Mar 27, 2019

Destroying the Illusion | ~ 3.26] Schumann Resonance / UFOs & Space / Unvaxxed Kids Banned from Public / Geoengineering / GMOs ~ |


Jordan Sather (born 1990) in Bremerton, WA, is committed to empowering individuals through sharing knowledge of self and the cosmos. He is passionate about health, and coaches clients who want to become stronger individuals. He also writes for alternative blogs and news sites about new discoveries in regards to science, history, and geopolitics

► NOTABLE LINKS:

💥 Verdensalt Nyheder | ~ Amnesty truer nu med en #MeToo kampagne mod Radio24Syv med advokat, hvis ikke radiokanalen trækker 'samtlige' satireindslag tilbage inden 24 timer, nu hvor aktivisten Amalie Have er blevet udsat for vedvar- ende hetz, chikane samt depression af DKR med Kisser? | Pensionskasser har aktier i Saudi-Arabiens våbenleverandører, mens Saudierne tæppebomber syge- hus i Yemen, dræber endnu 5 børn på hospital, ud ad 80,000 uskyldige mennesker | Dommere frygter justitsministers påvirkningslov, EU's copyright-lov vedtaget, mens Pape også ønsker syrienkrigere var døde og begravede i kamp | Svensk politi ransager Swedbanks hovedkontor. Svindel for 1.400 mia. kr. Danske Bank 1.500 mia. kr ~ | Blogger: [⚔️Til forsvar for ytringsfriheden & centralisme: Fanden er løs i Laksegade og du bliver ved med at påstå, at Danmark, er et demokratisk, fredeligt samfund, et korruptionsfrit-område? Er du blevet klogere nu?😉] ... ... {<<<<<< 🛡️ENOUGH🛡️ >>>>>>} ... "Ashtar Command and Galactic Federation of Light: "This is a warning we sent to you. Disengage or face your own destruction" ... Verdensalt is bond by a Light Warriors knighty oath: Protect the weak and uphold the good. This code states that knights must defend the weak and the innocent, must protect women and children, must fight fairly and honorably, and obey their lieges ... I know, i know... sorry to bring this to your attention, once again.. 😕 It's harsh for your ego and defense mechanisms, even to consider, that sought evil exist in our world... In religion, ethics, philosophy, politic and psychology "good and evil" is a very common dichotomy... 🤜 PS: (The public troll army must be fought with the country's most important resources) -- The "Influence Act", (Påvirkningslov) the most far-reaching bill for the abolition of freedom of speech in Denmark since the introduction of the Constitution in 1848. Denmark was far from the first to abolish the actual slavery. It happened only in 1848. The proposal aims to give up to 12 years imprisonment to persons who appear with statements that the government doesn't want during election, less imprisonment after. In a democratic constitu- tional state, such a bill could not be introduced as it violates both human rights and constitution, but Denmark does not have any constitutional court, and if politicians want to violate the constitution, there are few barriers to this. Denmark already distances itself from the European Convention on Human Rights. The danish govt don't have to 'prove' you had accessed material from a foreign governmental entity, sought as Russia or a newpaper, like RT.com and further distribute this information, to the public, fake news or not, it's of today (law has passed the parliament) a violation to the constitution in Denmark (if verdensalt understand the law correctly)... «Limit the influence of foreign powers on the formation of opinion in Denmark»... With the Influence Act, Pape Poulsen wants to give up to 12 years' imprisonment just to share a post on Facebook, if the content contradicts the government's interest. Eg. a criticism of NATO or of the government's foreign policy. Even bourgeois think tanks and associations have therefore queued up with warnings against Pape Poulsen's authoritarian proposals.... READ MORE... |


Leder: Troldehærene skal bekæmpes med landets vigtigste ressource – viden


The Rothschild Bloodline
Financial Wizzards & Wealthy Cults

.... The relationship with the Landgrave improved greatly in 1803. A Danish King, and cousin of William, asked the Prince for loans but William declined because he did not want anyone to know how rich he had become. Rothschild learned about it and through Buderus, proposed lending the money anonymously. William thought the idea was splendid. The loan was sent through Mayer and a Hamburg Jew. The interests were paid to Rothschild who, after taking commission, forwarded the money to the Landgrave. The event was a great triumph, after 36 years, Mayer had finally done a significant job for the Prince. Six more Landgrave loans to Denmark were negotiated by Rothschild. Many more loans ensued (although they required some teeth pulling on Buderus’ part), Including loans to the Order of St. John....

....After the scramble to conceal his wealth he fled the province and went to live in exile in Denmark. The French immediately found most of his treasures. Buderus and Mayer had to act fast to preserve the wealth of the Landgrave. Some of the valuables had already been sold. They quickly bribed a French General, Lagrange, who turned over 42 trunks to Hessian officials and lied to Napoleon about the Prince’s true wealth. Lagrange’s deceptive act was eventually discovered and he was dismissed, but much of the wealth was preserved. During the frantic moments before Hesse-Cassel’s Invasion, the Landgrave gave Buderus the right to collect the Interest payments due from Holy Roman Emperor Francis. Buderus eventually transferred this right to the Rothschilds. Mayer began doing the Landgrave’s business behind Napoleon’s back. These secret dealings were greatly boosted by the man Napoleon appointed to rule the area -Karl von Dalberg. Dalberg was a friend of Mayer and Buderns and had done business with them (his connection to them may have also been occult)...

... This princely steppingstone was working out perfectly. It was paving the way towards Rothschild financial freedom. Mayer wanted to become a creditor, and his goal was soon achieved. In 1810 the Rothschild’s firm became ‘Mayer Amschel Rothschild and Sons" (Nathan was not a public partner of this firm). That same year Mayer loaned his own money to Denmark and when Dalberg took out a big loan to go to the baptism of Napoleon’s son, the financial security of the Frankfort bank was set in stone.... 

READ MORE: https://bit.ly/2H83vyz

Kilde: https://www.leksikon.org/art.php?n=5277:

«Påvirkningsloven», det mest vidtgående lovforslag til afskaffelse af ytringsfriheden i Danmark siden grundlovens indførelse i 1848. Forslaget sigter mod at give op til 12 års fængsel til personer der fremkommer med ytringer, staten ikke ønsker. I en demokratisk retstat ville et sådan lovforslag ikke kunne indføres, da det strider mod både menneskerettigheder og grundlov, men Danmark har ikke nogen forfatningsdomstol, og hvis politikere ønsker at krænke grundloven, er der kun få barrierer herfor. Danmark distancerer sig i forvejen fra den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Baggrunden for lovforslaget er justitsminister Søren Pape Poulsens position i det Konservative Folkeparti. Pape er homoseksuel, og indtil for få årtier siden betragtede det straflidelerlige konservative parti homoseksualitet som en sygdom der var strafbar. Siden overtagelsen af formandsposten i partiet har Pape Poulsen derfor søgt at drive partiets strafliderlige politik langt ud over hvad det indtil da havde præsteret, for at positionere sig som mere strafliderlig end de mest konservative.

Figenbladet over indskrænkningen af ytringsfriheden er ønsket om at «begrænse fremmede magters indflyldelse på meningsdannelsen i Danmark». Denne problematik blev et offentligt tema efter USA's præsident Donald Trump i 2017 lancerede begrebet Fake News. I Trumps optik er Fake News nyheder der i modstrid med hans interesser - men som ofte svarer til virkeligheden. I USA var lanceringen af begrebet indledningen til en hidtil uset heksejagt på medierne. Ikke blot venstrefløjens medier som det havde været almindelig praksis gennem 100 år, men også mainstream medier som Washington Post, New York Times og CNN, hvis forbrydelser var at de afslørede Trumps løgne. I bemærkningerne til Papes lovforslag henvises til bl.a. russiske medier som Russia Today. Men udenlandske medier har altid haft en enorm indflydelse i Danmark, der som et lille land kun i meget begrænset omfang har korrespondenter rundt om i verden. Under Vietnamkrigen og USA's øvrige konflikter rundt om i verden viderebragte de danske medier ukritisk de historier USA ønskede. Et af de nyere markante eksempler herpå var Golfkrigen i 2003, hvor danske medier med DR og de store borgerlige aviser i spidsen lydigt viderebragte USA's diskurs om, at «Iraq rådede over masseødelæggelsesvåben». Det eneste problem var, at det var løgn.

LÆS MERE: https://www.leksikon.org/art.php?n=5277: