Mar 14, 2020

5️⃣🍯🛑 ~ Folketingsmedlem Jan Erik Messmann om Smartmeters og 5G ~ | Blogger: Tak til Lars Mikkelsen på Biodynamisk forbrugersammenslutning, for at dele denne video samt Lars Muhl & Githa Ben-David for at have udarbejdet materialet... |


Jan Erik Messmann (DF) tager bladet fra munden omkring 5G og Smartmeters - fjernaflæste målere, som han lige som alle andre danskere fik installeret i sit hjem, fordi loven byder det.
Da Jan Erik efterfølgende fik røde udslæt på store dele af kroppen, fik han Smartmeteret flyttet ud til vejen. Herefter forsvandt udslættet.

Lars Muhl og Githa Ben-David interviewer denne meget modige og reelle politiker. Desuden medvirker Sundhedsminister Ellen Thrane Nørby, Julius Grantzau (Alternativet) og en EHS-ramt kvinde.

Rigtig god fornøjelse. 

Folketingsmedlem Jan Erik Messmann om Smartmeters og 5G from Lars Muhl & Githa Ben-David on Vimeo.

No comments:

Post a Comment