Oct 18, 2015

Hvem er Annunaki - Del 1/2 De selvbestaltede guder's indflydelse på den globale samfundsorden og vores Bankkonsortium - 18. oktober 2015

Udgivet første gang den 3. Juli 2014 af Verdensalt.dk

Dette indlæg - 1/2: I dette indlæg lægger jeg vægt på Annunakierne og Deres dominans over menneskeheden i oldtiden. Noget som er nævnt i det nye testamente også de ældste kilder fra lertavler som stammer fra Sumer og det skrevne ord. Kommer også ind på Annunakierne indførte
begrebet penge. Nutidsbillede af den globale samfundsorden

Næste indlæg - 2/2: Teori om vores forfædre som går endnu længere tilbage end Annunakierne.. og her ser vi også på vores DNA streng kaldet "affald" eller "rest" DNA. Kommer også ind på Universets energier i form af frekvenser og vibrationer.

Ældste historiske kilde er fra Annunakierne - Faldne Engle - Guderne 


Oprindeligt virkeligt billede af Anunnakier
- tilføjet 1-1-2015 af ambasadør WDS
Debatten raset om Anunnakierne - ikke om, hvorvidt de findes - eller om de har været på Jorden - for beviset for deres eksistens er så overvældende, at manglende accept af Anunnaki's tilstedeværelse på Jorden er kun for dem som er i fornægtelse af sandheden . Debatten er mere om de stadig har en "rest" som findes i vores globale samfundsorden.

Den historiske tid er den del af menneskets fortid, som er kendt fra skriftlige kilder. Uden skriften er det ikke muligt at fastholde begivenheder for eftertiden. De ældste historiske kilder stammer fra den Sumerisk renæssance i det nuværende sydlige Irak og er ca. 6000 år gamle (Sumeria) . Tusinder af lertavler med kileskrift fortæller om alt fra købmændenes lager, til hvilke konger som herskede.

Oprindeligt kiste af Anunnakier
- tilføjet 1-1-2015 af ambasadør WDS
Ifølge de gamle sumeriske tekster, nedstammer de gamle guder fra Annunakierene - Herskeren hed ANU (hersker af Jord og Vand) - og bliver anset som den eneste Gud - hans karakter er nærmest lidenskabelig stolt- vred og voldsom - også hans dæmonske egenskaber præger denne Gud - ANU- har 2 sønner- ENKI ( var den første på jorden til at starte en minedrift) en fremragende gen-videnskabsmand og ENLIL (hersker af Luft og Anfører) en fremragende politiker.

Disse Annunakier ankom sammen med planeten Nibiru (Planet X), "mini solsystem" som kommer hvert 3600 år i vores eget solsystem og galaksen, Mælkevejen.

De havde etableret en jordstation med ca 600 Annunakier og var kun ude efter Én tingnemlig grundstof nr. 79, placeret i det periodiske systems 11, GULD. Deres søgen og selv med deres overlegen teknologiske kunnen, var det svært at grave guldet ud af jorden - derfor skulle Enki og en kvindelig videnskabskvinde gensplejse en hybrid. Det lykkedes ikke i første omgang - dog igennem at bruge deres egen genmateriale og materiale af vores forfader homos erektus lykkedes at skabe den nu kendte menneske homo sapeiens. Menneskeheden er altså en gensplejser levevæsen af repertoirer og homo erektus (aquatic -vanddyr - abe-lignende skabning). 
Note: Dette er blot én udlægning af mange mht. mennesker nedstammer direkte fra Annunakierne, men at vi alle er en dna gensplejset hybrid fra ikke-jordiske civilisationer, er svært at benægte efterhånden.
Uanset om man tror Annunakierne var fra ANU familien eller Marduk (Luciferiske dæmon) der kom fra en inter-dimensionelle sort planet kaldet "Nibiru", så invaderede Anunnaki vores planet og gjorde mennesker til slaver, og tvang dem til at bygge store templer og andre strukturer for Anunnaki's fornøjelser. Om hvorvidt Anunnakierne klonende et menneske (Adam), en Lulu - primitiv arbejder (slave) til at udføre Deres arbejde, hvor vi idag har arvet en "affalds" DNA, det er et godt spørgsmål. (Ser nærmere på om Annunakierne i virkeligheden er de første besøgende på Moder Gaia (Jorden) i Anden del 2/2 )
Annunakierne var naturligvis overlegne i Deres teknologi og har sikkert også bragt omfattende genteknologi til vores planet, dele af Deres færden kan ses i dag, især Sydafrika - Zambia har mange ruiner som giver arkæologiske beviser på den avancerede civilisation på den sydlige spids af Afrika, der gik forud for Sumer og Egypten for 200.000 år. Bevismaterialet viser også, hvordan disse 200.000 år gamle ruiner passer perfekt med sumeriske beskrivelser af guld minedrift Anunnaki og byen Enki. Læs om Michael Tellinger

Penge og bank-elitenEn filosofisk tilgang kan være, at Annunakierne viste sig på jorden og udpegede enkelte af jordboerne til præste-konger under Sumernes kongedømme for 6.000 år. Præsterne overtog kontrollen af Sumernes herrerdømmme, men var under ledelse af Annunakierne.

Præste-kongerne introducerede begrebet PENGE

ANUNNAKI Creators of Our Bodies Not Of Our SOULS PART 1 - Oct 18, 2015 CET

Læs også: Hvem er Annunaki - Del 1/2 De selvbestaltede guder's indflydelse på globale samfundsorden og vores Bankkonsortium

Læs også: Hvem er Annunaki - Del 2/2 De selvbestaltede guder's indflydelse på globale samfundsorden og bankkonsortium

Lee Harris - Breathing Meditations: A-Z of Energy Series - Oct 18, 2015

You Might Also Look At: http://www.verdensalt.dk/2015/10/october-2015-energy-forecast-lee-harris.html

Inter-dimensional Communication Portals --The Arcturians: Oct 18, 2015 CET

Billede af Arcturians iflg.
Arcturians er en race, der kommer fra den blå planet, der kredser den røde kæmpestjerne Arcturus i Bootes konstellation. Arcturus kredser cirka 36 lysår fra vores solsystem. Arcturians er den mest avancerede civilisation i galaksen, transcendere ind i 4. og 5. dimension. Mange kender Arcturians, som velvillige væsener. Men hvad kun nogle ved, er læren som Arcturians følger. Indhyllet i mystik, og tabt i de åndelige oversættelser gennem kommunikation og kanaliseringer af Arcturians til mennesker, en race af væsener synes at eksistere og kommunikere fundamentale love, der styrer eksistensen af ​​fred, kærlighed og glæde. Denne grundlæggende lovgivning tillader Arcturians at skubbe i retning af højere planer af eksistens og give mulighed for fortsat vækst i et begrænset fysiske univers. Arcturians menes at komme fra en kredsende himmellegeme, der ikke har været opdaget af jordiske astronomer. 


Kanaliseret af Suzanne Lie
©2015 suzanneliephd

Connecting With Your Higher SELF
Free meditation download at:
https://www.dropbox.com/s/ri73jfzby8kmpeo/ConnectingWithYourHigherSELF.mp3?dl=0
Inter-dimensional Communication PortalsThe Arcturians

Greetings, we are the Arcturians. We are here within this Nowness to commune with you about expanding your consciousness so that you can perceive and move into alternate, parallel and higher dimensional realities.

Your consciousness is shifting in between that which you have once perceived as yesterday or tomorrow. In fact, you are beginning to release the confines of time that were bound to your third-dimensional, or even fourth-dimensional, thinking.

Your fourth dimensional thinking moves faster than third dimensional thinking. However, as you move into your fifth-dimensional thinking and states of consciousness, you are beginning to release your concept of time.

Without time, that which has been in between who you want to be, what you want to do, or where you want to go is not there. That third dimensional “in-between” was actually an illusion of the third and fourth dimensional matrix.

Saul via John Smallman: Your Oneness Will Arise to Amaze and Delight You - Oct 18, 2015

Saul is an ascended Master just like Jesus, Buddah, Mary and many many more. BTW you are all on your ways to becoming ascended masters so stand up and celebrate your greatness.

Kanaliseret af John Smallman 
© 2015 johnsmallman


saul-audio-blog-forsunday-october-18th.mp3

Most of you have a problem with the truth that All are One. As separated humans, individuals in your own separate bodies, it is very difficult for you to conceive of being one with someone you dislike, let alone with someone who is generally recognized as a criminal or as an oppressive dictator.

But those are just illusory aspects of yourself that resulted from the attempted separation from your divine Source. When you awaken, as you inevitably will because it is both your will and God’s, your Oneness will arise in all its glory and magnificence to amaze and delight you.

Your various earthly cultures and ethnicities have very complex and exacting standards of behavior to which you are taught to conform as you grow from infancy to adulthood.

On reaching adulthood those standards of behavior have become so ingrained that you never even think of questioning their validity because you “know” that those standards are right. And of course you regularly come across people of different cultures and ethnicities who you see as behaving “strangely, inappropriately, unacceptably.”

Love is the totality, All that exists, and it is alive. It is like an energy field, a force field, an infinitely powerful current (like electricity for example) that can be put to use in many different ways. It is the force or energy that brings your bodies, the physical forms of all living beings, to life.

Hilarion's Weekly Message - Oct 17-24, 2015 CET


Hilarion er Chohan af den femte stråle af healing, videnskab, vision og sandhed. Han er det hierarkiske niveau af Sandhedens templet på det æteriske plan i nærheden af Kreta, Grækenland. Hilarion var ypperstepræst i "Templet af Sandhed" i Atlantis, og han transporterede flammens sandhed sammen med artefakter af templet til Grækenland kort tid før forliset af kontinentet. Han arbejder med sjæle til at beherske det tredje øje - chakra og grøn-ray kvaliteter, herunder healing og videnskaben om at holde den ubesmittede koncept. Hilarion har ikke kun indflydelse med healing, men også omfatter musik og videnskab og målrettet "vision" gennem opfattelser af tredje øje. En kilde tilføjer, at Hilarion arbejder ofte med Ærkeenglen Raphael, der ligeledes tjener på det femte-stråle.

Kanaliseret af Marlene Swetlishoff 
© 2015 therainbowscribe


PS: No Transcript yet


Nyheder fra ZAP og andre angående forestående Revaluering af Valuta og TRN - 18. Oktober 2015 CET

Finansielle Akronymer

source:

https://www.youtube.com/watch?v=qboyby-ABkg

ZAP: Freeze On Large Money Movements Internationally

HI ALL

THIS IS AN IMPORTANT MESSAGE. IT IS ALSO A REQUEST FOR A HELPING HAND AS YOU WILL SEE WHY.
OVER THE LAST TWO DAYS, THERE HAS BEEN A FREEZE ON ALL LARGE MONEY MOVEMENTS INTERNATIONALLY.
THIS HAS OF COURSE AFFECTED OUR FUNDS FROM BEING RELEASED NOW AS WE EXPECTED, SO THAT IS WHY THE REQUEST NOW, OTHERWISE IT WOULD HAVE BEEN TURNED THE OTHER WAY.
~~~
SO TOTALLY WITHOUT RESOURCES, AND TONS OF WORK TO DO – A TRUE WELFARE CASE AGAIN (BIT TIRING BUT THE WORK MUST BE DONE).
WHY DID THIS FREEZE OCCUR AND WHAT DOES IT MEAN?
(I RECEIVED THE REPLY…EXCUSE THE GRAMMAR)
BECAUSE THE FREEZE IS PART OF THE PLAN, AND THIS IS JUST BECAUSE ALL THE BANKS ARE NOW LINKING UP WITH THE PROGRAM FOR THE LARGE PAYOUTS
AND ALL TRANSFERS OF LARGE FUNDS NEEDED TO BE STOPPED TEMPORARILY AS THIS WILL INTERFERE WITH THE ONGOING LINK UP. SIMPLE YET PROFOUND ANSWER.
LAST TIME I SAID WE ARE IN THE MIDDLE OF THE RESET, AND IT IS CLEAR THAT NORMAL COMMERCE CONTINUES OF COURSE AS THE HIGH LEVEL STUFF GETS DONE IN PREPARATION.
THIS IS CLEAR AND SOLID EVIDENCE OF THIS EVENT NOW.
ALSO, AN EXECUTIVE-POSITIONED INDIVIDUAL OF THE NYPD SAID HIS STAFF IS ON HIGH ALERT ACCORDING TO 2 SOURCES, AND THAT THEY ARE EXPECTING A RUN ON THE BANKS.
IN RESPECT OF THIS SECOND-HAND INFORMATION (THE ABOVE HIGH LEVEL STUFF IS FIRST HAND), I THINK THAT THEY ARE ON HIGH ALERT FOR A POTENTIAL RV ANNOUNCEMENT.
IF SUCH IS THE CASE, THEN A LOT OF PEOPLE WOULD BE RUSHING TO THE BANKS RIGHT? HENCE THE HIGH ALERT THING.
IF THE RV IS AROUND THE CORNER, AND IS ANNOUNCED TOMORROW, THEN THAT WOULD BE A GAME CHANGER.
IF NOT, THEN WE WAIT SOME MORE. ONLY TIME WILL TELL WHEN AND WHERE THE RV WILL HAPPEN, SO PATIENCE IS STILL REQUIRED.
THE RUMOR MILLS OUT THERE ARE HITTING SOME INTERESTING POINTS AMIDST THE USUAL FLUFF, BUT THIS IS HARD EVIDENCE OF EVENTS TRANSPIRING IN FRONT OF OUR EYES.
LOOKS LIKE WE ARE ABOUT TO BEGIN THE WORK. MUCH THANKS.
LOVE AND LIGHT IN OUR SERVICE
ZAP

The Empire Strikes Back On VIP Paedophilia - The David Icke Videocast (Massive Padofile Rings In Britian Establisment & kids who is being abused, tortured, lives destroyed doesn't matter, ONLY the System Matters....Icke is very upset)

Cobra reveals worlds cell phones, laptops and wifi routers consists of a 'plasma device' with NSA/Cabal's spying capabilities, even if it's powered down or battery removed....

Youtube link
Hvem er Cobra: Stifter af bloggen http://2012portal.blogspot.com ; Denne blog er den officielle formidler af kommunikation fra modstandsbevægelsen.

Eftersom jeg for længst har givet efter på disse højst usædvanlige fænomener og trosberetninger for vores forfædre samt galaktiske venners færden, er det en god ide som nybegynder, at læse eller slå tingene op via bibliotecapleyades.net (google søgeord og vælge dette site) eller (http://www.verdensalt.dk/2014/08/kort-situationsopdatering-pa-kloden.html) for at forstå hele sammenhængen.


Blogger: No breaking news, i'll still assume, many people how absolutely no clue to the crude facts... remember we just learned about the 'positively charged' plasma energy devices (Plasma Batteries, Plasma Reactors) from Keshe Foundations that will revolutionize how Humanity lives.....however our friends - galactic federation of light - will save the day ...


Exctacts from Interview Transcript

..... U : The plasma devices in cell phones laptops and wifi routers, are they turned off when you turn off the devices that they are in ?

C : No, they are turned on 24h a day.

U : Even if you remove the battery ?

C : Even if you remove the battery. Also your phone can spy on you even if you close it down or even if you remove the battery, the newer versions of smart phones are spying devices for the cabal 24h a day.

U : Ok. The plasma devices, were they put there by distance ?

C : They were not put there by distance, the actual manufactory and process for certain components of these phones include the plasma aspect. When the physical chip is being made, the plasma chip is being made at the same time, in the same factory.

U : When did this start ?

C : This was gradually being introduced, but I would say it’s been fully operational in the last 2 years. So if you have an older version of the phone you might be lucky.

U : And are the plasma devices gonna be removed by distance ?

C : The Light forces have technology and they will remove this very soon...


http://recreatingbalance1.blogspot.si/2015/10/cobra-interview-13th-october-2015.html

Fascinating Video (via Corey FB)… “BACK TO THE FUTURE predicts 9/11” (The New Move 'The Walk' is the reveal of the 911 warning, same as Robert Zemeckis predicted in the movie 'Back To The Future')

Scene from “The Walk”
two movies 30 year timeline
Found this at Sphere Being Alliance FB page. The Walk” (also here). Notice in The Walk, he is dressed in the same outfit as Marty McFly. And I found it “absolutely fascinating” to watch. Connections being made with 9-11 from the 1985 movies through to the soon to be released, October 21, “

What does this all mean? Perhaps a full unveiling to the planet (perhaps even to the sleepers) of the truth behind 9-11.
- kauilapele.wordpress.com/