May 8, 2023

🙏 ~ 💝 (Oh C'mon! That's funny! Don't be like that. Lighting-up) Todays Inspirational Spiritual Quotes & Videos ~ May 8, 2023 ~ |


Editor's Note: As I understand it, Portal of Light Activation went amazingly well. In fact, the preliminary report indicates, the meditation achieved the critical mass. I think, not sure, that is abt 144,000 Earthlings or Starseeds or more, who simultaneously meditate, at a unique time window. Not before not after that time. Mass mediations means when a very large audience focus on and sending out positive vibes to a specific desired place or person or event. In other words, Mass meditation is a way to harness the collective cognitive and spiritual energy to experience and positively influence and elivate our collective consciousness... In another video report by Simon Parkes, Nick Sylvester & David Mahoney. Simon says; there's abt 20% of ppl spiritual awakened and all the rest is not. That is why, White Hats, has not escalated on more fast-track mode, Simon says. We are dealing with ppl who had been breaded and programmed what they've been told... | 


💸🐮🦹 (Ingen ko på isen, så længe rumpen er i land) Er en svensk talemåde. Så længe du holder rumpen godt skruet ned i det sikre, så sker der ikke noget. Som jeg plejer at sige; Alt går efter frimureriets planer med alle dens symboler der viser vej til Gud. Bare folket (useless eaters) forbliver bange, med et falsk håb om frihed, og uden reel form for selvstændighed og suverænitet. Vi er alle 'mætte', tilfredse og selvfede med status quo. Vi lever i vores egen boble og har ikke behov for, at skabe forandringer. Vi overlader det til statsmagten ~ 8. Maj 2023 ~ |


Verdensalt.dk

Editor's Note (fortsat) Kan nu bedre li' Kirsten Birgit udtrykket; "En kineser spiser et forkølet bæltedyrs røvhulshul, og så har vi balladen". Fordi, det kan godt være CCP og Commie-Coronakrisen er slut, regningerne er betalt af folket, og de døde danskere sladrer ikke, efter dødssprøjterne. Men agendaen om NWO verdensherredømme, er den samme. Grådighed og magtfuldkommenhed blandt StatsAdelens levebrødspolitikere, DDFO-embedsmænd og VL-grupperne, forbliver intakte. Kabbalah og alle logerne, med alle disse tro væbnere af søstre og brødre, går først ned, med allersidste mand, når lortespanden, er væltet og gyllestanken, spreder sig i det ganske land. Den globale verden står over for det største paradigmeskift siden Jesus Kristi fødsel. Vi stod pludseligt med lort til halsen i 2020, midt i en opvågningstiden, der kickstartede ét af de største paradigmeskifte i verdenshistorien. En global verdenskrise med ekstreme handlinger og en økonomisk krise, som stammer fra forældede metoder, som er styret af frygt og ikke er til gavn for menneskeheden. Det var også en kemisk industriel krise fordi mennesker, dyr og mad blev og har altid blevet pumpet med kemi, så vi bliver syge og forbliver i sundhedssystemet i al evig tid. Nu, er vi omtrent lige-ved-og-næsten, i direkte krig, mod verdens mest magtfulde stormagt, Rusland, med Kina og BRIC-nationer, på sidelinjen. Den oppustet arrogance blandt vestens ledere, er ikke til at tage fejl af. Folket, er med USA, hele verden ned til, helvedes porte. Vi andre sidder og kigger måbende på, og ved, at Satan og Lucifer, er rejst hjem over stok og sten, men Folket, har ikke fået memoet eller ønsker blot, at holde rumpen godt skruet ned i det sikre. Komfortzonen kunne også kaldes Behageligheds-zonen. Min egen Death and the Bullshit Barometer er slået ud for længst. Årtiers seksualisering af børn og satanisternes hjernekontrol, er måske ved at være slut, med Onkel Reje. Men kun, hvis folket ønsker det, ellers fortsætter det ufortrødent... | 

'Husk lige på, hvem som sidder i medietårnet af TV 2 FNYS NEWS, Anne ESC og vi ved, at mediechefer, såsom, Tøger Seidenfaden var på Bilderberg-møder 11. gange. Samt DDR og endnu en kvinde, MRR, som modtager, ikke tæt på 4 mio. kr. men 8 mio. kr. om året, iflg. afdøde Knud på rettenpaavrangen.dk. Det får hun, for at styre en 5.000 mio. kr. mediestøttet statsstyret medieby...' ~ SoTW 


😵‍💫🕉️ (OMFg oMg 0mG - SoTW can totally relay to that) EOL: Energy Update and the Full Moon. Ascension Energy & Symptoms Vibrational Shift ~ May 8, 2023 ~ |
A lunar eclipse is a full moon lunation that is more powerful. It frequently ushers in significant endings, transitions, revelations, and culminations since it is three times more intense than a typical full moon.

You can feel the Full Moon’s power for about a week as it’s coming in: three days before, on, and three days after the Full Moon.

This full moon coincides with the celebration of the WESAK Scorpio Full Moon. A special day of festivals and celebration around the world to honor Buddha’s teachings, enlightenment. It is also a time when the Ascended Masters bestow their spiritual blessings.

The increased culmination of the momentum of the Ascension energies—the Solar, Earth frequency, and Cosmic Gateways—is causing many of you to experience a significant frequency shift in vibration. You have and will start to feel the world, relationships, and life as you knew them in a new and different way.

✨🔮💌 (New Nyla Nguyen Spiritual Report) Ireland Censorship Bill, Hard Drugs Legal In Canada, Alex Azar & Obama Exposed, 5g & Anti-Christ ~ May 8, 2023 ~ |

Verdensalt.dk


'Ireland government passes censorship bill against public backlash. Canada allowing hard drugs to cause demonic attachments on Canadians. Obama gets thrown under the bus, gets busted for authorizing Mueller witch-hunt. Trump and White Hats saved millions of Americans lives. And more!-

📉💥🏦 (8 mins of good banking collapse news - leave gold sales pitch behind) In 55 days EVERYTHING changes for the U.S. Dollar | Redacted with Clayton Morris ~ May 8, 2023 ~ |

 


⏰💬🏆 (His awakening has been very public now and it cost his job) Tucker Carlson ~ I’ve Kept Terrible Things Quiet ~ May 8, 2023 ~ |

What Tucker Carlson Is Doing in a Fake Log Cabin - The Atlantic


GAOG:'Somebody did a good job of assembling many different truthy clips of Tucker in both presenting and interviewing mode…and it’s easy to see why his time slot saw multiple millions of views.'