September 23, 2019

👼 ~ 💓 Equinox Angel Card Reading - What You Most Need to Know About The September 2019 Equinox Energy (Ask Angels with Melanie Beckler) 💕 ~ |💚 ~ Meet the Thunbergs - the Economics of Ecology (Demirep) ~ | Blogger: [🗯️"Fox News host Laura Ingraham compares climate change activist Greta Thunberg, 16, to creepy kids from Stephen King's Children of the Corn - hours after another pundit called her a 'mentally ill child' ~ D.MAIL] ... |
🔴 BREAKING : ~ Police Begin Search After Danske’s Ex-CEO in Estonia Goes Missing (Bloomberg) ~ | Blogger: [ONE of the world's biggest money laundering scandals and key witness gone missing! Coincidence??] ... {“There is no such thing as coincidence in this world. The only thing is hitsuzen"} .... Mr. Aivar Rehe has properly gone in hidden or been killed by mafia, recruited by banksters, globalists or elites, who has laundered money through Denmark... To this day, nobody has been indicted or sentenced to jail time, of any employee in Danske Bank, Nordea, SEB, Jyske Bank, Sparekassen Kronjylland, Sparekassen Sjælland-Fyn and all the other Wall Street Rothschild owned banks... PS: The question is how deeply involved are all the danish CEO's and higher management, if disappearance (forever) is the new murder-for-hire plot, for these fine gentlemen of white nobility (Danish Order of Freemasons)... |

Police in Estonia are looking for the man who used to run the Danske Bank unit that’s now at the center of a money-laundering scandal that’s triggered multiple criminal investigations.


READ MORE>>

⛪ ~ Hvem skabte mennesket? - Mennesket blev skabt ved at krydse Homo erectus med en udenjordisk! (Heaven.eu.com - Energi For Sjælen) ~ | 10 min læsetid | Blogger: [🛐 Selv Jesuitterne i den katolske kirke er begyndt at aner- kende den realitet, at der optræder mindst to guder i 1. Mosebog. Annunakiernes eksistens som ”guder” forklarer også versene 1:26, 3:22, 6:2 og 6:4. Bibelen bekræfter, siger Stig Boye Petersen 🆗] ... Jeg har allerede berettet om Annunakiernes forbindelse til mennesket, Nibiru/Planet X m.v. på verdensalt.dk, men (Blog ejeren - motivation mediator), Stig Boye Petersen, gør det mere levende, inspirerende og forståeligt (der er mere mellem himmel og jord - RIP 2004)... En dansk blog (noget, oversat til Engelsk) handler om en 'form for sandhed' om Jesus, Gud, Bibelen og UFOerne, Fri Energi, Universets Love, WingMakers, Nibiru, Himlen, Kærlighed og så mange andre vigtige emner (også for børn). Stig Boye Petersen har i årenes løb foretaget dyberegående studier af alskens videnskaber samt filosofi. Varmt anbefales (lyt til musikken sammen med teksterne og bliv inspireret)... 💡 ".. Mange mennesker går rundt og funderer over de store spørgsmål i tilværelsen: Hvem eller hvad er jeg? Er der et formål med livet? Hvad vil jeg med min tilværelse? Hvordan realiserer jeg mig selv? Hvorfor er verden så uretfærdig? Er der et liv efter døden, og hvor kommer jeg da hen? Formålet med denne hjemmeside er at give sådanne mennesker en håndsrækning. Nogle ting til eftertanke. Noget, man kan tage til sig eller kaste bort. Det er alt sammen i orden. Vi mennesker har en fri vilje og ret til at (s)tyre vort eget liv – så længe vi ikke træder andre over tæerne med vilje. Vi bør som selvstændige individer selv danne vore egne meninger på baggrund af egne erfaringer og egne valg.. "... 💭 PS: Det er en skam, at han er borte, mener, han var lige så vigtig og en moderne udgave af mejeristen, Martinus Thomsen. Verdensalt.dk holder ham i live 🤛... |

Eksistensen af udenjordiske i menneskets historie

Kilde: www.halexandria.org/dward359.htm >
(Hele filen kan også downloades fra "Diverse downloads").

Nibiru er ikke sådan at slå ihjel. Den spøger stadig. På ovennævnte hjemmeside finder man særdeles interessante oplysninger. Denne artikel bør sammenholdes med to andre her i bladet, nemlig ”En hårrejsende historie” og ”Politisk styring af ET tilstedeværelsen”. Tilsammen giver de – synes jeg – et fuldt dækkende billede af hele UFO-sagen og de skjulte motiver, der ligger bag de politiske handlinger og krige, der føres i dag. Stig.


Hvad er Halexandria Foundation?Det er en Fond, der har viet sig til at give andre mennesker viden og forståelse af sig selv og af universets love for at kunne træffe sådanne valg, der er til gavn for dem selv og den verden, de lever i. Det hedder bl.a. i deres programerklæring, at ”det drejer sig om værdier. Efterhånden som vi indretter os efter nye paradigmer (får en udvidet forståelse og syn på verden og hele tilværelsen), er en væsentlig ingrediens for vor overleven og vort velbefindende uddannelse. En mangel på viden eller forståelse vil uundgåeligt resultere i uønskværdige konsekvenser.”

”En skrækkelig dag for 1600 år siden gik mange århundreders visdom op i flammer. Det store bibliotek i Alexandria brændte ned.”

Halexandria Foundation omfatter fire større institutioner. Mange mennesker ofrer tid på sagen. Sponsorer giver økonomisk støtte. Andre – Champions – arbejder med offentliggørelse og udbredelseaf oplysning. Så er der Companions, der sørger for adgang til offentlige og private bog- og andre samlinger. Guardians (”beskyttere” samt medlemmer af Round Table) tilvejebringer råd og visdom.


Hovedartiklenhar til overskrift: Er de udenjordiske, der først kom til Jorden, her stadig? Den er skrevet af Dan Sewell Ward. Om Zecharia Sitchin skriver han:

Zecharia Sitchin har givet os en fascinerende dokumentation for eksistensen af udenjordiske i menneskets historie. Disse er beskrevet i gamle sumeriske tekster (fra cirka 1500 til 3500 BCE (Before Current Era – før den øjeblikkelige æra) som værende Annunakier – ”de, der kom fra Himlen til Jorden”. Ifølge Sitchin skabte Annunakierne mennesket for omkring 250.000 år siden og var derefter kraftigt involveret i menneskehedens historie i tiden forud for Kristus. Blot ét eksempel: Første Mosebog kan bedst tydes på sammenhængende måde ved at inkorporere den gamle sumeriske beskrivelse af Annunakierne.


Er de her stadig?Dernæst behandler Ward spørgsmålet: Hvorfor kom de egentlig til Jorden? Andet spørgsmål: Er de stadig på planeten Jorden i dag?

Ward fortæller, at ifølge Sitchin kom de udenjordiske til vor planet for omkring 485.000 år siden. De antages at komme fra planeten Nibiru – en planet der skulle kredse om Solen i en kraftig elliptisk bane med en omløbstid på 3600 år. Planetensperihelion (det nærmeste, den kommer Solen) menes at være i asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter – i en afstand af 2,75 AU (astronomiske enheder – eller 2,75 gange afstanden fra Jorden til Solen = ca. 400 millioner km).

Annunakierne er en race, der lever yderst længe, muligvis 500.000 jordiske år eller 140 ”Nibiru år”. Begivenheder hos Annunakierne forløber meget langsomt i forhold til menneskets hektiske liv. Efter at de første annunakier kom til Jorden, var den første bemærkelsesværdige hændelse opdagelsen af guld 36.000 år senere. Dette førte til en mission til Jorden for at udvinde guld af havvand for groft regnet 445.000 år siden. Dette første tiltag blev ledet af en annunaki ved navn EA, der antog navnet EN.KI (jordens Herre).

Guldtørst

Efter at den første ekspedition havde vist sig ikke at kunne producere den forventede mængde guld, påbegyndte man en udvidet operation, denne gang under kommando af EN.LIL.

Den oprindelige udvinding af guld fandt sted i Mesopotamien ved den nordlige ende af den persiske havbugt. Den nye plan gik ud på at udvinde guld af jorden i Sydafrika, der i de sumeriske tekster kaldes AB.ZU – derefter sende det tilbage til Mesopotamien og så transportere guldet til Nibiru. Enki fik myndigheden over Afrika (herunder Ægypten), medens Enlil havde kontrollen over Mesopotamien og overopsynet med Jord missionen.

Behov for slavearbejdere

※🔴Benjamin Fulford Partial Report (FULL Video Report) | ~ Many signs point to imminent, bigger than Lehman financial tsunami ~ | Weekly geo-political news and analysis |


Who is this Benjamin Fulford? Benjamin Fulford (born 1961) is a journalist, author of Canadian descent, who lives in Japan. He speaks 4 languages, including Japanese. He worked in Japan as a correspondent for Knight Ridder, The International Financing Review, Nihon Keizai Shimbun English Edition, and South China Morning Post, before his days at Forbes Magazine, where he was the Asian office manager from 1998 to 2005. His investigative reports persecuted scandals in the Japanese government and business. After leaving Forbes, he wrote a number of Japanese books, some of which became best sellers, and began to publish on the internet. He surrendered to Japanese citizenship in 2007. He gained some popularity on the internet after he conducted an interview with David Rockefeller in November 2007.

Many signs point to imminent, bigger than Lehman financial tsunami


Blogger: A far-fetched story!?... Yes I agree... Verdensalt has been following Fulford’s repo- rts for some years, reading them should probably be done with a large grain of salt. There's NOTHING right or wrong in this storytelling, other than some entertainment, some are properly truth or false claims, hard to factcheck. As always, use your own spiritual discernment. BF seems to share information directly from alleged sources within the Pentagon, CIA, White Dragon Society, and so on. Often the data presented is contradictory on the surface, but underneath in the intelligence services apparatus or underworld, more likely. It would probably be more productive to consider his data as one possible perspective on what is happening on Earth at this time. Especially after Cobra and David Wilcock and others latest outbreak of mistrust in BF postings... With that said, the world is unbelievable corrupted and nasty, it's sometimes hard after a man swallowed The Red Pill.....

Published by Benjamin on Sep 23, 2019 MSTVeteran financial market observers will tell you that anomalies in the financial markets last week point to some sort of black swan event on the horizon. This could be—cross your fingers and knock on wood—the signs of the long-awaited implosion of the U.S. Corporate government. It could also be the signal for a new Bretton Woods-style reboot of the world’s financial system.


To understand, take a look at these two graphs from September 19th. The first is the Repo market, and the second is SOFR (Secured Overnight Financing Rate)—the replacement for Libor.
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/overnight%20repo.png?itok=ZRVq-AIV

https://zh-prod-1cc738ca-7d3b-4a72-b792-20bd8d8fa069.storage.googleapis.com/s3fs-public/inline-images/SOFR%209.18.jpg?itok=VdFxRkwo


The Repo market is basically a market where banks etc. use long-term high-quality financial instruments like U.S. government bonds as collateral to borrow here/now cash. The second is the rate at which banks lend to each other. The jump from 2% to 10% in the Repo market in a single day either means insiders think U.S. bonds are about to become worthless, or else some huge bank is about to go bust and so nobody wants to hand any cash over to them.

The second, SOFR, moved 282 basis points, in a market where people typically freak out over a move of even 20 basis points. The SOFR move, at the very least, indicates that a mega-bank or several mega-banks could not get money from other banks. This sort of move was last seen at the time of the Lehman shock.


The privately owned Fed has been trying to calm things down by offering to dish out $75 billion per day between now and October 10th. That’s interesting timing, because the U.S. Corporate government has a payment deadline on September 30th and would be given until around October 10th (or the 17th at the latest) to come up with the money if it failed to pay up on September 30th.

A British Royal family member explained, “The financial industry has been bankrupted by …

(Below this line, is paid members only - please respect the author)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------