Jun 4, 2018

Politiken.dk | 3. Juni 2018 | ~ Paula Larrain: Totalsamfundet lurer – og du er bare ligeglad? (Reglerne skal gælde de mennesker, som samfundets flertal har udset som forkerte ~ | .. Politikerne har netop besluttet, at små børn i visse områder skal tvinges i dagtilbud. Det er hverdag i det danske land, der bare glæder sig til VM, mens flertallet passer sit i hamsterhjulet .. Regeringen påstår, at den er liberal og borgerlig, men har netop taget endnu et skridt hen imod et socialistisk totalsamfund, hvor vi som borgere i stigende grad får rollen som medtrampere i det store hamsterhjul, der både skal brødføde dem, der med rette har brug for hjælp, og alle dem, der skal overtage de funktioner, der før hørte under familien .. Reglerne skal gælde de mennesker, som samfundets flertal har udset som forkerte. De taler måske et forkert sprog, kommer et forkert sted fra, har forkerte værdier og et helt forkert indtægts- grundlag. Derfor skal deres børn hurtigst muligt væk fra disse menneskers – altså forældrenes – indflydelse, så børnene kan blive rigtige samfundsborgere. Eller bare rigtige .. Det store flertal virker ligeglade. Vi lever i et samfund, hvor flertallet i forvejen er ligeglade med, at bureaukrater i modstrid med internationale aftaler sender syge udlændinge ud af landet, river babyer fra deres moders bryst så tidligt som 2 måneder efter fødslen, og hvor umyndige børn bliver bedt om at rejse, selvom deres forældre godt må blive. Det er hverdag i det ganske land, der glæder sig til VM, mens flertallet passer sit i hamsterhjulet, koncentrerer sig om at nyde fritiden og ikke falde udenfor, så de mister retten til at bestemme selv .. | Blogger: [☝️ Fuld- stændig genial artikel. En moddemonstration imod fremmedhad? Fremmedhadet er blevet så almindeligt, at vi ikke bemærker det eller er blevet immune og bedøvende ligeglade👳] ... Trods korruption, hemmelighedskræmmeri, mørklægning, fremmedhad, løftebrud, vælgersnyd, studehandel, rævekager, grådighed, arrogance, manglende moral og etik, sværere vilkår for unge / minoriteter / fattige / flygtninge og de allersvageste, penge som fosser ud af statskassen og SKAT og politikerlede, lever vi ALLE, som bekendt, i bedste velgående... Nu skal Borgen også til at bestemme over de allermindste, i vor samfund, eller har de ikke ALTID gjort det? ... |


LÆS VIDERE: https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6554256/Totalsamfundet-lurer-%E2%80%93-og-du-er-bare-ligeglad