Mar 7, 2021

💖😊🤘 ~ (Viral Video Alle Bør Se!) Covidfilmen 2020 - med fokus på åpenhet og debatt. Filmen som ble sett av 115.000 nordmenn på 10 dager (Viktigviten.no) ~ | Blogger: Med undertekster på norsk, svensk og dansk... Denne film inneholder ingen egne påstander – kun informasjon med referanser. ViktigViten jobber for å få gjort viktig informasjon tilgjengelig og forståelig. Vi tar imot henvendelser fra enkeltmennesker og grupper. Mange uttrykker at de ikke får svar på sentrale spørsmål om covid-19 og lockdown. Dette er bakgrunnen for at ViktigViten takket ja til å lage denne filmen etter å ha mottatt flere henvendelser. Alt arbeid gruppen har utført, har vært basert på frivillighet. Filmen er et forsøk på å bringe frem informasjon som forhåpentligvis kan bidra til større klarhet og gi noen svar. Kanskje kan den også sette i gang en konstruktiv debatt? ViktigViten har lagt ut referanser til informasjonen som presenteres i filmen slik at folk selv kan lete opp kildene, lese informasjonen og selv ta stilling til innholdet.... |

No comments:

Post a Comment