Oct 29, 2020

😷⛓️💗~ (BREAKING) 12.000 underskrifter: ErklĂŚring fra sundhedsfagligt personale vedrørende Covid-19 (Kim Varming. SpeciallĂŚge i klinisk immunologi, Aalborg) ~ | Blogger: [🤜ENDELIG FIK VI HUL PÅ BYLDEN MEN HVORNÅR SPRINGER BOBLEN? DET HER ER FOR VILDT!!!🤛] ... {Tak til May Day for at dele) ... 12.349 personer har allerede skrevet under denne lad os kalde det "støtteerklĂŚring" til Kim Varming og de 3 andre til Initiativgruppen fra, SpeciallĂŚge i almen medicin fra Hillerød til Specialeansvarlig overlĂŚge, FAM, Sygehus Sønderjylland... Hvis man gĂĽr ind og ser (jeg skriver under fordi...) kommentarfeltet er der b.la. et SANDT HAV af lĂŚger og mennesker fra Sundhedssektoren og alle os andre, sĂĽ at sige, som har tilkendegivet deres/vores mening, hvor FORRYKT DET HELE ER... Det har givet mig pĂĽ redaktionen et ENERGI-BOOST af en anden verden(salt), siden jeg stort set kun, kan snakke indgĂĽende med min egen mor, (og min holistiske naturlĂŚge Louis) som har vĂŚret leder (sygeplejerske) af skadestue / modtagelse pĂĽ NordsjĂŚllands Hospital i 40 ĂĽr. Og til dem som kender min mor, hun har vĂŚret med til alt, set alt og prøvet alt og vĂŚret oppe og sloges med overlĂŚger og ledelsen i al den tid jeg kan huske. Min mor har endda skrevet til Peter Qvortrup Geisling, LĂŚge og journalist, pĂĽ Danmarks Radio og andre, uden at fĂĽ svar pĂĽ tiltale og hun er RASENDE over det her... |


ErklĂŚring fra sundhedsfagligt personale vedrørende Covid-19: 


Fra et sundhedsfagligt perspektiv stiller vi os uforstüende overfor de lovindgreb, som regeringen og folketinget har foretaget i forbindelse med det aktuelle udbrud af Covid-19. Vi er bekymrede for de sundhedsmÌssige, sociale og økonomiske konsekvenser, som indgrebene har i forhold til befolkningens generelle trivsel og vores rettigheder som mennesker. Vi oplever, at de indgreb, der er foretaget, hviler pü et meget spinkelt sundhedsfagligt grundlag, og at alvoren i det aktuelle udbrud af Covid-19 ikke stür mül med konsekvenserne af indgrebene.

Vi oplever, at disse indgreb har ført til en sygeliggørelse af raske mennesker og har skabt angst og splittelse i befolkningen.

Konsekvenserne af indgrebene, som regeringen og folketinget har indført, er ude af proportioner og gør mere skade end gavn for os alle sammen som enkeltpersoner, for sundhedsvÌsenet og for det danske samfund som helhed. Vi mener, at restriktionerne og indgrebene bør ophÌves øjeblikkeligt, sü vi igen kan fü et trygt og velfungerende samfund.

I øvrigt mener vi, at det er uetisk at fratage selvstÌndigt tÌnkende, følende og medfølende mennesker retten til at leve og dø, som vi hver isÌr mütte ønske det, herunder at fravÌlge en given behandlingsform. Derfor tager vi afstand fra tvangsaspekterne i hasteloven og fra udkastet til den nye epidemilov (1).


Følgende ligger til grund for vores erklĂŚring: 

 
1: Der er ikke og har aldrig vÌret nogen sundhedsfaglige myndigheder, der har anbefalet nedlukning af landet og indgreb i Grundloven og i Den EuropÌiske Menneskerettighedskonvention. TvÌrtimod har direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, advaret mod nedlukning og indgreb i forsamlingsfriheden (2).

2: Sundhedsstyrelsens rolle:
Departementschef bad Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, om at "forlade ansvaret for proportionalitet". Med de ord blev Søren Brostrøm bedt om at tilsidesĂŚtte sin faglighed som embedsmand, mener professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, Jes Søgaard. Det er skrevet i bydeform, sĂĽ det er ikke et høfligt forslag, men en ordre, at Søren Brostrøm skal forlade proportionalitetsprincippet, som er noget af det vigtigste i embedsmĂŚnds faglighed. Det handler om, at man altid skal opveje konsekvenserne af en given handling over for handlingens effekt. For eksempel omkostningerne ved at lukke et samfund ned for at bringe antallet af kontakter i befolkningen ned og dermed undgĂĽ smittespredning. Det betyder jo, at der er en masse aktiviteter i samfundet, som vi gerne vil have, sĂŚttes pĂĽ pause. For eksempel i sundhedsvĂŚsenet, hvor operationer og behandlinger udskydes. Men det kan ogsĂĽ vĂŚre samfundsøkonomiske konsekvenser bredt forstĂĽet eller frihedsrettigheder. Den slags afvejninger skal embedsmĂŚnd lave. Det er normalt det, vi forstĂĽr ved faglighed i embedsvĂŚrket,« siger Jes Søgaard (3).

3: Dødeligheden for Covid-19 er lav i forhold til, hvad vi normalt anser for vÌrende hündtÊrbart og acceptabelt i en influenzaepidemi:

Statens Seruminstitut: Influenza i sÌsonen 2017/2018: Estimeret dødelighed relateret til Influenza: 2.822 døde eller 48,8 døde pr. 100.000 indbyggere (4).

Covid-19: Antal døde i relation til Covid-19 pr. 5. oktober 2020: 659 døde eller 11,4 døde pr. 100.000 indbyggere (5).

4: Gennemsnitsalderen for dem, der er døde med Covid-19, er et ür højere end den gennemsnitlige levealder i befolkningen, nemlig 82, og risikofaktorerne ligner de risikofaktorer, som man ser ved forløb med influenza og lungebetÌndelse (6).

5: Büde Sundhedsstyrelsen og flere sundhedsøkonomer har siden midt i marts vurderet, at det danske sundhedsvÌsen ville vÌre tilstrÌkkelig rustet til at hündtere Covid-19, selv i det vÌrst tÌnkelige scenarie, hvor op til 2.900 smittede ville fü behov for respirator-behandling i løbet af en periode pü tre müneder (svarende til 866 respirator-pladser) (7).

6: Der er ikke fremlagt tilstrĂŚkkelig argumentation for behovet for og brugen af PCR-test i det store og ressourcekrĂŚvende omfang, det sker nu.

7: Regeringens corona-politik har indtil videre kostet samfundet op mod 207 milliarder kroner (8).

8: Sundhedsstyrelsen har i en mail til Ældre- og Sundhedsministeriet af 14. februar 2020 efter drøftelse med og samlet tilslutning fra Statens Serum Institut, Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsens sagkyndige i infektionsmedicin, vurderet følgende:

”PĂĽ den baggrund finder Sundhedsstyrelsen, at den nye COVID-19 bedst kan sammenlignes med sygdomme opstillet pĂĽ epidemilovens liste B, sĂŚrligt ”Influenza, prĂŚpandemisk alarmperiode”, mens det samtidig ikke kan indstilles at sygdommen opføres pĂĽ liste A, da sygdommens alvorlighed m.v. ikke kan berettige at COVID-19 betegnes som alment farlig. Sundhedsstyrelsen finder dog samtidigt, at den nye COVID-19-sygdoms pandemiske potentiale berettiger til at sygdommen opføres pĂĽ liste B.” (9)

Kildehenvisninger:

1) Berlingske, 7. okt. 2020 https://www.berlingske.dk/politik/laekket-udkast-til-ny-epidemilov-afsloerer-helt-ny-magtbefoejelse-til

2) TV2 Østjylland, 25. maj 2020 https://www.tv2ostjylland.dk/tv2dk/brostroem-advarede-1-marts-mod-stor-nedlukning

3) Berlingste, 29.maj 2020
https://www.berlingske.dk/danmark/sundhedsoekonom-om-besked-til-brostroem-den-er-grim-den-her

4) Statens Seruminstitut https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/i/influenzasaesonen---opgoerelse-over-sygdomsforekomst-2018-19

5) Danmarks Statistik https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/befolkning-og-befolkningsfremskrivning/folketal

6) Statens Seruminstitut https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2020/9500-danske-covid-19-patienter-kortlagt-for-forste-gang

7) Politiken, 13. marts 2020 https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7702739/Selv-i-skr%C3%A6kscenariet-vil-Danmark-have-respiratorer-nok-til-at-behandle-kritisk-syge-coronapatienter

8) Finansministeriet, 28. april 2020 https://www.berlingske.dk/oekonomi/coronakrisen-har-slaaet-et-kaempe-hul-i-statskassen-nu-skal-nicolai

9) Aktindsigt fra Sundhedsstyrelsen, kan fremvises pĂĽ anmodning.

Initiativgruppe:

Christian Akim Jacobsen, Dr.med., Specialeansvarlig overlĂŚge,
FAM, Sygehus Sønderjylland.

Jørn Bech Laursen Dr.med, Ph.D. Privaltpraktiserende speciallÌge i internmedicin og kardiologi, Charlottenlund.

Mette Maja Mouritsen. SpeciallÌge i almen medicin, Hillerød

Kim Varming. SpeciallĂŚge i klinisk immunologi, Aalborg.

Kim Varming Kontakt forfatteren af dette andragende

No comments:

Post a Comment