Jul 12, 2018

BT Nyheder | 12. Juli, 2018 | ~ Hård kritik af Søren Pape: Hvorfor skjuler du dig? (Efter B.T.s afsløring: Nu vil politikere se nærmere på frifindelser i voldtægtssager) ~ | .. I mange uger har B.T. forsøgt at få en kommentar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til de forhold, som artikelserien #Voldtaget om voldtægter i Danmark har afdækket .. |


#Voldtaget

B.T. har sat sig for at undersøge, hvilke personer der begår voldtægt i Danmark.
Når der i såvel forskning som journalistik bliver sat fokus på voldtægt, er det ofte med offeret i centrum. Meget få undersøgelser belyser de personer, som begår overgrebene.
Derfor har B.T. indhentet samtlige dombøger i perioden mellem 1. januar 2016 og 8. maj 2017, hvor der er faldet en voldtægtsdom.
Ved at gennemgå omkring 100 dombøger forsøger B.T. at give et indblik i, hvem der begår voldtægt, hvilke typer af voldtægt der er hyppigst, og hvor voldtægterne finder sted, ligesom vi taler med både ofre for voldtægt og dømte voldtægtsforbrydere.
I projektet #Voldtaget præsenterer B.T. ligeledes et interaktivt danmarkskort, der viser samtlige voldtægtssager, hvor der er faldet dom i perioden.
I begrebet voldtægter inkluderer vi fuldbyrdede voldtægter, andet seksuelt forhold end samleje, voldtægtsforsøg og medvirken til voldtægt. Vi har udeladt blufærdighedskrænkelser, ligesom sager, der har ført til frifindelse, betingede fængselsdomme eller delvist betingede fængselsdomme, samt sager, hvor der udelukkende er idømt bøde, ikke er medtaget. Ligeledes har vi valgt at udelade sager, hvor der er formodet sindssyge for gerningspersonens vedkommende – såkaldte § 68-70-sager.

Derfor er det svært for mænd at bryde voldtægts-tabu


I B.T.s serie #Voldtaget viser en gennemgang af halvandet års domme, at i 'kun' fire ud af 28 voldtægtssager, der involverer børn, har der været tale om drengebørn som ofre. Helle Borrowman fra Landsforeningen Spor mener, at der kan være en ganske god grund til underrepræsentationen af drenge i B.T.s sagsmateriale.