Nov 14, 2017

Økonomisk Ugebrev | 14. Nov 2017 | Bunden kan ryge ud af aktiemarkedet | .. Den forløbne uge bød på meget markante signaler, som indikerer, at vi nærmer os det tidspunkt, hvor bunden ryger ud af aktiemarkedet .. |


Det første signal er markedets ekstreme reaktion på de seneste regnskabsmeddelelser. Vi så i denne uge både Vestas og FLSmidth blive bombet ned med henholdsvis 20% og 10% på baggrund af kvartalsregnskaber, som ganske vist var dårligere end forventet, men langt fra katastrofale.

Vi nævnte allerede i sidste uge dette reaktionsmønster som en indikator for aktiemarkedets nervøsitet, og det blev bekræftet med stor tydelighed i denne uge.

Det andet signal ser vi i nederste figur i højre spalte. Styrken på aktiemarkedet har længe ligget i intervallet 40-65, men sådan er det ikke længere. For første gang i næsten et år faldt RSI14-værdien i denne uge ned under 40.

Det tredje signal fremgår af øverste figur i højre spalte. Her ser vi, at Copenhagen Benchmark (CB) siden juli har haft vanskeligt ved at fortsætte stigningen fra første halvdel af året. Men det er alligevel lykkedes for CB at holde sig på den rigtige side af støttelinjen ved 1460. Indtil i denne uge, hvor CB faldt ned gennem denne grænse.


Men hvad sker der så nu? Pessimisterne vil forvente, at denne uges massive kursfald vil fortsætte ind i et større sammenbrud på aktiemarkedet. Men historien viser, at det tværtimod er mere sandsynligt, at vi står overfor en kortsigtet stigning. Det er en naturlig reaktion på et brudt mønster, og det kan på kort sigt give ind...[LÆS VIDERE]