Jul 12, 2017

Politiken | 11. Juli 2017 | Endnu en dag med Flid, Fedt & Snyd i centraladministrationen -- Regeringen ignorerer folketingsflertal: Tør ikke give myndigheder bøde for datasjusk | .. Private firmaer risikerer fra maj 2018 en bøde på op mod 150 millioner kroner, hvis de ser stort på beskyttelsen af borgernes personlige oplysninger. Et bredt folketingsflertal har i to et halvt år ønsket, at offentlige myndigheder på samme måde skal kunne straffes. Men regeringen har ignoreret det brede folketingsflertals ønske i sit udspil til en ny databeskyttelseslov, der 25. maj 2018 skal erstatte persondataloven. I det lovudkast, som Justitsministeriet sendte i høring fredag aften, lyder det højst usædvanligt i paragraf 42, stk. 5: »[Stillingtagen til sanktionsspørgsmålet i forhold til offentlige myndigheder udestår]« .. | Blogger: Skandaløst!!...Hvis ikke du kan se at der er noget rivende galt med vores centraladministration og politiske system, så er du måske selv, en del af 'the establishment' og dermed en del af problemet? Denne naive forestilling, at vores politiske system hjælper borgerne, at tro på, ideologierne eller magthaverne bilder os ind, er virkeligt, er en form for paralyseret kognitiv dissonans... Tjek - denoffentlige.dk - It-skandaler... | ".. Dataskandaler ‒ "systemet" passer ikke ordentligt på vores personlige oplysninger. Det står sløjt til med datasikkerheden i Danmark. Personlige data kommer igen og igen i hænderne på de forkerte. Den manglende datasikkerhed er som regel en følge af menneskelig (u-)dåd. Vi er heldige at leve i et samfund hvor vi i høj grad har tillid til hinanden. Men tillid er ikke det samme som sikkerhed. Disse eksempler viser med al ønskelig tydelighed, at sikkerhed langt fra kan bygges på tillid. De typiske datalæk skyldes i hovedtræk: 💩 Brodne kar, dvs. sager hvor autoriseret adgang til fortrolige data misbruges. Sager hvor uvedkommende skaffer sig adgang til data. Hændelige fejl som følge af ubetænksomhed, forglemmelser osv. Decideret uansvarlig/inkompetent håndtering af sikkerheden. Systemfejl, dvs. læk som følge af usikre systemer 💩 .." ~ itpo.dk | 2011 - Tusindvis af københavneres personlige oplysninger lækket. Landets Jobcentre sender fortrolige oplysninger til forkerte borgere, og i København gik det helt galt | 2012 - Persondata lækket af nordsjællandsk kommune. På mindre end en uge er tre kommuner blevet afsløret i sløseri med borgerne cpr-numre. Denne gang stammer sikkerhedsproblemerne fra Nordsjælland | 2014 - En sikkerhedsbrist på CPR-kontoret under Økonomi- og Indenrigsministeriet er gået ud over 900.000 danskere, der dermed har fået lækket deres CPR-numre | 2016 - 5.282.616 millioner cpr-numre samt oplysninger om personernes helbred er blevet forkert udleveret til et kinesisk visum-bureau ved navn Chinese Visa Application Centre, da der blev sendt 2 CD'er med ukrypterede cpr-numre via brevpost |


Min opfattelse er, at det er helt oplagt, at myndigheder også skal kunne sanktioneres på samme niveau som private ~ Peter Blume, professor i persondataret
»Det vil helt principielt ikke være rimeligt, at private virksomheder risikerer tårnhøje bøder for at bryde databeskyttelsesloven, mens det ingen konsekvenser får for myndigheder. Det er på høje tid at få indført sanktioner, for vi har i en række sager set det offentlige have en skødesløs omgang med borgeres private data«, siger Christina Egelund, LA’s retsordfører.
»Hvis ikke regeringen snart retter ind, så må den blive banket på plads af et flertal i Folketinget«, siger Enhedslistens retsordfører, Rune Lund.
 »Selvfølgelig har det en betydning. Hvis en kommune får en bøde, rammer det kommunekassen, ligesom et ministerium vil skulle spænde livremmen ind. Som borger er det underordnet, om det er en virksomhed eller myndighed, der krænker de private oplysninger – derfor bør der være sanktioner, uanset hvem der gør det«, siger Torsten Schack Pedersen.

Kilder: 

PressTV News Videos | July 8, 2017 | Feel the Difference: Obama-Putin compared with Trump-Putin | Blogger: As reported by GoldFish Report.. You might wanna reconsider to downplay the anti-Russian sentiment or Russophobia, Donald Trump and the Epidemiology of Hate. Especially the danish populace that still think we should nuke Russia and ridicule Trump, and everyone else who comes in their way. Just look at the discomfort and body language when it comes to Obama vs. Putin. You know, you don't need an expert to tell you what's going on here... |


Obama-Putin compared with Trump-Putin!
Don't miss this one!


*********************************************************************************