Sep 15, 2016

OMG!!!! Hillary Bagged and Perp Walked. Gratitude to US Special Forces (Mystery: Hillary handcuffed at 9/11 memorial ceremony?...)Published on Sep 14, 2016
This video shows HIllary Clinton's perp walk...well, it was difficult to walk in those shackles, but she did her best.
********************************************************************************

Mystery: Hillary handcuffed at 9/11 memorial ceremony?


As if things aren’t already bizarre, the chatter on the Internet is that the videos yesterday — of Hillary Clinton collapsing into her black “ambulance” van after she abruptly left the 9/11 memorial ceremony at Ground Zero — seem to show her being handcuffed.
Watch this video carefully, paying special attention around the 0:22 mark. I suggest you slow down the speed of the video by:
  • Clicking the wheel icon at the bottom of video.
  • You’ll see a drop-up menu.
  • Click “Speed”.
  • Click “0.25”.

The video shows Hillary waiting at the curb, with two women near her: one on her left apparently holding her up; the second woman is right behind Hillary.
The van pulls up to the curb, coming from the left side.
The bald white guy crosses in front of Hillary to her right side. He grabs her under her right arm pit, to help her get into the van. Hillary leans slightly to her left, her right shoulder is raised, showing what appears to be her hands BEHIND her back.
Then she moves her right arm to her front, with the white guy still grasping her under her right arm pit. She then falls and collapses into the van, losing one of her shoes.
Below is a screenshot I took at the 0:22 mark of the video. I painted a yellow circle around what appears to be her hands “clasped” behind her back.

hillary-handcuffed-9-11-2016
None of this makes any sense because Hillary was photographed earlier as she was leaving the 9/11 ceremony. Below are two pics in which Hillary did not have her hands behind her back, handcuffed or not:
  1. The first pic shows Hillary leaving the 9/11 ceremony with a woman (reportedly, a nurse) holding her left arm, while Hillary’s medical handler walks behind her.
  2. The second pic is a close-up of the “nurse” touching Hillary’s right hand, while they are waiting at the curb for the van to pull up. Hillary’s arms are not behind her back, and her hands are not handcuffed.
hillary-collapses-at-9-11-memorial-9-11-2016nurse-squeezes-hillarys-fingers-at-9-11-ceremony

Panic NOW: Global Shipping Chaos- Ghost Ships; Hanjin bankruptcy - Sept 15, 2016 (Danish Maersk picks up customers after Hanjin goes under...)


Hanjin Creditors Seek to Keep Ships Anchored in U.S. Waters Unless U.S. judge intervenes, unloaded ships are free to set sail to foreign ports not recognizing creditors’ rights

The Celestial White Beings via Natalie Glasson: Ascension 2017 ~ Love in Action
September 14, 2016 by Paul Backes

Audio version. YouTube version.

In order to share with you what awaits you in the energetic cycle of ascension 2017, we must first share the purpose of the past few years. In 2012 each soul upon the Earth and even souls on the inner planes began a new cycle of ascension, we, the Celestial White Beings and many others, label this the Era of Love.

The Era of Love had been long awaited and anticipated through many lifetimes by you and all. It represented that those upon the Earth were ready to take responsibility for their own spiritual growth, that they had reached a pinnacle point where their vibration was quick, remembrance of the Creator more expansive and the awareness of their soul’s purpose and service for the Earth more grounded.

Each person was given the choice; they could choose to focus upon the creation and experience of love, most probably for the rest of their lifetime, or they could continue to linger in the energies of fear, blame and hatred. Many souls choose to be an anchor for the benevolent love of the Creator into the Earth and consciousness of humanity. This set into motion a cycle of tremendous spiritual evolution, which could be recognized as a new pathway not previously explored.

2012 was significant because it marked a turning point especially upon the Earth where humanity would either continue to play out their karmic patterns or they would begin to rewrite the energies creating healing for the past and overcome a blockage which had been carried for lifetimes.

The karmic debt humanity was carrying was the fall of Atlantis. A time when spirituality and technology were designed to exist in harmony and create planetary shifts, evolved spiritual awakening within each person and a deep unification with the Creator. However, technology began to dominate, connection with the divine lost, and devastation occurred.

Many souls knew and even calculated that the karmic energy of Atlantis would build and be fully manifested upon the Earth by 2012, only this time the Earth or any part of Earth would not fall. Instead, the energies would need to be worked through and healed to create a positive healing resolution of the karmic pattern of Atlantis. Those upon the Earth who choose love in 2012 were reincarnations of Atlanteans who had experienced the fall; their choice represented a major healing and powerful release of old energies for all.

Medie: Fødevarestyrelsen fjernede anbefalinger om MRSA - 15. September 2016 (Blogger: Jeg vil forsøge at koble, en korrupt og bevidst, centralstyret, totalitære pengemaskine og hierarkisk opbygget vaccinesystem, hvor SSI og Sundhedsstyrelsen sidder øverst og forgrener sig til samtlige led i den danske sundhedssektor. Sundhedsstyrelsen er den øverste sundhedsfaglige myndighed i Danmark. Listen er anelang - Sundhedsstyrelsen hersker over - Regioner, kommuner, videnscentre, patientforeninger, brugerorganisationer, embedslæger, apoteker, sygeplejersker, tandlæger, praktiserende læger, psykiatere, journalister, lobbyister, fødevarestyrelsen, kræftens bekæmpelse , Miljøstyrelsen, Danmarks Meteorologiske Institut og Dansk Dermatologisk Selskab, trygfonden, Dansk Skoleidræt og bånd til den amerikanske sundhedsstyrelse(CDC) og jeg kunne blive ved...)

Flere anbefalinger til bekæmpelse af MRSA-smitsom bakterie blev i en årrække holdt hemmeligt for Folketinget.


Over en periode på seks år fjernede Fødevarestyrelsen systematisk anbefalinger om bekæmpelse af de multiresistente MRSA-bakterier i danske svinestalde, skriver DR.

Dermed blev danske politikere aldrig præsenteret for afgørende viden om de bakterier, som eksperter vurderer, at op mod 12.000 danskere i dag er smittet med.

Det drejer sig om den såkaldte svinebakterie MRSA CC398, som kan smitte fra svin til mennesker. Bakterierne er resistente over for almindelig antibiotika og medfører i værste tilfælde blodforgiftning og dødsfald.

Bakterien dukkede for alvor op i 2008, hvor flere danske slagtesvin fik konstateret smitten.

Men i de følgende seks år forhindrede den ansvarlige myndighed, Fødevarestyrelsen, at førende eksperters anbefalinger om bekæmpelse af MRSA nåede til politikernes kendskab, fremgår det af en DR-dokumentar, der sendes søndag.

Læs videre: http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/medie-foedevarestyrelsen-fjernede-anbefalinger-om-mrsa/6294338****************************************************************************************

Lundbecks nye Guldæg hedder 'Cipralex'. Genmabs højtbesungne kræftmiddel "Daratumumab". Novozymes, samarbejdet med Monsanto om "landbrugsbakterier ". Novo's insulinmiddel 'Tresiba', biotek-selskabet Santaris Pharma 'LNA Platform'. I Cancerindustrien hedder det "Nagalase". Statens Guldæg er det "Statens Serum Institut (SSI)", en dansk ejet vaccinefabrik - lige nu 250 mio.kr. direkte i statskassen efter delsalg - Statens bedst bevarede indtægtskilde

Udgivet den 5. April 2016 af Verdensalt

Forord: Denne artikel tager som udgangspunkt i, at de fleste kendte former for medicin samt vacciner der fremstilles til mennesker har indlejret toksiner samt kemikalier der kan have en skadelig effekt og er et instrument for profit for en gigantisk international farmaceutisk industri som vil gøre alt i Deres magt, for at fastholde en konstant success rate, koste hvad det vil. Jeg vil forsøge at koble, en korrupt og bevidst, centralstyret, totalitære pengemaskine og hierarkisk opbygget vaccinesystem, hvor SSI og Sundhedsstyrelsen sidder øverst og forgrener sig til samtlige led i den danske sundhedssektor. Sundhedsstyrelsen er den øverste sundhedsfaglige myndighed i Danmark. Listen er anelang - Sundhedsstyrelsen hersker over - Regioner, kommuner, videnscentre, patientforeninger, brugerorganisationer, embedslæger, apoteker, sygeplejersker, tandlæger, praktiserende læger, psykiatere, journalister, lobbyister, fødevarestyrelsen, kræftens bekæmpelse , Miljøstyrelsen, Danmarks Meteorologiske Institut og Dansk Dermatologisk Selskab, trygfonden, Dansk Skoleidræt og bånd til den amerikanske sundhedsstyrelse(CDC) og jeg kunne blive ved... Som noget nyt, har lægemiddelstyrelsen/Sundhedsstyrelsen den 1. november 2014 ændret reglerne for sundhedspersoners samarbejde med lægemiddel- og medicovirksomheder - Uhhh - UG plus og hak opad.... Dog, viser det sig, gang på gang, at Sundhedsstyrelsen misinformere Folketinget og andre instanser og har tætte bånd til den nationale og den internationale farmaceutisk industri. Eksempler: her(EMF) her(Omniscan-skandalen), her(psykiatersagen), her(svinesmitte) og en bunke her.

Ifølge den globale rapport om korruption i 2016, topper Danmark listen som "MINDST korrupte land" foran Finland, Sverige og New Zealand


søgning GcMAF eller Nagalase
Det er meget, meget svært at få whistleblowere til at tale ud om det danske sundhedssystem, da risikoen for at miste sin levevej, sit omdømme og det er værre... Tænk på alle de holistiske læger som er slået ihjel i USA, samt forgiftet på en Tysk konference, og måske i Danmark også, fordi det er beviselig, at industrien har opfundet enzymet "Nagalase", der bevidst er syntetiseret i eller frigivet fra cancerceller eller en virus partikel. Sagt på en anden måde, enzymet 'Nagalase' undertrykker immunsystemet, ved at blokere syntesen af GcMAF(Som er et naturlig 'forsvar' i kroppen)

Den hidtil største 'scheme' i historiebøgerne, må være, at SSI/Sundhedsstyrelsen sammen med hele industrien i ryggen, nægter kategorisk, at der er sammenhængen mellem kviksølvholdige vacciner(thimerosal mfl.) og autisme.


Læs videre: http://www.verdensalt.dk/2016/04/lundbecks-nye-guldg-hedder-cipralex.html

Rigsrevisionen skal granske Dong-salg (Blogger: Tror du også på nisser?.. INGEN politikere i Danmarks historien er blevet retsforfulgt og dømt i en rigsretssag, undtagen den første venstreregering under I.C. Christensen som blev i 1908 ramt af en skandalesag, da justitsminister P.A. Alberti blev dømt for bedrageri i en sag, der også førte til en rigsretssag mod I.C. Christensen, der havde ladet staten yde Alberti et lån. Anders Fogh, Per Stig Møller, Bjarne Corydon, Helle Thorning alle i den private sektor og udenfor rækkevide... Total beskyttet af magteliten og det korrupte retssystem..)Salget af energiselskabet Dong bliver genstand for endnu en undersøgelse. Finansministeriets rolle inddrages.


Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen undersøge Dong, oplyser de på deres hjemmeside.

Statsrevisorerne, der er politisk valgte vagthunde, vil blandt andet have undersøgt ledelsens og Finansministeriets rolle, udbyttebetalinger og udviklingen i selskabets værdi siden børsnoteringen.

Baggrunden er, at Folketingets Finansudvalg i januar 2014 godkendte en aftale om kapitalindskud i det dengang statsejede Dong Energy på cirka 13 milliarder kroner.

Indskuddet kom fra nye investorer som ATP, PFA og Goldman Sachs, der dermed fik en ejerandel i energikæmpen.

Corey Goode and David Wilcock - Extraterrestrial Disclosure Online Summit August 19, 2016


Hvem er David Wilcock: David Wilcock er en professionel foredragsholder, filminstruktør og forsker af gamle civilisationer, bevidsthed videnskab, og nye paradigmer af stof og energi. Hans kommende Hollywood-film  CONVERGENCE afslører bevis for, at alt liv på Jorden er forenet i et felt af bevidsthed, som påvirker vores sind på fascinerende måder. Divine Cosmos er den officielle Internet side, hvor derfindes tusindvis af gratis sider af videnskabelig og spirituel information om åndelig vækst, Ascension og udviklingen af bevidsthed. David kommentere til tider hvad Benjamin Fulford udgiver, fordi meget giver mening.

Published on Aug 31, 2016

David Wilcock joined Corey Goode as a surprise guest on the Extraterrestrial Disclosure Online Summit. We then shot behind the scenes footage of Cosmic Disclosure for a VLog posting coming up. GoodeVLog@Gmail.com
Full Interview: Corey Goode & David Wilcock at Extraterrestrial Disclosure Online Conference - https://www.youtube.com/watch?v=DFfb-...