June 27, 2014

Udvinding af Skifergas i DK- Gevinst for staten, skidt for miljøet - Aktuelt


Dansk ordsprog siger Fra børn og fulde folk skal man høre sandheden, skal vi blind antage, det at udvinde Brunkul, Kul, Olie, Naturgas, Skifergas, Uranmalm, Tjæresand er i miljøets bedste interesse eller blot skader i en mindre målestok, tør vi åbne vores øjne og udvide vores horisont. ( links tager udgangspunkt i miljøet og dens konsekvenser  ) 

Staten og energiselskaberne skal hele tiden finde "kilden" for at udvinde og føde os med fossilt brændstoffer, som igen er brændsel for os alle. Vi acceptere naturligvis dette paradoks, ellers kunne vi ikke eksistere i den form og virke vi transportere os selv på, opvarmer vores huse m.m.  

Lad os tage udgangspunkt i noget meget jordnært, skifergas i Nordjylland, Nordsjælland - Hvor Nordjylland netop den 25 juni 2014 er blevet godkendt for prøveboringer