May 30, 2018

Det Røde Felt - sammendrag | 29. Maj 2018 | ~ Vold mod republikanere, og ny bog fra tidl. udenrigsminister Per Stig Møller ~ | Blogger: [👐SORRY. No. I am not a royalist. Not at all. I am definitely a republican, because of the secrecy, the political role- and ABSOLUTE POWER of the Monarchy🙏] ... Heltedyrkelse og røvslikkeri - opføre sig så krybende, sleske og underdanige (undskyld mit franske) ... VIDSTE DU, at "Af Guds Nåde" (Dronning Margrethe) - af ALLE danske love, er givet "Af Guds Nåde"?? Guds Nåde er formentlig indført ved kristendommens indførelse?. Det er ikke en egentlig titel, men er mere en slags bevis på at Gud har overført sin Guddommelige kraft og udvalgt kongen til at bestemme over sine undersåtter (og dermed over Staten)... VIDSTE DU, at Statsrådet, der blev indført 22. marts 1848 forud for indførelsen af Junigrundloven, ministrene har en rangorden, hvor DANSKE LOVE SKAL LÆSE OP foran Kongehuset, INDEN, det fremlægges til Folketinget .... TÆNK, at yde vold mod republikanere (ny Tibet-sag) fra hardcore-royalister. Forstår det ikke, eller måske gør jeg... Fordi, vi er måske et opsplittet samfund, der ikke har så meget tilfælles med hinanden, vi er ikke længere RIGTIG religiøse, som disse fine ældre damer med opbakningen fra 80 percent af befolkninger, lider af en form for ""Kognitiv Dissonans"". Vi er lidt anti-royalister, med nogle ting, men bakker altid op om Kongehuset - ellers - verden er af lave... Vor EGO er så STÆRKT, at det vi ikke selv fik af kærlighed under barndommens traumer, kirken og autoriteten og manglende liv i sus og dus, kanalisere vi som en manglende kontrol faktor, over på de kendte, rige og Kongehuset (at overgive kontrollen over sit liv) .... PS: Er kongehuset korrupt? Spurgte Information.dk, om engang ♕♕♕ ... 💬Hvis vi anfægter troværdigheden og om Dannevang har brug for Kongehuset, anklages vi for at være fordømmende, illoyale, uden fædrelandskærlighed og borgerdyd. Det ikke er troværdigt, at pille ved ""glansbilledet"" omkring kongefamilien. Kongehuset er den sidste bataljon af folkekære, elskelige og troværdige ildsjæle som udbreder danske interesser rundt om i verden. Kongehuset ønsker dog ikke at være ulydige overfor folket. Formelt er kongehuset hævet over loven, og myndigheden til at drage for eksempel H.K.H. Kronprins Frederik, til ansvar, ligger hos H.M. Dronningen, men reelt overvåges kongefamilien af en kritisk offentlighed og rådgives af centraladministrationen.. Konstruktionen forudsætter, at kongehuset følger den rådgivning .. PS: 💭Når verdensalt.dk udgiver blog indlæg omkring Kongehuset, ønsker jeg ikke, at vække utilsigtet følelser op i folk omkring illoyalitet og upatriotiske sammensværgelser, formidler bare en realitet, set ud fra mange års interesse i tabloidpressens dokumentation (BT,EB og information m.fl.) og de få som 'tør' - kritisk journalistik.. Er helt klar over, der er mange som opfatter vores konstitutionelt monarki som en hellig institution og statsoverhoveder, som urørlige og trofaste, mod vores nation ... PSS: Dog, kan vi konstatere, 'magteliten' har særdeles gode forbindelser igennem Kongehuset og Kongehuset har særdeles gode forbindelser til politik og som tilnærmelsesvis truer hele den selviscenesættelse af magtvælden. Fordi der findes så meget hemmelighedskræmmeri og beskyttelse-doktrin over Kongehuset, er det svært ikke, at ""konspirerer"". Jo mere jeg graver i mudderet, jo mere skidt kommer der frem, vil vove den påstand, snavset sidder godt fast under neglene, uden de bliver rene igen. Uanset hvor flasken peger hen, en ubestridelig kendsgerning, ud af de 300 navne, dukker Dronning Margrethe II op på listen samt Anders Fogh Rasmussen - 'The Committee of 300' - The Olympians - modelleret efter den Britiske East India Company Council of 300, grundlagt af den britiske aristokrati i 1727. Den engelske Dronning Elizabeth II, er øverste leder af denne magtfulde gruppe og de anses for at være ansvarlige for bla., falske narkotika krige i USA. Gruppen styrer verden via en tre-bystats-imperium (London, Vatikanet, og District of Columbia), hvor byerne ikke betaler skat og adlyder kun deres egne love ... "Tro den, som søger sandheden; tvivl på den, som finder den" ... |)


Vært: Lars Trier Mogensen

De seneste dage har været rædselsfulde, ja, direkte lidelsesfulde for alle, der hylder de frie, demokratiske værdier, der opstod med den franske revolution og foldede sig ud med ungdomsoprøret: Sjældent har man set så mange voksne mennesker – der ellers opdraget til at være kritiske over for vilkårlige autoriteter og nedarvede privilegier – opføre sig så krybende, sleske og underdanige. Hør stifter af ‘Ung Republik’, Claes Kirkeby Theilgaard, og næstformand Magnus Sæbye diskutere fejringen af Frederik André Henrik Christian, greve af Monpezat - og vores indskrænket-monarkisk regeringsform i Danmark. De forsøgte selv at protestere på Amalienborg Slotsplads, men blev mødt med korporlig vold.

Pessimismen har fremtiden foran sig: Klimakrisen, politikerleden og den voksende ulighed forstærker i disse år hinanden – og øger sandsynligheden for kaos, kultursammenstød og naturkatastrofer. Sådan lyder det dystre budskab i tidl. udenrigsminister Per Stig Møllers nye bog ‘De fire isbjerge – om verdens største udfordringer’. Den konservative tænker skruer op for alarmlamperne og beskriver en skæv udvikling, som han frygter vil føre til Europas sammenbrud og underminere den demokratiske retsstat. Han mener, at vi er på vej mod fire isbjerge: et demografisk, et økonomisk, et økologisk og et demokratisk. Han har dog ikke opgivet alt håb. Men det er tæt på.