Sep 5, 2018

Lars Mikkelsen's Nyhedsbrev | 5. Sept, 2018 | Biodynamisk forbrugersammen- slutning | 📣 Flere sprøjtegifte 🤢 | .. Høringssvar om: 11 pesticidgifte – de giver mange flere giftrester i fødevarer -- J.nr.:2018-29-35-00500 -- Forslaget vedrører grĂŚnsevĂŚrdier for følgende pesticider: Chlorantraniliprol, clomazon, cyclaniliprol, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cyhalothrin, mepiquat, løgolie, thiacloprid og valifenalat. Vi ser, at dosis er forøget alle steder, altsĂĽ med flere tilladte giftrester i maden. VĂŚrste forøgelser er pĂĽ 2000 gange for hops (mere end som før tilladt). Er der mon udført nye forsøg, der godtgør dette som forsvarligt? .. |Flere gifte ønskes tilladt 

Her er vores høresvar:

Biodynamisk Forbrugersammenslutning 


5-9-2018

Fødevarestyrelsen
Stations Parken 31

2600 Glostrup

Høringssvar om: 11 pesticidgifte – de giver mange flere giftrester i fødevarer

J.nr.:2018-29-35-00500

Forslaget vedrører grÌnsevÌrdier for følgende pesticider: Chlorantraniliprol, clomazon, cyclaniliprol, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cyhalothrin, mepiquat, løgolie, thiacloprid og valifenalat.

Vi ser, at dosis er forøget alle steder, altsü med flere tilladte giftrester i maden.

VÌrste forøgelser er pü 2000 gange for hops (mere end som før tilladt).

Er der mon udført nye forsøg, der godtgør dette som forsvarligt?

For gift nr. 1 er der nÌvnte forøgelse til det 2000-dobbelte

Gift 8 med 800 gange for linseeds og 4 andre i gruppen. Ogsü forøgelser i kødgruppen

Gift 6 med 80 gange for lettuces. 50 gange for løg og 2 andre. For tomater og aubergines til det 8-dobbelte.

Gift 10 forøget med 14 gange for radiser og 15 for barage

Gift 2 forøget med 10 for jordbÌr og kamille-

Der er en rÌkke andre forøgelser.

Alt i alt en tilladelse til flere gifte i maden!

Forsøg pü DTU viser fx, at bare indgivelse af 3 giftstoffer samtidig (cocktaileffekt) giver voldsomme defekter pü rotters kønsorganer (fx spaltet penis). Og det til trods for at forsøg med hvert stof for sig ikke viser nogen effekt i sig selv.
I denne gifthøring taler vi alene om 11 giftstoffer i vores konventionelle mad, og hvordan kombineres de i praktisk brug i de tusindvis af fødevarer?

Ingen har styr pü det, og vi kan kunne ane konsekvenserne, men ifølge Rigshospitalet er det opgjort, at kun 1/3 af unge mÌnd har en rimelig sÌdkvalitet nu. Og det gür stÌrkt nedad fortsat.

Hvis der gives tilladelse om det ansøgte her, sü gives der samtidig lov til, at samfundet og mennesker via fortsat større giftophobninger belastes med endnu flere sygdomme, endnu dürligere frugtbarhed, flere gifte i grundvandet etc. BemÌrk side 2.

Alt i alt er der tale om en voksende forøgelse af gift i jorden, i os og dyr.

Planteavlerne er vel inde i et forløb, hvor planterne bliver fortsat ringere til at modstĂĽ parasitter og sĂĽkaldte ”sygdomme”. Det krĂŚver mere sprøjtning, for at planterne overhovedet kan overleve frem til høst.

Men et eller andet sted fremmer det ogsü økologien.

NĂĽr folk ikke mere vil have gift i maden, sĂĽ dør sprøjtevarerne vel ud – eller hvad?

Vort forslag/ønske: Gør alt biodynamisk/økologisk

Sü bliver alle disse problemer løst.

Den indiske delstat Sikkim er ved lov 100 % økologisk

Butan vil vĂŚre det fra 2020.

Hvad vil vi i vores land?

Med venlig hilsen pĂĽ landsforeningens vegne Lars Mikkelsen, ToftevĂŚnget 30, 3320 SkĂŚvinge

HøreoplÌgget:

Høring over forslag til Ìndringer vedrørende grÌnsevÌrdier for pesticidrester af stofferne chlorantraniliprol, clomazon, cyclaniliprol, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cyhalothrin, mepiquat, løgolie, thiacloprid og valifenalat (j. nr. 2018-29-35-00500) - Forslag til Ìndring af forordning (EF) nr. 396/2005 (SANTE/10893/2018)

Høringsportalen - detaljer

Høringssvar skal vÌre Fødevarestyrelsen i hÌnde senest onsdag d. 5. september 2018 kl. 14. Høringssvar sendes til 29@fvst.dk. Referer venligst til j. nr. 2018-29-35-00500. Evt. spørgsmül kan rettes til Nina Nørgaard Sørensen ninno@fvst.dk eller Gudrun Hilbert guh@fvst.dk.

.Venlig hilsen Marianne Øhlenschläger Larsen
Cand.jur l Kemi & Fødevarekvalitet
+45 72 27 69 00 l fvst.dk/kontakt Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen l Stationsparken 31-33 l 2600 Glostrup l Tlf. +45 72 27 69 00 l fvst.dk/kontakt l www.fvst.dk


Med venlig hilsen
Lars Mikkelsen

Mød Biodynamisk forbrugersammenslutning pü facebook og spred budskabet til dine venner under følgende link

https://www.facebook.com/pages/Biodynamisk-Forbrugersammenslutning/1445845292378043?sk=timeline