Dec 13, 2017

Biodynamiskeforbrugere's Nyhedsbrev | 13. December 2017 | Til Forebyggelses-og Patientrådets netværk - December 2017 | 👨‍⚖️ 🏴‍☠️Vigtigt - mere nyt i DNA-sagen 🏴‍☠️ | .. Vi har vigtigt nyt om DNA sagen, og vil opfordre jer alle til at handle på det, når I har læst dette budskab! (OBS! Denne mail må ikke sendes videre til politikere) ... |

Til Forebyggelses-og Patientrådets netværk             december 2017          

Vi har vigtigt nyt om DNA sagen, og vil opfordre jer alle til at handle på det, når I har læst dette budskab! (OBS! Denne mail må ikke sendes videre til politikere)                                                   
Venlig hilsen                                                                                                                      Lars Mikkelsen og Birthe Kjærgaard

Så er det sidste udkald! Staten vil tage ejerskab over dit DNA!                 
Siden sidst, - om lovforslaget om et Nationalt Genom Register:

Staten vil fortsat kortlægge danskernes personlige DNA og gemme det til evig tid i ”Nationalt Genom Register” uden at spørge os om lov!                       
Både statens og medicinalindustriens forskere kan så rekvirere danskernes mest private DNA-oplysninger til forskning, uden at vi kan sige nej. Det vil sige, at international Big Pharma via deres forskere får adgang til danskernes personlige DNA! 

Politikerne begår overgreb mod individets selvbestemmelsesret, når de nægter ret til informeret samtykke til deling af personens unikke DNA.                   
Intet kan være mere privat og afslørende for et menneske end dets DNA, som er hele grundplanen for vedkommendes liv! Det tilkommer ingen anden end hver enkelt af os at beslutte, om vi vil stille vores potentielt stigmatiserende DNA til rådighed for forskning og andre formål.

Lovforslaget er i strid med retsprincipperne i et demokratisk samfund! 
Igennem flere måneder har Dansk Selskab for Almen Medicin, Patientdataforeningen, IT-politisk Forening, Institut for Menneskerettigheder, Forbrugerrådet TÆNK og også Etisk Råd forgæves opfordret sundhedsministeren til at indskrive i lovforslaget, at borgerne har ret til at blive bedt om samtykke, før staten må kortlægge og anbringe vores personlige DNA i Nationalt Genom Center." 

Men ministeren og politikerne vil ikke give borgerne ret til selvbestemmelse!      
De er fast besluttede på at udnytte danskernes private helbredsdata og DNA til et væksteventyr, der skal booste Danmarks økonomi. Helt uden danskernes samtykke!
Men nu går det jo ikke, at staten bare giver medicinalindustrien adgang til at banke på borgernes dør og sige: "Goddag, vi kan se at du har anlæg for drikfældighed. Vi har en medicin, der måske kan få dig til at drikke mindre - vil du være med i et forsøg?"                                                                                       
Derfor har staten i stedet oprettet stråmandsselskabet ”Nextpartnership”-   et offentligt privat samarbejde, der skal danne "neutralt forbindelsesled" mellem medicinalindustrien og adgangen til danskernes DNA og eventuelle sammenkørte registre med andre personoplysninger. Genom-databasen er forberedt til det hele!                                                                        

Målet er nemlig at gøre Danmark - og dermed danskerne - til det foretrukne land for internationale medicinalselskabers afprøvning af ny medicin. Dit DNA kan altså blive et væksteventyr. Uden du selv ved det. Du har nemlig aldrig givet tilladelse til det!

Uden befolkningens vidende har den danske stat siden 2014 falbudt vores helbredsdata internationalt og opfordret Big Pharma selskaber til at lægge deres Fase1 forsøg på mennesker i Danmark. 
Myndighederne reklamerer på nettet med Danmarks enestående helbredsregistre og CPR. system, hvor alle danskere er registreret. Samt med at internationale medicinalselskaber vil få tilbudt nem og smidig adgang til Danmarks sundhedsregistre og få hurtig hjælp til rekruttering af egnede forsøgspersoner på vore offentlige hospitaler!
Reklamen går endda så vidt som at foreslå Danmark/danskerne som ”internationalt laboratorium for tidlige kliniske forsøg!” Da Fase1 forsøg imidlertid er de første forsøg på mennesker med en ny medicin, er de samtidig de farligste forsøg at deltage i! Tilmed er der kun 12 % chance for, at Fase1 forsøg vil gavne patienterne!**


Det er altså ikke til fordel for danskerne, at være forsøgslaboratorium i stor stil for international Big Pharma! Derimod er det til stor økonomisk fordel for medicinalindustrien hurtigt og nemt at kunne få afprøvet en mængde nye mediciner. Og det er ligeledes til fordel for den danske stat, som tiltrækker store investeringer fra de udenlandske selskaber, og som i dette øjemed er ved at forvandle store dele af sundhedsvæsnet til ”et kommercielt forskningsvæsen.”

I øjeblikket har ca. 32 medicinal- og medicoselskaber nem og hurtig adgang til at få igangsat medicinske forsøg på patienter på vore hospitaler!! En så kæmpe forsøgsvirksomhed er vores befolkning alt for lille til. Desuden er det problematisk, at alle disse forsøg nu optager mange sengepladser på vores hospitaler.  Er det derfor, at kronisk syge nu skal passes udenfor hospitalerne af praksislæger?
Vore politikere ser desværre ud til at være helt forblændede af det offentlig/private væksteventyr. Der er så store fortjenester ved at sælge medicinske Fase1 forsøg samt borgernes helbredsdata til industrien, at politikerne er villige til at gøre befolkningen til en handelsvare og glemme alt om etik og demokratiske rettigheder.

Hvis vi danskere vil være med til at afgøre, om vores DNA og tilmed os selv ”som forsøgspersoner” skal være en forskningsmæssig handelsvare for Big Pharma-industrien og staten, må vi kræve samtykkeret nu!
Dit DNA kan afsløre alle dine evner og muligheder i livet. Hvis man samkører dit DNA med alt andet man har gemt om dig i de danske registre - hvor mange år du har gået i skole, din indkomst, dine sygedagpenge, dine diagnoser, din medicin, antal kønssygdomme, forbrug af psykologtimer, osv. så kan man tegne en meget nøjagtig profil på dig.                                                                                                                                       
Dit DNA kan bruges til at forudsige, hvordan det vil gå dig i dit liv. Hvor intelligent du er? Hvad du vil komme til at tjene? Hvad du vil komme til at fejle osv.?
Vil du ikke selv være med til at bestemme, om staten skal lave omkostningsprofiler på dig, så staten kan kategorisere dig som potentiel taber eller vinder?
Hvis Danmark udvikler sig uheldigt, vil staten måske begynde at regulere, hvor mange penge man skal bruge fra fælleskassen på dig i forhold til dit DNA- potentiale.
Hvis det ser ud til at du bliver tidligt dement, så kan det være, at der kun er en kort uddannelse til dig. Og hvis du er i farezonen for at dine vaner bliver usunde og dyre, så kan staten tage kontakt til dig med forebyggende pædagogiske indsatser, så du ikke begynder at ryge, drikke og den slags.
________________________________________

NU MÅ VI STÅ SAMMEN OG HANDLE!

Staten er ved at fratage os retten til selvbestemmelse over vores privatliv.
Vi opfordrer derfor alle til at udføre to handlinger, som kan få politikerne til at tænke:

1)    At skrive protestmails til politikerne på ny.
2)    At tilmelde sig Vævsregistret og angive, at ens blod-og vævsprøver kun må anvendes til behandling af en selv.

1. Sådan skriver du en mail til politikerne: Send en ny mail fra dit eget mailprogram -Skriv et par linjer, hvor du med dine egne ord protesterer mod, at sundhedsministeren vil fratage danskerne retten til selv at afgøre, om vi vil have vores dybt personlige DNA kortlagt og registreret i det ny register ”Nationalt Genom Center.”  (Det er vigtigt at du siger din mening med dine egne ord. Ellers tager politikerne ikke din mail alvorligt)

Eksempel: A) Kære politikere - staten ejer ikke mit unikke DNA. Det er dybt personligt og kan rumme oplysninger, som jeg hverken selv ønsker at kende eller ønsker at give videre til andre.  Mit DNA tilhører mig alene og skal ikke kortlægges og registreres i Nationalt Genom Center uden mit informerede samtykke!  Ej heller skal det udnyttes af staten til formål, som jeg ikke har givet mit samtykke til på forhånd. Venlig hilsen - Navn XXX Adresse XXX

Eksempel B) Kære politikere - staten må under ingen omstændigheder kortlægge mit DNA uden mit samtykke og derefter opbevare det i Nationalt Genom Center, hvor ministeren kan give alle mulige parter adgang til det efter behag, igen uden mit samtykke! Er Danmark da ved at udvikle sig til et diktatur, hvor staten totalt ignorerer borgernes ret til selvbestemmelse over vores privatliv? Venlig hilsen - Navn XXX Adresse XXX

Send så din mail til en eller flere politikere. Herunder finder du mail adresser på medlemmerne af Sundheds- og Ældreudvalget. Kopier de adresser du ønsker og sæt dem ind i adressefeltet i mailen, og tryk på Send!                               

Her er politikernes mailadresser  

Sundheds - og Ældreudvalget pr. 30.10 -2017  
Dansk Folkeparti: liselott.blixt@ft.dk dfkarn@ft.dk karina.adsbol@ft.dk susanne.eilersen@ft.dk jeppe.jakobsen@ft.dk jan.messmann@ft.dk  
Venstre: jacob.jensen@ft.dk hans.thoning@ft.dk jane.heitmann@ft.dk http://hansandersen.dk mads.fuglede@ft.dk marianne.bredal@ft.dk
Liberal Alliance: laura.lindahl@ft.dk may-britt.kattrup@ft.dk  
Konservativt Folkeparti: brigitte.jerkel@ft.dk 
Socialdemokraterne: astrid.krag@ft.dk flemming.m.mortensen@ft.dk julie.skovsby@ft.dk karin.gaardsted@ft.dk yildiz.akdogan@ft.dk erik.christensen@ft.dk claus.larsen-jensen@ft.dk 
Enhedslisten: stine.brix@ft.dk finn.s@ft.dk  
Alternativet: pernille.schnoor@ft.dk torsten.gejl@ft.dk  
Radikale Venstre: marlene.borst.hansen@ft.dk    
Socialistisk Folkeparti: kirsten.normann.andersen@ft.dk trine.torp@ft.dk                                                 
______________________________________

2. Beskyt dig mod, at din personlige DNA profil bliver kortlagt UDEN dit samtykke!
Bestem selv hvad der skal ske med dine blod-og vævsprøver.
Tilmeld dig Vævsanvendelsesregistret og registrer din beslutning

Staten vil med nyt lovforslag tage ejerskab over danskernes individuelle DNA (genom).
Hvis lovforslaget vedtages vil blod- og vævsprøver, som er taget fra dig ved tidligere behandling kunne bruges til at kortlægge dit helt individuelle DNA UDEN dit samtykke!
Hvis man ikke spærrer for brugen kan materiale fra gemte blod- og vævsprøver DNA-sekventeres uden at spørge borgerne - og disse DNA-data vil automatisk blive overført til det nye Nationale Genom Center, hvor data aldrig kan slettes. Det gælder også for ens børn hvor den såkaldte hælprøve allerede ved fødslen gemmes for eftertiden.
Ved indsamling af prøverne er der givet samtykke, men det var til deltagelse i et konkret projekt. Siden kan prøverne bruges til andre projekter uden samtykke.


Du kan tilmelde dig Vævsanvendelsesregisteret på to måder:
A.
Ved at printe blanketten til tilmeldelse ud på dette link:
http://mayday-info.dk/…/Blanket_Vaevsanvendelse_Sundhedsdat…

Udfyld blanketten på side 2. og sæt kryds i feltet: Mine blod-og vævsprøver må kun benyttes til behandling af mig selv.
Send blanketten i en lukket kuvert til:
Sundhedsdatastyrelsen, Vævsanvendelsesregisteret
Ørestads Boulevard 5
2300 København S.

_____________________________________________
B.
Eller du kan tilmelde dig Vævsanvendelsesregisteret digitalt på Borger dk.
(OBS! Når du tilmelder dig digitalt får du ikke vist selve blanketten. I stedet vises der til slut blot to sætninger, som du skal vælge imellem ved at trykke på dem)

FØLG NØJAGTIGT DENNE BRUGSANVISNING:
1. Log på borger dk med NemID og tryk på "Digital Post"
2. Tryk så på ”Skriv ny post”
3. Tryk i øverste felt på siden, hvor der står ”Vælg modtager”
4. Skriv så i øverste felt ”Sundhedsdatastyrelsen” og tryk på rød søg knap til højre
5. I tredje felt: Tryk på pil til venstre for ordet Sundhedsdatastyrelsen, og scroll ned til feltet
”Til- og Framelding til Vævsanvendelsesregistret” nederst –og tryk på det

6. I feltet EMNE skriv:
”Tilmelding til Vævsanvendelsesregistret”

7. Tryk på feltet ”Angiv hvad din forespørgsel drejer sig om,” så falder rullepanel ned
8. Tryk på ”Nej tak, mine blod- og vævsprøver må ikke bruges”
9. Skriv i nederste store felt:
Mine blod- og vævsprøver må kun benyttes ved behandling af mig selv. Mit genom må ikke kortlægges uden mit udtrykkelige forhåndssamtykke.
10. Tryk på "Send"
Venlig hilsen
Dit Navn

_____________________________________

* Videnskab dk interviewer overlæge om Fase1 forsøg: ”Overlæge Jesper Sonne og hans kollegaer på Bispebjerg hospital kender kun til lægemidlet ud fra det materiale, medicinalvirksomheden har leveret. Lægernes opgave er ikke at vide, hvilken effekt lægemidlet har på smertepatienter i fremtiden, men derimod hvilke bivirkninger det eventuelt kan have på raske forsøgspersoner her og nu.”                                                                                                                                       ”I et fase 1-forsøg er man nemlig fløjtende ligeglad med medicinens effekt og er udelukkende interesseret i bivirkninger, hvordan kroppen tolererer stoffet, og hvordan stoffet omsættes i kroppen.” https://videnskab.dk/krop-sundhed/hvad-sker-der-i-fase-1-i-et-medicinsk-forsog
_________________
To artikler om det ny Genom Center:
Tvangsindsamling af borger-dna er et overgreb på retsprincipperne
https://www.altinget.dk/artikel/tvangsindsamling-af-borger-dna-er-et-overgreb-paa-retsprincipperne

Det store DNA kup:
https://www.facebook.com/Patientdataforeningen/posts/2135153433378899
________________

De næste tre link viser, at den danske stat reklamerer for at gøre Danmark/danskerne til internationalt laboratorium for tidlige kliniske forsøg:
1)    Pressemeddelse fra region Hovedstaden - Skal tiltrække kliniske forsøg
Samtidig skal forsøgene skabe de bedst mulige rammer for tidlig klinisk forskning, der gør, at lægemiddelindustrien fremover vil kigge på Danmark, når de skal udføre forsøg. Ved at arbejde strategisk vil NEXT blive synlig i industrien og være et aktiv, som ikke findes tilsvarende i verden og dermed kunne tiltrække forsøg og forskningsinvesteringer, som ellers ville udføres andre steder. 
https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/Uhelbredelige-kraeftpatienter-kan-teste-nye-laegemidler.aspx
________________
2)     NEXT vil gøre Danmark til lægemiddelindustriens foretrukne land til foretagelse af tidlige afprøvninger af nye lægemidler på patienter med særligt fokus på Proof of Concept-forsøg. NEXT arbejder for at optimere alle processer involveret i opstart og gennemførsel af kliniske forsøg, hvor blandt andet optimering af juridiske og myndighedsmæssige processer er højt prioriteret. En høj grad af forudsigelighed i de kliniske forsøg er også en del af NEXT. Forsøgene startes som planlagt, og det aftalte antal patienter rekrutteres.
NEXT’s aktuelle mål er at firedoble det beløb, som lægemiddeludviklende virksomheder investerer i tidlige kliniske forsøg i Danmark. Dette skal ske inden for fem år, og det forudsætter, at de danske hospitalsafdelinger er internationalt konkurrencedygtige på kvalitet, hastighed, nærhed og præcision.
https://nextpartnership.dk/baggrund/
_____________

3)     Clinical trials in Denmark made easier: - "Clinical Trials Office Denmark is reaching out to companies from all over the world, and we are working in close collaboration with both the Life Sciences industry and the country representatives who are helping foreign companies set up clinical trials in Denmark. The services we offer help them gather valuable and time saving information. That’s where we create value," says Consultant Doctor and Coordinator at Clinical Trials Office Denmark, Mrs. Helene Nørrelund.
http://www.investindk.com/News-and-events/News/2015/Clinical-Trials-in-Denmark-Made-Easier#
_______________
Her link til lovforslaget om at tvangs-kortlægge danskernes DNA: http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/c37aa7d7-d056-497d-9c75-0ee8b79e772e/Forslag%20til%20lov%20om%20%C3%A6ndring%20af%20sundhedsloven%20(organiseringen%20i%20Sundheds-%20og%20%C3%86ldreministeriet%20m.v.).pdf  

Med venlig hilsen
Lars Mikkelsen
Mød Biodynamisk forbrugersammenslutning på facebook og spred budskabet til dine venner under følgende link