Mar 26, 2021

🙏 ~ 💝 ('Jew's Star', Kids Fake PM & Vaccine-Rat-Race) Dagens Spirituelle Motivationscitater eller Livets Sandheder (SoTW DK) ~ 💕 | Blogger: [👉Mette lystløgner og hård benægter, 2 mia. kr. ugentlige 700.000 om dagen dyre falsk positiv lyntest, coronapas, grundloven og gakket matematikere. Hvorfor er der ingen COVID-19 spytstest???👈] ... Lad være og lyv, vær ærlig over for dig selv - er du det ikke? Lyver vi for at beskytte os selv og andre? Vi har svært ved at sige sandheden - og dermed stå ved os selv. Det kræver selvværd at turde sige sandheden. Det kræver mod, at stå udenfor det fine selskab - at være den, som ender med at blive sat udenfor, når musikken stopper, og der ikke er flere stole... Fat mod, du er IKKE alene... Der er flere og flere, som stiller sig "uforstående" overfor de lovindgreb, som regeringen og folketinget har foretaget i forbindelse med det aktuelle udbrud af Covid-19... Flere, som vitterlig er bekymrede for de sundhedsmæssige, sociale og økonomiske konsekvenser, som indgrebene har i forhold til befolkningens generelle trivsel og vores rettigheder som mennesker... Flere, syntes, der er foretaget en fejlanvendelse af folkesundhedens- og forsigtighedsprincippet, et centralt aspekt i dens politik, oplever, at de indgreb, der er foretaget, hviler på et "MEGET" spinkelt sundhedsfagligt grundlag, og at alvoren i det aktuelle udbrud af Covid-19 ikke står mål med konsekvenserne af indgrebene... Flere, oplever, at disse indgreb har ført til en sygeliggørelse af raske mennesker og har skabt angst og splittelse i befolkningen... Flere, syntes, at konsekvenserne af indgrebene, som regeringen og folketinget har indført, er ude af proportioner og gør mere skade end gavn for os alle sammen som enkeltpersoner, for sundhedsvæsenet, især sygeplejersker, som har fået nok og for det danske samfund som helhed... Flere, syntes, at mene, at restriktionerne og indgrebene bør ophæves ØJEBLIKKERLIGT, så vi igen kan få et trygt og velfungerende samfund... I øvrigt mener flere, at det er uetisk at fratage selvstændigt tænkende, følende og medfølende mennesker retten til at LEVE OG DØ, som vi hver især måtte ønske det, herunder at fravælge en given behandlingsform. Derfor tager flere og flere, afstand, fra tvangsaspekterne i HASTELOVEN og fra udkastet til den nye EPIDEMILOV (SoTW fik hjælp fra 35.553 medunderskrivere "Erklæring fra sundhedsfagligt personale vedrørende Covid-19")... |


https://www.skrivunder.net/erkla

 

https://twitter.com/AnneSkriver/status/1375146064492302341?s=20

https://ditoverblik.dk/df-kalder-statsministeren-i-samraad-om-coronaloegn
https://www.berlingske.dk/kommentatorer/mette-frederiksens-store-loegn-om-de-danske-boern-i-syrien

https://www.version2.dk/artikel/24-kommuner-sender-boerns-persondata-google-blinde-meget-kritisabelt-1091947
https://newsbreak.dk/forening-advarer-saa-meget-vil-haekkerup-overvaage-dig

No comments:

Post a Comment