Sep 10, 2019

🌁 ~ (DK) Åbent brev til Dansk Meteorologisk Institut om Geo-Engineering (JFK21) ~ | .. (ENG) Open letter to The Danish Meteorological Institute (DMI) on Geo-Engineering, no answer. Neither from the Danish Parliament or 10 political spokesman / leaders of rapporteur on climate or DMI .. | Blogger: PS - JFK21's nyhedsbrev er ufatteligt langt og vil ikke dele det hele, men kan læses via link... Tak til JFK21, Rikke Hauge og mange, mange andre, for det utrættelige positive engagement for, at lede og du skal finde, SANDHEDEN...🙏 |

Åbent brev til Dansk Meteorologisk Institut om Geo-Engineering 


RYKKERSKRIVELSE - DEL GERNE!

Vi er mange borgere, der undrer os over fraværet af svar på vores henvendelse til jer. I har modtaget vores brev med konkrete spørgsmål omhandlende Geo-Engineering for to uger siden. Vi har ikke modtaget ét eneste svar fra hverken klimaordførerne eller fra Klimaministeren. Forsvarsministeriet har videresendt brevet til DMI, hvorfra der heller ikke er kommet svar.

Vi undrer os over, at der tilsyneladende er bred konsensus om at ignorere vores henvendelse. Alt imens der fra flere sider skydes med skarpt i form af trolle, der infiltrerer debatterne på Facebook og endda går så vidt som til at komme med særdeles ubehagelige trusler. (Dette er et faktum og kan dokumenteres).

På trods af, at brevet for længst er gået viralt på de sociale medier og er blevet delt overalt i verden, så ser det kollektive svar fra jer som ansvarlige myndigheder ud til at være en markant tavshed. Det burde være tydeligt for enhver, at denne tavshed ikke tjener andet formål end at øge mistænksomheden overfor selv samme myndigheder. Hvis I er til for borgerne og skal varetage borgernes interesser, hvorfor har I så ikke for længst været ude at dementere vores 'påstande' i brevet?

Nu sender vi denne opfordring til at læse brevet (igen), og vi vil dernæst se frem til et fyldestgørende svar. Tilliden til jer som institution er altafgørende for jeres berettigelse. Husk det.

Med venlig hilsen
600+ bekymrede borgere i Danmark

Att. Adm. direktør Marianne Thyrring
Forskningschef Ulrik Smith Korsholm
Kommunikationschef Tania Engbo Dyck-Madsen
Meteorologerne Michael Jarnvig, Ellen Nybo, Søren Jakosen m.fl.


Att. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen
Att. Forsvarsminister Trine Bramsen

Att. Klimaordførerne Mette Abildgaard, Ida Auken, Thomas Danielsen, Morten Messerschmidt, Signe Munk, Rasmus Nordqvist, Ole Birk, Anne Paulin, Peter Christensen og Mai Villadsen

Att. Forsvarsudvalget, Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget samt Miljø-og Fødevareudvalget

__________________________________

Medunderskriverne af dette brev udgør en betragtelig gruppe bekymrede borgere, der gerne vil bede om at få klare svar på nogle konkrete spørgsmål vedrørende vores vejr.

I løbet af de sidste par år er danske meteorologer begyndt at bruge udtrykket 'sløret sol' i vejrudsigterne til at forklare de vedvarende striber, som bestemte fly danner på himlen over Danmark. Vi ønsker svar på, hvorfor DMI har valgt at bruge en ny betegnelse for noget, som vi har kunne iagttage i årevis. Hvad dækker jeres begreb 'sløret sol' egentlig over? Og på hvilken måde kan det siges, at solen ’sløres’?

Som den opmærksomme borger har bemærket, er der sket en bemærkelsesværdig stigning i flytrafikken over Danmark. Den intensiverede trafik finder sted i de fleste dele af landet og på næsten daglig basis. Der er dog noget særligt ved denne trafik, der gør, at den skiller sig ud fra den almindelige civile lufttrafik. Følgende karakteristika gør denne trafik til noget særligt:

1) Alle civile fly udsender et transponder-signal kaldet en SQUAWK-kode. Koden indeholder identifikationsnummer, destination, højde og hastighed. Ved hjælp af offentligt tilgængelige flyradarer kan dette signal indhentes og aflæses. Vi observerer en hel del fly uden dette signal. Eftersom vi ikke kan identificere flyene, må det antages, at disse fly tilhører militæret og er altså ikke en del af den civile flytrafik.

2) Flyene efterlader vedblivende striber (ofte i et krydsogtværs mønster). Efter at striberne er blevet dannet, breder de sig langsomt ud til en gråmeleret dis. I løbet af noget tid har disen omdannet en ellers blå himmel til en overskyet gråvejrsdag, hvor solskinnet er dæmpet ned.

Ud fra disse optiske betragtninger er vores klare opfattelse, at denne skydannelse er et biprodukt af en konkret fysisk masse, som udsendes fra de identifikationsløse fly. Forklaringen har hidtil været, at der blot er tale om almindelige kondensstriber kaldet ’contrails’. Men denne forklaring kan ikke accepteres, fordi almindelige flystriber ikke opfører sig på denne måde. Det er korrekt, at kondensstriber kan blive hængende på himlen i noget tid (alt efter temperatur og lufttryk), men de breder sig ikke ud, og de dækker ikke himlen til i et gråhvidt slør, der til sidst blokerer for solens stråler.

Hypotesen om almindelig kondens kan derfor forkastes. Hypotesen om almindelig kondens forklarer heller ikke den pludseligt øgede flytrafik samt flyenes identitetsløse natur. Forklaringen må derfor findes et andet sted. En logiske forklaring må være, at Geo-Engineering eller aerosolspraying / cloudseeding har fået lov til at blive effektueret i Danmark – og at dette sker helt uden danskernes accept og godkendelse. Hvad tænker DMI om denne forklaring?

Er DMI opmærksom på, at der findes dokumentation for, at Geo-Engineering med meget stor sandsynlighed er i gang med at forurene vores atmosfære med partikler af blandt andet aluminium, barium og strontium?
Er DMI klar over, at dette sker ikke blot i Danmark, men også i store dele af resten af verden?
Er DMI vidende om, at der er opsamlet prøver af disse metaller i jord, regnvand og sne, der viser unaturligt høje koncentrationer, og at disse naturligvis har en skadelig effekt på vores klima, på økosystemer og på os mennesker?
Er DMI klar over, at piloter og andre, der har deltaget i aerosolspraying / cloudseeding, nu står frem og fortæller om deres medvirken til dette?

På DMI’s hjemmeside oplyses det, at DMI betjener det danske samfund med meteorologisk viden og data. Med i alt 250 ansatte undrer vi os over, hvorfor ingen ser ud til at kende omfanget af den Geo-Engineering, vi mener finder sted lige over vores hoveder. Yderligere kan vi læse, at DMI forsyner det danske militær med meteorologiske oplysninger, så denne kan planlægge og gennemføre militære operationer. DMI må derfor have kendskab til militære flyoperationer samt de kunstige skyer, som følger med. Hvorfor rapporteres der ikke om dette, hvis DMI vitterligt betjener det danske folk med viden og data?

I dag er det blevet utrolig nemt at kalde mennesker, der tør stille kritiske spørgsmål for konspirationsteoretikere. Tanken om at "nogen" sprayer giftige tungmetaller ud i vores atmosfære og manipulerer med vores vejr, er jo særdeles uhyggelig og skræmmende. Alene af den grund bliver et brev som dette hurtigt kategoriseret og afvist. Men vi beder om at blive taget alvorligt. Vi vil gerne vide, hvad der foregår på himlen over vores hoveder. Som statsejet institution, såvel som ansvarlige ministre og ordførere, har I alle en særlig forpligtelse og et særligt ansvar overfor det danske folk. At fortsætte med at ignorere den støt stigende gruppe af kritisk tænkende individer, der stiller relevante og logiske spørgsmål, fremmer bestemt ikke tilliden til jer.

Vi ser derfor frem til at få jeres svar.
På forhånd tak.

Kilder:

CIA Director speaks about Geoengineering to fight Climate Change:
https://www.youtube.com/watch…

CHEMTRAILS/GEOENGINEERING DOCUMENTARY FRANKENSKIES:
https://www.youtube.com/watch…

Government Insider Kirsten Meghan eXposes Chemtrails:
https://www.youtube.com/watch…

Geo-Engineering Watch:
https://www.geoengineeringwatch.org/categ…/global-meltdown/…

Weather Control Patents:
https://patents.justia.com/patents-by-us-classifica…/…/14.1…

Directive to Ban Stratospheric Aerosol Geoengineering and Aerial Aerosol Spraying in the United Kingdom:
https://www.chemtrailsprojectuk.com/take-action/directive/…

Pilots, Doctors & Scientists Tell Truth about Chemtrails:
https://www.youtube.com/watch…

Geo-Engineering: Destroying the Atmosphere | Rosalind Peterson:
https://www.youtube.com/watch ?v=9TzQbvTTtPE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2xii0e32bwFhPuF2nIfwiPX4YBgQac-h4zctsauCA5u4m4OV-Zh3G9k1M

CHEMTRAILS GERMAN AIRCRAFT MECHANIC WHISTLEBLOWER:
https://www.youtube.com/watch…

Hvide striber på himlen – interview med Frank Rasmussen:
https://www.youtube.com/watch…

Underskrevet af:

No comments:

Post a Comment