Sep 2, 2018

EB.dk | 2. Sept, 2018 | ~ Løkke holder topmøde hos berygtet momsfusker ~ | .. Godsejer dømt til at betale staten ni millioner kr. i juli: Nu belønner Løkke-regeringen ham med stort regeringsseminar og besøg fra 22 ministre .. | Blogger: [🤑Stadig i tvivl om Fusker-Lars og alle hans elite kumpaner og partilejesoldater!? Hvorfor finder vi danskere os i det - måske et barn kan forklare det! JEG FORSTÅR DET IKKE🤨] ... |

Regeringen og statsminister Lars Løkke (V) belønner hotelejer Gorm Lokdam - der i juli blev dømt i stor sag om momsfusk for knap ni mio. kr. - med et stort anlagt regeringsseminar. Det vækker kritik fra socialdemokraterne. Foto: Rasmus Baaner/Nils Meilvang/Ritzau Scanpix
Bruger meget tid i retten


Her er et udpluk af Gorm Lokdams sager:

Dømt i Vestre Landsret i juli 2018 til at betale 8.627.286 kroner i manglende moms-afregning til statskassen. Dertil sagsomkostninger for 300.000 til Skatteministeriet. Sagen begyndte allerede i 2001. Gorm Lokdam kan ikke anke dommen til Højesteret, medmindre Procesbevillingsnævnet giver tilladelse til det.

Dømt i Højesteret (2011) til at betale 150.000 kroner i erstatning til Alfi Zitzmann for at bryde reglerne om god markedsføringsskik ved at importere termokander, der var efterligninger af den originale Alfi-termokande.

Dømt i Højesteret (2011) for krænkelse af ophavsretten til Global-knivserien jf. ophavsretslovens § 2. ved at have importeret 8.796 knive, der blev vurderet at være efterligninger. Bøde på 200.000 kr.

Vestre Landsret: Senere idømt fire måneders betinget fængsel i Vestre Landsret (2014) og en bøde på 400.000 kr. for at videresælge knivene, som han ellers også var blev dømt til at destruere.

Dømt i Østre Landsret (2011) til at betale knap 25.000 kr. i erstatning til brudepar, der fik ødelagt deres bryllup som følge af forsinkelser, uprofessionel betjening og uspiseligt kød.

Dømt i Vestre Landsret (2011) til at betale Aalborg Kommune 71.000 kr. i en sag om manglende betaling for bortskaffelse af skrald.

Dømt i Vestre Landsret (2009) til at betale 2 mio. kr til Skat i forbindelse med en sag, hvor Gorm Lokdam havde overført 15 mio. kroner til et selskab i Rumænien, som de danske skattemyndigheder mente var et lån, der skulle forrentes.

Tabt adskillige personaleretlige sager. Ligesom han pt har mindst en verserende sag. Fagbladet 3f lavede tilbage i 2009 en opgørelse om 11 faglige sager, som Gorm Lokdam havde tabt eller indgået forlig i.

LÆS VIDERE: https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/loekke-holder-topmoede-hos-berygtet-momsfusker/7287569