Sep 9, 2016

De amerikanske medier er nu begyndt at rapporterer, alle verdens finansmarkeder er manipuleret via computere og klart baseret på calculus, financial market strategy

Udgivet første gang den 30. Marts 2015 af Verdensalt

Update: 21-9-2015 Richard Grasso, the former head of the New York Stock Exchange publicly admitted last week the market was rigged.

Update: 21-1-2016 Fed Official Confesses Fed Rigged Stock Market - Crash Certain in 2016
 
I tidligere artikel, konkludere jeg, at bankerne er pengeløse, ergo i den finansielle verden findes der ingen definition på penge. I stedet for udsteder bankerne papir og veksle dem frem og tilbage og så bogføre dem. Derimod, er der definitioner på:
 • Gældsbeviser (promissory notes) 
 • Veksler (bills of xchange)
 • Omsætningspapir (negotiable instruments)
"Køber man Aktier(Stocks), får man en ejerandel i en virksomhed"."Køber man obligationer (Bonds), køber man gæld i et selskab"."Investere man på 'derivater'(derivatives) gambler man via en kontrakt om, hvad der vil eller ikke vil ske, i fremtiden"(Calculus). Derivater er Satans lottokupon, et sandt onde skabt til Wall Street og verdenseliten for maximalt afkast, indtil nu, har det virket, men ikke meget længere.... $700 trillioner i derivater globalt (gæld). (Det er over ti gange verdens BNP) En tidsindstillet bombe der kan gå af, når som helst... Derfor var det en katastrofe, hvis nu Grækenland erklærede sig bankerot og gik ud og forlod euroen. Hvad der er hændt med de handler (statsobligationer), som EU-banker har anvendt som sikkerhed, ved ingen.... Vi ved heller ikke, hvor mange trillioner dollars i derivater som Merkel og EU faktisk havde i klemme inden den græske regering sagde ja til en aftale, vi ved bare, Europa har ja til at åbne græsk lånepakke, men sagen er IKKE slut endnu....langt fra......

Uddyber lidt i dette blogindlæg, omkring den altoverskyggende computeriseret elektroniske handel, benyt dette link som opslagsværk - Finansielle Akronymer og forkortelser

Electronic trading algorithm - (Algoritmisk handel, også kaldet automatiseret handel, black-box handel eller algo handel, High-frequency trading (HFT))

Handel med aktier og andre finansielle instrumenter har eksisteret i lang tid. Det er elektronisk handel, der har ført til langt lavere spreads og lavere faktiske handelsomkostninger fra din mægler. Meget ofte har HFT virksomheder taget æren for at reducere spreads Men rent faktisk var det via den elektronisk handel.

Brugen af ​​elektroniske platforme til indtastning af handelsordrer med en algoritme, som udfører forprogrammerede handelsinstruktioner tegner sig for en række forskellige variabler som timing, pris og volumen. Algoritmisk handel kan anvendes i enhver investering strategi, herunder market making, inter-marked spredning, arbitrage eller ren spekulation. En fordel ved algoritmisk handel er, at det nu er muligt, at udføre ordrer før mennesker er i stand til at fortolke den information de præsenteres for. Handelsmetoden har i høj grad vist sig profitabel både på valutamarkedet samt andre dele af det finansielle marked. Blandt andet har den, via komplekse investeringsstrategier og muligheden for at operere med tidshorisonter ned til få millisekunder, vist sig profitabel med henblik på at forfølge risikofrie arbitragemuligheder, der normalt kun er eksisterende i ganske kort tid, inden ligevægt er
genoprettet.

Hvorfor er valutamarkedet manipuleret (rigged)? 

Finansielle Akronymer og forkortelser som ZAP anvender og andre kilder

Udgivet første gang den 6. August 2014 af Verdensalt

Sidste Opdatering: 28-12-2015 :  Gæld og obligationer


Dette blogindlæg kan benyttes som en 'mini' Wikipedia


Her finder du både faktuelle akronymer i den finansielle verden som du kender den i dag, samt en opstillet hypotese, når den Globale Valuta Revaluering / nulstilling stadfæstes, det 'nye' monetære system implementeres og frigivelse af humanitære støttefonde m.m. Du vil opdage, der ikke altid findes officielle optegnelser via vores mainstream nyheder eller bankernes portaler - undtagen det almindelige "officielle forklaringer". Oplysninger hentet fra Dinar, Dong Guru'sTNT Tony, dinarnews på internettet skal du tage med et gram salt! Samme gælder sider så som videnskab.dkneil keenanbeforeitsnews.cominfowars.comKaren Hudes. Alle de nævnte beskæftiger sig med dele af sandhenden, men er Cabal's håndlangere og dermed en del af 'systemet', derfor en del af mængden af misinformation og vildledning. Efter flere års analyser, leder min egen BS pendul til mennesker som er tro mod sig selv og på ingen måde lader sig forføre af penge og magt og kontrol - Dave SchmidtDavid IckeRon Van Dyke, ZAP office of poofness, kauilapele, David Wilcock and Corey Goode, Rob Potter, Dr.Michael Salla, cosmicvisionnews, alun.dk, visdomsnettet og i den dur.....

Leder du efter en eller flere vidensportaler, så begynd med: nyhetsspeilet.nooom2.comblacklistednews.comgoldenageofgaia.comvisdomsnettet.dk180grader.dkrumormillnews.com , bibliotecapleyades.net, ascensionwithearth.com, selvet.dk, in5d.com, zerohedge.com, zengardner.com, x22report, alun.dk

Vil det monetære system fortsætte eller kollapse og erstattet med guldstandardenTillid til pengene, og den værdi, de besidder, er helt fundamental for vores samfund. For at sikre os, findes der skjulte sikkerhedselementer, vinduestråd og hologram på samtlige af vores pengesedler. Det er ikke nok, fordi papirpenge( FIAT-penge) er misbrugt i alle afskygninger som et magtmiddel, mens det rent fysisk, blot er et stykke papir som et lands regering har bestemt værdien af. Siden 1971, hvor Bretton Woods-systemet brød sammen var valutaerne enten bundet til dollar eller direkte til guld. Hele fundamentet med en RV/GCR(**) og et nyt monetære system er at nulstille samtlige valutarer, især i verdens fattigste lande, revidere Bretton Woods-systemet, genindføre Guldstandarden i en vis form. Det er ikke nok, det er bidende nødvendigt også at 'vælte' Wall Street monopol, afskaffe 'Electronic trading algorithm' - (Algoritmisk handel, også kaldet automatiseret handel, black-box handel eller algo handel, High-frequency trading (HFT). Guldets storhedstid i det monetære system varede fra 1870'erne til første verdenskrigs udbrud. I denne periode etableredes et verdensomspændende fastkurssystem baseret på en fast definition af de enkelte valutaer i forhold til guld og klare regler for guldindløselighed og gulddækning. Da guld var en knap ressource, blev det kun i mindre omfang anvendt som direkte transaktionsmiddel i form af mønter. I stedet fik pengesed lerne en større rolle, hvormed sedlernes guldindløselighed blev det bærende element. I mellemkrigstiden forsøgte nogle lande at strække guldreserverne længere ved at indføre guldbarrefoden, hvorunder alene beløb svarende til hele guldbarrer kunne indløses. Guldet spillede således kun en begrænset rolle for den enkelte borger, men var alligevel det bærende princip i det monetære system. I begyndelsen af 1930'erne måtte flere og flere lande ophæve guldindløseligheden.

......... "Køber man Aktier(Stocks), får man en ejerandel i en virksomhed"."Køber man obligationer(Bonds), køber man gæld i et selskab"."Investere man på 'derivater'(derivatives) gambler man via en kontrakt om,hvad der vil eller ikke vil ske, i fremtiden"(Calculus). Derivater er Satans lottokupon, et sandt onde skabt til Wall Street og verdenseliten for maximalt afkast, indtil nu, har det virket, men ikke meget længere.... 300 trillion dollar af derivater, er en tidsindstillet bombe der kan gå af, når som helst"... 

Eksempel: Gæld(ejerskab af statsgæld) bliver optaget via værdipapirer.: »Når staten optager gæld, så gør den det ved at udstede statsobligationer. En obligation er en forpligtelse, og på obligationerne står der, hvad man forpligter sig til. For eksempel kan staten forpligte sig til at betale det pågældende beløb tilbage om et, fem eller ti år. Obligationen bliver så købt af nogle andre,« Køberne kan være danske statsborgere, som så ejer obligationerne privat. Ofte bliver disse værdipapirer dog købt op af pensionskasserne. Men obligationerne kan lige så vel blive købt af udlændinge....Man skulle umiddelbart tro, at staten låner pengene i en stor international bank, men sådan forholder det sig ikke...

De officielle Finansielle Akronymer og forkortelser samt deres 'virkelige' betydning


Fremtidige forventninger efter RV/GCR (**):

XXXXXXX   -  Eksisterende (del af det nuværende monetære system)
XXXXXXX   -  Udgår, opløses eller reformeres (formodning)
XXXXXXX   -  Fremtidige efter RV (konspiratorisk)

RV - Revaluering
IQD - Iraq Dinar (nuværende valuta)
IQN - Iraq Dinar New (erstatning efter RV)
VND - Viet Nam Dong (nuværende valuta)
VNN - Viet Nam New (erstatning efter RV)

GCR - Global Currency Reset (nulstilling & afvikling af samtlige landes valutas værdi af den globale valuta )
FRN - Federal Reserve Note
FRB - Federal Reserve Bank
TRN - Treasury Reserve Note (**) Efter RV US$ Dollaren forsvinder
UST -The Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligencee - David Cohen - Amerikanske Finansministerium
USD - United States Dollar
NDA - A non-disclosure agreement NDA "RV"
IRAQ PM - Prime Minister ( "Cabal" Nouri al-Maliki er ude, ind kom Prime Minister Haider al-Abadi)
CBI - Central Bank of Iraq ( samme som FED og vores nationalbank)
PPP - People Prosperity Programs (uddeling af trillioner til velgørenhed over hele verden)
F & P - Fines and Penalties
IMF - International Monetary Fundation
CL -  Christine Lagarde Direktør for IMF
NWO - New World Order
TTM - Time To Market

Udvidet forklaringer til de finansielle udtryk og opstillet hypotese:

Mike Quinsey: A Message from my Higher Self - Sept 9, 2016 CET ("..Much is happening on Earth that will soon lead to the long awaited announcements. For “re-val,” all is at the stage when a final check can be made to ensure that the necessary documentation is in place. So it is not envisaged that you will have much longer to wait..")

Kanaliseret af Mike Quinsey
© 2016 treeofthegoldenlight


Time marches on and much progress continues to be made in the commencement of changes that you have long awaited. From your perspective you experience what appear to be a series of delays, whereas they are necessary steps that ensure once they are taken nothing is able to prevent the intended outcome.

Be assured that much work goes on behind the scenes and the “go ahead” will be given when all is in place as necessary. Greater powers than those on Earth oversee all actions, so you can be certain that the ultimate aim is for a complete victory for the Light.

It is therefore most important that you always keep focused upon the desired changes that are soon to commence. Planning for this period has been taking place for a very long time, and nothing will be allowed to delay the outcome any further. Lightworkers are to be highly commended for their undying support and positive faith in the future.

As the vibrations continue to increase so their effect is the upliftment of those who can respond. As a result it is becoming somewhat easier to speed up the changes that are ready to be implemented. They will ultimately alter your view of life allowing for more individual time to fully follow your own life plan. The truth will be your strength and as time elapses you learn of your true history, and know the direction that you should be heading in.

GAIA TV: Fuldmåne astrologi d. 18. august 2016 v. Vita Storborg (Det kommer til at koste noget energi og nogen penge det her! Mars og Saturn står i pengehuset! Skytten vil have handling og styring! Barnet bliver født her! Der kommer til at ske noget! Det er en ekspansion og nytænkning! Det kan give et KÆMPE stort skridt i verden! Som gavner alle!)


Published on Aug 18, 2016
Fuldmåne astrologi d. 18. august 2016
v. Vita Storborg - www.storborg.dk


9/11 Suspects: Rudy Giuliani
Mayor Giuliani oversaw the illegal destruction of the 9/11 crime scene and is criminally liable for the deaths of hundreds of emergency workers for not passing on prior warnings about the collapses of the Twin Towers. It is no wonder, then, that the Fire Department of New York so passionately detest Giuliani for his actions in disgracing their fallen brothers and covering up the 9/11 crime.

 

ECETI Update: Massive Alien Ships Around the Sun (Nasa says we think we found an Earth Like planet in Alpha Centuri. Just another smoke screen. The universe is filled with intelligent life, well other than at NASA)


Massive Alien Fleets seen by NASA satellites orbiting the SunAccording to UFO hunters, and based on numerous satellite images, massive alien fleets are flying in ‘tactical’ formation near Earth and through the inner solar system towards the sun. Some researchers have even come forward claiming that our sun may act as some sort of massive Stargate, used by super advanced alien civilizations to travel across the cosmos


The ‘alarming’ discovery has been made by UFO hunter Streetcap1, who analysed images of the sun captured by NASA’s SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) Satellite.

The SOHO satellite is in fact a joint project between the European Space Agency and NASA. The observational satellite is located in halo orbit around the Sun-Earth L1 gravitational point an keeps an eye on our solar system’s star nonstop.

According to Streeetcap1, the alleged image captured by cameras on board SOHO show a MASSIVE alien fleet of UFO’s flying past Earth, heading towards the sun.

“I have seen too many ‘UFO fleets’ now to be in any doubt that this is a reality,” wrote the UFO hunter.

According to Streetcap1, the intimidating armada of alien spaceships appear to be travelling in a regular and highly ordered group of formations, which are indicative of a highly organized military fleet.

“They are flying in small group formation which might suggest military craft,” Streetcap1 explains. “I have seen too many ‘UFO fleets’ now to be in any doubt that this is a reality.

Continue reading at.....http://www.ancient-code.com/massive-alien-fleets-seen-by-nasa-satellites-orbiting-the-sun/

Dialog med mit Højere Selv - Hvad fortæller mit Højere Selv om September 2016, om forudsigelser som påvirker os globalt, nu hvor en meget betydningsfuld fuldmåneaften samtidig med sommersolhverv har indtruffet og kommende September Equinox? (Lad os antage, at Vietnamese Dong/VND bliver nustillet og afviklet. Se på den ophedet debat som netop sker mht. Nordkorea der på sin nationaldag fejres med atomprøvesprængning. Vidste du, efter anden verdenskrig 1945 -1998 er der fortaget 2400 nuclear atmosfæriske bombe tests udført at vestens ledere og det militær-industrielle kompleks, for at vise muskler og magt?...Nyheden om Nordkorea's atomprøvesprængning er en perfekt 'smoke screen' for at sætte fokus på frygten og indgriben på vestens fjender så som Rusland, Kina og Nordkorea.... Vores magtelite ved udemærket godt at vores nuværende korrupte monetære system vil kollapse og erstattes med guldstandarden... bare et spørgsmål om tid)

Udgivet den 9. Septermber 2016 af Verdensalt

Højere selv er et begreb forbundet med flere trossystemer, men dens grundlæggende forudsætning beskriver et evigt, almægtig, bevidst og intelligent væsen, der er ens virkelige selv. Blavatsky formelt definerede det højere selv som "Atma den uadskillelige stråle af universet og en selv.... https://en.wikipedia.org/wiki/Higher_self
Dit Højere Selv er dig. Dit Højere Selv er den virkelige dig, din samlede sjæle-bevidsthed. Den del af DIG der lever her på Jorden er blot en projektion af bevidsthed i dit Højere Selv. Dit Højere Selv er den mere komplette del af dig, den ene, der ikke bliver frustreret over sløret, der trækkes ned over os, når vi inkarnerer, der får os til at glemme, hvor vi kom fra. Det højere selv er den ene del i din besiddelse af din åndelige kontrakt, den plan du har lavet for dig selv, før du inkarnerede. Dit Højere Selv besidder den guddommelige plan, selve brugsanvisningen over dit livs plan, i sin hule hånd.
Dit Højere Selv er som en tilbagetrukket bevidsthed, der tilbyder sin visdom og anvisninger om, hvor flasken peger hen. Sommetider kan disse retninger tage lang tid at komme igennem ind til dit underbevidsthed. Men der er måder at få adgang til visdom og dit Højere Selv direkte ved at omgå ens underbevidsthed.

Din Højere Selv er ikke "derude" i æteren omkring dig. Dit Højere Selv er dig, din bevidsthed, i din krop.

Det er kun dig, der sætter gang i hjulene og oplever, det du kom her for at lære, før du blev inkarneret, igen og igen. Det er dig, der har dine egne følelser, som reaktion på dine tanker, der skaber din virkelighed. Det er dig, der sætter det op som en mekanisme og kan bruge dem som en 
"spiritual" feedback om, hvor du er på vej hen, i dit liv.
Fik lidt hjælp fra min holistiske læge til, at spørge ind til større begivenheder som påvirker os globalt. Og nej, jeg er ikke Nostradamus, men lytter og stoler på mine intuitioner, hvad mine skytsengle og Højere Selv fortæller mig.  
 • September - Store økonomiske reformer. Mellem den 25. Sept og 30. Sept 2016 vil der ske to ting. (PS: Du skal ikke regne med nogen officielle udmeldinger af nogen slags)
  • Frigivelse af humanitære støttefonde (Nok de aller vigtigste historiske obligationer og værdipapirer som efter sigende har svimlende værdier når de bliver frigivet til de humanitære støttefonde. Med andre ord - Projekter/Ideer der delvis eller helt vil hjælpe menneskeheden)
  • RV/GCR - Global Currency Reset (nulstilling & afvikling af samtlige landes valutas værdi af den globale valuta ) 
   • RV - ( er ikke en svækkelse eller deprecieret eller nedskrivningen af et lands valuta. Det er en afvikling og revaluering af et 'lands' nuværende valuta værdi, for at gøre den mere attraktiv på det globale valutamarked, men samtidig understøttes/opbakkes af til enhver tid gældende reservebeholdning af det enkelt lands Guld, Sølv, ædelsten, mineraler m.m. Dermed får papirpenge sin rigtighed igen, i form af råvare penge ( penge som er baseret på en værdifuld handelsvare)   
Lad os antage, at DONG/VND bliver nustillet og afviklet. Se på den ophedet debat som netop sker mht. Nordkorea der på sin nationaldag fejrer med atomprøvesprængning og alle verdens ledere og danske fordømmer det. Ved vi, med sikkerhed, at der er sket en nuclear atomprøvesprængning? Vidste du, efter anden verdenskrig 1945 -1998 er der fortaget 2400 nuclear atmosfæriske bombe tests udført at vestens ledere og det militær-industrielle kompleks. Tror du lungekræft kommer af tobak... Tro om igen, det er plutonium-239. Risikoen for lungekræft stiger, når den samlede stråledosis svarende til en inhaleret mængde plutonium der overstiger 400 mSv. Det kommer blandt andet fra atomvåben og reaktorer rundt om i verden...
http://www.agreenroadjournal.com/2012/04/nuclear-atmospheric-bomb-testing-1945.html
 
LANDA GLOBAL HISTORIC BOND INFORMATION AND PRICES:

http://www.verdensalt.dk/2014/12/landa-global-15-december-2014-general.html

Læs mere af de seneste Nyheder omkring Red og Blue Dragon Familien her fra Cobra: http://www.verdensalt.dk/2015/02/kort-situationsopdatering-pa-kloden_20.html#more

Elders http://globalslaves.blogspot.dk/2012/01/trillion-dollar-lawsuit-against.html
Dragon Family - Kinetiske White Dragon Samfund,  allierede til at indlede den globale valutanulstilling
Asian Royal Elders = Del af Dragon Familierne, (Black, Red, Green, Blue, White Dragons)
The Ambassador: Skulle være officiel talsmand for Royal Dragon Familien, høj placeret familiemedlem.
Grandfather: (Elders #1-M1) Første kinetiske Jade Emperor i den Japanske eller Kinesiske aristokratiske familier, der styrrer hele operationen omkring frigivelse og forhandlingerne med Støttefondene og nye finansielle system m.m.
=M1 (the alleged appointed controller and signatory for the Global Collateral Accounts)
 
Læs videre på Finansielle Akronymer

Tak fordi du læste på min blog

Namaste!