July 03, 2014

Hvem er Annunaki - Del 1/2 De selvbestaltede guder's indflydelse på globale samfundsorden og vores Bankkonsortium


Udgivet den 3. Juli 2014 af Verdensalt.dk

Dette indlæg - 1/2 : I dette indlæg lægger jeg vægt på Annunakierne og Deres dominans over menneskeheden i oldtiden. Noget som er nævnt i det nye testamente også de ældste kilder fra lertavler som stammer fra Sumer og det skrevne ord. Kommer også ind på Annunakierne indførte
begrebet penge. Nutidsbillede af den globale samfundsorden

Næste indlæg - 2/2: Teori om vores forfædre som går endnu længere tilbage end Annunakierne.. og her ser vi også på vores DNA streng kaldet "affald" eller "rest" DNA. Kommer også ind på Universets energier i form af frekvenser og vibrationer.

Ældste historiske kilde er fra Annunakierne - Faldne Engle - Guderne 

Oprindeligt virkeligt billede af Anunnakier
- tilføjet 1-1-2015 af ambasadør WDS
Debatten raset om Anunnakierne - ikke om, hvorvidt de findes - eller om de har været på Jorden - for beviset for deres eksistens er så overvældende, at manglende accept af Anunnaki's tilstedeværelse på Jorden er kun for dem som er i fornægtelse af sandheden . Debatten er, om de stadig har en "rest" som findes i vores globale samfundsorden.


Bankerne i total kolaps eller begyndelsen til en ny epoke af legalitet i den finansielle institution - Aktuelt

Udgivet den 3. Juli 2104 af Verdensalt.dk

Bankernes totalitære dominans og gradbøjning af regler

Den globale bank industri er den største, organiseret, legiseret forbrydersyndikat

Samling af artikler som omhandler "bedrageri" især indenfor banker - her

Lad os se på et højst interessant bud på hvordan Bankerne fungere mht. gældsbeviser (kreditlån, huslån)

I bank verden er der ingen definition på penge. Hvordan kan det nu være, jamen alt hvad bankerne gør, er at udstede papir og veksle dem frem og tilbage og bogføre. Derimod er der definitioner på:
  • Gældsbeviser (promissory notes)
  • Veksler (bills of exchange)
  • Omsætningspapir (negotiable instruments)