Oct 15, 2019

💸 ~ Formodede svindlere førte millioner gennem Nykredit, Danske Bank og Nordea (Information.dk) ~ | Blogger: Ligesom man netop har fundet ud af, at medlemmer af ATP's bestyrelse har problematiske dobbeltroller. Jesper Rangvid, der er professor i finansiering på CBS, er kritisk over for, at ATP's bestyrelses- medlemmer i virkeligheden har to kasketter på, når de forhandler overenskomst... KAN du ikke selv se det, eller skal jeg stave det for dig? Jeg er træt af svindel, humbug, bestikkelse og korruption...🏴 (JFK21:) -- "Faktacheck: Korrekt. Hvis man enstemmigt stemmer for at bombe Libyen. Enstemmigt stemmer for at sætte 5G op i hele landet til trods for al evidens om, hvor sundhedsskadeligt det er. Hvis man lader privatejede, hvidvaskende banker producere landets pengemængde til gavn for hvem de måtte ønske. Hvis man ikke oplyser befolkningen om Codex Alimentarius, den kommission i Schweiz, der bestemmer over hvor meget gift, der må være i vores mad. (Det er meget!). Hvis man blot 7 dobler grænseværdierne for, hvor meget pesticider, der må være i vores drikkevand, hvis man lyver non stop for befolkningen samtidig med at man tvangsfjerner flere og flere børn og overvåger dem, så er de per definition ektremt onde mennesker. Og medierne er medskyldige i alle forbrydelserne ved at dække over dem" (hentet fra nyhedsbrevet af 7. okt 2019 - Klima, global opvarmning? Eller hoax?)... |


Fra 2014-2016 er formodede svindelmillioner kørt igennem konti i Nykredit, Danske Bank og Nordea. Eksperter kritiserer bankerne for ikke at have levet op til deres forpligtelser i forhold til hvidvasklovgivningen

READ MORE>>

No comments:

Post a Comment