Mar 31, 2022

👩‍🚀🚀🌌 ~ (Semper Supra: Real-time travel, Seed crystals, 3D printer meat-“recipe & Fuel-free generators etc.) A Message From The Galactic Federation – March 31, 2022 (Rose Rambles) ~ | Blogger: Great uplifting message from Aurora Ray - Ambassador of the Galactic Federation... |

"We will be helping humanity through these challenging times by using highly advanced technologies that were once only available to us but which we have now adapted so that they can be used by people on your planet.

These technologies can transform your lives by providing new sources of clean energy, easing the strain on natural resources, eliminating poverty and hunger worldwide, and activating dormant DNA within all humans."
Ambassador of GFL


Dear beloved ones,

I am delighted to share the message from the Galactic Federation. The message is relayed by a multitude of light beings – some of whom have been with us for a long time, others are newly arrived, but all of them have a common goal – to help us:

“We are the Galactic Federation of Light. We are a collective of thousands of civilizations that exist on the outer edges of our Galaxy. We are contacting you to greet you on behalf of the collective consciousness of your planet.

We live in a universe of energy, frequency, and vibration. We are all connected via invisible energy lines that make up the grid. Our goal is to share our advanced technologies in order to elevate humanity to its true potential.

We have been observing Earth for many years, and we come to you now with great news. We will be working with you, the people of Earth, over the next few months to assist you in making positive changes on your planet.

The many challenges facing humanity at this time are causing pain and suffering for millions of people, and it is time for this to stop!

🙏 ~ 💝 (Meet the Fockers Fact-checking the fact-checkers that volunteered to get trapped on Earth) Todays Inspirational Spiritual Quotes & Videos (SoTW) ~ 💕 | Blogger: From the report: 👉" Russian troops found evidence in the Ukraine Bio-weapons labs that the CV-19 “virus” was manmade and created in those Ukraine Bio-weapon labs. Fauci, Joe Biden and Obama were among several global elites said to have received a cut in proceeds from the CV-19 vaccines. • Pfizer documents released by order of the Court on 1 March revealed 9 pages of adverse affects of the Vaccine including blood clots that had lead to frequent deaths of the newly vaccinated, while Fauci was still pushing genocide by vaccination especially for children. Fauci was said to have made billions off the sale of the vaccine."👈... Veeeeeeery important it is, that Putin sets ruble-for-gas payment deadline for April 1, 2022. Which means, that Russia, demanding "unfriendly countries", buyers open accounts in Russian banks to facilitate the payments or gas will be closed. Basically, who from Cabal / Rothschild Central banksters will be supporting BRIC countries for gold-backed currency aka QFS and who will refuse... |
 

👁️⃤🤘📐 ~ (Åh nej! 3 mio. konge-kroner og 5 års arbejde spildt!) Endnu en flok fra sandhedsbevægelsen må gå slukøret hjem efter at være blevet rusket på plads af retsstatens Frimurerkorps og tabt millioner (SoTW) ~ | Blogger: Nej, nej, nej, vi gider ikke at høre om, at Dannevang, er styret af frimurerne. Jamen så tal du med Knud Jakobsen, fra partiet: Folkets Ret (RettenPaaVrangen.dk) som har hjulpet hundredvis af alm. danskere, fra den rige Bøje Nielsen til alm. husmødre, siden 1975 indtil dato, klædt af til skindet, frataget alt, der udløste selvmord, mistet hus, værdier og børn, eftersom de gik op imod Frimurerne. Hædersmand, Orla Møller, 1916-1979 præst, S-justitsminister, Knud's gamle lærermester, som han tit snakkede med på Christiansborg om grusomhederne der fandt sted og han var rystede, også selvom han selv, var frimurer! Knud mistede selv alt eftersom han fik afsat flere dommere. Det var et decideret hævntogt, gennem 50 år, fra især Soro-klanen, som til sidst, fratog Knuds private ejendomsgård og nedlægge et erhverv, på en moms og gældsfri velplejet 15-20 mio. kroner stort og verdensanerkendt “hestestutteri” i Dianalund (heste prinser opkøbte) og efterlod Knud og hustru, uden en krone, med 2 sultne hunde, fordi, man var "imod", Den Danske Frimurerordenen... [LÆS VIDERE]... 🙅‍♀️PS: Det er ikke en aprilsnar: 1. april skal 46.200 virksomheder betale coronalån på 22 mia. kr. tilbage til staten. Knap 3000 virksomheder frygter konkurs! (watchmedier)... 🥳NOTE: Og til dig Ditte din 'Okinok' på B.T's Det, vi taler om, med millionhyre, luksus og jydejokes. Herunder burde være nok stof til eftertanke af de "rigtige nyheder", du burde sende i dit vulva-sladderprogram i morgen. I stedet for at gøre Sandhedsbevægelsen til grin, fordi, alle i panelet er Pro-vaxxere og beskytter rigmænd og adelsfolk, der babber på fars salonriffel og vandpibe, på 'Blue Oyster' Bar. Gør, din sure pligt, Ditte, og vær en rigtigt journalist og ikke lovprise, RØDE-Jim og alle frimurerne og den Israels efterretningstjeneste... |

Jeg selv på SoTW har kæmpet en hård kamp imod SU-styrrelsen da jeg var under uddannelse. Statsforvaltningen og fogedretten i 13 år mht. min datter og mit hus og lige nu, Gældstyrelsen og retssystemet, fordi, jeg var så forbandet fræk, at oprette et 1-kroners enkelmandsfirma, som aldrig blev taget i brug og er nu i dag, ulovligt, at eje. 

At gå op imod staten, og især, hvis det har noget med menneskerettigheder at gøre, eller ulovlig embedsførelse eller andet, som kan rettes mod én eller alle, af de 179 folkevalgte, er livsfarlig forretning og du taber - HVER gang, som "menigmand". 

Og jeg kom i det "fine" selskab, uddannet fra CBS, flere af mine klassekammerater har i dag gode stillinger, én i Mærsk HQ. Jeg har festet igennem på broderloge nr. 55 Pax I.O.O.F.. Logen. Min søsters soldaterven, har forsøgt erhvervet som "frimurer-soldat" et hav af gange, og jeg har været blandt bank-eliten i HQ, fra den største bank i Norden, samt IBM, hvor det var kendt, hvem som var frimurer af højere rang. 

Og i Sandhedsbevægelsen, siger man, vi har vundet, Cabal (Kabbalah, Den mørke stat, skyggeregeringen, Rothschild & Co, Blackrock og Vanguard) har ikke mere magt. Øhm. jeg kan ikke lige se det? Tarot by Janine siger at 38 lande, har overgivet sig til DeHvideHatte. Jeg tror næppe DK er iblandt. Desværre.  

Dannevang, er en af de aller STØRSTE og dødsensfarlige, af alle, som sidder i toppen af kranskagen. Det er, ALDRIG dem, som sidder på gulvet, ud af de ca. 100.000 frimurer og 1 mio. fra centraladmin. Det er dem, som sidder i toppen, som bestemmer og styrer landet. Det kunne være Kongehuset og Forsvarets topledelse, Rigspolitiet, PET og FE, samt de 423 fra StatsAdlen, VL-grupperne, og de CEO fra Guld1000 virksomhederne og naturligvis Overlæge Walter med-den-store Schwartz... |

🦠💉🧟‍♂️ ~ (Fully vaccinated? Plus Boosters?) This is the Real Deal! (SoTW) ~ | Blogger: Yes, there's maaany fake vaccine batches out there, but would you take the risk?. Look what happens when people faint or drop dead... I have warned you here on SoTW, that in the long run, people will get very sick. Not right away you get the jap, but after; 1 month, 6 months or 1 year. Now, some of the vaccine batches are 100% Booby trapped - full of HIV-virus, synthetic DNA Gene-Therapy and Black-Goo enabled AKA Graphene-Oxide and or, DARPA Hydrogel Crystals or living parasites etc. Others, are totally harmless saltwater or placebo... Join Greg Hunter as he talks to 25-year veteran Dr. Elizabeth Eads as she continues to highlight the real unreported effects of the CV19 bioweapons and the dangerous lies by Big Pharma the FDA and CDC... |


🦠😷🔬💉 ~ (Un-Freaking-Believable: Who let the dog out ho ho ho :p :p) Shanghai, Jilin and other regions. 37 Million Chinaman under new 2022 Covid-1984 Lockdown. Over 4.5 million residents of Jilin and Shanghai begins most extensive in two years. TK or Corona stormtroopers mass arresting and people are fighting over food shortages (SoTW) ~ | Blogger: Jeez I'm glad that I'm no Chinese citizen!... A trip down memory lane?? China's largest city has begone the country's most-extensive lockdown since 2019 when the virus was first detected. Will EU, USA and Asia follow suit? I-don-t-think-sooooo... Perhaps this has NOTHING to do with Corona and EVERYTHING to do with The Greater Reset AKA GCR AKA QFS AKA G / NESARA. The Global Currency Reset (GCR) + Quantum Financial System (QFS) will established Gold Backed Currency system to allow a more even trading field among the nations of the world at eventually a 1:1 parity (i.e. 1 US Note = 1 Chinese Renminbi etc.)... I know noooothing ... I am from Barcelona... PS: Listen to Mel K and Dr. Charlie Ward I got a video clip from my friend, a second ago... | 

🌌🔆〰️🌎 ~ (Something is Coming kek!) "Cannibal" Coronal Mass Ejection Detected By NASA, Hits Earth (SoTW) ~ | Blogger: 🤔What does it all mean? Do the solar flares affect the earth, technology, the body, human behavior, and people? 😴99% of HUmanity notice nothing, cause they're not looking and unaware and not to be bothered!... 👉So what are Solar Flares? A solar flare is a giant explosion on the surface of our Sun, which occurs when magnetic field lines from sunspots tangle and erupt. A solar flare is defined as a sudden, rapid, and intense variation in brightness. Whenever such changes happen, unprecedented changes happen in human consciousness. Since it is known that our Moon affects our emotions, can the Sun also affect our emotions? I think yes! The obvious for most - the Sun is not bad; we receive Vitamin D taken in through the skin from the Sun. Vitamin D is a hormone that harms your body if you are low in it. right?.. 👉 If we go more deep into some esoterically facts; Besides the sun flare, HUmans are also affected by tachyon / tachyons. What is that? Tachyons are subatomical particles containing the full spectrum of spiritual light. They were the very first particles created from the source, at the beginning of this universe. Therefore, they are a direct connection with the source, and they transfer the true original plan of creation. This includes the original drawing of each of us, from our soul (which is part of the source)... [READ MORE]... |

👉(SoTW) Etheric Archon Grid (the matrix): Some say, like Elena Denaan, that the so-called Matrix Grid is gone, removed from the dark side of the moon base operational computers and Saturn rings (this theory is well know to Simon Parkes, Alex Collier, David Wilcock and David Icke etc. etc.). 

"Archons have been sustaining their control with a special technology that is called the Veil. It is an electromagnetic frequency fence on the lower astral and especially on the etheric plane, extending maximally 8.6 miles upwards and downwards from the surface ground level of our planet, that to a great extent prevents the Light from coming into the quarantine Earth. The Veil is being operated by the non-physical archons. This technology could be best described as etheric HAARP. This technology distorts the time/space structure on quantum level and thus creates big difficulties for UFO propulsion systems of the positive ET forces. In the past, this has hindered the progress of the positive ET races towards this planet significantly. Apart from keeping the good ET’s at bay, the Veil has a function of programming / reprogramming the human population and keeping it in the reincarnation / cycling process. Astral/etheric programs for incarnated humans should be gone" (from Cobra School)... |https://www.zerohedge.com/weather/cannibal-coronal-mass-ejection-detected-nasa-will-hit-earth-tonight


Mar 30, 2022

🙏 ~ 💝 (Antarctica HU / Galaxy Deal / no Deal Meeting Dec 2021 EA, GFL, MIC-SSP, Trump, Putin & Xi Jin Ping) Todays Inspirational Spiritual Quotes & Videos (SoTW) ~ 💕 | Blogger: Sooo lovely update with Val Nek channel by Pleiadian Contactee - Megan Rose Medium. Megan, who's put in the grave for the last 6 mo. by Dr. Salla, Alex Collier and Elena Danaan, but praised to the skies by James Gilliland, Tarot by Janine. I don't give a rats ass why other say about me on SoTW, with all due respect, so why shouldn't I keep presenting Mega Rose on my blog. She still resonate with me and even if she is or has been claimed as a "controlled opposition" (Black Hat op controlled to look like a White Hat), I think the message is B-E-A-utiful. Thank you Megan for sharing is caring... |

 


⚔️⛓️🏴‍☠️ ~ (DK tvangsindlagt til at følge den »dybe stat« USA hele vejen indtil Rusland og DeHvideHatte stopper os!) Derfor, vi har ret til at standse de krigsliderlige politikere som vil starte en 3. verdenskrig med 800 DK-soldater fra Baltikum og en frygtet EU-kontrol over Forsvaret og EU-verdenshær, som længe har været ønsket siden Danmark skal være i hjertet af EU og Nato (SoTW) ~ | Blogger: Efter Kongeriget Dannevang, anerkendte USA i 1792, og Danmark tilsluttede sig NATO alliancen i 1949, NSA's ni øjne, CIA's enorme indflydelse på efterretningsvæsenet i 1950'erne, samt Operation Gladio False Flag operationer, er vi blevet multikulturelt og verden er blevet multipolær og ikke længere, en bipolær verdensorden (USA og Sovjetunionen)... Amerikanisering af dansk kultur, skete i 1945. Derefter, en meget kraftig kulturpåvirkning fra USA af Danmark og de øvrige vesteuropæiske lande. Påvirkningen skete både inden for ungdomskultur, populærkultur generelt og forbrugskultur. Særligt mange unge mennesker tog de nye kulturstrømninger til sig... Selvfølgelig går USA ikke enegang, skotske-engelske "freemason" og danske frimurerne, har også haft enevælde i Dannevang i mere end 300 år og ikke mindst, det britiske finanshus NM Rothschild, som er den danske stat en rigtig god kunde i mere end 100 af år. Eller rettere, lige siden Statsbankerotten AKA konkursen i år 1813, hvor Danmark tabte til Norge over Sverige ved Kiel-traktaten. Danmark var dengang tvunget til at tage (enorme) lån fra generationen efter, og den tyske jødesøn, Nathan Rothschild, og derfor, står Danmark i dag (i gæld), til Rothschild-familien (tænk City of London, Washington DC og Vatican City). Meeeen, det er som man siger, en anden historie (lektielæsning)... |

'Dannevang er ikke på begynderstadiet som en fysisk krigsførende nation, samt datadrevne, det har vi altid været. Lige siden man sendte korvetten Olfert Fischer til Golfen i 1991 har vi været i krig, på fremmed kontinenter, der aldrig nogensinde, har truet danske interesser'... SoTW

Beviser SoTW? Fra læren i min soldatertid, folk som jeg har snakket med, 20 år i sandhedsbevægelsen og min ældste ven, som aktiv officer jæger- og frømand, om de dybeste hemmeligheder i DK (ikke længere i kontakt). Hvis jeg virkelig skrev om det han fortalte mig i 3 timer på en cafe i N.SJ, så ville jeg sidde i et CIA/PET/FE-fængsel, sammen med Findsen og Fede-Frederiksen... 

https://www.berlingske.dk/https://tv2.dk/

https://www.zetland.dk/historie/soBPvaKk-aOZj67pz-9b26f


https://www.berlingske.dk/internationalt/rusland-har-invaderet-ukraine-foelg-med-her


(SoTW) - Pas nu på med at generalisere, vær varsom med kritik, vis din patriotisme, vis nåde med politikerne som bare meler deres egen kage, stol på de officielle nyhedsmedierne uanset om de omfatter global censur - vær varsom med tabloid pressen, hold igen med at fordømme, bliv i stedet observerende, kærlig og overbærende.

Det virker altsammen rigtigt og forkert på samme tid!?!

Vi kan lige så godt lade være med at benægte det.
Danmark er en af USA's ældste allierede som har formået at amerikanisere vores kultur, viden og de varer vi køber og i visse tilfælde har været underlagt deres dominans, for at fremme vores indflydelse på verdenscenen og beholde vores triple AAA ratings. De danske regeringsledere igennem tiden, bejler og gejler for opmærksomhed hos den amerikanske administration, lobbyister til magtfulde virksomheder, men det er ikke altid solen, skinner tilbage mod Dannevang, vi er små og ikke strategiske vigtige nok. Eller, kunne det tænkte sig at vi har underskrevet en 'non-disclosure agreement' og fået fordelagtige fordele siden den dansk-amerikanske aftale i 1951 og Thulebasen på Grønland?

Vidste du Danmark anerkendte USA allerede i 1792, og der var en dansk diplomatisk repræsentation i USA allerede i 1801?. I 1827 kom der så en amerikansk diplomatisk repræsentation i Danmark. Kun afbrudt af Tysklands besættelse af Danmark under 2. Verdenskrig har Danmark og USA været nære allierede i hele perioden og især eftertiden hvor begge lande var med til at stifte NATO. Den dag i dag er samarbejdet i NATO, hvor begge lande er nøglemedlemmer, en hjørnesten i forholdet mellem de to lande.

I 1947 blev USAs diplomatiske repræsentation i Danmark ophøjet til ambassade. I forhold til landets størrelse er ambassaden i København ret stor. Den er den ubetinget største udenlandske repræsentation i Danmark og huser en række regionale hovedkontorer, blandt andet State Departments videnskabs- og teknologiafdeling, Drug Enforcement Administration, Department of Homeland Security og FBI-kontoret. Dansk-amerikansk forening DIF blev stifter tilbage i 1922, danskere har flere by-steder i USA, så som Solvang i Santa Barbara County (besøgt flere gange), Danish Windmill Elk Horn, Iowa USA (Spise med Price). Statsministeren og gud-ved-hvem-ellers holder taler ved den årlige Rebildfestival, for markere det stærke venskab og de kulturelle bånd mellem mennesker i USA og Danmark. 2012 fejrede de 100-årsdagen.

Jeg er slet ikke i tvivl om, vi er "fanget" i det 'game' som kommer direkte fra den amerikanske kultur, men også de geopolitiske "hemmelige" aftaler vi har med USA siden oprettelsen af Thule basen på Grønland. USA er verdens største supermagt, som er styret af en skjult dagsorden, indtil videre i hvertfald. Spørgsmålet er om hvorvidt vi går ned sammen med USA, når vi vælger at nurse og pleaser, vende tommelfingren nedad til Rusland og dermed også BRIC alliancen? Medlemskabet hos magteliten og de tætte relationer til USA, er ikke for hvem som helst jo... | 

⚡🗲↯ϟ ~ (Wauv! Phil has some real experiences! He's been inside!) Project Looking Glass, Pt 1: Phil Godlewski – March 29, 2022 (CosmicNews) ~ | Blogger: Phil takes LIVE questions from his audience on specifics that they would like addressed in part 2 of his Project Looking Glass series. Phil claims, he did work on the project themselves, e.g. have seen it IRL and hands-on-knowledge etc. Unfortunnaly the CIA, FBI or other "secret" 3-letter agencies who-don't-exist and invented the Project Looking Glass, are trying to disrupt Phil's channel or scrambling his voice which sometimes are frozen or breaks up (whatever). It's starts to clear up after 46 minute marker. Much better 53 minute marker... PS: Many, initially became aware of the project via David Wilcock, in his presentation The 2012 Enigma. In the video, Wilcock discusses how the Looking Glass device apparently resembles what is depicted in the film Contact starring Jodi Foster. Since that time, I have seen a huge number of subtle disclosures within movies, tv and even video games using similar symbolic elements to suggest time manipulation is being researched seriously. However, many has discussed Project Looking Glass, for many years now!... NOTE: Strangely enough, in 1980, at the start of the CIA Mars Jump Room project, Basiago claims that he learned that Barack Obama had also been pre-identified as a future President and even Basiago himself was destined to become a U.S. President (Dr Salla)... I know a lot of people (or trolls) are saying that Phil, is full of sh*it, well, it's up to you guys, out there to decide. I know he was some kind of great hacker or IT-guy or something, rumors has it (so was SoTW)😉... |

https://www.humorousmathematics.com/post/project-looking-glass-area-51-s4-level-4-2


Not a timetravel machine! Person can only be inside the device only to see back in time & into the future! It's a Read-Only device developed by Tesla-technologies...


Develop by secret US agencies in mid 1980s - not DARPA! Nothing could be changed after "Devil" Obama 2012! Project Looking Glass is like the movie "Déjà Vu" from 2006 (Denzel Washington). Or like "Paycheck" from 2003(Ben Affleck). It was destroyed... 


Q&A: None killed Kennedy! Could 9/11 be avoided - no! PLG and pineal gland consciousness transfers is part of it! What was seen in the future? Slavery, poverty aka Hunger Games.. QTeam + drops had access to PLG and future events... 


https://www.cosmicnews.org/2022/03/29/project-looking-glass-godlewski/
https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/time_travel/project_lookingglass.htm
https://paradigmshyft.com/2021/07/18/project-looking-glass-the-plans-of-the-secret-government-on-time-machines-and-stargate-devices/

🏆💛🔑 ~ (Russia, China and BRICS - A New Gold Trading Network) The EU imports 90% of its gas consumption, with Russia providing around 45% of those imports, in varying levels across Member States. What happens if Russia turns off the gas taps to Europe? Denmark ban trade of DKK with RUP and BYN. The Central Bank of Russia has officially announced that, as of March 28, 2022, the Russian Ruble currency is BOUND to Gold (SoTW) ~ |

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/it-s-official-russia-central-bank-announced-ruble-bond-to-gold-5000-rubles-per-gram
https://www.rt.com/business/552890-russia-gas-taps-europe

 
https://cphpost.dk/?p=132807

🎴🔮💖 ~ (April Insight) Spiritual manifesting a New Experience or Beginning. Put Trust In Your Guides. Balancing Your Feminine and Masculine Energies. Economic Shaking. Everything will Change Solar Eclipse on 30 April! Two New Moons in April. More Awakenings (SoTW) ~ |

👁️⃤ 🌊🐸 ~ (What's with the EYE? The FLOOD is coming! Green Light) Princess Diana Real Queen of Peoples Hearts Not Queen-Lizzie or DDFO-Daisy (SoTW) ~ | Blogger: [👉The Queen is dead. Long live the King!”👈] ... For us in the TRUTH-movement, since 2019, Queen-Lizzie, the head of the Committee of 300, has left the Earth plane! What you see is a fake, a clone or double! Who will take over, when the Queen is announced dead? Hence, another VIP "member" of Committee of 300 is Margrethe II of Denmark, said to be the head of The Danish Order of Freemasons, since 1993, supreme commander and control over armed forces, military and intelligences services, Folketinget etc... You want the whole truth about Queen Elizabeth II AKA the Lizard Queen, follow Princess Diana on her telegram... PS: Simon Parkes was right about £20 & £50 notes?... NOTE: Once again, Janine in her April video (and others) are talking about "Operation London Bridge"... |


https://www.billedbladet.dk/kongelige/danmark/intet-overladt-til-tilfaeldigheder-saa-gennemtaenkt-var-dronning-margrethes
 

Mar 29, 2022

🙏 ~ 💝 (Er den gale mand på verdensalt sindssyg?) Dagens Spirituelle Motivationscitater eller Livets Sandheder (SoTW DK) ~ 💕 | Blogger: SoTW må ikke DIREKTE citere hvad Berlingske Media skriver som hovedoverskrift, når Zelenskyj, gik på live-tv (fra sin 100 mio. kr. hytte i Florida) og siger »Niveauet af brutaliteten er højere, end det vi så under Anden Verdenskrig.« eller »De russiske troppers mål i denne krig er fuldstændigt at ødelægge ethvert grundlag for et normalt liv, der voldtager børn og kvinder«... Meeen, jeg må gerne tage til Ukraine, uanset om jeg trænet som soldat eller IT-nørd, slå andre mennesker ihjel, bare det er russere og Den Mørke Stats narrativ. Det, står klart efter Mørke-Mettes udmelding! Fake Joe kaldte Putin, en 'diktator', 'bøddel' og en 'krigsforbryder'. Anders 'Fog of War' må gerne sige; Putin er lige så farlig som Hitler og Stalin, men vi andre, som betegnes som "forbandet sølvpapirshatte og landsforrædere", må ikke, gå imod frygtnarrativet, nu hvor PET /FE, har mig på radaren, som leder efter dem, som kan smides i varetægt eller dobbeltstraffes, hvis man har en anden mening og truer Statsministeriet og eller Frimureriet. Hvis ikke Big Pharma laver Corona-dødsprøjter med HIV-virus, Genterapi og Black-Goo, så skaber man bare en ny p-pille til mænd. Spørg du kvinder, der siden 1960, der med medvillighed, tog imod p-piller og hvor mange negativ livsændrende bivirkninger, det har givet dem... |

Law Abiding Citizen:

PET's nyeste våben rettet mod almindelige danske borgere - Antimyndigheds-ekstremisme... https://www.dr.dk/nyheder/seneste/ekstremisme-vendt-mod-myndigheder-er-foerste-gang-med-i-pets-terrortrusselsrapport
https://www.pet.dk/Nyheder/2022/VTD2022.aspx


https://www.information.dk/2022/03/maaske-burde-holde-oeje-biden-uden-talepapirer-vores-egne-lederes-mentale-helbred?fstln
https://www.berlingske.dk/politik/anders-fogh-rasmussen-med-alvorlig-advarsel-putin-er-lige-saa-farlig-som
 
🙏 ~ 💝 (Happy cows Spring Dance mood! Ruling Reptilians from Alpha Draconis no more!) Todays Inspirational Spiritual Quotes & Videos (SoTW) ~ 💕 | Blogger: It's not ONLY my Higher-Self in a real good (spring season) mood in April, many are. Including our galactic friends in the skies, Thor Han, and JeanClaude and Janine has made an astrological / tarot insight "April beyond crypto woo" video on that, as well. Since i'm "Money Zero" kinda-guy and not going to pay for anything, after Cobra RM (and to many trips around the world on conferences), took all my money - I'll rely on my intuition. As you know, laughter is the best or powerful stress-relief medicine free-of-charge and when I saw Biden-Diaper meme, I was laughing so hard (anyways). We all need a good laugh these days, when the Cabal is trying so hard to lure us all into a WIII and keep us in a constant fear-mode after the Coronacrisis, failed. Now, it's 'haterism' towards any Russians or the next agenda, lining up (The Great Reset). Luckly inside Moder Russia, polls point to unprecedented support for Putin - perhaps they are aware of what's (really) going on in Ukraine. Well, Cabal - game is over! You have no more power over HUmanity! Soon, You will see a shot across the bow from major benevolent spaceships, by Guardian/Seeders & Ashtar Command, you never though, existed and was possible, to assist Earthlings in the fight for Freedom, Financial Abundance & Prosperity... PS: Google (or Danish Security and Intelligence Service) just censored my blogpost (I believe i'm not allowed to share anything on the LIVE event from Zelensky in the speech to the Folketing - Danish Parliament)... |👩‍🚀🚀🌌 ~ (Semper Supra: 'The Oumuamua has been activated like others in the Ice belt and soon on Neptune.') CONTACT 04 - Thor Han on the New Earth (March 29 2022) (Elena Danaan) ~ | Blogger: (SoTW) - THIS short uplifting video message from Thor Han talking about acceleration frequency changes, Earth core heating up + activation of the Oumuamua object etc., could prove, Scientists have detected a strange new type of high-frequency wave on the sun's surface, and the waves are moving three times faster than scientists thought was possible (has nothing to do with Dr. Salla). Could the "EVENT" be closer now?... |

https://youtu.be/GZdOS4YwAJ4

Link

https://www.sott.net/article/465960-Strange-new-type-of-solar-wave-defies-physics

https://scitechdaily.com/mysterious-swirling-waves-discovered-in-the-sun-incredible-speed-defies-explanation/