Jun 4, 2018

Nyhetsspeilet.no | 21. Oktober 2015 | ~ (In Danish:) 5G Satellit-netværket Fra Rummet - Varsel Om En Katastrofe? ~ | (In English:) 5G from Space - Warning About A Disaster? | 7 minutters læsetid |Nyhetsspeilet.no er et Norsk online magasin skrevet af folket til folket. De offentliggøre oplysninger om nye paradigmer og rapportere om aktuelle emner fra nye vinkler, samt om emner som andre populariseret. Desuden sætter Nyhetsspeilet.no aktuelle emner i et bredere perspektiv end normalt. Tidsskriftsartikler beskæftiger sig med fem væsentlige hovedemner: Samfundet, Bevidsthed, Kosmos, Sundhed og Økonomi -https://no.wikipedia.org/wiki/Nyhetsspeilet******Following article is in Norwegian - use google translate on the top of my blog entry*****

5 G fra rommet – en varslet katastrofe?

For å få superrask internett overalt på planeten, foreligger det planer om å plassere så mange som 20 000 kommunikasjons satellitter i atmosfæren. Hvor smart er dette egentlig?

Elon Musks Spacex


Mange kjenner etter hvert til navnet Elon Musk, mannen bak el. bilen Tesla. Norske media formidlet tidligere i år nyheten om at hans Spacex selskap har fått innvilget en søknad om å sende opp 4425 kommunikasjons satellitter(1),(2). Planen er at dette skal skje i 2019. Hvis Musk & co får det som de vil, kommer antallet etter hvert til å øke til 12 000(1).

Elon Musk