December 29, 2014

Hvad er én af de største forbrugertrusler og udfordringer i 2015 - Identitetstyveri og E-bedrageri

I en perfekt verden, skabt af folket, til folket, ville vi ikke stå i en situation af frygt, utryghed, ængstelige, desperation og forvirring hvis nu, vi blev offer for 'Identitetstyveri'. "Konsekvenserne, hvis it-kriminelle først får fat i dine personlige oplysninger, kan være meget ødelæggende, siger its-sikkerhedsekspert". 

Har Staten, kommunen samt Politiet en skudsikker plan for at hjælpe borgerne gennem trygt og vederlagsfrit - svaret er nej!!

Identitetstyveri er ikke en selvstændig kriminalitetsform ifølge straffeloven, og derfor føres der ikke specifik statistik for, hvor mange mennesker der bliver udsat for at få deres identitet stjålet og misbrugt.
Schweiz - det perfekte eksempel på beskyttelse. USA - Verdens # 1 Offer. Rusland førende inden for produktion af hackere bag identitetstyveri sager.

Efterforskning af identitetstyveri 


Pkt 1.: Efterforskning kræver en anmeldelse. ( En anmeldelse fører dog ikke automatisk til efterforskning, selvom der altid er et digitalt spor at følge. Politiet prioriterer blandt andet ud fra tabets omfang, og om hvorvidt der er tale om en serie forbrydelser - kun 20 pct opklaring ) 

Pkt 2.: Offline hæfter kortindehaveren typisk for en selvrisiko på 1.100 kr. (når vedkommendes betalingskort- oplysninger misbruges. Dankort hæftes ikke ved internetkøb) 

Pkt 3.: I snit hæftes for 3 procent af det økonomiske tab som følge af misbrug af deres identitetsoplysninger. (Til sammenligning hæfter kortindehavere, der har været udsæt for misbrug af deres Dankort, i snit for 6 procent af tabet, hvis det antages, at de alle betaler en selvrisiko på 1.100 kr. ved misbrug i offline verdenen)
I forbindelse med misbrug af identitetsoplysninger på internettet, er det typisk forretninger (når Dankort misbruges) eller kreditkortselskaber (når internationale betalingskort misbruges), der hæfter for tabet. 
Pkt 4.: Ingen forsikring, angivet anmeldelse eller beviser: Ingen erstatning  

Hvad er Identitetstyveri?


Identitetstyveri sker ved, at kriminelle tilegner sig koder og personoplysninger, som de fx kan bruge til at tømme din konto. Ikke alene er du et offer, din opsparing og likvide midler kan misbruges, køb på dit kreditkort, stjålen CPR nummer, misbruge identitetskort, optage yderligere lån i dit navn eller chikanere andre gennem falske netprofiler eller ligefrem gå fallit med din egen virksomhed. Der er næsten ingen grænse for, hvad tyvene kan misbruge i dit navn. En NemID kort er ultimativ, det værste der kan sker for dig! (kommer tilbage til senere)

Nu går den vilde jagt, fordi bevisbyrden - den bærer DU! Simpelhen fordi, det er meget svært for den enkelte borger at overbevise virksomheder og myndigheder om, at man er udsat for misbrug af ens personnummer. Det Kriminalpræventive Råd skitsere kun hvordan du forbedre og sikrer dig, inden du hopper på internettet via den private PC. På borger.dk er der en vejledning, som er blevet forbedret lidt siden sidst, dog.....

- her hopper kæden også af, samtidigt med du skal anmelde til politiet, lukke kreditkort m.m., opfodre borger.dk dig til, at modtage advokatbistand: "Du kan desuden overveje, om det er nødvendigt at søge bistand hos en advokat med henblik på at få vurderet styrken af de beviser, som den anden part mener at have på, at det er dig, der har indgået aftalen".

For mig betyder det - Du skal bevise din uskyld, regninger samt inkasso, for alle de ting Du ikke har rekvireret og købt. Yderligere skal du til at låne hos venner og bekendte for, at betale din advokat, købe mad og leve for - ergo ingen hjælp hos de offentlige myndigheder, indtil det er stadfæstet, havd du har været udsat for. Hidtil har det kun været muligt at få et nyt cpr-nummer, hvis der er fejl i personnummeret, eller hvis man skifter køn. Marts 2014, har Folketinget enstemmigt vedtaget en ændring af cpr-loven, der i særlige tilfælde gør det muligt at få et nyt cpr-nummer. (Identitetstyveri) 

Ifølge DR.dk er der sket en tredobling af forsikringssager hvor identitetstyverier indgår. En rundringning, som DR Nyheder ha lavet til otte af landets største forsikringsselskaber, viser, at der er sket en tredobling i antallet af sager fra 2013 til 2014-

Og hvis identitetstyvene først har fået fat i ens nøglekort, kan det blive rigtig grimt. Folk bryder ind i ens netbank og laver uautoriserede banktransaktioner, det kan være folk, der opretter forskellige abonnementstjenester, det kan være folk, som overtages ens hus og sætter det til salg, indgiver skilsmisse, navneforandring, forklarer fortæller it-sikkerhedsekspert Peter Kruse.

- I alt hvad du kommunikerer med det offentlige, validerer du din identitet med dit NemID kort. Så hvis det er landet i hænderne på kriminelle, så er det deres fantasi og moral, og den er meget lille, der bestemmer, hvad der kan ske med dig som person.

Danmarks Statistik, som sidste år gennemførte en såkaldt offerundersøgelse, svarede 1,8 % ja til, at de havde oplevet misbrug af personoplysninger på internettet eller anden for for krænkelse af privatlivets fred. Det svarer til, at 73.000 danskere blev ofre for identitetstyveri i 2012. I 2009 var tallet 48.000.

" Men der er mange, der slet ikke har en forsikring, og der er mange, der slet ikke melder de her sager. Så problemet er nok langt større, men vi har desværre ikke præcise tal for, hvor mange der er udsat for det her" - ifølge Formand for Forbrugerrådet Tænk, Anja Philip
En undersøgelse i England har vist, at der i gennemsnit går op imod 467 dage, før ofrene opdager, at de har været udsat for identitetstyveri. Det er først, når regningerne og inkassoskrivelserne begynder at komme med posten, at det bliver opdaget.

Computere under angreb

Undersøgelser fra Danmarks Statistik viser, at en betydelig del af danske computere er udsat for malware. I 2011 svarer en tredje del af de adspurgte privatpersoner, at de har været under angreb fra malware. Det samme gælder for 7 procent af de danske virksomheder og 15 procent af de danske myndigheder. Overordnet set er trojanere den mest anvendte malware i 2012.
DK•CERT modtager anmeldelser vedrørende danske phishing-sider og sider med trojanere. Der er i 2012 1.211 anmeldelser omkring inficerede danske internetsider. I perioden fra 2005 til 2012 stiger antallet af inficerede danske internetsider støt, men samtidig lukker hostingselskaberne og internetudbyderne hurtigere phishing-sider.

Kommunernes nye krav om digitalisering har tunget os alle sammen på en digital løsning, ned over borgerne, men er kommunerne og politiet modstandsdygtige og parate til at slå ned på den stigende kriminelle adfærd? Overhoved ikke. De har hverken den tekniske ekspertise, kapaciteten eller knowhow som de yderst professionelle kriminelle har. Overhørte i DR Nyhederne idag, at Politiet kun har mulighed for, at spore IP adressen indtil den ender ud... vi har hørt før, hvor ressourcekrævende det er at forfølge IP-spor i hælerisager

Vækstplanen for digitalisering i Danmark (Danmark i Arbejde) lover jo kanon godt for erhvervslivet, men kan digitaliserings-bølgen følge med e-bedrageri og identitetstyveri og rettighederne for borgere i dagens Danmark??

Finansministeriet om Aftaler om Finansloven for 2013,

Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering Pkt.: 8 siger: It-sikkerhed mv.
Der etableres et beredskab for borgere, der har været udsat for identitetstyveri, og der igangsættes initiativer til bekæmpelse af identitetstyveri. Samtidig etableres en overvågningsløsning, som kan monitorere NemId-løsningen og sikre relevante tiltag, hvor NemId-løsningen dan styrkes.
I takt med, at kommunikationen mellem borgerne og de offentlige myndigheder frem mod
2015 bliver digital, vil nogle borgere have behov for hjælp til at bruge digital selvbetjening og digital post. Der afsættes derfor midler til at hjælpe borgerne med at bruge de digitale løsninger, til øget tilgængelighed af offentlige digitale løsninger og til fremme af offentlig digitalisering gennem benchmarking og udbredelse af bedste praksis.
Der afsættes 14 mio. kr. årligt i 2013-2015 til de nævnte it-initiativer. 
Aftaler om Finansloven for 2014 eller 2015 nævner INTET om identitetstyveri


Læser man på FBI's common fraud schemes, nu snakker vi USA naturligvis, er listen ane lang, hvis man skulle efterkomme alle de regler, så kunne vi ikke bevæge på internettet eller i det offentlige rum. Sortbørs markeder er almindelige nu, hvor stjålne kreditkort eller ID kan handles med.

Identitetstyveri spores offentligt i hele USA og tallene bare stiger og stiger. Mens Rusland er førende inden for produktion af hackere bag identitetstyveri sager, er USA førende i at have identiteter stjålet.

Mens et par dårlige æbler kan ødelægge en flok, er der stadig snesevis af lande med ekstremt lave identitetstyverier, som en direkte følge af deres lave bruttonationalprodukt og den relative lave penetration af teknologi og moderne bank virksomhed. Blandt den udviklede verden, har Schweiz imidlertid en af de laveste forekomster af identitetstyveri takket være en historie af stramt kontrolleret bank og en regering initiativ til aktivt at bekæmpe Internet-kriminalitet.

Illuminati Warning 2015: A SCARY Preview Of What's To Come - WATCH NOW!Published on Dec 28, 2014

Facebook Page: https://www.facebook.com/pages/End-Ti...
Illuminati 2015: new world order symbolism satanic music industry all seeing eye hollywood satan occult warning event something is going on big event prophecy

Læs også: Actor Corey Feldman Says Pedophilia No. 1 Problem for Child Stars, Contributed to Demise of Corey Haim
Læs også: Madonna Spreads Disinformation With New “Illuminati” Song

Tom Heneghan Update - December 28, 2014

TOM HENEGHAN INTELLIGENCE BRIEFINGS
ALL Patriot Americans MUST know with sources inside
American/European intelligence agencies and INTERPOL
reporting what is really going on behind the scenes of the
corporate-controlled, fascist, extortion-friendly
propaganda U.S. media's massive deceptions


Protect and defend   YOUR   Constitution Bill of Rights,
the Supreme Law of the United States
http://www.tomheneghanbriefings.com/
https://twitter.com/Tom_Heneghan

Sunday   December 28, 2014

Emergency Update

by Tom Heneghan, International Intelligence Expert

UNITED States of America   -   It can now be reported that French Intelligence has confirmed that AirAsia flight QZ8501 made an emergency landing in the eastern part of Belitung, the island located in the Java Sea.
The passenger manifest includes individuals tied to numerous Asian financial and banking institutions.

LATE BREAKING REPORT
The French pilot of AirAsia flight QZ8501 took his aircraft to a higher altitude when he received communications that his aircraft was about to be "stonered" by U.S. NSA satellites that had been fixed onto his aircraft from take off.
Note:  The best way to avoid "stonering" of an aircraft, especially the French airbus, is to immediately climb to a higher altitude, which then alters the satellite codes that were programmed to the aircraft's flight path.

P.S.  This all dovetails to the IMF (International Monetary Fund), the Department of U.S. Treasury, as well as the Internal Revenue Service, who have recently launched an investigation of the electronic currency exchange Bitcoin, HSBC of Hong Kong, Barclays Bank of England, Citibank USA, the German Deutsche Bank, Bank of America and the Central Bank of Japan for using Bitcoin (a ponzi scheme) to write naked short positions in the Japanese yen currency with these naked short positions disguised through the Bitcoin electronic exchange.

These disguised, undermargined, cross-collateralized foreign currency derivatives have been used to attack the Russian ruble, bring down the price of oil, and with the help of the Saudi Royal Family, create a massive U.S.-Japanese equity bubble based on no cash or any real volume.

It gets worse!
Læs videre her

David Wilcock: Open Up Your Christmas Presence – Disclosure! Dec 28, 2014

Hvem er David Wilcock: David Wilcock er en professionel foredragsholder, filminstruktør og forsker af gamle civilisationer, bevidsthed videnskab, og nye paradigmer af stof og energi. Hans kommende Hollywood-film CONVERGENCE afslører bevis for, at alt liv på Jorden er forenet i et felt af bevidsthed, som påvirker vores sind på fascinerende måder. Divine Cosmos er den officielle Internet side, hvor derfindes tusindvis af gratis sider af videnskabelig og spirituel information om åndelig vækst, Ascension og udviklingen af bevidsthed. David kommentere altid på hvad Benjamin Fulford udgiver, fordi meget giver mening. 


(GAOG) Here’s my picks of excerpts from David’s newest blog post from Divine Cosmos. Following this, a short part of the intro into the transcript of the interview he did with Jimmy Church from Coast to Coast AM, which is the major portion of the content of what he shares this time with us. The link to the complete interview is included at his blog and the link to his original post is below.

“…There is a LOT going on in the world right now. Events are continuing to happen so fast we can barely keep up with them. Whereas there used to be perhaps 3 highly noteworthy stories to track per week, and they would nicely add up over a month’s time into an obvious direction, that number is now up to 20 to 40 per week. Although each of these stories are vitally important, when seen as a whole they add up to something much, much bigger. We no longer have enough time to cover them all individually — so it is necessary to synergize the effort and look at the Big Picture.

“The reason I seem to be getting, by combining all the data in these very highly intense dreams with the equally intense insider data, is ‘something big is about to happen’. And by ‘something big’, I mean that a secret group of power elites who have seized control of Western institutions, including the financial system, governments, militaries and media, is finally being opposed successfully. This opposition is occurring from a vast international alliance — which I discuss in the show — as well as a huge coalition of benevolent ET humans…

“You have to understand that this is essentially a proxy war that we’re seeing on earth. For example, the Korean war was really US vs USSR, but the USSR was supporting the Koreans and the US was supporting the other side. Afghanistan was another example. The Afghanistan war was essentially a US versus USSR proxy war. What we’re seeing on earth, like between the US and Russia, is ultimately a proxy war between factions of extraterrestrial groups that are providing intel, actual strategy, and even intervention and battle actions. It’s rather complicated to explain, but there’s all kinds of stuff going on behind the scenes right now. If the average person knew about it, it would completely be the ‘taking the red pill’ approach.

“What Can We Do About It? That is the Key Question – That is THE question. A lot of people do talk about this secret space program, and the spiritual aspect. You have to remember that the universe is not built to be staggeringly complex. The answers are simple. The good guys are ultimately working off of a cosmic free will principle. That means that what really matters is how we choose to think and act towards others. That allows the positive guys to do more when we act more positively.

“…The bad guys are constantly trying to use (the awesome creative power of our consciousness) against us, by such things as predictive programming…

“False Flag Events Are Used to Fire Emotional Energy into the Visualizations They Create – So what they’re doing when they put stuff like that out there is predictive programming. They want you to load that hologram in your mind and believe this is what’s going to happen. Then they fire emotional energy into it when they create false flag events. The false flag events create trauma, which make people think about the things they saw – like in those movies. Then when we start putting our creative power into those thoughts and believe them, that allows the negative to accomplish more of these goals.

Nyheder fra ZAP og andre angående forestående Revaluering af Valuta og TRN - 29. Dec 2014 CET


Finansielle akronymer 

Kilde:
From: 2goforth
To: 2GOFORTH
Subject: Fwd: Love Is The Answer!!!!
Date: Sun, 28 Dec 2014 19:55:16 -05000
... Holy smoke, lots of bending over to Dave Schmidt, however they seems to agree  through... except the dates when RV will take place for the public, i guess.. THE REASON I DO THAT IS BECAUSE THE DONG, THE RV, THE PPP, THE COLLATERAL ACCOUNTS... I do concur, all that matter, is Projects for humanity, GCR has been activated, rest concerning with RV and public is just a matter of time, when consciousness of humanity has raising to a level, drama, trauma and badly behaviour is gone out of people, right now its how much profit all is thinking about (money)... 

 Greetings and Salutations:

POOF SAID;

The last few years has dealt all of you a heavy blow and you are not believing anything right now. What if we tell you to be in celebratory mode that it is OVER.!!!!!!

It is over, so over and very much over.... the time and the chimes are ringing in a new day for All.

This is the beginning of the real end; the end 0f the long wait and the long travail and the long hoseing down of the buffered spirits. The time of making changes and the time of waiting is all but over. Can we be specific? No. Of course not but we are happy to report that we can see the entangled being untangled and the threads of many changes being tightened and the other threads being removed and the pipelines bursting with good news. Yes! The major issues are now resolved and the closure of some others is upon us. You are going to see the benefits of all of this very soon..

The ties that bind have bound the pipes that were clogged and are being opened; the ways of the mysterious have been cleared and the threadbare have been rethreaded.

It has been a long time coming, yes, but it will be well worth it.

So be assured that you should be quite pleased with the results that are upon you!!.. .P...


ZAP SAYS:

HI ALL

IT IS WITH GREAT JOY THAT I SEE THE BEGINNING OF THE RELEASES TO OUR HUMANITY BY THE CHINESE FAMILY.

ON CHRISTMAS EVE, THE BEGINNING HAPPENED AND ALTHOUGH THE BANKERS CAME LATE AND ONLY A PARTIAL STREAM OF TRANSFERS OCCURRED, THE BALANCE WAS COMPLETED ON FRIDAY.

MANY FAMILY FACTIONS, GOVERNMENTS, AND ORGANIZATIONS RECEIVED THE FIRST FUNDS.

IN THE NEW YEAR, ALL WILL START MOVING AT AN EVER INCREASING PACE AS ALL GEAR UP TOWARDS THE INEVITABLE WE HAVE BEEN AWAITING. NOT ONLY WILL HUMANITY BREATHE, BUT WE WILL TAKE RESPONSIBILITY FOR THE SCREWED UP STATE OF OUR PLANET AND BEGIN THE ROAD TO HEALING.

THIS IS THE BEST POSSIBLE NEWS I CAN SHARE WITH YOU, AND I AM VERY GRATEFUL FOR THE GRAND FATHER’S GREAT PATIENCE AND PERSEVERANCE IN MAKING THIS SO. I SALUTE THE CROWNS AS WELL FOR ALLOWING THIS TO OCCUR IN THE MANNER IT HAS TAKEN PLACE.

Hi, D & Z -

Neil Keenan says he's been found worthy by the Elders and given entrance to a huge underground bunker full of treasure, then given a key and presented with two boxes containing wealth enough to move forward with his mission of opening the Collateral Accounts for the benefit of humanity:

HYPERLINK "Link http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-making-history-new-beginnings/" Link http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-making-history-new-beginnings/

Blessings.
--h

WONDERFUL. IT GETS BETTER AND BETTER. THERE ARE SEVERAL PARTS TO THE RELEASES, AND NEIL IS NOW PART OF IT ALL. VERY COOL.

Dear ZAP,

Montague’s Message for Sunday December 29, 2014 CET

Kanaliseret af Veronica Keen 28. December 
© 2014 Montague Keen

Hver søndag, bringer Montague et budskab om håb og støtte til alle, der er villige til at lytte. Han snakker tit om Cabal og Deres evindelige konstruktive adfærd. 

The whole structure of life as you know it, is falling apart. It is being exposed. Confusion abounds as all you believed in is laid bare before you: FALSE TO THE CORE. Humanity has been victim to the greatest con in the history of the universe. You, my friends, are the ones chosen to reveal the truth and remove the corrupt from positions of control. It is time to see the illusion for what it is, and then restructure life on Earth for humanity. Those who forced their way on to Planet Earth, inveigled their way into positions of power world wide and altered the true history of Man to suit themselves, must now prepare to leave the Earth in the same way they forced entry. They can never raise their consciousness. They will always remain in 3D. This is why they put so much effort into keeping as many of you as possible in 3D: always there to serve them. Sadly, many of you are too frightened to engage with the truth and move forward. You have bought into the control system, so you may have to live out the remainder of your lives on Earth at the 3D level.

The Battle in Space is still being kept from you, but soon, the evidence will become visible to all. The battle for your souls is relentless. This is obvious to all who are awake. Many of you have had your frequency stolen, though you are completely unaware of this. It renders you completely controllable and servile. This makes it easy for the cabal to use you as slaves, to attack those who try to awaken you to the control system. You sold your souls without understanding what you were doing. The cabal has planned everything for the last 2000 years. The only thing they did not take into account was the AWAKENING that has happened. They did not believe that people could raise their consciousness so that they could see clearly what has been going on.

Iraq vet death, Pirate Bay, WikiLeaks: 14 most underreported news of 2014 - Dec 29, 2014


Published time: December 29, 2014 08:11 (Video and Pictures not included)The death of Thomas Young

Thomas Young, an Iraq war veteran and outspoken critic of the conflict sacrificed everything for his country. Shot in the neck just days into his tour, he was paralyzed from the neck down. Then, on November 10 – a day before Veteran’s Day – he died at the age of 34. The prominent journalist and activist Christopher Hedges said Young had died knowing “what the masters of war had done to him, how he had been used and turned into human refuse."

The Odessa massacre

May 2nd was the bloodiest day of civil conflict in Odessa, Ukraine in nearly a century, but nearly 8 months on, little progress has been made in catching the culprits of who set the city’s landmark Trade Unions House ablaze, killing 43 pro-Russian activists inside. In September, a parliament inquiry member retracted her signature from an allegedly "redacted" government probe, leaving serious doubts that justice for the victims would ever be realized.

Obama bombs 7 countries in 6 years

Five years after President Barack Obama nabbed a Nobel Peace Prize, he was also party to a far less prestigious accomplishment; the US Commander in Chief had bombed seven countries in six years. The not so lucky number came in September, when the US launched air strikes against so-called Islamic State (IS) militants in Syria. Apart from Syria, Iraq, Afghanistan, Yemen, Somalia, Libya, and Pakistan were among states to find themselves facing down US airpower during the Noble laureate’s tenure.

Hammond, Anonymous and the FBI

How 37 Banks Became 4 In Just 2 Decades, All In One Astonishing Chart

Posted by Aaron Jackson May 6, 2014

If you were wondering how banks got “too big to fail,” here’s a good place to start. This chart shows us how, over the last couple of decades, 37 banks have became just 4 mega-banks. These same 4 mega-banks have, thus far, been immune to the consequences of any and all of their terrible decisions that places the entire world economy in jeopardy.

Click the image below to view the full size image.
Læs også: Enorm oprydning i banksektoren på vej. Danske Bank forudser i en fortrolig analyse, at flere banker må fusionere for at klare sig igennem krisen, og det vil betyde lukninger af hundredvis af filialer og massefyringer i banksektore

Læs også: Kunderne ventes at stejle over minusrente i banken. Det vil være en rød klud i ansigtet på kunderne, hvis de skal til at betale for at sætte penge ind i banken, vurderer privatøkonomisk ekspert og Forbrugerrådet Tænk.

Læs også: Kandidater for bankkrak og eller opkøb i 2013

Læs også: Spar Nord lægger købstilbud på Nørresundby Bank. Aalborgbanken Spar Nord smider nu et købstilbud på tværs af Limfjorden og tilbyder kurs 425 for aktierne i Nørresundby Bank, som i sidste uge måtte sætte sit bryllup med Nordjyske Bank i bero.