Dec 13, 2017

EB | 13. Dec 2017 | Hemmeligt dokument afslører: Sharia-sheik får 200 mio. kr. i huslejerabat | .. Statens udgifter til frasalget af statens vaccineproduktion vokser og vokser og ender på 470 mio. kr .. | Blogger: Yarn! Cracked the Alphabet bandit's code this afternoon.. Saudi-Sharia-Sheikh AJ-Vaccines: Would You Want Your Vaccine Produced by Supporters of Jihad? Free Room & Board. Danish SSI Vaccine Factory Sold for 15 mio. kr. Estimated worth 285 mio. kr. State deficit soars (470 mio. kr.). No laughing matter for the taxpayers. One Happy Sheikh... Der er lagt 'masser' af lokkemad ud under de danske avisoverskrifter fra internetaviser. Vi kan hurtigt blive enige om, at Clickbait-rubrikker og Adsense indtjening, ofte er mere æggende end dækkende og mere kryptiske end oplysende.. Men måske har JP/Politikens Hus en spændende nyhed? Alle burde vide, at Statens Serum Institut (SSI) blev solgt i januar 2017 til det saudiarabiske konglomerat Aljomaih Group (firmaet AJ Vaccines) for en slik. (50 pct ejerskab). Dog, har EB.dk fået adgang til et fortroligt aktstykke fra Sundhedsministeriet. Heri fremgår det, at staten har fået nye udgifter i forbindelse med frasalget på 24,7 mio. kroner som følge af lagerændringer, øgede it-udgifter, ændringer i medarbejderforpligtigelser, samt en bod, man har betalt til AJ Vaccines, fordi man ikke rettidigt har kunnet frigive en vaccine. I aktstykket bliver sheikens rabat – som var en betingelse fra hans side – for at leje SSI’s gamle lokaler, samtidig opgjort til 200 mio. over de næste fire år. Når man dertil lægger vaccine- produktionens aktiver og brug af konsulenter i forbindelse med salget, så ender de samlede udgifter på 470 mio. kr. for frasalget af statens vaccinefabrik, som sheiken i januar i år betalte 15 millioner kroner for.... |

Sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih fik ikke kun rabat på huslejen. Han sparede også 270 mio kr på købet af Statens Serum Institut.

Udklip fra det fortrolige dokument, hvor huslejerabatten er opgjort.


Ekstra Bladet har blandt andet afsløret:
At fortrolige dokumenter fra de amerikanske myndigheder viser, at Aljomaih via medejerskabet af banken Arcapita har givet donationer til Det Muslimske Broderskab, som i flere lande er på terrorlisten.
At Aljomaihs nyoprettede danske selskab, AJ Vaccines, ultimativt er ejet af et selskab i skatteparadiset Cayman Islands.
En arbejdsgruppe nedsat af den daværende SR-regering på baggrund af en PWC-rapport vurderede værdien for vaccineproduktionen til 285 mio. kr., men salgsprisen endte på 15 mio. kr.
Det lykkedes til sammenligning for Holland i 2011 at sælge landets vaccineproduktion, som arbejdsgruppen konkluderer har lighed med den danske, for i alt 80 mio. euro svarende til knap 600 mio. kr.
Her er hele regnestykket
Statens udgifter ender på i alt 470 mio. kr. for salget af vaccineproduktionen, som sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih betalte 15 mio. kr. for.
I et fortroligt aktstykke fremgår det, at staten tabte 17,2 mio. kr. mere end først forventet på det direkte salg. Oprindelig mente Sundhedsministeriet, at staten ville tabe 140,7 mio. kr. Det beløb svarer til netto-værdien af vaccinefabrikkens aktiver på 155,7 millioner kroner fratrukket salgsprisen på 15 mio. kr.
På grund af lagerændringer og medarbejderforpligtelser var netto-værdien dog reelt 17,2 millioner kroner højere, hvorfor tabet ved selve salget nu lyder på: 157,9 mio. kr.
Samtidig brugte staten ifølge aktstykket 1,5 mio. kr. mere på it-relaterede udgifter, herunder konsulenter. Samlet it-regning: 60 mio. kr.
Den danske stat har betalt en bod til sharia-sheiken, fordi man ikke kunne frigive en vaccine rettidigt: 6 mio. kr.
Sheiken får også en klækkelig huslejerabat, hvilket var et ufravigeligt krav fra ham. Han betaler de første fire år blot tre mio. kr. årligt i husleje for 30.000 kvm fabriksbygninger, der er væsentlig mere værd. Det betyder et tab på 50 mio. kr. årligt i fire år: 200 mio. kr.
Konsulentrapporten fra PWC, der analyserede sig frem til, at vaccine-fabrikken ville kunne indbringe 285 millioner kroner, koster: 3,1 mio. kr.
Ifølge et svar fra daværende barselsvikarierende sundhedsminister Karen Ellemann (V) til Folketingets sundhedsudvalg i marts blev der brugt finansiel og juridisk bistand ved handlen for: 35 mio. kr.
Derudover har der være andre konsulentopgaver på 16 mio. kr., der også gælder salget af en anden enhed under Statens Serum Institut, SSI Diagnostica. Ekstra Bladet har medtaget halvdelen: 8 mio. kroner
I alt 470 mio. kr.

*********************************************************************************

© Verdensalt.dk - image composition from the internet many picture archives


© Verdensalt.dk - image composition from the internet many picture archives