Feb 15, 2023

🎁🥰🤳 (5 hurtige spørgsmål til professoren) Dialog med mit Højere Selv: Hvad fortæller mit Højere Selv om forudsigelser som påvirker mig og os alle lokalt og globalt? ~ 15. Feb 2023 (SoTW; Brug egen spirituelle dømmekraft, intuition og indre visdom, når du læser nedenstående) ~ |

 

Udgivet den 15. Februar 2023 af Verdensalt 

Danish and English translated version below or use Google Translater on top of the blog entry

Forord: Jeg stiller spørgsmålene og mit H-S svarer mig igen via min krop og min holistiske naturlæge. Det er et nutidsbillede, som tarotkort eller pendulering. Louis er blot en forlænget arm og har INGEN indflydelse eller nogen jinx, engle, dæmoner eller andet forstyrrende. Det er jeg/vi nødt til at tro på.  

Mit højere-selv er en guddommelig/åndelig del af mig, som forbinder mig med en større sandhed og viden - om både ens selv, ens liv og universet. Man kan vel sige, at Kinesiologi er ’bevægelse i kroppen’, som behandleren afmåler på ens arm som bliver slap/stærk alt afhængig af de spørgsmål, som bliver stillet og den er udviklet ud fra vestlig viden, hvor hjerne, muskler og organer er forbundet via nerver samt ud fra kinesisk videnskab om yin og yang, akupunkturpunkter og energistrøm i meridianer, som påvirker organer, hjerne og nervesystem. Herunder lidt af hvad jeg har gennemgået (udeladt en del ting, som ikke er relevant til dem, som læser dette)

P.S. Jeg har selv en tyrkertro på, at DARPA's 5G-netværket ikke påvirker os mennesker mere, og derfor tog jeg ned til min holistiske ND for at få bekræftet, teorien! Eftersom, Elon Musk og SpaceX's Starlink-projekt med 2.500 satellitter, slut på 60.000 satellitter, der kredser rundt om jorden og skal forbinde hele jordens befolkning med hurtigt internet. Dog, er det en STOR del af kortvarigt militær overtagelse og 10 dages mørke med EBS & EAS, for, at få sandheden, frem i lyset. Der er ingen logik i, at fremtidens 5G/6G/7G i 2023, stadigvæk er farlig. Ellers ville vi falde døde om i gaderne, som i Wuhan i 2020 sammen med Corona og dødsprøjterne. I 20 år har jeg set og hørt på esoteriske kanaliseringer som har forudset, at et globalt netværk udsender én unik tv-kanal som oplyser os med den "rigtige" sandhed og gennemgå verdenshistorien, som et opslag i et leksikon, fra A-Z, sendt ud 24 timer i x antal dage. Eller sammenlign det med når The Fifth Element (Det femte element) der læser jordenshistorien op på rekordtid via en computer. 20 år efter er The Fifth Element stadig en af de bedste Sci-Fi-film nogensinde sammen med filmen "Avatar". Tre film, "Interstellar", "Jupiter Ascending" og "Valerian and the City of a Thousand Planets" skulle efter sigende, være guddommeligt inspireret og støbt efter de hemmelige rumprogrammers SSP om den virkelig verden, i vores Univers

Optaget den 9. Februar 2023

***************************

🙋 SPM 1: Test af min nye 5G CPE Pro internet-router - påstået EMF, mobilstråling, Wi-Fi, trådløs teknologi, elektriske- og magnetiske felter og beskidt strøm o.s.v.

Routeren bliver nu lagt på min mave    

-    Bliver jeg påvirket af min 5G internet router NEJ! 

-    Når der kommer strøm på bliver jeg påvirket NEJ! 

-    Ødelægger den min nattesøvn NEJ!

Altså må jeg gerne benytte mig af 5G internet uden anti-strålings produkter eller alverdens krystaller m.m.

***************************

🙋 SPM 2: Test af min gamle tyske Rayonex Biomedical solgt i mere end 30 år, for personlig beskyttelse mod jordstråler. Jordstråler krydser ofte hinanden i vidt forskellige dybder og munder ud vidt forskellige steder på jordkloden. Man kan også bruge en kobbertråd rundt om sengen eller lægge alukraft, alufolie, under sin seng, som kan købes i alle byggemarkeder. 

Jordstråleaflederen bliver nu lagt på min mave. Mange påstår, at sove med hovedet mod nord  eller nordvest, giver ro, fred og befordre spiritualitet o.s.v. 

Mine symptomer er meget svimmelhed over mange dage som måske er skæve gulve i min gamle lejlighed fra 1500-tallet. 

-    Bliver jeg påvirket hvis jeg ligger med hoved mod Nord, Syd, Øst, Vest NEJ! 

-    Bliver jeg generet af jordstråler NEJ!

-    Hvis jeg sov over en jordstråle, virker min Rayonex Biomedical enhed JA!

🙋 SPM 2.1 

-    Er der nogen unormale i mit hjerterytme NEJ! 

-    Kredsløbet NEJ! 

-    Energipåvirkninger JA!

-    Celleforandringer JA!

-    Noget unormalt NEJ! 

-    Altså bliver jeg påvirket af energierne som er begyndende Carbon til Krystallinske     celleforandringer ud af 19 forskellige påvirkningsformer, som også påvirker medianer og blodgennemstrømningen og når man bevæger sig JA!

-   Altså celleforandringer påvirker mig via de astronomiske energier for tiden JA!

***************************

🙋 SPM 3:  Kommer sølv til at stige mere eksplosivt❓ JA!

Hvis nu 1 oz American Eagle Sølvmønt = 200 kr. Tænkt eksempel (ved godt det er mere værd) 

-    Vil den pris stige indenfor 1 eller 2 år og hvilken værdi JA! 2 år - stige til ca. 500 kr. 

-    Vil Vietnamese dong stige med anseligt udbytte JA!

***************************

🙋 SPM 4:  Hvornår vil der komme gennemgribende afsløringer❓ Marts 2023

-    Ukrainekrigen JA!

-    Afløsninger om amerikanske Joe Biden JA!

-   Coronaafsløringer JA! April måned!

SLUT 

English translation 

Recorded on February 9, 2023


******************************
🙋 SPM 1: Testing my new 5G CPE Pro internet router - alleged EMF, mobile radiation, Wi-Fi, wireless technology, electric and magnetic fields and dirty current, etc.

The router is now placed on my stomach

- Will I be affected by my 5G internet router❓ NO!

- When the power comes on, I am affected❓ NO!

- Will it ruin my night's sleep❓ NO!

So I can use 5G internet without anti-radiation products or all sorts of crystals etc.

******************************

🙋 SPM 2: Test of my old German Rayonex Biomedical sold for more than 30 years, for personal protection against ground rays. Earth rays often cross each other at very different depths and open out at very different places on the globe. You can also use a copper wire around the bed or put alukraft, aluminum foil, under your bed, which can be bought in all hardware stores.

The earth beam deflector is now placed on my stomach. Many claim that sleeping with the head to the north or northwest gives calm, peace and promotes spirituality, etc.

My symptoms are a lot of vertigo over many days which may be the crooked floors in my old apartment from the 16th century.

- Will I be affected if I lie with my head towards North, South, East, West❓ NO!

- Will I be bothered by earth rays❓ NO!

- If I slept over an earth beam, does my Rayonex Biomedical device work❓ YES!

🙋 SPM 2.1

- Are there any abnormalities in my heartbeat❓ NO!

- The circuit❓ NO!

- Energy effects❓ YES!

- Cell changes❓ YES!

- Something abnormal❓ NO!

- So I am affected by the energies which are beginning Carbon to Crystalline cell changes out of 19 different forms of influence, which also affect medians and the blood flow and when you move❓ YES!

- So cell changes affect me via the astronomical energies at the moment❓ YES!

******************************

🙋 SPM 3: Will silver rise more explosively❓ YES!

Now if 1 oz American Eagle Silver Coin = DKK 200. Considered example (I know it's worth more)

- Will that price increase within 1 or 2 years and by what value❓ YES! 2 years - increase to approx. DKK 500

- Will the Vietnamese dong rise with considerable profit❓ YES!

******************************


🙋 SPM 4: When will sweeping revelations come❓ March 2023

- Ukraine war❓ YES!

- Replacements about American Joe Biden❓ YES!

- Corona disclosures❓ YES! April!

END

No comments:

Post a Comment