen places on our planet which you CANNOT gain access to.From top-secret military bases to exclusive clubs and Armageddon bunkers.

In this article, we take a look at the FIFTEEN most restricted places on the surface of our planet.


1. RAF Menwith Hill. UK.One of the most secretive complexes in Europe, and one of the most peculiar looking one’s as well. These fascinating and somewhat weird structures provide communication and intelligence support to countries like the UK and the US.

This complex is so vast; it has been cataloged as the BIGGEST electronic monitoring station on the entire planet.

2. The Bohemian GroveThis one is really strange. It’s something nearly out of a Hollywood cult-like movie. The Bohemian Grove is a–forbidden—2,700-acre rural location located ‘somewhere’ in California. The land is believed to be owned by a private San Francisco-based arts club called the Bohemian Club.

In the past, presidents such as Richard Nixon and Herbert Hoover have attended. Women are not allowed.

It turns out that every summer, the Bohemian Club hosts a two-week camp in the woods were the most influential people in the world gather. Are they worshiping reptilian gods?

3. Snake IslandA place you cannot access and a place where you really don’t want to go. Snake Island is a small Island located off the coast of Brazil and contains 4,000 of the DEADLIEST snakes on the planet. Their venom is so powerful that it can MELT human flesh.

The Island has been deemed so dangerous that the Brazilian Government banned visitors from accessing it.

4. The Coca-Cola Vault


CERN PRESS RELEASE - EXTRA DIMENSIONS (Blogger: Denmark has been a member state of CERN since 1953 - Just think for a moment... How much accumulated knowledge and awareness Denmark and so many other physicists by nationality has of this evil, evil place..)

The Rumor Mill News Reading Room
Posted By: The_Fox [Send E-Mail]
Date: Monday, 29-Aug-2016 06:39:32

Cern is most likely one of the biggest threats to this our (current) world occupying this timeline.

Very dark energies are being brought into this dimension.

BY DESIGN.

If you thought that Cern's purpose was merely to explore events surrounding a fictionally portrayed big bang then think again.

-----------

As far as we know, we live in four dimensions, three of space and one of time. But experimentalists at the Large Hadron Collider are looking for evidence that the universe contains more than that. The existence of extra dimensions could explain some puzzling properties of the universe.

Physicists know about four forces that govern the way particles interact: electromagnetism, the strong and weak nuclear forces, and gravity. Gravity is by far the weakest. Think about sticking a magnet to a refrigerator door. The magnet can respond to the electromagnetic force that attracts it to the door. Or it can respond to the gravitational force of the Earth below. If you let it go at a short enough distance, it sticks straight to the door, ignoring the entire planet beneath it.

Physicists wonder why gravity seems so much weaker than the other three forces. One possibility is that we’re only experiencing a fraction of it. It could be that the gravitational force acts partially in another dimension, or many extra dimensions, that we can’t perceive. Knowing more about gravity could help physicists seeking to form a so-called theory of everything, a theory that combines the four forces into one.

https://press.cern/backgrounders/extra-dimensions

-------------

Fox.

source: http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=55181

Fjernaflæste målere til aflæsning af el blev i 2013 gjort pligtig for alle landets husstande... (Blogger: Nogen gange kaldes det smartmeters, smart elmåler, fjernaflæst elmåler eller electricity meters. Slås lige nu med min kommune siden de skal skifte Deres defekte HYDRUS elektronisk vandmålere med nye. Borgere i Danmark kan intet stille op med kommunerne...Det lokale vandværk ønsker heller ikke at hjælpe. De ønsker heller ikke, at informere hvad årsagen til udskiftningen eller specs. på de nye smartmeters. Eneste kommentar er: "Vores produkter er helt ufarlige" )


Søgning på "smartmeters" via verdensalt.dk

   
29. august kl. 06:48Fjernaflæste målere til aflæsning af el blev i 2013 (Bek. nr 1358 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160434) gjort pligtig for alle landets husstande... http://www.stopsmartmeter.dk

Fjernaflæste målere er velkendte fra udlandet, hvor de er blevet forbundet med store helbredsskader på grund af mikrobølgestråling. Det internationale begreb for fjernaflæste målere er smartmeters. Fjernaflæsning af målere kan foregå via kablede løsninger, men de fleste bruger mikrobølgebaseret kommunikation.

Fjernaflæste målere kan bruges til forbrugsafregning af både gas, vand, el og fjernvarme. Visse fjernaflæste målere har også mulighed for - via yderligere mikrobølgekommunikation - at kommunikere med forbrugsapparater i hjemmet.

Den tvungne opsætning af fjernaflæste målere rummer flere problemforhold:

>> Mikrobølgestrålingen er kategoriseret af (WHO/IARC http://www.stopsmartmeter.dk/WHO-IARC.html) som et 2B carcinogen (kræftfremkaldende http://www.stopsmartmeter.dk/Kraeftrisiko.html).

>> Der er registreret mange øvrige (helbredsskader http://www.stopsmartmeter.dk/Helbredsskadelig.html) som følge af mikrobølgestrålingen.

>> De fjernaflæste målere rummer betydelig og meget vidtgående (overvågningskapacitet http://www.stopsmartmeter.dk/Overvaagningsaspektet.html).

Alle ovenstående sagsforhold findes detaljeret dokumenteret (med omfattende referencemateriale) på de følgende sider. Formålet med disse sider er således at præsentere viden og forskningsresultater inden for området.

Baggrunden for oprettelsen af denne side kan læses i den tilgrundliggende rapport, som kan downloades her: (Fjernaflæste elmålere - Virkninger og Konsekvenser http://www.stopsmartmeter.dk/Fjernaflaeste_Elmaalere---Virkninger_og_Konsekvenser.pdf)

http://www.stopsmartmeter.dk
Fjernaflæste målere til aflæsning af el blev i 2013 (Bek. nr 1358 https://www.retsinformation.dk/For...

COBRA Update: MAKE THIS VIRAL! WEEKLY ASCENSION MEDITATION - Aug 29, 2016 CET

Hvem er Cobra: Stifter af bloggen http://2012portal.blogspot.com ; Denne blog er den officielle formidler af kommunikation fra modstandsbevægelsen.

Eftersom jeg for længst har givet efter på disse højst usædvanlige fænomener og trosberetninger for vores forfædre samt galaktiske venners færden, er det en god ide som nybegynder, at læse eller slå tingene op via bibliotecapleyades.net (google søgeord og vælge dette site) eller (http://www.verdensalt.dk/2014/08/kort-situationsopdatering-pa-kloden.html) for at forstå hele sammenhængen.


Cobra is a Pleiadian contactee and has been in contact with the underground for over 35 years. He has been told to remain anonymous by The Resistance and has ongoing communications with beings from Planet X that assist The Resistance Movement. As an earthly representative of the Agarthan network and the light forces, he strives to prepare humanity for the up and coming event horizon.

It is time to take action again! It is time to take the destiny of our world in our own hands! We all agree that the process of planetary liberation is taking too long. Here is our chance to collectively speed up the process. Therefore we are upgrading our Weekly Event Meditation and transforming it into Weekly Ascension Meditation to reach as many people as possible to join us

Make this viral! Share it worldwide! Please post it on your websites and blogs. Invite spiritual groups to join us. If you know an alternative media outlet, you can send it to them. You can create a Facebook group for your local group of people doing this in your part of the world. We also need one main Facebook group for this event. You can create a video about this and post it on Youtube.

Scientific studies have confirmed positive effects of mass meditations on human society, so each of you that will participate in this meditation can actually help bringing the Event closer to us:

http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-areas/

http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html

This meditation helps the Light forces to ground the energy of Light on the surface of the planet to strengthen the Light grid which is needed to speed up the process of Ascension. Number of people doing that meditation is the single most influential factor within the power of the surface human population for speeding up process.Fair Realkredit i Økonomisk Ugebrev ("..Ny realkreditforening på vej og ny kampklar bestyrelse..")

Fair Realkredit i Økonomisk Ugebrev


Uddrag fra Nyhedsbrev....

Arbejdsgruppen for Fair Realkredit launcher netop i dag gruppens arbejde i en artikel i Økonomisk Ugebrev, der udkom samtidigt med gruppens fremlæggelse på den ekstraordinære generalforsamling i Fair bidragssats.
Her kunne gruppen løfte sløret for såvel tanker som finansieringsbehov bag et nyt realkreditinstitut, og desuden de gældende principper for gruppens arbejde:

Fem ønsker for fair realkredit

De fem grundønsker er:
* ”gammeldags” realkreditlån (med solidaritet og reservefonde) til alle, også til ”udkantsdanmark”.
* at kunderne får reel indflydelse via ejerskab.
* lave og gennemskuelige priser, som deles op i administration og polstring.
* overskudsdeling – altså, hvis der betales for meget, skal pengene retur til dem, som har betalt.
* et produktudbud, som er til at forstå.

Udlån på 50 mia. kr. på fem år
Ambitionerne går mod at opnå et realkreditudlån på 50 mia. kr. i løbet af fem år. Det betyder for et nyt institut et samlet kapitalkrav på 3 mia. kr. Fra begyndelsen er kapitalbehovet 500-1000 mio. kr., afhængigt af, hvor mange års udlånsvækst Finanstilsynet kræver kapital til på forhånd. I takt med, at det nye institut opnår en egen historik, vil de på sigt (tidligst efter tre år) kunne benytte interne modeller til opgørelse af risikoeksponeringen.
Ifølge Rene Poulsen, som er arbejdsgruppens formand, vil det formentlig kunne reducere kapitalkravet med omkring 1 mia. kr. Der opereres således med betydeligt større kapitalbehov, end det seniorrådgiver Lars Krull fra Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universit tidligere har vurderet over for Økonomisk Ugebrev. Hans vurdering tilbage i foråret var 25.000 kr. pr. mio. i udlån, og det svarer til 1,25 mia. kr. for udlån på 50 mia. kr.