Sep 12, 2022

👁️⃤ 👑🛑 ~ (det som ingen ved...) Egoistisk Daisy? Alt det passer & vinkel non-spirituelle 68-generationen udgjorde og ikke fatter en millimeter af. Gen Y, Z, Alpha siger sgu stop nu. Nok er nok! (SoTW) ~ |


No comments:

Post a Comment