Nov 10, 2017

Mette Kenfelt | 10. November 2017 | Mistanken til aluminum. Hvorfor? Hvordan? | .. Min ældste datter har været alvorlig syg, som følge af HPV vaccinen. Et livstruende forløb, hvor de danske læger gav op og bad mig om at kontakte udenlandske specialister. Vi har blodprøve svar fra Geneve, München og London, som bekræfter vores mistanke om alvorlige skadevirkninger forårsaget af aluminium AAHS i HPV vaccinen Gardasil .. | Blogger: Har adskillige blogindlæg fra Mette Kenfelt's FB postings og har tilladelse til at udsende dem i rå form. Kan varmt anbefales... |
Kære alle,

Min ældste datter har været alvorlig syg, som følge af HPV vaccinen. Et livstruende forløb, hvor de danske læger gav op og bad mig om at kontakte udenlandske specialister.
Vi har blodprøve svar fra Geneve, München og London, som bekræfter vores mistanke om alvorlige skadevirkninger forårsaget af aluminium AAHS i HPV vaccinen Gardasil.

Følgende forhold bestyrker vores mistanke til aluminium:

• Jeg har kendskab til andre syge danske piger med tilsvarende blodprøvesvar.

• Der findes uafhængige videnskabelige studier, hvor der er konkluderet sammenhæng mellem aluminium adjuvansen i vacciner og autoimmune- og toksiske reaktioner.

• Der findes obduktionsrapporter af 2 døde piger inkl. høje T-celleresultater, autoimmunitet og inflammation (vasculitis).

• Videnskabelig forsøg på mus, som udviklede samme skader og symptomer inkl. brud på blod- og hjernebarrieren efter injektion med Gardasil.

• En overlæge fra Bispebjerg Hospital, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling beklagede på et møde i september 2015, hvor pågældende overlæge, vores advokat, og undertegnede deltog, at hun havde givet indtryk af, at have viden og de fornødne kompetencer inden for aluminium og toxisk virkning i hendes svar til Rigshospitalet i juli 2013. Kompetencerne og måling af biomarkører findes stadig ikke i Danmark.

• Sundhedsstyrelsen skrev i MTV rapporten i 2007, s. 49:
"I de publicerede studier, hvor HPV-vacciner har været undersøgt, har placebovacciner indeholdt aluminium adjuvans, hvilket kan forklare, at der har været stort set den samme forekomst af bivirkninger i vaccine og kontrolgrupperne

• En gennemgang af de kliniske studier af HPV vaccinen viser, at hovedparten af alle placebogrupper/kontrolgrupper bestod af en aluminium adjuvans i stedet for saltvand.

• Merck skriver 13.1 ”the exact mechanism of protection is unknown” and ”Gardasil has not been evaluated for the potentional cause of carcinogenicity or genotoxicity", dvs. GARDASIL er ikke blevet evalueret for potentialet til at forårsage carcinogenicitet (kræftfremkaldende) eller genotoksicitet (skader på DNA arveanlæggene).

• Læser man indlægssedlen for Gardasil oplyses, at de personer, som er allergisk over for aluminium og gær, ikke må modtage vaccinen.

• Deltagerne i de kliniske forsøg måtte ikke deltage, hvis de var allergiske over for aluminium og gær.

• Da vi primo 2016 stadig ikke kunne finde godkendelsen af aluminum adjuvansen AAHS, sendte vi en mail til Diane Harper, hovedansvarlig for de kliniske undersøgelser af HPV vaccinerne Gardasil og Cervarix.
”Is it right that no safety studies are made for the aluminum adjuvant and the other compounds in the vaccine?”

Diane Harper svarede:
"The FDA allowed Merck to use aluminum adjuvants in the vaccine because there is a history of many decades of using aluminum as the adjuvant in vaccines. There are no safety studies of aluminum adjuvants done by any company."

• Vi har fået bekræftet, at aluminium adjuvansen i Gardasil og Gardasil 9 aldrig i sig selv er godkendt og undersøgt for potentielle skadevirkninger, selvom den tilføres vaccinen for at fremprovokere et immunrespons.

• Den indeholder endda en nyere type aluminium, AAHS, der er produceret i en meget lille størrelse, såkaldt nanopartikelstørrelse, som har vist sig at være i stand til at krydse hjernebarrieren i dyreforsøg.

• Og så er der mere end dobbelt aluminiumsdosis i den nye Gardasil 9 (225 mcg/500 mcg).

• Selvom Gardasil 9 på flere områder differentierer sig i forhold til den første Gardasil bla. med mere end dobbelt op af aluminium AAHS, så er der ikke stillet krav om yderligere sikkerhedsopfølgning. Man henviser sågar til Post-Marketing Experience / dvs. opfølgningsstudierne fra den første Gardasil.

Hvor meget dokumentation skal vi fremlægge for vores mistanke?

Dvs. vi nu er bekendt med, at den aluminium adjuvans, som dokumenteret har gjort vores datter alvorlig syg, aldrig er blevet undersøgt i sig selv inden den blev godkendt til brug i HPV vaccinen Gardasil.

Ifølge lovgivningen er det ok, at sundhedsmyndighederne anbefaler en HPV vaccine, uden der stilles krav om godkendelse og test af de enkelte hjælpestoffer, herunder aluminium, inden brug i vacciner.

Men er det godt nok?

Og sidst, men ikke mindst, da vi forelagde vores bekymringer og viden for sundhedsmyndighederne og sundhedspolitikerne i forbindelse med eksperthøringen på Christiansborg i december 2015, så fik vi ingen svar, hvorfor det var nødvendigt for os, at igangsætte arbejdet med vores forskningsprojekt, da vi desværre også blev bekendt med, at det er gældende for de fleste aluminium adjuvanser i de fleste vacciner.

Aluminium er en ”silent killer”, dvs. skadevirkningerne ses ikke omgående, hvorfor det er svært at dokumentere en sammenhæng, særligt når man i sundhedssystemet hverken har kendskab, biomarkører eller interesse for at kontakte udenlandske specialister med viden på dette område.

Man finder ikke det, man ikke leder efter…

Med skyklapper på vælger Sundhedsmyndighederne den nemme og meget billigere løsning, at bilde befolkningen ind, at de uforklarlige og diffuse symptomer skyldes hysteri og en funktionel lidelse.

Vi er bekendt med, at aluminium i deodoranter er under stærk mistanke for, at forårsage brystkræft, men at tilføre aluminium direkte i den menneskelige krop, uden nærmere undersøgelser og godkendelser, det accepterer vi bare?
I min verden er det uacceptabelt.

Var du egentlig klar over, at aluminium slet ikke er undersøgt for potentielle skadevirkninger og godkendt inden brug i vacciner?

Vi kan desværre konstatere, at de syge og deres pårørende, som gennem årene har gjort sundhedsmyndighederne opmærksomme på en mulig sammenhæng, hverken får hjælp, behandling eller erstatning.

Men de bliver til gengæld udstillet som løgnere, anti-vaxxers og udsættes for en hård personlig hetz af de selv samme talspersoner, som nævnes i aktindsigten vedr. Sundhedsstyrelsens kampagne for HPV vaccinen 2017 i akt 259 bilag 3 - Strategi for kendte, youtubere og bloggere.
Er du selv på Twitter, så vil du med hurtigt selvsyn vide, hvilke personer det drejer sig om.
Det er bestilt arbejde og en del af en godkendt strategi. Også kaldet for damage control.

Dvs. vi har et samfund, hvor sundhedsmyndighederne bevidst undlader at hjælpe de HPV skadede, bevidst indarbejder en uværdig strategi for at lukke munden på kritikerne. Og uden at blinke, så fortsætter de markedsføringskampagnen af HPV vaccinen til 5 mill. kroner - for vaccinationsraten skal op, koste hvad det vil.

Det er i min verden usmageligt og skammeligt.

Det kan være, at flertallet af danskerne synes det er i orden, at borgere bliver behandlet på denne måde, men jeg vil som minimum have besked, det er min ret, jf. Sundhedsloven om informeret samtykke. Vi har alle ret til beslutning om vaccination på et ordentligt oplyst grundlag.

På baggrund af ovenstående og kendskabet til tusindevis af syge i ind- som udland, har det været umuligt for mig at lukke HPV bogen.

Det til trods for, at min datter i dag lever et normalt teenage liv efter flere års sygdom og et succesfuldt behandlingsforløb i England, så føler vi et enormt ansvar for at viderebringe den viden vi har.

Men vi har brug for din hjælp til at afslutte kapitlet.
Jeg håber inderligt, at I alle vil støtte vores frivillige arbejde for at sikre uvildig forskning af aluminium i vacciner.

Det kan du gøre på flere måder:

Dels ved at afgive din stemme med et klik på PFA linket og et tryk på det hvide hjerte under det øverste billede
https://pfabruglivetfonden.dk/…/…/patientforeningen-danmark/

hvor Factcare under Patientforeningen Danmark er med i kampen om fondsmidler til uafhængig forskning i aluminium.

Og ved at støtte vores indsamling direkte på
http://www.factcare.dk/en/factcare/

Alle beløb er velkommen, blot 1 krone fra hver voksen og vi når målet.

Del af hjertet tak og hjælp andre….