Oct 6, 2019

🤥 ~ Det store bedrag (Heaven.eu.com - Energi For Sjælen) ~ | Blogger: [😇Blog kan varmt anbefales💜] ... 🤜 Stig Boye Petersen, sjæl og motivation mediator, kan man vel kalde ham - der er mere mellem himmel og jord (RIP 2004). Dansk blog handler om en form for sandhed om Kærlighed, Jesus, WingMakers, Nibiru, Rum- folk, Esoterisk Filosofi og så mange andre vigtige emner. Han havde oversat en del ting til dansk, hentede inspiration og var klarsynet på en letforståelig og spiseligt måde (også til børn og behagelig musik) ... PS: Det er en skam, at han er borte, men- er, han var lige så vigtig og en moderne udgave af mejeristen, Martinus Thomsen. Verdensalt.dk holder ham i live 🤛... |


Kilde: http://www.heaven.eu.com/


Kirkens synspunkt


Der foreligger mange ideer om, hvad ”Det store bedrag” kan være, og de strækker sig lige fra Satans kirke til UFOer. Kapitalisme, koncernernes grådighed og besættelsen efter at besidde rigdom forekommer sjældent på listen

Bibelens synspunkt

Der er mange aspekter med hensyn til den endelige vildførelse af menneskeheden, hvor multinationale selskaber synes at være i fokus. Der er ingen steder i skrifterne, der peger i retning af en invasion, tankekontrol eller holografiske billeder, der sendes ind i hjernerne på sataniske sprællemænd af udenjordiske magter. Det fremgår også klart, at menneskemasserne vil blive vildført, at Kirkerne som helhed vil traske i samme spor, og at den endelige skyld vil falde på verdens store handelskoncerner.

Det er min hensigt at kaste lys over den sande natur af de væsener, der beskrives på Bibelens sider – hvordan de kommer til syne, hvordan de kommunikerer med mennesker, hvem de er, og hvad deres nærværelse betyder for menneskeheden. De følgende aspekter af deres fremtræden og handlinger er ubestridelige:


# De i Bibelen omtalte væsener anvender til transport i denne planets atmosfære normalt roterende, glødende, hurtigt flyvende, højtpolerede metalliske fartøjer, der lander på, starter fra og kan svæve i lange tidsrum over jorden.

# Disse fartøjer er til stede ved næsten enhver større begivenhed i Bibelen og bevidnes af næsten alle prominente skribenter fra den tid.

# Fartøjerne besidder en teknologi, så de kan tage mennesker op fra jorden, transportere dem andet steds hen og atter sænke dem ned på jorden.

# Bibelske øjenvidner, der bringes ind i disse luftfartøjer, beskriver deres indre detaljeret og levende, og de bevidner, at der er væsener inden i disse fartøjer.

# Disse luftfartøjer udsender lyde og stemmer, afgiver glimtende lys, projicerer lysstråler ned på jorden og opviser et stort udvalg af våben.

# Disse væsener har en teknologi, så at de kan forårsage udsving i tiden, ændre den fysiske natur hos mennesker, flora, fauna og planetens geofysiske aspekter, og de erklærer, at denne kraft er til stede i de fartøjer, som de kontrollerer.

# Disse luftfartøjer anførte og støttede hebræernes udvandring fra Ægypten gennem fire årtier; de var til stede ved Jesu fødsel, dåb, genopstandelse og himmelfart. De var der også, da Åbenbaringen blev afsløret for Johannes; de vil opsamle de to vidner, der er beskrevet i Åbenbaringen, og en flåde bestående af tusinder af disse fartøjer vil ledsage Jesus i forbindelse med det, der kaldes hans genkomst.

# Beskrivelserne af de flyvende fartøjer, som disse væsener kontrollerer, er ikke til at skelne fra det, der kaldes UFOer på vor moderne himmel og hele vejen gennem menneskets historie.

Kært barn har mange navne, og Bibelen kalder disse væsener Gud, Herren, engle og vogtere – bare for at nævne et par stykker. Disse væsener erklærer, at de skabte alt liv på denne planet, herunder mennesket, og at de kontrollerer Jordens biosfære og det, vi opfatter som det kendte univers. Bibelen kommer også med beviser for, at menneskeheden har en direkte forbindelse med disse væsener og står meget højere end alle andre former for liv på planeten. De højest rangerende af disse væsner, der kaldes Elohim på hebraisk, har en direkte forbindelse med menneskeheden og planeten og er direkte repræsentanter for det Øverste Væsen, der er kilden til alting. Dette væsen benævnes Yhovah på hebraisk og er Herren og Ordet i Det gamle Testamente. Det er dette væsen, der kontrollerede det værk, hvorved Jorden blev til; der havde at gøre med menneskene i Det gamle Testamente, og som blev det menneske, der kaldes Jesus i Det nye Testamente. Det er dette væsen, der forudsagde de begivenheder, der står i direkte forbindelse med menneskehedens fremtid.

Det er disse forudsigelser, der er det vigtigste, når talen er om, hvad disse væseners nærværelse betyder for menneskeheden. Mange af disse forudsigelser er generelle i deres indhold – krige, jordskælv, tegn og underlige gerninger på himlen. Men der er seks vers, der giver en specifik indsigt i, hvordan menneskeheden vil blive bragt til randen af selvødelæggelse, som kan ses af de begivenheder, der udfolder sig i vor verden, som forandrer sig meget hurtigt.

En kraftig kendsgerning, der ikke ofte tages i betragtning, er, at UFO fænomenet viser mennesket realiteten af en særdeles avanceret teknologi. Deres tilstedeværelse alle vegne på vore himle, i vore historiske og forhistoriske optegnelser, viser, at de er hævet over enhver konkurrence. Selv om de bliver fordømt af Kirkerne, ignoreret af regeringerne og videnskaben, udnyttet af medierne og forkastet af akademier, kan det evigt konstante bevis på deres eksistens kun benægtes, hvis man ikke vil acceptere virkeligheden. De, der tager UFOerne alvorligt og studerer dem, mystificeres af disse benægtelser og korsfæstes af den sociale forkastelse, der skyldes en stadig strøm af desinformation, der har til hensigt at forkaste emnet og bringe det i vanry.

Disse højteknologiske fartøjer; evnerne hos de væsener, der kontrollerer dem; begivenhederne, som disse væsener forudsagde; den trussel, de udgør for status quo, og den kampagne, som de, der er ved magten, retter imod dem, er alle direkte kædet sammen. En række begivenheder, der udfoldede sig i de første årtier af det 20. århundrede, afslører, at de forudsigelser, der blev fremsat for næsten 2000 år siden, ikke bare er mulige, men også er ved at blive en realitet i vort moderne samfund. Ved hjælp af en struktur til kontrol samt en verdensomspændende finansiel manipulation vil magteliten snart have ethvert aspekt af menneskelivet under direkte kontrol under dække af beskyttelse mod en verdensomspændende trussel fra terrorister.

Den mest destruktive virkelighed i vor moderne verden, i vore historiske arkiver, i vore gamle skrifter, er jagten på rigdom og den magt, pengene giver. Og op gennem historien har den rige elite brugt kræfter på at fastholde denne magt og kun givet masserne tilstrækkelig magt til at skabe denne rigdom, samt elimineret al opposition mod deres despotiske forehavende. Penge og den magt, de giver anledning til, har været – og er stadig – årsagen til krige, fattigdom, ødelæggelse af vor biosfære, social degradering, politisk opsætsighed, og det er den oprindelige kilde til alle menneskelige og planetare problemer. Det, der nu trækker op til et globalt kontrolsystem med pengene, er helt tydeligt forudsagt i Bibelen.


Penge er nøgleordet


1. Timoteus 6,10: Thi kærligheden til penge er roden til alt ondt, og ved at tragte efter dem er nogle blevet ført vild fra troen og har gennemstukket sig med mange sorger.

Denne fristelse, som vor bedrøvelige historie er fuld af eksempler på, mere end berettiger denne udtalelse; men ordet ”kærlighed” bør forstås i sin oprindelige betydning.

# Ordet ”philarguria” kan også oversættes ved begær.

# Merriam-Websters ordbog definerer begær som ”at kræve” og ”den yderligtgående og umættelige lyst efter rigdom eller vinding.”

Det er derfor ikke den simple lyst efter en forøget indkomst, der er oprindelsen til det onde, men den unaturlige grådighed, der driver ønsket om at skaffe sig penge for enhver pris og uden hensyn til den ultimative virkning, som det vil have for planeten eller den menneskelige race. Visse stammer blandt de indfødte i Nordamerika havde det princip ikke at tage nogen beslutning, før man nøje havde overvejet, hvilke konsekvenser en afgørelse kunne have for de efterfølgende syv generationer. Men koncernernes beslutninger bliver taget uden hensyn til den virkning, de vil få på selv den øjeblikkelige generation. Det er bundlinjen i regnskabet, der kontrollerer alle beslutninger i virksomhedernes mødelokaler, og selv en antydning af, at man er ude af stand til at hæve udbyttet fra det ene kvartal til det andet, kan ødelægge karrierer, omdømmet og bringe større selskaber til konkurs fra den ene dag til den anden.

De skandaler, der ødelagde nogle af Wall Streets giganter, viser, hvordan der ikke er plads til ærlighed og integritet i ræset efter rigdom. Manipulation, misrepræsentation og bedrageri er nu snarere reglen end undtagelsen hos selskaberne. Endnu mere kriminel er regeringernes beslutning om simpelthen at slå synderne en smule hårdere over fingrene som en måde til at kontrollere problemet. Men dette kommer ikke som nogen egentlig overraskelse. Det viser bare, hvad resultatet kan blive, når grænsen mellem forretningsverdenen og regeringerne udviskes. Og i USA har koncernerne helt klart kontrol over regeringen. Den eneste kontrolinstans over den udøvende magt, Kongressen, er en sprællemand, der føres af selskabernes lobby system, og således berøves folket magten over deres skæbne. Og da både den lovgivende og udøvende magt nu kontrolleres af forretningslivet, er kontrollen over den amerikanske regering total. Og denne virkelighed er nu flyttet ind i globalt perspektiv.

Global kontrol over pengene


# Åbenbaringen 13,16: Og han får alle til, både store og små, rige som fattige, frie og trælle, til at modtage et mærke i deres højre hånd eller på panden. (17): Og intet menneske kan købe eller sælge, medmindre det har mærket eller dyrets navn, eller dets tal.

Ingen forudsigelse i Bibelen er mere beskrivende eller krystalklar i sin betydning end i disse to vers. Et sådant mærke, der bliver påtvunget ethvert menneske på Jorden, og som anvendes til kontrol af finansielle transaktioner verden over, var utænkelig indtil i sidste århundrede. Med den ”terrorist trussel”, der nu proklameres af verdens stormagter, og som overskygger alle globale begivenheder, er en sådan stram kontrol med individuel identitet ikke bare begribelig, men også uundgåelig. Teknologien er på markedet, og kan for eksempel leveres af Applied Digital Solutions, og dens popularitet er stigende, efterhånden som det indbildte behov for sikkerhed uden fortilfælde verden over stiger eksplosivt. Når først dette system er på plads og bliver til lov, vil den totale kontrol være fuldført, og den overordentlig specifikke bibelske profeti være gået i opfyldelse.
At dette ikke blot er min private påstand, fremgår af artiklen Pentagon vil til at spore den amerikanske forbrugers køb. Artiklen kan findes under DOWNLOAD og Pentagon-serien.

Det store bedrag gennemført af koncernerne og Magteliten


# Åbenbaringen 18,23: Og lyset fra en lampe skal aldrig mere skinne på dig, og brudgommen og brudens stemme vil ikke mere lyde i dig; for dine købmænd var Jordens store mænd, thi gennem deres trolddom blev alle nationer vildført.

Her er kilden til det største bedrag i menneskehedens historie solidt forbundet med ”big business” og de mennesker, der kontrollerer og profiterer deraf. Ikke invasionsstyrker ude fra rummet, ikke kommunisme, ingen sataniske kulter, men selve de enheder, der kontrollerer praktisk taget ethvert aspekt af det menneskelige samfund. Deres totale mangel på hensyntagen over for menneskers velfærd og den planet, vi bor på, burde gøre dette klart – men det er netop det, der gør bedrageriet så lumskt. De kontrollerer ikke bare individets pengepung og strømmen af nødvendige varer og tjenesteydelser gennem alle de større medier; men de kontrollerer også de informationer, som verden får. De kontrollerer ikke blot livets fysiske facetter, men den måde, samfundet tænker på, og sikrer sig, at bedrageriet vil kunne fortsætte ubemærket og ukontrolleret.

Dine begrundede kommentarer er velkomne på debatsiden.

No comments:

Post a Comment