Jan 22, 2017

Drunvalo Melchizedek: What Will Happen During The Shift? (Blogger: Måske begynder vi alle at forstå, hvorfor World Economic Forum i den forgange uge, startede ud med at sige: "Fornuft er ikke nok. Følelserne har fået magten". Eller som information.dk skriver "Demokratiet er truet af følelser.. Når kendsgerninger skiftes ud med mavefornemmelser, mister demokratiet sin sammenhængskraft. Alle kan definere deres egen virkelighed, når følelser ophæves til sandhed..". Vores følelser, frustration, frygt overfor en verden, som vi ikke længere forstår, men vi begynder at se hvordan folkeforførere og demagoger der i mange årtier benyttes sig af følelsernes politik. Vi begynder at vågne op til en virkelighed, hvor større kræfter er på spil. Vi er på 'vej' til at overgår til et paradigmeskift af nye dimensioner, men vi er der slet ikke endnu. Vi indeholder alt for meget negativitet, uafklarede traumer, had og konflikter med os selv og verden omkring os... Denne artikel og video handler om menneskets udviklingsforløb og ascension process på længere sigt, når vi har udviklet os fra 3D til 4D. De konstante photonic og elektromagnetiske energi bølger vi modtager fra universet i en lang periode, samt gennemstrømninger af energi fra den centrale sol, penetere vores cellestruktur og DNA. Vores videnskabmænd ved det nu. Når sammenbruddet af jordens magnetfelt sker, starter den gradvisse process fra tredje dimensionelle til fjerde dimensionelle densitivitet og frekvens og vores naturlige udviklingstrin. Hvad der normalt sker er, at når vi nærmer dette punkt i præcessionen, hvor denne ændring finder sted, begynder alt at nedbrydes - alle de sociale strukturer, osv. begynder at opløse og nedbrydes. Skiftet sker i første omgang gennem magnetohydrodynamik, hvor magnetfeltet understøtter en forbindelse, hvor flydende aspekter af jordens sammensætning bliver fast stof. (Magnetofluidmekanik - område af fysikken, som behandler elektrisk ledende væskers og ioniserede gassers mekanik under indflydelse af elektriske og magnetiske felter). Fordi vores hukommelse har været nulstillet så mange gange før, via reinkanationerne(vi fødes ind i den tredjedimensionelle bevidsthed), kan vi ikke huske noget, det ikke er et nyt fænomen af bevidsthed, men vi oplever det som en ny virkelighed. Den hellige treenighed - Mor, Far og Barn bliver lige pludselig virkelighed. Den menneskelige bevidsthed lever og agerer via Ånd, Sjæl, Hjerne og Krop. Når vi overgår til dette nye skift, ændrer vores Atomar struktur væsentligt, nogen kalder også dette skift for kulstof-baseret til en krystallinsk-baserede fysiske legeme. Før alt dette kan ske, skal hvert individ gennemgå en process om vi har det der skal til for at opleve ascension. Ufred, negativitet og frygt er en kæmpe barriere. At hjælpe andre og være i balance, er nødvendigt..)

Published on Jan 10, 2017
What Will Happen During The Shift?
January 10, 2017
by Drunvalo Melchizedek
drunvalo.net

This Article:
http://in5d.com/drunvalo-melchizedek-...
From a Lecture by Drunvalo Melchizedek of the Flower of Life Workshop

January 10, 2017 
 

What’s Going to Happen in the Near Future


What usually happens is that when we approach this point in the precession where this change takes place, everything begins to break down – all the social structures,etc begin to dissolve and break down. The key that does it is the magnetic field of the Earth. Which as present-day science realizes may also be the key that enables the axis to shift in the first place through magneto- hydrodynamics, where the magnetic field supports a connection where liquid aspects of the earth’s composition become solid. When the field collapses, some solids become liquid and become slippery. They have demonstrated this in laboratories. The magnetic field and the electromagnetic field are the key. The magnetic field is what we use to interpret who and what we think we are, and also to store our memory with. We need an exterior magnetic field to retain memory. We cannot live without some form of magnetic field. If you look at major cities all over the world, you will notice that the day before, after and during the full moon there is more rape and murder going on. The reason is that the full moon tends to cause a ripple in the magnetic field of the earth, and this change is enough to take people that are emotionally near the edge over the edge. The magnetic field affects the emotional body.

The Collapse of the Magnetic Field


Imagine a planet where you are at a point on the precession where things are starting to get out of balance. Suddenly the magnetic field of the Earth, over a very short period of time (usually three to six months) starts fluctuating a lot and undulating. What happens is that people start losing it. They go crazy. That is what breaks down all the structures of the planet. Without their balance, everything falls apart. The magnetic field will go away entirely for at least three and one half days. Usually you will see a buildup of chaos.
december 21, 2012 triviaIN5D TRIVIA: 4,000 of  the Earth’s major sacred sites are located at node points of the Earth’s planetary grid including: The Great Pyramid at Giza in Egypt, Machu Picchu in Peru, Stonehenge in UK, Pyramids at Teotihuacan in Mexico, Lake Titicaca, South America, Mt. Shasta, California, Sedona, Arizona, Angkor Wat in Cambodia, Tikal in Guatemala, Avebury in UK, Shaanxi Pyramids in China, Ruins of Great Zimbabwe, Kunoonda stone circles in Australia, Haleakala Crater, Hawaii, Mt. Kailas, Tibet and Haleakala, Hawaii

Morphological Grid Interactions


Every time one person plugs into the consciousness grid, they increase the signal from the grid. There will come a point where people will just start remembering and start breathing this way. Children will have the least problem. The older you are the harder it is.

The Final Time of Axis Shift and Dimensional Interface


Why Are World Leaders Visiting Antarctica? – Steve Quayle & Greg Hunter VideoSunday, January 22, 2017 0:21

Greg Hunter’s USAWatchdog.com 


Steve QuayleIn the last few months, the world’s political and religious leaders have been making trips to the continent at the bottom of the world—Antarctica. Author of “Empire Beneath the Ice” (second edition December 2016). Steve Quayle says people should take notice. Quayle explains, “What really is going on down there? Here is the billion dollar question, and probably the trillion dollar question: Why are the world’s religious leaders and the world’s most powerful leaders going to Antarctica? I don’t think the Russian Patriarch Kirill is going down there to meet penguins, with no disrespect meant. Someone or something has summoned the world’s leaders.”

Quayle also says, “Most people don’t understand, and this is critical, the United States, in 1947, sent a war flotilla to the Antarctic under Admiral Byrd and it was called “Operation Highjump.” It was to seek out and destroy the hidden Nazi bases that intelligence agencies provided them the documentation for. It wasn’t a small thing. There were 13 ships and 4,700 men and state of the art U.S. weaponry. The bad news is we got our rear ends kicked. Russians were spying on us, and they had a video of our aircraft encountering flying saucers.”

Fast forward to today, and Quayle contends, “Black physics is beyond the PhD level, and we are seeing this with CERN (European Council for Nuclear Research). What is so critical for people to understand is, as more activity takes place at CERN, the occult rituals associated with it are so in your face you can’t dismiss this stuff anymore as being the ranting’s of this fringe or that fringe. Something is happening, and the Antarctic is critical. It’s my contention that because of the advanced technology of the Third Reich . . . that they went under the ice, so to speak, and came into contact with beings, sentient beings that Wernher von Braun and others have made reference to many times before they passed away. So, all this is a matter of record. When you put all the records together, it points to this: There is some entity or group of entities that are thinking and have advanced technology and, basically, give orders to the religious and political leaders of our day.”

The history of the world is not what it is. It is what the powers that be pretend it to be. For the record, all of the world’s leaders never believed that Hitler died in the bunker.”

Join Greg Hunter as he goes One-on-One with Steve Quayle author of “Empire Beneath the Ice.”

(There is much more in the video interview.)


JFK21 - JordenFrihedKundskab -- Sjus Larsen -- Sass Larsens Mened om Pengeskabelsesprivilegiet! (Blogger: Mads Palsvig, formand for JFK21, tager virkelig fløjlshandskerne af denne gang, hvor han giver Sass Larsen verbale tæsk, har aldrig set noget lignende før.. Om det er tiltrængt, skal jeg ikke gøre mig klog på.. Men sidder også med samme frustration over det danske korrupte politiske system.. Nu vil jeg af gode grunde ikke dele alt indhold fra dette nyhedsbrev, udstukket fra partiets mailservice.. Deler kun en bid som er noget Mads Palsvig har sagt offentligt og den tilhørende video.. Det viser med al tydelighed, at Sass Larsen har "fået mundkurv på fra embedsværket", ifølge JFK21.. For at få det fulde udbytte, hvormed Mads Palsvig konfrontere Sass Larsen direkte som formanden for et nystartet parti. JFK21 - JordenFrihedKundskab og som privat borger, skal man være tilmeldt..)
(..)... I dag skal vi tale om udplyndring. Økonomisk udplyndring. Og din medskyldighed i økonomisk udplyndring af det danske folk.

Min personlige interesse skyldes en dyb respekt for det ”gamle” socialdemokrati, som min fader, forstander cand psych og Ridder af Dannebrog, Vicepresident for World Federation for Mental Health mmm en overgang var medlem af og flere af hans venner, der kom i mit barndomshjem, som var socialdemokratiske ministre og EU medlemmer. Derfor endnu mere skuffende, at se det forræderi dit parti (og ALLE de andre partier i Folketinget!) laver imod ikke kun socialdemokratiets kernevælgere, men hele landets befolkning.

Men allerførst og allervigtist her er lidt baggrundsviden. Her er en kort video fra en debat i Folketinget. Sikker på du kender den. Her kan du høre dine egne ord (video 9 min):
 

Debat i Folketinget om pengeskabelse

https://www.youtube.com/watch?v=IsZCLZL2b2k&t=275s


(..).... Baggrundsviden:
Kort fortalt bidrager du (Sass Larsen) til illusionen om, at Nationalbanken producerer pengemængden og bankerne blot er søde og artige intermediaries/mellemmænd, der helt uskyldigt gør et fantastisk stort samfundsstøttende arbejde og ”blot” forbinder opsparer med låntager.

Nationalbanken producerer kun seddel og mønt (5% af pengemængden). Resten, de såkaldte digitale kontopenge (95% af pengemængden), som vi har på vores dankort og som bankindestående bliver produceret af pengeinstituterne uden nogen som helst form for begrænsning eller statslig kontrol.
Det foregår (som du ved!) hver gang en bank, sparekasse eller andelskasse udsteder et lån til en virksomhed eller person. Når den samlede mængde af lån stiger i landet så stiger pengemængden. Når låntagerne betaler lånene tilbage, så falder pengemængden. Det er så enkelt! Og dermed er magten over, hvor stor økonomisk aktivitet vi skal have i Danmark, og hvem der skal blive rige og fattige fuldstændig privatiseret!.......


(..).. Venlig hilsen

Mads Palsvig
 


Copyright © *2017* *jfk*, All rights reserved.

Our mailing address is:
*info@jfk21.dk*

 

Caroline Oceana Ryan ~ Message to Lightworkers (Blogger: ".. First, understand that what appears before your physical eyes offers very little indication of what is actually occurring in your world.. The person who was today placed in what is considered a position of power is currently in the process of realizing that far from being the one in charge, he is now an employee, for perhaps the first time in this Earth life, and answering to those he has long considered “below” him.. And we would say, it is possible to see this new development as a continuation of all of the steps forward that humanity has taken over the past eight years, rather than a step back. It is possible to see this “new regime” as a larger door to full disclosure of the Galactic presence, and therefore NESARA law, than you might have ever imagined. And it is possible to see inwardly, even where you do not see outwardly, that much good can come of this new phase, which no one could predict now unless they were seeing things from our higher view of the state of the Earth.. And how can I feel good about this man, when he chased human rights, climate change, healthcare, and LGBT rights off of his website within minutes of being inaugurated? you ask. You can feel positively, dear ones, by looking at the broader picture—the great cosmic scheme—and not only this localized one.. We invite you to sit quietly today or tomorrow, and say to your Spirit team of guides, Angelic guardians, and higher self, “Show me what is happening! Why has this group come into power—what is different, this time?” Ask, and they will show you.. Even if you do not hear direct words spoken into your inner heart-mind, they are able to energetically send you a higher understanding of how this man’s presence—the opposite of what St Germain envisioned when he spurred on the birth of the United States—in the current energetic environment, is actually a move in support of humanity up to its next level of evolution. This is so not only for the United States, but for the entire planet..")
Message to Lightworkers - January 20, 2017

The latest guidance from the Higher Beings known as the Collective:

Greetings, dear ones! We are pleased to have this chance to speak with you today.

Our writer has asked that we address the disappointment and chagrin that so many of you are experiencing at present, on the day of the beginning of a new group sitting in places of power in Washington, DC.


First, understand that what appears before your physical eyes offers very little indication of what is actually occurring in your world.

There has been for many centuries a façade constructed by those who placed themselves, via usurpation, in places of power, creating a power structure that they then commandeered—and that façade is at present one of “business as usual,” with those who enjoy stamping out human rights and freedoms having apparently taken up what they consider to be their rightful place of governance once again.

Now, we are aware that there are many who believed President Obama to be part of that power structure, and it is true that he was, on his mother's side, born into a family that is part of that old order.

But that particular gentleman was also a very great exception to the rule, in ways that are not yet apparent to the mainstream of human thought and information.

He had a very great role to play in the restoration of human sovereignty, a role he will continue to play in other arenas, both Earth-bound and Galactic.


The person who was today placed in what is considered a position of power is currently in the process of realizing that far from being the one in charge, he is now an employee, for perhaps the first time in this Earth life, and answering to those he has long considered “below” him.

Nancy Tate ~ Wake up Call: AvendaKanaliseret af Nancy Tate
© 2017 treeofthegoldenlight

 

Wake up Call: Avenda, January 21, 2017I am here now to represent this one’s feelings from yesterday’s inauguration. I am here to say that there is an absence of the idea of harmony with all of the family of earth. As the speeches continued it was in harmony only with the country that was being represented.

What about the rest of the planet? What about the people around the world working and living in harmony? Are we not living on this planet in order to learn what family is all about? Did we not come from a place of purity and Love in order to see how far away we could go from our truth? Have we not realized how strong and powerful it is to look within, and then walk forward without having to prove ourselves as the leaders and the ones who have all of the answers apart from the others who don’t maybe agree with us? We are the ones who agreed to come to this planet with the idea of seeing what we can do from within without remembering who we are, and where we would find our best way to live and resonate with each other.

We have found the way that non-remembrance can take us. Do we like it? Do we see that it is the new way to live, instead of being in harmony? Do we want to live as if we are the leaders, and the others in different places around the world are the ones who are less than us? I feel that this is the venture that takes us right back to the troubles that we have brought to our lives in order to be able to return to the truth of who we truly are and live it again. We can go on from that unbinding love that we have for each other, and dissolve the borders that we have created that separate us. We can tell each other in different homes that we are the ones who have the final word on decisions of how to live together, yet apart from each other within our knowingness. We are not better-than, unless we have persuaded others that they are less than. If we continue to do that, then we are in a whirlpool of lies and forgetfulness that is not the truth of who we are.

Mike Quinsey: A Message from my Higher Self ~ January 22, 2017 CET

 
Kanaliseret af Mike Quinsey
© 2017 treeofthegoldenlight


20th January 2017

You should all now have a reasonable idea as to how the future will work out. The timing of events is not rigid but quite flexible, and based on the best opportunity to bring the changes about. They will come without any doubt so do not be concerned if the timing does not match your expectations. Those who have planned your end times have the power and authority to do whatever is necessary to ensure completion in accordance with the end of this cycle. You are already experiencing yet another period of time speeding up and so it will continue. Do not allow outer happenings to affect your own journey, as many groups are going through their own needs to clear their lower energies that must be done if they are to have any chance of lifting up their vibrations. Those who cannot move up with the changes will simply follow another path that is in accordance with their needs. 
 
Some of you are waiting for the changes in certain currencies that may bring you a great gain. Most people are unaware of such opportunities, but are assured that before long many more currencies will rise in value. Eventually it is planned to abolish poverty or need, and in reality it is not that far away. Meantime many will struggle through the changes but hopefully will be uplifted knowing that all is progressing well. Your future is very bright and for most beyond their wildest dreams. So keep your eyes on the promises for the future, knowing that in reality it is fully assured and protected to ensure your success. 
 

David Icke Update | Who Built The Moon? -- The Lion Sleeps No More -- (Blogger: Part #2 | Full Length Video | The World Wide Wake Up 2016/17 | )

David Vaughan Icke er en engelsk forfatter, foredragsholder, og tidligere medie personlighed bedst kendt for sit syn på, hvad han kalder  "who and what is really controlling the world". Beskriver sig selv som den mest kontroversielle taler og forfatter i verden, han har skrevet mange bøger der forklarer sin position og er døbt "New Age conspiracism". Har tiltrukket en betydelig skare af følgere fra hele det politiske spektrum. Hans 533-siders "The Biggest Secret (1999)" er blevet kaldt konspirationsteoretikers "Rosetta Stone".

Published on Jan 22, 2017
World Tour Tickets - http://www.TheWorldWideWakeUp.com 2016/17


LIFE CHANGING ALL DAY EVENTS
The truth about:

The Orwellian Agenda for Humanity
Who is really behind Terrorism
The Media & Disinformation

The New World Order
The Nature of Reality
Saturn & The Moon

Transhumanism
World War 3
Reptilians

Why UFO Truth Has Been Suppressed (Video)Jordan Sather (born 1990) in Bremerton, WA, is committed to empowering individuals through sharing knowledge of self and the cosmos. He is passionate about health, and coaches clients who want to become stronger individuals. He also writes for alternative blogs and news sites about new discoveries in regards to science, history, and geopolitics.   


Published on Jan 20, 2017
Find me @ www.jaysather.com
Personal transformation and health coaching services

Destroying the Illusion by unveiling the Truth.
Your contributions help tremendously. Thank you to anyone who donates to support the cause.
PayPal donations accepted at: jordan.sather@gmail.com
Thanks to sitsshow.blogspot.com

UFO Escorts Donald Trump's Plane In Washington DC (Video) on January 19, 2017 (Blogger: You can run but you can't hide.. This time, it's NOT a weather balloon.. It's something.. An unidentified flying object (UFO Anomaly).. Most-watched primetime Fox10 News MSM TV Media..)
Date of sighting: January 19, 2017
Location of sighting: Washington DC, USA

Another UFO was seen near trump, but this time it was seen nearly colliding with the jet itself. As you can see the UFO shot past at such a speed even the camera had difficulty focusing on it. Fox News was lucky enough to catch it and show it on national TV today. It looks like Fox News has found proof that aliens have a deep interest in Americas new president and what he has destined for the world.

The jet flies over a white disk at 1:50 into the video, then at
2:55 in the original Fox News video, there is another dark UFO that shoots past the jet and nearly hits it. I found the original and am placing it at the bottom of the post, but pause at the times I stated, and you will see them.

Last year we reported a UFO that was seen near the Trump helicopter and I told you then, and no one believed me, that if aliens were watch Trump, then it means he will get elected. It happened as I said it would. And now, again, we see Trump landing at the airport with a alien escort to watch over him. Now, the big question is, is Trump where he is today, because aliens were helping him achieve it? The alien power of metal manipulation of controlling others thoughts could make an average person into a Trump very fast.

Scott C. Waring

Dr. Michael Salla Update: Trump Inauguration Speech Hints at Official Disclosure of Secret Space Programs (".. Towards the end of his speech, Trump uttered one sentence that contained his most developed vision of the future for America and its citizenry. He said: We stand at the birth of a new millennium, ready to unlock the mysteries of space, to free the earth from the miseries of disease, and to harness the energies, industries and technologies of tomorrow. Trump’s use of the phrase “unlock the mysterious of space” may be just a rhetorical flourish to show his determination to rejuvenate the NASA space program and to assist the growing commercial space industry. Alternatively, it is a hint that he is aware that there is much more happening in space than the public have been informed about...")


Written by Dr Michael Salla on

In his inauguration speech challenging the vested interests that control political life in Washington D.C., President Donald Trump spoke of a future where humanity has full access to the kind of advanced technologies allegedly used in secret space programs. Trump appeared to be hinting at the benefits official disclosure of these programs would bring to the U.S and the world, and that he was going to challenge the vested interests hiding these.

Back in December 2016, he had told presidential historian Douglas Brinkley that he planned to write a short speech himself. Later, Trump tweeted a picture of himself working on his speech alone, thereby indicating that its content would be his own creation.
It is highly likely that Trump’s speech writers would have polished his words, and added a few rhetorical flourishes to accentuate whatever points he wanted to make in the various drafts leading to the final product. Nevertheless the contents of his Inauguration Speech reveal much of what Trump really thinks about the future and hopes to achieve during his presidency.

Early in his speech, Trump was clear that Washington politics only benefited a small wealthy elite rather than the entire population:
For too long, a small group in our nation’s capital has reaped the rewards of government while the people have borne the cost. Washington flourished, but the people did not share in its wealth. Politicians prospered, but the jobs left and the factories closed. The establishment protected itself, but not the citizens of our country. Their victories have not been your victories. Their triumphs have not been your triumphs. And while they celebrated in our nation’s capital, there was little to celebrate for struggling families all across our land.
Trump affirmed his campaign pledge to revitalize American manufacturing industry and bringing high paying jobs back. He stated his opposition to Free Trade deals which have led to many U.S. corporations taking their manufacturing plants out of the U.S., and shipping their cheaply made foreign products back at a huge profit for a small group benefited by powerful Washington DC., lobbyists:
One by one, the factories shuttered and left our shores, with not even a thought about the millions and millions of American workers that were left behind. The wealth of our middle class has been ripped from their homes and then redistributed all across the world. 
Towards the end of his speech, Trump uttered one sentence that contained his most developed vision of the future for America and its citizenry. He said:

"No more free Facebook in Denmark - now you pay through the danish tax system " on social media (".. Folkets Avis: Politikere promoverer sig selv på at "skabe" arbejdspladser og tiltrække verdenskendte brands. I virkeligheden sælger politikerne ud af skatteydersubsidierede ressourcer – og de internationale brands promoverer sig som grønne på bekostning af skatteyderne.. ".".. Fiskal måletekniker gennem 20 år i energisektoren: Apple har planlagt at bygge 160.000 m2 med et forventet elforbrug på 142 MW. Facebook vil bygge 56.000 m2. Lad os bare antage, at de samlet vil forbruge 200 MW, selv om en artikel i Ingeniøren 19/1-17 anslår det dobbelte.. 200 MW, for at gøre det læseren forståeligt, svarer til årlige 1.752.000.000 kWh, hvilket er 5% af Danmarks samlede elforbrug. Når du betaler din elregning, så er de 20 øre pr. kWh vokset ca. 11 gange. Inklusiv moms betaler du vel 230 øre, hvoraf en del ganske vist er distribution, som også datacentrene må betale. Apple slipper med en elafgift på 0,5 øre pr. kWh. Datacentrene får således mindst 40 øre i rabat pr. kWh, så lad os regne på dette sikre tal. 1.752.000.000 kWh x 0,40 DKK = 700.800.000 DKK Antager vi at der skabes i alt 300 faste stillinger, svarer det til 700.800.000 DKK / 300 arbejdspladser = 2.336.000 DKK/arbejdsplads som DU altså er med til at finansiere over skatten. Dertil kommer at dette koster et ukendt antal årsværk i den offentlige administration. De mindst 700 mio. DKK, som gives i skatteyderfinansieret rabat, de er med afskaffelsen af PSO implementeret i din skat".".. Med disse aftaler kan politikerne hidkalde en mediestøttet journalist som uden kritiske spørgsmål kan fortælle vælgerne, hvordan politikerne har skaffet Apple/Facebook til Danmark..")

Datacenter. Foto: Gmaxwell / GFDL
Fiskal måletekniker gennem 20 år i energisektoren
Uddannet Industrilaborant
Studerende Bch Technology Management and Marine Engineering


Af Peter Poulsen - lør, 21/01/2017 - 09:59

Politikere promoverer sig selv på at "skabe" arbejdspladser og tiltrække verdenskendte brands. I virkeligheden sælger politikerne ud af skatteydersubsidierede ressourcer – og de internationale brands promoverer sig som grønne på bekostning af skatteyderne.


Læs videre: https://www.folkets.dk/c/slut-med-gratis-facebook-du-betaler-over-skatten