Dec 31, 2014

The Keenan Team - Update, 30. December 2014 CET

 Neil Keenan (Sagsøger for Dragon Familien)NEIL KEENAN UPDATE | Keenan’s Empty Sock — Santa did not come


As we all know, after leaving the first bunker, Neil Keenan was given a box that we saw opened which contained gold kilo bars, a gift for his incredible stamina in staying with and protecting the assets.
With little concern for his own health, Neil regularly put in 20-hour days with his utmost focus being the protection of those who were with him — his own security came second. True to his resilient nature and love for action, he remained on the front line, taking all the shots.

It took nearly a month to get everything cleared up with just the one box, and before it even got to that point, Neil had “flipped” it in return for a bigger box and the promise of an even bigger return. This would facilitate the Keenan Team’s arrival, and as seen in the previous video, the box is huge and allegedly contains much more than the box of gold that was already opened.

Neil’s honesty and straightforwardness has brought about a unique closeness with the Elders, and once again, they wanted to show their appreciation. Not only did the Elders promise a larger box, but they also promised an additional box that Neil could take from the bunker, along with their approval for the creation of video footage inside the bunker of any length he wished.

With the assets from the bunkers, Neil’s intent was to provide gifts of friendship to all of those who have worked so diligently in supporting his efforts. His Team would then be properly set up and base operations would soon take off from there. Neil had also counted on giving some of this gift funding to Nelu, Jo, those with Cosmic Voice, and many others who have assisted him along the way so that all would have a fantastic Christmas.

Læs videre her

Entertainment/Rumors From John Machaffie - December 30, 2014


INTEL RUMORS/GOSSIP

REPUBLIC – ABOUT TO BE OFFICIALLY ANNOUNCED FOR 2015. GENERALS ARE IN CHARGE AND THEY ARE CLEANING HOUSE. MASSIVE ARRESTS ARE ONGOING INCLUDING THE FED CORP UST. REPUBLIC NEEDS TO BE OFFICIALLY IN PLACE AND OBAMA REMOVED BEFORE THE RV ACCORDING TO SOME RUMORS.

RV – IRAQ HAS DONE ITS JOB – FINISHED. NOW WAITING ON OUR ‘BLOCKER’, THE UST TO DO THERE JOB. ANY GURU OR ADVISER TELL ING YOU THIS IS A NORMAL PROCESS ------ HE IS A CABAL BOY! CONSIDER WHEN THE FED TREASURY GETS TRANSFORMED TO THE REPUBLIC TREASURY – YEA BABY!

ARRESTS – HEARING THE BUSHES ARE ON THE RUN AND LOOKING BEHIND THEIR SHOULDERS. THE CABAL IS DESPERATE --- EVEN TRYING TO GET JEB BUSH NOMINATED FOR PRESIDENT. AMAZING!

Sheldan Nidle opdatering for Galaktiske Føderation af lys og åndelige hierarki - 31 Dec 2014 CET

Hvem er Sheldan Nidle: Sheldan Nidle er grundlægger af Planetary Activation Organization, en UFO religion. Han siger at han er i stand til former for telepatiske kommunikation, samt er i kontakt med rumvæsener. Han er tit kanal for budskaber og formidler af Det Galaktiske Føderation Af Lys. Har tilladt mig, at indsætte links, så man beder forstår de begreber som er beskrevet.

We are all part of a great Living energy. This energy is part of a great Oneness. This Oneness is destined to bring Love and Light to all physicality.


12 Cauac, 17 Mol, 11 Ik

Dratzo! We come on this date with more to discuss with you. The various coalitions created by the Light are in the process of finishing their operations to remove the dark cabal from power. These groups are slightly ahead of our jointly agreed upon schedules. We are most pleased with these results. The new Gregorian year promises much as it prepares its final countdown for manifestation before you. This year is finally to make it possible to finish off the cabal and its numerous henchmen. This coming victory is to give you the freedom and prosperity we have long promised you. This time comes with a growing set of responsibilities as well. Gaia expects that you are to honor her. Over the past 500 years, western civilization has spread across your globe like a cancer. It strongly believes that it is the master, and not Gaia. This upside-down view needs to be expunged by you and replaced by one that realizes the importance of creating a society which sees itself as a part of the natural processes of your world. You need to visualize how you are truly partners with this world essence in preserving and sustaining all life on Gaia.

Hvad betyder Gini-koefficienten, hvad er penge for os alle, hvorfor er vi forgældet fra vugge til grav

Udgivet den 31 December 2014, af Verdensalt.dk

Smider lige et par fakta på bordet fra et geopolitisk og økonomisk syn, hentet fra den danske dagspresse "programmeret" virkeligheds-billede og dernæst anskuer jeg situationen ud fra vores nuværende gælds og penge-baseret-system som er umulig at undslippe.

"Hvis vi alle tog et øjeblik til blot at observere verden som den er, ville den evolutionære udvikling, af vores arter ske over natten" (Elina ST-Onge)

Danmarks Statistik 2014 - Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 

DST's sammenfatning fra rapporten 2014: 
"Det danske samfund er kendetegnet ved et højt niveau for offentlig service, herunder fri og lige adgang til uddannelse og sundhed, og relativt gunstige indkomstoverførsler til familier, der ikke har mulighed for at forsørge sig selv. Det er blandt andet baggrunden for, at Danmark har små indkomstforskelle, og at den enkeltes udfoldelsesmuligheder i mindre grad er afhængige af forældres indkomst og sociale status.
Et veludbygget velfærdssamfund som det danske forudsætter et højt arbejdsudbud. Hvis arbejdsstyrken og arbejdstiden bliver for lav, vil skatteindtægterne ikke kunne dække de offentlige udgifter til offentlig service og forsørgelse. Det er derfor centralt, at skatte- og overførselssystemet ikke unødigt svækker den økonomiske gevinst ved at arbejde og gøre en ekstra indsats. Det forringer mulighederne for såvel offentlig velfærd som privat forbrug"


Gini-koefficienten, der omregner de samlede indkomstforskelle til ét enkelt tal, er i Danmark steget fra ca. 20 pct. i 1994 til godt 25½ pct. i 2012. 

Ifølge dr.dk viser tal 27,4 i 2012 og 27,9 i fjor. Hvilken tal skal man stole på fra 2012 ved jeg ikke, men ihvertfald en stigning indtil dato. Dermed er uligheden større, end da regeringen tiltrådte, skriver Politiken onsdag.  En af hovedforklaringerne på stigende indkomstforskelle er udviklingen i kapitalindkomsterne, som blandt andet er påvirket af boligpriserne, iflg. DST

S: Antallet af fattige er vigtigere. Ifølge socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil (S) er gini-koefficienten ikke den eneste strømpil på ulighed. Hun hæfter sig ved, at eksempelvis antallet af fattige børn er faldende.

(bt.dk) Uligheden er vokset under Helle Thorning-Schmidt's regering, og det får hun ros for af den liberale tænketank CEPOS. Øget ulighed er en bieffekt af reformer, der øger velstand og beskæftigelse, lyder det.

Ifølge de økonomisk Redegørelse - august 2014 og De økonomiske vismænd – oktober 2014 - ser alt hammerende godt ud for Danmark - bare først i 2015 og fremefter. Vismændene fastholder dog, at vendingen vil komme – men først i løbet af 2015. Hvor BNP vokser med 1,5%, stigende til 2,6% i 2016. (Jamen så er alt bare godt igen?)


Hvordan ser det ud på verdensplan?


Tager man den konklusion fra en rapport Primo 2014 og "Det Verdensøkonomiske Forum" (WEF) er det ikke til at tage fejl af: For stor forskel mellem rig og fattig er den største risiko for verdensøkonomien (https://www.youtube.com/watch?v=ygqfNdDkVcA)


- (EB.dk) Den kroniske kløft mellem indkomsten for de rigeste og de fattigste borgere ses som den risiko, som er mest tilbøjelig til at forårsage alvorlige skader på globalt plan i det kommende årti, lyder hovedkonklusionen i rapporten med titlen "Global Risks 2014", der har bidrag fra over 700 eksperter.
I forhold til ekstreme vejrforhold som tørke og oversvømmelse, så er det ikke mindst mulige følgevirkninger som mangel på fødevarer og politisk og social ustabilitet, der vækker bekymring.
Og når det gælder risikoen forbundet med høj arbejdsløshed, så peges der på, at der både i industrilande og udviklingslande er problemer med at finde beskæftigelse til alle. Især den høje ungdomsarbejdsløshed vækker bekymring.
- Den generation, der bliver voksen i 2010'erne, står over for høj arbejdsløshed og usikre jobsituationer, hvilket hæmmer deres bestræbelser på at opbygge en fremtid og øger risikoen for social uro, står der i rapporten.
I rapporten understreges det også, at den risikofaktor, der potentielt kan gøre størst skade på den globale økonomi, er en ny finanskrise hos en af verdens store økonomier - 
  • (globalissues.org ) En analyse af de langsigtede tendenser viser afstanden mellem de rigeste og de fattigste lande var :  3 til 1 i 1820, 11-1 i 1913, 35 til 1 i 1950, 44-1 i 1973 og 72 til 1 1992. 
  • Mere end 80% af verdens befolkning lever i lande, hvor indkomsten differentialer bliver større.
  • Næsten halvdelen af verden - over tre milliarder mennesker - lever for under 2,50 dollar om dagen.
  • Mere end 80 procent af verdens befolkning lever i lande, hvor indkomstforskelle er voksende. 
  • De fattigste 40 procent af verdens befolkning tegner sig for 5 procent af den globale indkomst. 
  • De rigeste 20 procent tegner sig for tre-fjerdedele af verdens indkomst.
  • Ifølge UNICEF, dør 22.000 børn hver dag på grund af fattigdom.
  • Omkring 27-28 procent af alle børn i udviklingslandene skønnes at være undervægtige eller hæmmet
  • Næsten en milliard mennesker gik ind i det 21. århundrede kan ikke læse en bog eller underskrive deres navne.
  • Mindre end én procent af, hvad verden har brugt hvert år på våben var nødvendigt for at sætte alle børn i skole inden år 2000, og alligevel er det ikke sket.

Hvorfor er det bare så livsnødvendigt med penge?


Dec 30, 2014

How The Elite Stay In Power


Published on Dec 30, 2014
In this video we break down in simple terms the only way "those in power" can stay in power. It's not as complex at it may seem. They need us more than we need them.

Music: Xtrngr - Dreams
Speech, Voice and Video Editing: Elina St-Onge
Free eBook: http://bit.ly/howtochangetheworldbook

“The race issue based on skin colour is a deeply emotional one among many, that has caused unimaginable separation and was used very craftily to position large groups of people against each other. This is a wake-up call to all those who believe they are free because of race or class or wealth. We have all been denied freedom and dignity, trapped in a life of servitude to the banking families and their economic stranglehold on our planet - no matter what colour our skin may be.”

― Michael Tellinger, UBUNTU Contributionism - A Blueprint For Human Prosperity


Loneliness – The Dilemma of the Awakening MindJulian Wash, Dec 29, 2014

Contributor, ZenGardner.com

Today I wish to address to you a certain brand of loneliness. It is perhaps the most debilitating form of the condition. The state is sometimes referred to as “isolation” or the sense of being disconnected, apart, abandoned or simply “different” from everyone else you know. This situation is compounded when friends, coworkers and even family members begin seeing you differently. They’re not so much intrigued by your positive changes but rather disappointed by your shift in attitude and may even be concerned for your mental stability. These otherwise well-meaning souls are occasionally characterized as the “sleeping” and you may very well be part of the “awakening.”


The Awakening Mind


I say “awakening” because the experience appears to be very dynamic and fluid by nature. I’m not sure I would recognize or even fully appreciated an “awake” mind for they are far and few between us. But for those who are experiencing various stages of wakening, you are as visible to me as I am to you.
Generally speaking, the awakening mind radiates at a much different and “higher” vibration than most other people. Since this “vibration” wants to resonate harmonically with similar or complimentary energies, it can (and often does) resonate with like-minded people. It can, however, just as easily create discord with those who resonate at a much lower vibration.  Just imagine striking a non-complimentary note on separate pianos, especially with one out of tune. That’s the discord I’m referring to, except in this case, the resonance resides within the psychic and spiritual realms. I speak in terms of “higher” and “lower” vibrations without truly qualifying what is meant by that. First off, there is no state superior to another. Like changing stations on a radio dial YOU choose the station you need (or want) to be on. Most people are tuned to what I consider to be a limited awareness. This does not make them any less sublime or capable as Humans. This is merely the channel they are “tuned” to and as such they are acclimated with that world.
This vibrational density is impressive in its own right for it has the power to generate fantastic illusions so convincing that even the conscious mind can fully buy into it. This ability to manifest a false paradigm and to believe it to be true requires considerable power. But you, my dear reader, may have peeked behind the proverbial projector screen and have seen an assembly of gears and levers and perhaps even a portly, unassuming little man attending them with due diligence.

Stepping Out of the Matrix


The awakening mind —now that’s a different story. The higher vibration of this mind-body state allows a more commanding view. Like stepping up a ladder, you can look down and see (though not really live) the dynamics of the lower vibrations. Each step up the ladder requires tremendous courage, an open and curious mind and a high degree of “functional” intelligence. Those steps command effort -much more effort than what most are willing to exert. Sleepers may go so far as to observe or even stumble over this hypothetical “ladder” and still not recognize what it is or how they may benefit from it.
People on the lower rungs of the ladder rarely look up. They choose to frequently look “down” which may give them a false sense of superiority or dominion over their world. They are especially prone to the hypnotic suggestion television creates and may even go so far as to “act out” various fictional characters or their favorite professional athlete. The lower state is easily entertained- and anything or anyone who challenges their status quo will be dismissed as an outsider, a misfit or a threat.


The Slide and Adrenalin 


Jesus via John Smallman: Trust in Love, because It is the only trust that is never misplaced. - Dec 30, 2014

Kanaliseret af John Smallman 28-12-2014 CET 
© 2014 johnsmallman.wordpress.com


Here in the spiritual realms, where you will soon be able to gain instant and limitless access whenever you wish, we continue to observe with delight the enormous ongoing progress that humanity is making towards its inevitable awakening. It is inevitable, and the moment of its occurrence is closer in every moment. There is only the now moment, which is infinite, never ending, in which all happens, in which all that is exists. And you are going to become aware of that and then open to it, whereupon you will be overwhelmed with amazement at the wonder of it, and in the new-found awareness that you have always been here!

Nothing has ever been withheld from you, it is just that the illusion which you built, and which seems to contain and limit you, has been a very convincing and long drawn out dream. So convincing that you fear to release yourselves from it because you believe that should you do so your existence will be terminated because there seems to be nothing apart from it. Of course nothing could be further from the Truth! You are all eternal beings playing with limitation and termination – death, oblivion, nothingness – through the illusion of time.

You do get momentary feelings or sensations that life is far more than you imagine it to be, that it should be uplifting, inspiring, truly joyful, but you mostly dismiss those feelings as childish nonsense, childish dreams that you have have outgrown. And you teach your children the same lessons. But today’s children are refusing, on a massive scale, to learn those ridiculous lessons, and they are demonstrating to you, by the way they are choosing to live, how misguided you have been. And that is yet another reason for rejoicing.

Today’s children are far less unconscious or unaware of their divine heritage, and are far less willing to cover their Light with a dark cloak and kowtow to the rules and dogmas of their families, cultures, and religions. They know, they absolutely KNOW that those rules and dogmas are insane, but many of them have not yet reached the point at which it comes fully into their conscious human awareness, or the point at which they are ready to disclose to you and to others their knowledge and understanding. They love you and do not wish to frighten you.

Guess What Happened The Last Time The Price Of Oil Crashed Like This?

Global Research: Global Economy, Oil and Energy
There has only been one other time in history when the price of oil has crashed by more than 40 dollars in less than 6 months.  The last time this happened was during the second half of 2008, and the beginning of that oil price crash preceded the great financial collapse that happened later that year by several months.  Well, now it is happening again, but this time the stakes are even higher.  When the price of oil falls dramatically, that is a sign that economic activity is slowing down.  It can also have a tremendously destabilizing affect on financial markets.  As you will read about below, energy companies now account for approximately 20 percent of the junk bond market.  And a junk bond implosion is usually a signal that a major stock market crash is on the way.  So if you are looking for a “canary in the coal mine”, keep your eye on the performance of energy junk bonds.  If they begin to collapse, that is a sign that all hell is about to break loose on Wall Street.
It would be difficult to overstate the importance of the shale oil boom to the U.S. economy.  Thanks to this boom, the United States has become the largest oil producer on the entire planet.
Yes, the U.S. now actually produces more oil than either Saudi Arabia or Russia.  This “revolution” has resulted in the creation of  millions of jobs since the last recession, and it has been one of the key factors that has kept the percentage of Americans that are employed fairly stable.
Unfortunately, the shale oil boom is coming to an abrupt end.  As a recent Vox article discussed, OPEC has essentially declared a price war on U.S. shale oil producers…
For all intents and purposes, OPEC is now engaged in a “price war” with the United States. What that means is that it’s very cheap to pump oil out of places like Saudi Arabia and Kuwait. But it’s more expensive to extract oil from shale formations in places like Texas and North Dakota. So as the price of oil keeps falling, some US producers may become unprofitable and go out of business. The result? Oil prices will stabilize and OPEC maintains its market share.
If the price of oil stays at this level or continues falling, we will see a significant number of U.S. shale oil companies go out of business and large numbers of jobs will be lost.  The Saudis know how to play hardball, and they are absolutely ruthless.  In fact, we have seen this kind of scenario happen before
Robert McNally, a White House adviser to former President George W. Bush and president of the Rapidan Group energy consultancy, told Reuters that Saudi Arabia “will accept a price decline necessary to sweat whatever supply cuts are needed to balance the market out of the US shale oil sector.” Even legendary oil man T. Boone Pickens believes Saudi Arabia is in a stand-off with US drillers and frackers to “see how the shale boys are going to stand up to a cheaper price.” This has happened once before. By the mid-1980’s, as oil output from Alaska’s North Slope and the North Sea came on line (combined production of around 5-6 million barrels a day), OPEC set off a price war to compete for market share. As a result, the price of oil sank from around $40 to just under $10 a barrel by 1986.
But the energy sector has been one of the only bright spots for the U.S. economy in recent years.  If this sector starts collapsing, it is going to have a dramatic negative impact on our economic outlook.  For example, just consider the following numbers from a recent Business Insider article
Specifically, if prices get too low, then energy companies won’t be able to cover the cost of production in the US. This spending by energy companies, also known as capital expenditures, is responsible for a lot of jobs.
“The Energy sector accounts for roughly one-third of S&P 500 capex and nearly 25% of combined capex and R&D spending,” Goldman Sachs’ Amanda Sneider writes.
Even more troubling is what this could mean for the financial markets.
As I mentioned above, energy companies now account for close to 20 percent of the entire junk bond market.  As those companies start to fail and those bonds start to go bad, that is going to hit our major banks really hard
Everyone could suffer if the collapse triggers a wave of defaults through the high-yield debt market, and in turn, hits stocks. The first to fall: the banks that were last hit by the housing crisis.
Why could that happen?
Well, energy companies make up anywhere from 15 to 20 percent of all U.S. junk debt, according to various sources.
It would be hard to overstate the seriousness of what the markets could potentially be facing.

False Flagging the World towards War. The CIA Weaponizes Hollywood

By Larry Chin
Global Research, December 27, 2014

Almost all wars begin with false flag operations.

The coming conflicts in North Korea and Russia are no exception.

Mass public hysteria is being manufactured to justify aggression against Moscow and Pyongyang, in retaliation for acts attributed to the North Korean and Russian governments, but orchestrated and carried out by the CIA and the Pentagon-

-

The false flagging of North Korea: CIA weaponizes Hollywood


The campaign of aggression against North Korea, from the hacking of Sony and the crescendo of noise over the film, The Interview, bears all the markings of a CIA false flag operation.

The hacking and alleged threats to moviegoers has been blamed entirely on North Korea, without a shred of credible evidence beyond unsubstantiated accusations by the FBI. Pyongyang’s responsibility has not been proven. But it has already been officially endorsed, and publicly embraced as fact.

The idea of “America under attack by North Korea” is a lie.

The actual individuals of the mysterious group responsible for the hacking remain conveniently unidentified. A multitude of possibilities—Sony insiders, hackers-for-hire, generic Internet vandalism—have not been explored in earnest. The more plausible involvement of US spying agencies—the CIA, the NSA, etc. , their overwhelming technological capability and their peerless hacking and surveillance powers—remains studiously ignored.

Who benefits? It is illogical for Pyongyang to have done it. Isolated, impoverished North Korea, which has wanted improved relations with the United States for years (to no avail), gains nothing by cyberattacking the United States with its relatively weak capabilities, and face the certainty of overwhelming cyber and military response. On the other hand, Washington benefits greatly from any action that leads to regime change in North Korea.

But discussion about Pyongyang’s involvement—or lack of—risks missing the larger point.

This project, from the creation of The Interview to the well-orchestrated international incident, has been guided by the CIA, the Pentagon, and the State Department from the start. It is propaganda. It is a weapon of psychological warfare. It is an especially perverted example of military-intelligence manipulation of popular culture for the purpose of war.

There is nothing funny about any of it.

The Interview was made with the direct and open involvement of CIA and Rand Corporation operatives for the express purpose of destabilizing North Korea. Star and co-director Seth Rogen has admitted that he worked “directly with people who work in the government as consultants, who I’m convinced are in the CIA”. Originally conceived to be a plot taking place in an “unnamed country”, Sony Pictures co-chairman Michael Lynton, who also sits on the board of the Rand Corporation, encouraged the film makers to make the movie overtly about murdering Kim Jong-Un. Bruce Bennett, the Rand Corporation’s North Korean specialist, also had an active role, expressing enthusiasm that the film would assist regime change and spark South Korean action against Pyongyang. Other government figures from the State Department, even operatives connected to Hillary Clinton, read the script.

ZeroHedge: Gold Held In NY Fed Vault Drops To Lowest In 21st Century After Biggest Monthly Withdrawal Since 2001

Exactly one month ago we observed that, as expected in the aftermath of the Netherlands' shocking and still not fully-explained gold repatriation from the NY Fed, the amount of foreign earmarked gold on deposit with the Fed had just experienced a 42 ton withdrawal: the single largest outflow of gold held at the NY Fed in over a decade, going back all the way to 2001. This had brought the total amount of YTD gold withdrawals from the NY Fed to a whopping 119 tons: the most since the Lehman collapse.

However, because this total was insufficient to cover just the Dutch repatriation of gold from the NY Fed (which amounted to 122 tons), we knew there would be more activity when the November data hit. Sure enough, earlier today the Fed reported the total amount of earmarked gold (or gold "held in foreign and international accounts and valued at $42.22 per fine troy ounce; not included in the gold stock of the United States") for the month of November: at $8.184 billion, this was a $60 million drop from the previous month (or it would be at the $42.22/ounce "price"; at market prices the value of the withdrawn gold is about $1.7 billion).

In actual tonnage terms, this means that in November some 47.1 tons of gold were withdrawn from the NY Fed, bringing the Fed's total earmarked gold to just 6,029 tonnes: the biggest single monthly outflow going back to the turn of the century. This is also the lowest amount of gold held at the NY Fed vault located at 33 Liberty street (and just across from the even bigger vault located at 1 Chase Manhattan Plaza) in the 21st century.But even more notable is that with the November data, we now know that all of the Dutch repatriated gold is fully accounted for.

Which brings up a far more important question: net of the Netherlands withdrawals, there is some 44 tons of extra gold that has been also quietly redeemed (by another entity). The question is who: is it now the turn of Austria to reveal in a few weeks that it too, secretly, withdrew some 40+ tons of gold from "safe keeping" in the US? Or was it Belgium? Or did the Dutch simply decide to haul back some more. Or did Germany finally get over its "logistical complications" which prevented it from transporting more than just a laughable 5 tons in 2013? And most importantly, did Germany finally grow a pair and decide not to let "diplomatic difficulties" stand between it and its gold?

We should have the official answer shortly, but we know one thing: it sure wasn't Ukraine.

Benjamin Fulford Update - December 30, 2014 CET

Hvem er så denne Benjamin Fulford? Benjamin Fulford (Født 1961) er journalist, forfatter af canadisk afstamning, der bor i Japan. Han taler 4 sprog, herunder japansk. Han arbejdede i Japan som en korrespondent for Knight Ridder, Den Internationale Financing Review, Nihon Keizai Shimbun engelsk udgave, og South China Morning Post, før hans dage på Forbes Magazine, hvor han var den asiatiske kontorchef fra 1998 til 2005. Hans efterforskningsmæssige rapporter forfulgte skandaler i den japanske regering og erhvervslivet. Efter at have forladt Forbes skrev han en række bøger i japansk hvoraf nogle blev bedste sælgere, og begyndte at offentliggøre på internettet. Han overgik til japansk statsborgerskab i 2007. Han fik en vis popularitet på internettet, efter at han gennemførte et interview med den sky David Rockefeller i november 2007. 

Til tider, kommentere David Wilcock på Fulford's blog. Virkelig spændende nyhedsstof, en vinkel, som bliver mere valid eftersom de begge har informanter og indgange til den virkelige agenda, uden censur, der aldrig når ud i de officielle medier. 

Udgivet af Benjamin den 30. December 2014 CET

Cabal suffers huge defeats in 2014 so the 2015 year of the sheep can also be the year of the sheeple


The year 2014 was a nasty one for the Nazionist cabal controlled G7 nations and their shrinking coterie of slave states. Now, the Pentagon is preparing to take the restored Republic of the United States of America into the 188 nation BRICS alliance, a move that would effectively and permanently end cabal rule, according to CIA sources. If cabal rule ends, then a jubilee (a one-time write off of all debts public and private), asset redistribution and a massive push to save the planet will make 2015, the year of the sheep in the Chinese Zodiac, the year of the sheeple.

The latest offensive against cabal rule has resulted in 30 arrests of senior officials in Israel

http://www.timesofisrael.com/police-arrest-30-in-high-level-government-corruption-bust/?utm_source=The+Times+of+Israel+Daily+Edition&utm_campaign=dcfad8de7b-2014_12_24&utm_medium=email&utm_term=0_adb46cec92-dcfad8de7b-54923773

the disqualification of Benyamin Netanyahu by his own political party

http://www.jpost.com/Israel-Elections/Likud-comptroller-disqualifies-Netanyahu-from-Likud-leadership-race-PM-likely-to-appeal-385611

and the fleeing of top Nazionist ruler George Bush Sr. into a hospital to avoid arrest on charges of ordering the murder of President John F. Kennedy and war crimes, including mass murder.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2885883/Former-President-George-H-W-Bush-90-rushed-hospital-shortness-breath.html

Last week also saw the presentation of evidence indicating the committee of 300, that is supposed to be the secret government of the planet, is losing power. The evidence came in the form of the document that can be seen at the 14 minute mark of this video clip.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=dKdroIjw4D8

We have confirmed from MI5 sources that the document shown is a real committee of 300 document issued in 2010 and signed by

AirAsia CEO Dumped Shares Days Before Flight Disappeared, Dec 30, 2014

 AirAsia CEO Dumped Shares Days Before Flight Disappeared

Move prompts speculation Tony Fernandes had prior knowledge
AirAsia CEO Dumped Shares Days Before Flight Disappeared
Image Credits: Wikimedia Commons
by Paul Joseph Watson | December 29, 2014

AirAsia CEO Tony Fernandes dumped 944,800 shares in Tune Insurance Holdings Bhd, the organization that provides travel insurance for AirAsia passengers, just days before the disappearance of Flight QZ8501.
On December 26, the Malaysian Insider reported that Fernandes, the founder of Tune Group Sdn Bhd which owns AirAsia, had sold a total of 944,800 shares in Tune Insurance Holdings Bhd, with 850,000 shares being dumped on December 22, and the other 94,800 being sold the day after.
According to its official website, Tune Insurance Holdings Bhd is “an insurance product manager” for AirAsia in which “insurance products are sold to (AirAsia) customers as part of their online booking process.”
The share prices of AirAsia and Tune Insurance Holdings both fell on the first day of trading after the disappearance of Flight QZ8501, with the former shedding 12.9 percent at one point. Tune Insurance Holdings lost 0.6%. 


Fernandes decision to dump the shares less than a week before AirAsia Flight QZ8501 disappeared over the Java Sea prompted some to speculate that he may have had prior knowledge of the incident.
“Did Fernandes know his company stock was about to take a hit? The timing is suspicious,” asks Heavy.com, adding, “If so, it indicates knowledge of an impending attack on AirAsia.” 
The International Business Times adds that the move has prompted many to voice the theory that Fernandes, “possibly knew about an impending attack on one of the company’s aircraft.” 
The story bears some similarity to the unusual market activity in airline stocks that preceded the September 11, 2001 terror attacks. An “extraordinary” amount of ‘put options’ – speculation that a stock price will fall – were placed on United and American Airlines in the days leading up to 9/11.
As we reported earlier, one of the other main unanswered questions surrounding the incident is why a Chinese blogger urged people to avoid AirAsia flights less than two weeks before the disappearance of Flight QZ8501. 
Some say the posts, which were made on Chinese social media site Weibo, are a startling indication of prior knowledge whereas others claim the posts were deceptively edited after the crash of Flight QZ8501 to create the impression that its disappearance had been predicted ahead of time. 


Dec 29, 2014

Hvad er én af de største forbrugertrusler og udfordringer i 2015 - Identitetstyveri og E-bedrageri

I en perfekt verden, skabt af folket, til folket, ville vi ikke stå i en situation af frygt, utryghed, ængstelige, desperation og forvirring hvis nu, vi blev offer for 'Identitetstyveri'. "Konsekvenserne, hvis it-kriminelle først får fat i dine personlige oplysninger, kan være meget ødelæggende, siger its-sikkerhedsekspert". 

Har Staten, kommunen samt Politiet en skudsikker plan for at hjælpe borgerne gennem trygt og vederlagsfrit - svaret er nej!!

Identitetstyveri er ikke en selvstændig kriminalitetsform ifølge straffeloven, og derfor føres der ikke specifik statistik for, hvor mange mennesker der bliver udsat for at få deres identitet stjålet og misbrugt.
Schweiz - det perfekte eksempel på beskyttelse. USA - Verdens # 1 Offer. Rusland førende inden for produktion af hackere bag identitetstyveri sager.

Efterforskning af identitetstyveri 


Pkt 1.: Efterforskning kræver en anmeldelse. ( En anmeldelse fører dog ikke automatisk til efterforskning, selvom der altid er et digitalt spor at følge. Politiet prioriterer blandt andet ud fra tabets omfang, og om hvorvidt der er tale om en serie forbrydelser - kun 20 pct opklaring ) 

Pkt 2.: Offline hæfter kortindehaveren typisk for en selvrisiko på 1.100 kr. (når vedkommendes betalingskort- oplysninger misbruges. Dankort hæftes ikke ved internetkøb) 

Pkt 3.: I snit hæftes for 3 procent af det økonomiske tab som følge af misbrug af deres identitetsoplysninger. (Til sammenligning hæfter kortindehavere, der har været udsæt for misbrug af deres Dankort, i snit for 6 procent af tabet, hvis det antages, at de alle betaler en selvrisiko på 1.100 kr. ved misbrug i offline verdenen)
I forbindelse med misbrug af identitetsoplysninger på internettet, er det typisk forretninger (når Dankort misbruges) eller kreditkortselskaber (når internationale betalingskort misbruges), der hæfter for tabet. 
Pkt 4.: Ingen forsikring, angivet anmeldelse eller beviser: Ingen erstatning  

Hvad er Identitetstyveri?


Identitetstyveri sker ved, at kriminelle tilegner sig koder og personoplysninger, som de fx kan bruge til at tømme din konto. Ikke alene er du et offer, din opsparing og likvide midler kan misbruges, køb på dit kreditkort, stjålen CPR nummer, misbruge identitetskort, optage yderligere lån i dit navn eller chikanere andre gennem falske netprofiler eller ligefrem gå fallit med din egen virksomhed. Der er næsten ingen grænse for, hvad tyvene kan misbruge i dit navn. En NemID kort er ultimativ, det værste der kan sker for dig! (kommer tilbage til senere)

Nu går den vilde jagt, fordi bevisbyrden - den bærer DU! Simpelhen fordi, det er meget svært for den enkelte borger at overbevise virksomheder og myndigheder om, at man er udsat for misbrug af ens personnummer. Det Kriminalpræventive Råd skitsere kun hvordan du forbedre og sikrer dig, inden du hopper på internettet via den private PC. På borger.dk er der en vejledning, som er blevet forbedret lidt siden sidst, dog.....

- her hopper kæden også af, samtidigt med du skal anmelde til politiet, lukke kreditkort m.m., opfodre borger.dk dig til, at modtage advokatbistand: "Du kan desuden overveje, om det er nødvendigt at søge bistand hos en advokat med henblik på at få vurderet styrken af de beviser, som den anden part mener at have på, at det er dig, der har indgået aftalen".

For mig betyder det - Du skal bevise din uskyld, regninger samt inkasso, for alle de ting Du ikke har rekvireret og købt. Yderligere skal du til at låne hos venner og bekendte for, at betale din advokat, købe mad og leve for - ergo ingen hjælp hos de offentlige myndigheder, indtil det er stadfæstet, havd du har været udsat for. Hidtil har det kun været muligt at få et nyt cpr-nummer, hvis der er fejl i personnummeret, eller hvis man skifter køn. Marts 2014, har Folketinget enstemmigt vedtaget en ændring af cpr-loven, der i særlige tilfælde gør det muligt at få et nyt cpr-nummer. (Identitetstyveri) 

Ifølge DR.dk er der sket en tredobling af forsikringssager hvor identitetstyverier indgår. En rundringning, som DR Nyheder ha lavet til otte af landets største forsikringsselskaber, viser, at der er sket en tredobling i antallet af sager fra 2013 til 2014-

Og hvis identitetstyvene først har fået fat i ens nøglekort, kan det blive rigtig grimt. Folk bryder ind i ens netbank og laver uautoriserede banktransaktioner, det kan være folk, der opretter forskellige abonnementstjenester, det kan være folk, som overtages ens hus og sætter det til salg, indgiver skilsmisse, navneforandring, forklarer fortæller it-sikkerhedsekspert Peter Kruse.

- I alt hvad du kommunikerer med det offentlige, validerer du din identitet med dit NemID kort. Så hvis det er landet i hænderne på kriminelle, så er det deres fantasi og moral, og den er meget lille, der bestemmer, hvad der kan ske med dig som person.

Danmarks Statistik, som sidste år gennemførte en såkaldt offerundersøgelse, svarede 1,8 % ja til, at de havde oplevet misbrug af personoplysninger på internettet eller anden for for krænkelse af privatlivets fred. Det svarer til, at 73.000 danskere blev ofre for identitetstyveri i 2012. I 2009 var tallet 48.000.

" Men der er mange, der slet ikke har en forsikring, og der er mange, der slet ikke melder de her sager. Så problemet er nok langt større, men vi har desværre ikke præcise tal for, hvor mange der er udsat for det her" - ifølge Formand for Forbrugerrådet Tænk, Anja Philip
En undersøgelse i England har vist, at der i gennemsnit går op imod 467 dage, før ofrene opdager, at de har været udsat for identitetstyveri. Det er først, når regningerne og inkassoskrivelserne begynder at komme med posten, at det bliver opdaget.

Computere under angreb

Undersøgelser fra Danmarks Statistik viser, at en betydelig del af danske computere er udsat for malware. I 2011 svarer en tredje del af de adspurgte privatpersoner, at de har været under angreb fra malware. Det samme gælder for 7 procent af de danske virksomheder og 15 procent af de danske myndigheder. Overordnet set er trojanere den mest anvendte malware i 2012.
DK•CERT modtager anmeldelser vedrørende danske phishing-sider og sider med trojanere. Der er i 2012 1.211 anmeldelser omkring inficerede danske internetsider. I perioden fra 2005 til 2012 stiger antallet af inficerede danske internetsider støt, men samtidig lukker hostingselskaberne og internetudbyderne hurtigere phishing-sider.

Kommunernes nye krav om digitalisering har tunget os alle sammen på en digital løsning, ned over borgerne, men er kommunerne og politiet modstandsdygtige og parate til at slå ned på den stigende kriminelle adfærd? Overhoved ikke. De har hverken den tekniske ekspertise, kapaciteten eller knowhow som de yderst professionelle kriminelle har. Overhørte i DR Nyhederne idag, at Politiet kun har mulighed for, at spore IP adressen indtil den ender ud... vi har hørt før, hvor ressourcekrævende det er at forfølge IP-spor i hælerisager

Vækstplanen for digitalisering i Danmark (Danmark i Arbejde) lover jo kanon godt for erhvervslivet, men kan digitaliserings-bølgen følge med e-bedrageri og identitetstyveri og rettighederne for borgere i dagens Danmark??

Finansministeriet om Aftaler om Finansloven for 2013,

Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering Pkt.: 8 siger: It-sikkerhed mv.
Der etableres et beredskab for borgere, der har været udsat for identitetstyveri, og der igangsættes initiativer til bekæmpelse af identitetstyveri. Samtidig etableres en overvågningsløsning, som kan monitorere NemId-løsningen og sikre relevante tiltag, hvor NemId-løsningen dan styrkes.
I takt med, at kommunikationen mellem borgerne og de offentlige myndigheder frem mod
2015 bliver digital, vil nogle borgere have behov for hjælp til at bruge digital selvbetjening og digital post. Der afsættes derfor midler til at hjælpe borgerne med at bruge de digitale løsninger, til øget tilgængelighed af offentlige digitale løsninger og til fremme af offentlig digitalisering gennem benchmarking og udbredelse af bedste praksis.
Der afsættes 14 mio. kr. årligt i 2013-2015 til de nævnte it-initiativer. 
Aftaler om Finansloven for 2014 eller 2015 nævner INTET om identitetstyveri


Læser man på FBI's common fraud schemes, nu snakker vi USA naturligvis, er listen ane lang, hvis man skulle efterkomme alle de regler, så kunne vi ikke bevæge på internettet eller i det offentlige rum. Sortbørs markeder er almindelige nu, hvor stjålne kreditkort eller ID kan handles med.

Identitetstyveri spores offentligt i hele USA og tallene bare stiger og stiger. Mens Rusland er førende inden for produktion af hackere bag identitetstyveri sager, er USA førende i at have identiteter stjålet.

Mens et par dårlige æbler kan ødelægge en flok, er der stadig snesevis af lande med ekstremt lave identitetstyverier, som en direkte følge af deres lave bruttonationalprodukt og den relative lave penetration af teknologi og moderne bank virksomhed. Blandt den udviklede verden, har Schweiz imidlertid en af de laveste forekomster af identitetstyveri takket være en historie af stramt kontrolleret bank og en regering initiativ til aktivt at bekæmpe Internet-kriminalitet.

Illuminati Warning 2015: A SCARY Preview Of What's To Come - WATCH NOW!Published on Dec 28, 2014

Facebook Page: https://www.facebook.com/pages/End-Ti...
Illuminati 2015: new world order symbolism satanic music industry all seeing eye hollywood satan occult warning event something is going on big event prophecy

Læs også: Actor Corey Feldman Says Pedophilia No. 1 Problem for Child Stars, Contributed to Demise of Corey Haim
Læs også: Madonna Spreads Disinformation With New “Illuminati” Song

Tom Heneghan Update - December 28, 2014

TOM HENEGHAN INTELLIGENCE BRIEFINGS
ALL Patriot Americans MUST know with sources inside
American/European intelligence agencies and INTERPOL
reporting what is really going on behind the scenes of the
corporate-controlled, fascist, extortion-friendly
propaganda U.S. media's massive deceptions


Protect and defend   YOUR   Constitution Bill of Rights,
the Supreme Law of the United States
http://www.tomheneghanbriefings.com/
https://twitter.com/Tom_Heneghan

Sunday   December 28, 2014

Emergency Update

by Tom Heneghan, International Intelligence Expert

UNITED States of America   -   It can now be reported that French Intelligence has confirmed that AirAsia flight QZ8501 made an emergency landing in the eastern part of Belitung, the island located in the Java Sea.
The passenger manifest includes individuals tied to numerous Asian financial and banking institutions.

LATE BREAKING REPORT
The French pilot of AirAsia flight QZ8501 took his aircraft to a higher altitude when he received communications that his aircraft was about to be "stonered" by U.S. NSA satellites that had been fixed onto his aircraft from take off.
Note:  The best way to avoid "stonering" of an aircraft, especially the French airbus, is to immediately climb to a higher altitude, which then alters the satellite codes that were programmed to the aircraft's flight path.

P.S.  This all dovetails to the IMF (International Monetary Fund), the Department of U.S. Treasury, as well as the Internal Revenue Service, who have recently launched an investigation of the electronic currency exchange Bitcoin, HSBC of Hong Kong, Barclays Bank of England, Citibank USA, the German Deutsche Bank, Bank of America and the Central Bank of Japan for using Bitcoin (a ponzi scheme) to write naked short positions in the Japanese yen currency with these naked short positions disguised through the Bitcoin electronic exchange.

These disguised, undermargined, cross-collateralized foreign currency derivatives have been used to attack the Russian ruble, bring down the price of oil, and with the help of the Saudi Royal Family, create a massive U.S.-Japanese equity bubble based on no cash or any real volume.

It gets worse!
Læs videre her